Детермінанти перинатальної медичної допомоги на амбулаторному рівні в умовах пандемії COVID-19

Основний зміст сторінки статті

В.В. Камінський
О.І. Жданович
Р.М. Савчук
Т.В. Коломійченко

Анотація

Важливо визначити сприйняття вагітними послуг охорони здоров’я під час пандемії, щоб забезпечити справедливість надання таких послуг у майбутньому.
Мета дослідження: визначити детермінанти сприйняття вагітними послуг перинатальної допомоги за пандемії COVID-19.
Матеріали та методи. Проведено оригінальне соціологічне дослідження для оцінювання стану перинатальної допомоги у період пандемії COVID-19 шляхом анкетування. До аналізу включено 110 анкет. До групи 1 увійшли 45 респонденток, які хворіли на COVID-19 під час вагітності, до групи 2 – 65 жінок, які не хворіли на COVID-19 під час вагітності.
Усі анкети аналізували як за загальною вибіркою, так і у розрізі перенесеного під час вагітності COVID-19.
Результати. Виявлено певні недоліки надання перинатальної допомоги у період пандемії COVID-19 на амбулаторному рівні. Недостатнім є охоплення вагітних вакцинацією, про що свідчить те, що вакцинованими на час вагітності були 65,5% опитаних. Недостатньою інформацію про вакцинацію вагітних вважали 87,3% пацієнток. Негативне ставлення до вакцинації під час вагітності висловили 30,0% опитаних. Недостатньою доступність перинатальної допомоги в умовах пандемії COVID-19 вважали 6,4% опитуваних.
Віддалене консультування отримували менше половини пацієнток (41,8%), причому переважно тих, які хворіли на COVID-19 (62,2%). Негативне ставлення до віддаленого консультування висловили 49,1% жінок. Більше половини (56,4%) опитаних вважали недостатньою надану інформацію про COVID-19, лікування та профілактику. Повноцінний психологічний супровід отримували лише 9,1% пацієнток.
Половина пацієнток була незадоволена кваліфікацією медичного персоналу, а 59,1% – ставленням персоналу. Більше половини (55,4%) пацієнток не задоволені наданою допомогою на амбулаторному етапі у цілому, особливо це стосується тих, які не хворіли на COVID-19, що, можливо, зумовлено зсувом центру уваги на інфікованих вагітних.
Висновки. Для покращення перинатальної допомоги можна рекомендувати таке: розширення інформаційного забезпечення населення, зокрема із залученням засобів масової інформації; проведення роз’яснювальної роботи з пацієнтами з питань профілактики, вакцинації, лікування, можливих ускладнень під час вагітності; забезпечення віддаленого консультування у можливих випадках; психологічний супровід вагітної та її родини на всіх етапах надання перинатальної допомоги.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Камінський, В., Жданович, О., Савчук, Р., & Коломійченко, Т. (2024). Детермінанти перинатальної медичної допомоги на амбулаторному рівні в умовах пандемії COVID-19. Репродуктивне здоров’я жінки, (3), 10–17. https://doi.org/10.30841/2708-8731.3.2024.306389
Номер
Розділ
АКТУАЛЬНІ ТЕМИ
Біографії авторів

В.В. Камінський, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, м. Київ

Акад. НАМН України, д-р мед. наук, проф., ректор

О.І. Жданович, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, м. Київ

Доктор мед. наук, проф., кафедра акушерства, гінекології і репродуктології

Р.М. Савчук, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, м. Київ

Кандидат мед. наук, докторант, кафедра акушерства, гінекології і репродуктології

Т.В. Коломійченко, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, м. Київ

Кандидат тех. наук, головн. наук. співроб., кафедра акушерства, гінекології і репродуктології

Посилання

Filip R, Gheorghita PR, Anchidin-Norocel L, Dimian M, Savage WK. Global Challenges to Public Health Care Systems during the COVID-19 Pandemic: A Review of Pandemic Measures and Problems. J Pers Med. 2022;12(8):1295. doi: 10.3390/jpm12081295.

Ebrahim SH, Ahmed QA, Gozzer E, Schlagenhauf P, Memish ZA. Covid-19 and community mitigation strategies in a pandemic. BMJ. 2020;368:m1066. doi: 10.1136/bmj.m1066.

Watson R, Hayter M. The COVID-19 epidemic of manuscripts. J Adv Nurs. 2020;76(10):2454-5. doi: 10.1111/jan.14437.

Kimball S. WHO says Covid remains a global emergency but pandemic could near its end in 2023 [Internet]. Geneva: WHO; 2023. Available from: https://www.cnbc.com/2023/01/30/who-says-covid-remains-a-global-emergency-but-pandemic-could-near-its-end-in-2023.html.

Celik IH, Ozkaya Parlakay A, Canpolat FE. Management of neonates with maternal prenatal coronavirus infection and influencing factors. Pediatr Res. 2024;95(2):436-44. doi: 10.1038/s41390-023-02855-0.

Zhdanovich ОI, Vorobey LI, Kolomiichenko TV, Kaminskyi AV, Laksha OT. Perinatal aspects of early neonatal period disorders in children with COVID-19 transmitted by the mother during pregnancy. Modern Pediatr. 2022;26(126):42-8. doi: 10.15574/SP.2022.126.4.

Turyanytsya SМ, Korchins’ka OO, Sabova AV, Baloga OA, Petrov VO. Influence of SARS-CoV-2 acute respiratory viral disease on pregnancy and childbirth. Reprod Health Woman. 2021;(2):15-8. doi: 10.30841/2708-8731.2.2021.232515.

Vintzileos WS, Muscat J, Hoffmann E, John NS, Vertichio R, Vintzileos AM, et al. Screening all pregnant women admitted to labor and delivery for the virus responsible for coronavirus disease 2019. Am J Obstet Gynecol. 2020;223(2):284-6. doi: 10.1016/j.ajog.2020.04.024.

Jamieson DJ, Rasmussen SA. An update on COVID-19 and pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 2022;226(2):177-86. doi: 10.1016/j.ajog.2021.08.054.

Wiersinga WJ, Rhodes A, Cheng AC, Peacock SJ, Prescott HC. Pathophysiology, Transmission, Diagnosis, and Treatment of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Review. JAMA. 2020;324(8):782-93. doi: 10.1001/jama.2020.12839.

Altman MR, Gavin AR, Eagen-Torkko MK, Kantrowitz-Gordon I, Khosa RM, Mohammed SA. Where the System Failed: The COVID-19 Pandemic’s Impact on Pregnancy and Birth Care. Glob Qual Nurs Res. 2021;8:23333936211006397. doi: 10.1177/23333936211006397.

Simbar M, Nazarpour S, Sheidaei A. Evaluation of pregnancy outcomes in mothers with COVID-19 infection: a systematic review and meta-analysis. J Obstet Gynaecol. 2023;43(1):2162867. doi: 10.1080/01443615.2022.2162867.

Charuta A, Smuniewska M, Woźniak Z, Paziewska A. Effect of COVID-19 on Pregnancy and Neonate’s Vital Parameters: A Systematic Review. J Pregnancy. 2023;2023:3015072. doi: 10.1155/2023/3015072.

Favre G, Maisonneuve E, Pomar L, Daire C, Poncelet C, Quibel T, et al. Maternal and perinatal outcomes following pre-Delta, Delta, and Omicron SARS-CoV-2 variants infection among unvaccinated pregnant women in France and Switzerland: a prospective cohort study using the COVI-PREG registry. Lancet Reg Health Eur. 2023:100569. doi: 10.1016/j.lanepe.2022.

Smith ER, Oakley E, Grandner GW, Rukundo G, Farooq F, Ferguson K, et al Clinical risk factors of adverse outcomes among women with COVID-19 in the pregnancy and postpartum period: a sequential, prospective meta-analysis. Am J Obstet Gynecol. 2023;228(2):161-77. doi: 10.1016/j.ajog.2022.08.038.

Lassi ZS, Ana A, Das JK, Salam RA, Padhani ZA, Irfan O, et al. A systematic review and meta-analysis of data on pregnant women with confirmed COVID-19: Clinical presentation, and pregnancy and perinatal outcomes based on COVID-19 severity. J Glob Health. 2021;(11):05018. doi: 10.7189/jogh.11.05018.

Theiler RN, Wick M, Mehta R, Weaver AL, Virk A, Swift M. Pregnancy and birth outcomes after SARS-CoV-2 vaccination in pregnancy. Am J Obstet Gynecol MFM. 2021;3(6):100467. doi: 10.1016/j.ajogmf.2021.100467.

Rahmati M, Yon DK, Lee SW, Butler L, Koyanagi A, Jacob L, et al. Effects of COVID-19 vaccination during pregnancy on SARS-CoV-2 infection and maternal and neonatal outcomes: A systematic review and meta-analysis. Rev Med Virol. 2023;33(3):e2434. doi: 10.1002/rmv.2434.

Prasad S, Kalafat E, Blakeway H, Townsend R, O’Brien P, Morris E, et al. Systematic review and meta-analysis of the effectiveness and perinatal outcomes of COVID-19 vaccination in pregnancy. Nat Commun. 2022;13(1):2414. doi: 10.1038/s41467-022-30052-w.

Halasa NB, Olson SM, Staat MA, Newhams MM, Price AM, Pannaraj PS, et al. Maternal Vaccination and Risk of Hospitalization for Covid-19 among Infants. N Engl J Med. 2022;387(2):109-19. doi: 10.1056/NEJMoa2204399.

Low JM, Gu Y, Ng MSF, Wang LW, Amin Z, Zhong Y, et al. Human Milk Antibodies after BNT162b2 Vaccination Exhibit Reduced Binding against SARS-CoV-2 Variants of Concern. Vaccines (Basel). 2022;10(2):225. doi: 10.3390/vaccines10020225.

Shook LL, Edlow AG. Safety and Efficacy of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) mRNA Vaccines During Lactation. Obstet Gynecol. 2023;141(3):483-91. doi: 10.1097/AOG.0000000000005093.

Ceulemans M, Foulon V, Panchaud A, Winterfeld U, Pomar L, Lambelet V, et al. Vaccine Willingness and Impact of the COVID-19 Pandemic on Women’s Perinatal Experiences and Practices-A Multinational, Cross-Sectional Study Covering the First Wave of the Pandemic. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(7):3367. doi: 10.3390/ijerph18073367.

Maisonneuve E, Gerbier E, Tauqeer F, Pomar L, Favre G, Winterfeld U, et al. Determinants of Vaccination and Willingness to Vaccinate against COVID-19 among Pregnant and Postpartum Women during the Third Wave of the Pandemic: A European Multinational Cross-Sectional Survey. Viruses. 2023;15(5):1090. doi: 10.3390/v15051090.

Kontovazainitis CG, Katsaras GN, Gialamprinou D, Mitsiakos G. Covid-19 vaccination and pregnancy: a systematic review of maternal and neonatal outcomes. J Perinat Med. 2023;51(7):823-39. doi: 10.1515/jpm-2022-0463.

Zheng X, Zhang J, Ye X, Lin X, Liu H, Qin Z, et al. Navigating through motherhood in pregnancy and postpartum periods during the COVID-19 pandemic: A systematic review and qualitative meta-synthesis. J Nurs Manag. 2022;30(8):3958-71. doi: 10.1111/jonm.13846.

Larki M, Sharifi F, Roudsari LR. Models of maternity care for pregnant women during the COVID-19 pandemic 2020. EMHJ. 2020;26(9):994-8.

Muñoz-Vela FJ, Rodríguez-Díaz L, Gómez-Salgado J, Fernández-Carrasco FJ, Allande-Cussó R, Vázquez-Lara JM, et al. Fear and Anxiety in Pregnant Women During the COVID-19 Pandemic: A Systematic Review. Int J Public Health. 2023;68:1605587. doi: 10.3389/ijph.2023.1605587.

Goldstein JT, Eden AR, Taylor MK, Dotson A, Barreto T. Impact of COVID-19 on perinatal care: Perceptions of family physicians in the United States. Birth. 2022;49(4):719-27. doi: 10.1111/birt.12637.

Joo JY, Liu MF. Antenatal care experiences of uninfected pregnant women during the COVID-19 pandemic: A qualitative systematic review. Nurs Outlook. 2023;71(3):101964. doi: 10.1016/j.outlook.2023.101964.

Peahl AF, Powell A, Berlin H, Smith RD, Krans E, Waljee J, et al. Patient and provider perspectives of a new prenatal care model introduced in response to the coronavirus disease 2019 pandemic. Am J Obstet Gynecol. 2021;224(4):384.e1-384.e11. doi: 10.1016/j.ajog.2020.10.008.

Bahari NI, Sutan R, Abdullah Mahdy Z. The determinants of maternal perception of antenatal care services during the COVID-19 pandemic critical phase: A systematic review. PLoS ONE. 2024;19(2):e0297563. doi: 10.1371/journal.pone.0297563.

Kim YK, Kim EH. Pregnancy and COVID-19: past, present and future. Obstet Gynecol Sci. 2023;66(3):149-60. doi: 10.5468/ogs.23001.

Cui C, Zhai L, Sznajder KK, Wang J, Sun X, Wang X, et al. Prenatal anxiety and the associated factors among Chinese pregnant women during the COVID-19 pandemic - a smartphone questionnaire survey study. BMC Psychiatry. 2021;21(1):619. doi: 10.1186/s12888-021-03624-1.

Liu CH, Goyal D, Mittal L, Erdei C. Patient Satisfaction with Virtual-Based Prenatal Care: Implications after the COVID-19 Pandemic. Matern Child Health J. 2021;25(11):173543. doi: 10.1007/s10995-021-03211-6.

Horachuk, VV, Goyda NG, Krishtopa BP, Matyukha LF, Orlova NM, Kareta OO. Organization of sociological surveys of patients / their representatives and medical personnel in health care institutions (methodological recommendations). Family Med. 2016;(5):118-25.

Zhylka NYa, Kudria AV. Level satisfaction and awareness on services of family doctor (Internet survey). Ukr Nation’s Health. 2015;(4):66-9.

Stepanenko VP, editor. Pandemic of COVID-19 in Ukraine: social consequences. Kyiv: Interservice; 2021. 406 p.

Alkhalifah M, AlHusseini N, McGhee J. COVID-19 Vaccine Hesitancy Among Pregnant Women. Cureus. 2023;15(6):e41126. doi: 10.7759/cureus.41126.

Maisonneuve E, Gerbier E, Tauqeer F, Pomar L, Favre G, Winterfeld U, et al. Determinants of Vaccination and Willingness to Vaccinate against COVID-19 among Pregnant and Postpartum Women during the Third Wave of the Pandemic: A European Multinational Cross-Sectional Survey. Viruses. 2023;15(5):1090. doi: 10.3390/v15051090.

Jahromi AS, Jokar M, Sharifi N, Omidmokhtarloo B, Rahmanian V. Global knowledge, attitude, and practice towards COVID-19 among pregnant women: a systematic review and meta-analysis. BMC Pregnancy Childbirth. 2023;23(1):278. doi: 10.1186/s12884-023-05560-2.

Atmuri K, Sarkar M, Obudu E, Kumar A. Perspectives of pregnant women during the COVID-19 pandemic: A qualitative study. Women Birth. 2022;35(3):280-8. doi: 10.1016/j.wombi.2021.03.008.