Медичний науковий журнал

«Репродуктивне здоров'я жінки»

ISSN 2708-8723 (Print)
ISSN 2708-8731 (Online)

Поточний номер

№ 3 (2024)

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим редакцією вимогам. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання. (Читати далі)

Редакція видання «Репродуктивне здоров’я жінки» приймає на розгляд рукописи за умови, що це перша публікація, рукопис не передавався для публікації в інші редакції, оформлення виконано відповідно до вимог оформлення наукових статей нашого видання. (Читати далі)

Всі наукові статті, що надійшли до редакції журналу, підлягають обов’язковому рецензуванню. Робота журналу побудована на принципах незалежного та об’єктивного рецензування - double-blind. (Читати далі)

Всі рукописи, представлені для публікації, аналізуються за їх оригінальністю, методологією, важливістю, якістю, етичним характером і відповідністю цілям і завданням журналу. Головний редактор має право на оцінку редакційного та наукового змісту журналу та визначає терміни публікації матеріалу. (Читати далі)

Редакція журналу «Репродуктивне здоров’я жінки» керується правилами рекомендованими міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (ICMJE) (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals).

Роботи з використанням матеріалу людини мають відповідати вимогам Гельсінської декларації в редакції 2013 року. (Читати далі)

Загальна інформація

Періодичність: 8 випусків на рік
Видається: з 2020 року

ПРО ЖУРНАЛ

Науково-практичне видання «Репродуктивне здоров'я жінки» – це журнал з відкритим доступом, який забезпечує публікацію наукових досліджень у всіх галузях науки про здоров'я жінки за критеріями оригінальності, актуальності, міждисциплінарного інтересу.

«Репродуктивне здоров'я жінки» є сучасною платформою для наукової комунікації, що охоплює всі аспекти науки і клінічних знань про жіноче здоров'я. У журналі публікуються матеріали з результатами наукових досліджень, звіти про клінічні випадки, статті, які висвітлюють всі аспекти тематики здоров'я жінок і включають не лише основні сфери репродуктивного та пострепродуктивного здоров’я, а й висвітлюють всі аспекти тематики здоров’я жінки.

Всі статті, що надійшли до редакції, проходять справедливий, партнерський та абсолютно сліпий процес експертної оцінки. Статті в журналі публікуються 8 разів на рік українською та англійською мовами. Видання засноване у 2007 році, після перезапуску регулярно видається з 2020 року.  У 2021 році перереєстрований з засновниками в складі: Національний Університет Охорони Здоров'я України імені П. Л. Шупика, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук'янової НАМН України», Всеукраїнська громадська організація  «Асоціація перинатології України», Громадська організація «Всеукраїнська асоціація безперервної професійної освіти лікарів та фармацевтів».

«Репродуктивне здоров'я жінки» підтримує ініціативу відкритого доступу. Тези та повні тексти (PDF-формат) усіх статей, опублікованих у журналі, є доступними для всіх одразу після публікації. Ми дотримуємось Уніфікованих вимог до рукописів, що надходять до біомедичних журналів, виданих Міжнародним комітетом для редакторів медичних журналів (ICMJE), а також Кодексу поведінки редакторів Комітету з питань публікації (COPE).

Журнал зареєстрований та індексується в  міжнародних  та українських базах даних, каталогах, системах пошуку: SCOPUS, EBSCO, DOAJ, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, The Open Ukrainian Citation Index (OUCI), Ulrich's Periodicals Directory та ін.

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 25.10.2023 № 1309 науково-практичний журнал «Репродуктивне здоров'я жінки» включений в Категорію «А» Переліку наукових фахових видань України

Наклад - 4 500 примірників

Підписний індекс - 01665

Періодичність – 8 номерів на рік

ISSN 2708-8731 (Online), ISSN 2708-8723 (Print)


Редакційний штат

Поточний номер

№ 3 (2024)
С.І. Жук, О.Д. Щуревська, О.С. Щербінська

18-27

Акушерська травма промежини
Оксана Анатоліївна Таран, Ольга Василівна Булавенко, Інна Леонідівна Кукуруза, Наталія Василівна Титаренко, Марія Валентинівна Овчарук, Анжеліка Вікторівна Cтаровєр, Валентина Антонівна Болоховська

53-59

Сучасні можливості відновлення мікробіоценозу піхви
Дивитися всі випуски

Популярні статті

№ 3 (2024)

Акушерська травма промежини

18.06.2024

Акушерська травма промежини є поширеною патологією, що ускладнює до 90% вагінальних пологів. Справжня частота травм (і їхній ступінь), як правило, недооцінюється і є вищою, ніж у представлених даних. Акушерські травми промежини серйозно впливають на самопочуття жінки і мають медичні, емоційні, соціальні та психологічні аспекти. Їхні негативні наслідки можуть зберігатися протягом багатьох років...

№ 3 (2024)

Детермінанти перинатальної медичної допомоги на амбулаторному рівні в умовах пандемії COVID-19

18.06.2024

Важливо визначити сприйняття вагітними послуг охорони здоров’я під час пандемії, щоб забезпечити справедливість надання таких послуг у майбутньому. Мета дослідження: визначити детермінанти сприйняття вагітними послуг перинатальної допомоги за пандемії COVID-19. Матеріали та методи. Проведено оригінальне соціологічне дослідження для оцінювання стану перинатальної допомоги у період пандемії...

№ 2 (2024)

Інгаляційне знеболювання метоксифлураном для офісної гістероскопії

29.03.2024

Гістероскопія вважається «золотим стандартом» для ендоскопічної візуалізації порожнини матки. Описано різні методи анестезії та знеболювання процедури гістероскопії, включаючи загальну анестезію, седацію, місцеву анестезію, оральні аналгетики та інгаляційне знеболювання. Мета дослідження: оцінювання застосування інгаляційного знеболювання метоксифлураном під час виконання офісної...

Будь в курсі! Передплати зараз

Пропонуємо річну передплату на журнал. Ніколи не пропускайте важливих випусків, відслідковуйте досягнення медицини