Медичний науковий журнал

«Репродуктивне здоров'я жінки»

ISSN 2708-8723 (Print)
ISSN 2708-8731 (Online)

Поточний номер

№ 6 (2023)

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим редакцією вимогам. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання. (Читати далі)

Редакція видання «Репродуктивне здоров’я жінки» приймає на розгляд рукописи за умови, що це перша публікація, рукопис не передавався для публікації в інші редакції, оформлення виконано відповідно до вимог оформлення наукових статей нашого видання. (Читати далі)

Всі наукові статті, що надійшли до редакції журналу, підлягають обов’язковому рецензуванню. Робота журналу побудована на принципах незалежного та об’єктивного рецензування - double-blind. (Читати далі)

Всі рукописи, представлені для публікації, аналізуються за їх оригінальністю, методологією, важливістю, якістю, етичним характером і відповідністю цілям і завданням журналу. Головний редактор має право на оцінку редакційного та наукового змісту журналу та визначає терміни публікації матеріалу. (Читати далі)

Редакція журналу «Репродуктивне здоров’я жінки» керується правилами рекомендованими міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (ICMJE) (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals).

Роботи з використанням матеріалу людини мають відповідати вимогам Гельсінської декларації в редакції 2013 року. (Читати далі)

Загальна інформація

Періодичність: 8 випусків на рік
Видається: з 2020 року

ПРО ЖУРНАЛ

Науково-практичне видання «Репродуктивне здоров'я жінки» – це журнал з відкритим доступом, який забезпечує публікацію наукових досліджень у всіх галузях науки про здоров'я жінки за критеріями оригінальності, актуальності, міждисциплінарного інтересу.

«Репродуктивне здоров'я жінки» є сучасною платформою для наукової комунікації, що охоплює всі аспекти науки і клінічних знань про жіноче здоров'я. У журналі публікуються матеріали з результатами наукових досліджень, звіти про клінічні випадки, статті, які висвітлюють всі аспекти тематики здоров'я жінок і включають не лише основні сфери репродуктивного та пострепродуктивного здоров’я, а й висвітлюють всі аспекти тематики здоров’я жінки.

Всі статті, що надійшли до редакції, проходять справедливий, партнерський та абсолютно сліпий процес експертної оцінки. Статті в журналі публікуються 8 разів на рік українською та англійською мовами. Видання засноване у 2007 році, після перезапуску регулярно видатеться з 2020 року.  У 2021 році перереєстрований з засновниками в складі: Національний Університет Охорони Здоров'я України імені П. Л. Шупика, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук'янової НАМН України», Всеукраїнська громадська організація  «Асоціація перинатології України», Громадська організація «Всеукраїнська асоціація безперервної професійної освіти лікарів та фармацевтів».

«Репродуктивне здоров'я жінки» підтримує ініціативу відкритого доступу. Тези та повні тексти (PDF-формат) усіх статей, опублікованих у журналі, є доступними для всіх одразу після публікації. Ми дотримуємось Уніфікованих вимог до рукописів, що надходять до біомедичних журналів, виданих Міжнародним комітетом для редакторів медичних журналів (ICMJE), а також Кодексу поведінки редакторів Комітету з питань публікації (COPE).

Журнал зареєстрований та індексується в  міжнародних  та українських базах даних, каталогах, системах пошуку: SCOPUS, EBSCO, DOAJ, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, The Open Ukrainian Citation Index (OUCI), Ulrich's Periodicals Directory та ін.

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України 24.09.2020 № 1188 науково-практичний журнал «Репродуктивне здоров'я жінки» включений в Категорію «Б» Переліку наукових фахових видань України

Наклад - 5 500 примірників

Підписний індекс - 01665

Періодичність – 8 номерів на рік

ISSN 2708-8731 (Online), ISSN 2708-8723 (Print)


Редакційний штат

Поточний номер

№ 6 (2023)
Дивитися всі випуски

Популярні статті

№ 6 (2023)

Гінекологічні та дерматологічні аспекти діагностики синдрому полікістозних яєчників від пубертату до менопаузи

29.09.2023

Стаття присвячена огляду наукових публікацій щодо гінекологічних та дерматологічних аспектів синдрому полікістозних яєчників (СПКЯ) у різні вікові періоди життя жінок. Аналіз вітчизняних та закордонних видань свідчить, що поширеність СПКЯ залежить від віку жінок та стану їхньої репродуктивної функції, сягає 17% у жінок від 21 до 30 років і значно зменшується з віком. На СПКЯ припадає більше...

№ 5 (2023)

Вплив перенесеної під час вагітності коронавірусної хвороби на перебіг гестації та зміни основних біотопів організму жінки

31.07.2023

У статті наведено літературні дані щодо особливостей перебігу вагітності та змін основних біотопів у жінок, які перенесли COVID-19 у різні періоди гестації. Простежено певні закономірності щодо зв’язку перинатальних ускладнень зі ступенем тяжкості захворювання, наявністю соматичної та гінекологічної патології у цих вагітних, зокрема, ожиріння і хронічних запальних захворювань статевої сфери....

№ 5 (2023)

Сучасні світові тенденції вивчення етіології, патогенезу, діагностики та лікування хронічного ендометриту

31.07.2023

Стаття присвячена аналізу наукової інформації щодо проблеми хронічного ендометриту (ХЕ) на сучасному етапі. ХЕ є загадковим, багатофакторним захворюванням, етіологія, патогенез та оптимальне лікування якого на сьогодні остаточно не визначені. Запалення ендометрія є складною частиною його фізіології, що тонко регулюється балансом між про- та протизапальними механізмами та бере участь у всіх...

Будь в курсі! Передплати зараз

Пропонуємо річну передплату на журнал. Ніколи не пропускайте важливих випусків, відслідковуйте досягнення медицини