Членство у професійних асоціаціях та об'єднаннях

Видавець цього журналу - ООО "ПРОФЕССИОНАЛ-ИВЕНТ"= "PROFESSIONAL-EVENT" LLC - має міжнародний авторитет у світі наукового видання. Він є членом і бере активну участь у діяльності наступних професійних асоціацій: CrossRef 

Статус в Україні

    

Видання "Репродуктивне здоров'я жінки" офіційно зареєстроване як засіб масової інформації з загальнодержавною сферою розповсюдження.
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №24949-14889ПР від 10.08.2021 р. (копія свідоцтва)

Видання "Репродуктивне здоров'я жінки" включене до Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт: з медичних наук (наказ МОН України від 28.09.20 р.)

Бази данних наукової інформації, каталоги та системи пошуку

SCOPUS

EBSCO

DOAJ

Index Copernicus Journals Master List

Scilit

Bielefeld Academic Search Engine (BASE)

Google Scholar

PKP Index

ResearchBib

Ulrich's Periodicals Directory 

WorldCat

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

Polska Bibliografia Naukowa (PBN)

WorldWideScience.org

KOAR

The Open Ukrainian Citation Index (OUCI)

Dimensions

LENS

Microsoft Academic

Semantic Scholar

Research4Life

Wizdom.ai

PlamX Metrics

LibKey

EuroPub

OpenAIRE

ScienceGate

Zenodo

Mendeley

Academia.edu

ReadCube