Медичний науковий журнал

«Репродуктивне здоров'я жінки»

ISSN 2708-8723 (Print)
ISSN 2708-8731 (Online)

Поточний номер

№ 1 (2024)

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим редакцією вимогам. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання. (Читати далі)

Редакція видання «Репродуктивне здоров’я жінки» приймає на розгляд рукописи за умови, що це перша публікація, рукопис не передавався для публікації в інші редакції, оформлення виконано відповідно до вимог оформлення наукових статей нашого видання. (Читати далі)

Всі наукові статті, що надійшли до редакції журналу, підлягають обов’язковому рецензуванню. Робота журналу побудована на принципах незалежного та об’єктивного рецензування - double-blind. (Читати далі)

Всі рукописи, представлені для публікації, аналізуються за їх оригінальністю, методологією, важливістю, якістю, етичним характером і відповідністю цілям і завданням журналу. Головний редактор має право на оцінку редакційного та наукового змісту журналу та визначає терміни публікації матеріалу. (Читати далі)

Редакція журналу «Репродуктивне здоров’я жінки» керується правилами рекомендованими міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (ICMJE) (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals).

Роботи з використанням матеріалу людини мають відповідати вимогам Гельсінської декларації в редакції 2013 року. (Читати далі)

Загальна інформація

Періодичність: 8 випусків на рік
Видається: з 2020 року

ПРО ЖУРНАЛ

Науково-практичне видання «Репродуктивне здоров'я жінки» – це журнал з відкритим доступом, який забезпечує публікацію наукових досліджень у всіх галузях науки про здоров'я жінки за критеріями оригінальності, актуальності, міждисциплінарного інтересу.

«Репродуктивне здоров'я жінки» є сучасною платформою для наукової комунікації, що охоплює всі аспекти науки і клінічних знань про жіноче здоров'я. У журналі публікуються матеріали з результатами наукових досліджень, звіти про клінічні випадки, статті, які висвітлюють всі аспекти тематики здоров'я жінок і включають не лише основні сфери репродуктивного та пострепродуктивного здоров’я, а й висвітлюють всі аспекти тематики здоров’я жінки.

Всі статті, що надійшли до редакції, проходять справедливий, партнерський та абсолютно сліпий процес експертної оцінки. Статті в журналі публікуються 8 разів на рік українською та англійською мовами. Видання засноване у 2007 році, після перезапуску регулярно видається з 2020 року.  У 2021 році перереєстрований з засновниками в складі: Національний Університет Охорони Здоров'я України імені П. Л. Шупика, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук'янової НАМН України», Всеукраїнська громадська організація  «Асоціація перинатології України», Громадська організація «Всеукраїнська асоціація безперервної професійної освіти лікарів та фармацевтів».

«Репродуктивне здоров'я жінки» підтримує ініціативу відкритого доступу. Тези та повні тексти (PDF-формат) усіх статей, опублікованих у журналі, є доступними для всіх одразу після публікації. Ми дотримуємось Уніфікованих вимог до рукописів, що надходять до біомедичних журналів, виданих Міжнародним комітетом для редакторів медичних журналів (ICMJE), а також Кодексу поведінки редакторів Комітету з питань публікації (COPE).

Журнал зареєстрований та індексується в  міжнародних  та українських базах даних, каталогах, системах пошуку: SCOPUS, EBSCO, DOAJ, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, The Open Ukrainian Citation Index (OUCI), Ulrich's Periodicals Directory та ін.

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 25.10.2023 № 1309 науково-практичний журнал «Репродуктивне здоров'я жінки» включений в Категорію «А» Переліку наукових фахових видань України

Наклад - 4 500 примірників

Підписний індекс - 01665

Періодичність – 8 номерів на рік

ISSN 2708-8731 (Online), ISSN 2708-8723 (Print)


Редакційний штат

Поточний номер

№ 1 (2024)
О.О. Корчинська, І.І. Хаща, Д. Стрижак

10-14

Онкологічні аспекти ендометріозу яєчників
Дивитися всі випуски

Популярні статті

№ 1 (2024)

Онкологічні аспекти ендометріозу яєчників

01.03.2024

Рак яєчників посідає друге місце у світі за кількістю смертей від гінекологічних злоякісних захворювань, а в Україні він є найбільш тяжким видом гінекологічного раку. Ендометріоми яєчників значно збільшують ризик появи раку яєчників, проте їх злоякісна трансформація відбувається приблизно в 1% випадків. У статті представлено огляд літератури на основі наукометричних баз даних PubMed та Scopus...

№ 8 (2023)

Лікування та реабілітація пацієнток із цервікальною інтраепітеліальною неоплазією тяжкого ступеня

30.11.2023

Довготривале хронічне запалення у поєднанні із персистувальною інфекцією вірусу папіломи людини є однією з потенційних причин розвитку дисплазії та раку шийки матки. Хірургічне лікування тяжкої дисплазії, транзиторна неповноцінність епітеліального шару, запалення, що виникає як наслідок післяопераційної травми, можуть спричинити віддалені наслідки для біотопу піхви. Правильний вибір...

№ 8 (2023)

Розсіяний склероз та фертильність

30.11.2023

Стаття є оглядом сучасних наукових публікацій, які присвячені проблемам фертильності та порушень репродуктивних функцій у пацієнтів з розсіяним склерозом, безпосереднього впливу даного захворювання та хворобомодифікувальної терапії на репродуктивне здоров’я людини. Розсіяний склероз належить до автоімунних нейродегенеративних захворювань, що на сьогодні залишається провідною причиною...

Будь в курсі! Передплати зараз

Пропонуємо річну передплату на журнал. Ніколи не пропускайте важливих випусків, відслідковуйте досягнення медицини