Медичний науковий журнал

«Репродуктивне здоров'я жінки»

Міжнародний двомовний науковий журнал
ISSN 2708-8723 (Print)
ISSN 2708-8731 (Online)

Поточний номер

Том 3 (2021)

Журнал "Reproductive health of woman / Репродуктивне здоров’я жінки" охоплює широкий спектр наукових досліджень за тематикою здоров’я жінки: медична освіта з питань жіночого здоров’я та репродукції, кардіологія у репродуктивних проблемах, пов’язаних зі здоров’ям жінок, медицина спорту в науках про здоров’я жінок та репродукцію жінок, психіатрія у репродуктивних проблемах, пов’язаних зі здоров’ям жінок, антиоксидантна терапія в науках про репродукційну медицину, харчування в науках про здоров’я жінок та репродукцію, плодючість та безпліддя, урогінекологія, ендометріоз, ендокринологія, рак молочної залози, менопауза, статеве дозрівання, вагітність, передчасні пологи, вагінальні захворювання, біологія на основі статі, хірургічні процедури, акушерство / гінекологія, синдром полікістозних яєчників, гіперандрогенія у жінок, менструальний синдром та ускладнення, онкологія жіночих репродуктивних органів, традиційна медицина у репродуктивному здоров’ї жінок, УЗД у науках про відтворення здоров’я жінок, дослідження стовбурових клітин у науках про репродукцію жінок, комплементарна медицина у репродуктивному здоров’ї жінок, жіноча сексуальна дисфункція: патофізіологія та лікування та багато інших.

Журнал «Reproductive health of woman / Репродуктивне здоров’я жінки» здійснює ретельний відбір і оцінку відповідності рукопису публікаційним критеріям:
  • Новизна наданих матеріалів (резюме, звіти про проведені форуми, розміщення статей до їхньої публікації не розцінюється як альтернатива новизни),
  • Актуальне клінічне значення представлених даних,
  • Висновки повинні підтверджуватися переконливими даними,
  • Важливість для конкретної галузі науки або практичної педіатрії.

Журнал «Reproductive health of woman / Репродуктивне здоров’я жінки» надає відкритий доступ до його змісту безпосередньо після публікації видання, виходячи з наступного принципу: відкритий доступ до результатів наукових досліджень забезпечує вільне поширення наукової інформації, сприяючи широкому обміну знаннями. Статті можуть бути прочитаними, скопійованими, роздрукованими та розповсюдженими за умови, що їхнє використання не призначено для комерційних цілей, а автори та видавець мають відповідні права. Всі статті у цьому журналі мають статус «Вільний відкритий доступ» і не зачіпають фінансові інтереси як фінансуючих органів, так і академічних установ.
Плагіат – це непідтверджене копіювання або спроба невірно визначити оригінальне авторство, це можуть бути ідеї, текст або результати. Можна сказати, що плагіат явно мав місце, коли великі частини тексту були вирізані і вставлені без відповідної та однозначної атрибуції. Такі рукописи не будуть розглядатися для публікації в журналі «Reproductive health of woman / Репродуктивне здоров’я жінки». «Переробка тексту» (рерайт) або повторне використання частин тексту з попередніх публікацій автора є формою самоплагіату.

Журнал не вимагає від авторів оригінальних дослідницьких робот укладати договори на привласнення авторських прав своїх опублікованих матеріалів. Автори передають журналу невиключну ліцензію CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution 4.0 International License) на використання та право першої публікації статті. Після опублікування стаття стає вільно доступною on-line для загалу, при цьому використання статті передбачає обов’язкове посилання на авторів публікації і журнал. Автори зберігають за собою право на рукопис, а також використання матеріалів своїх власних опублікованих статей.

Журнал підтримує авторський процес самоархівування. Перед передачею у журнал автори можуть розміщати копії своїх статей, які знаходяться у процесі підготовки, на загальних некомерційних веб-сайтах. Автори також можуть архівувати свої остаточні авторські версії рукописи у сховищах своєї установи та, за побажанням, на своїх особистих веб-сайтах. При цьому автори повинні зазначати на першій сторінці кожної архівованої версії посилання на публікацію, номер DOI, URL-адресу опублікованої статті на веб-сайті журналу.

Журнал організує архівування результатів дослідницьких робіт, опублікованих у виданні, надаючи тим самим допомогу авторам у процесі самоархівування, та забезпеченні вільного доступу відповідно до публікаційної ліцензії СС BY-NC-ND у Національній бібліотеці України В.І. Вернадського, базі даних «Наукова періодика України і різних міжнародних наукометричних базах даних на безоплатній основі. Журнал також розміщає опубліковані статті на офіційному сайті видавця. Повний доступ до опублікованих документів є безкоштовним.

Про журнал

Періодичність: 10 випусків на рік
Видається: з 2019 року

Науково-практичне видання «Reproductive health of woman / Репродуктивне здоров'я жінки» – це журнал з відкритим доступом, який забезпечує публікацію наукових досліджень у всіх галузях науки про здоров'я жінки за критеріями оригінальності, актуальності, міждисциплінарного інтересу.

«Reproductive health of woman / Репродуктивне здоров'я жінки» є сучасною платформою для наукової комунікації, що охоплює всі аспекти науки і клінічних знань про жіноче здоров'я. У журналі публікуються матеріали з результатами наукових досліджень, звіти про клінічні випадки, статті, які висвітлюють всі аспекти тематики здоров'я жінок і включають не лише основні сфери репродуктивного та пострепродуктивного здоров’я, а й висвітлюють всі аспекти тематики здоров’я жінки.

Всі статті, що надійшли до редакції, проходять справедливий, партнерський та абсолютно сліпий процес експертної оцінки. Статті в журналі публікуються 10 разів на рік українською, російською та англійською мовами. У 2019 зареєстрований з засновниками в складі: Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук'янової НАМН України», Всеукраїнська громадська організація «Асоціація перинатології України», громадянки України Щербинської О. С.

«Reproductive health of woman / Репродуктивне здоров'я жінки» підтримує ініціативу відкритого доступу. Тези та повні тексти (PDF-формат) усіх статей, опублікованих у журналі, є доступними для всіх одразу після публікації. Ми дотримуємось Уніфікованих вимог до рукописів, що надходять до біомедичних журналів, виданих Міжнародним комітетом для редакторів медичних журналів (ICMJE), а також Кодексу поведінки редакторів Комітету з питань публікації (COPE).

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України 24.09.2020 № 1188 науково-практичний журнал «Reproductive health of woman / Репродуктивне здоров'я жінки» включений в Категорію «Б» Переліку наукових фахових видань України.

Наклад - 5 500 примірників

Підписний індекс - 01665

Періодичність – 10 номерів на рік

ISSN 2708-8731 (Online), ISSN 2708-8723 (Print)


Редакційний штат

Поточний номер

Том 3 (2021)
Дивитися всі випуски

Популярні статті

Том 3 (2021)

Банк грудного молока в Україні – реалії та перспективи

03.05.2021

Передчасне розродження ускладнює від 5 до 8% вагітностей в усьому світі. Зусилля медичного світу спрямовані на удосконалення виходжування недоношених новонароджених. Це приводить до збільшення частки екстремально недоношених новонароджених, що вижили, покращення стану здоров’я та якості життя передчасно народжених дітей у катамнезі. До таких заходів належить, зокрема, ранній початок...

Том 3 (2021)

Залізо та залізодефіцитні стани: сучасний погляд на проблему

03.05.2021

Вивчення механізмів регуляції метаболізму заліза, фізіологічної та патологічної ролі цього мікроелементу в організмі людини є актуальним, науково та практично значущим, особливо на тлі пандемії COVID-19. Наявні дані про зниження рівнів гемоглобіну та заліза у сироватці крові пацієнтів з коронавірусною інфекцією дають змогу стверджувати, що ця інфекція асоціюється з формуванням недостатності...

Том 2 (2021)

Вплив гострого респіраторного вірусного захворювання SARS-Cov2-19 на перебіг вагітності та пологів

01.04.2021

Гостре респіраторне вірусне захворювання SARS-CoV2-19 є новим та мало вивченим, з непередбачуваним перебігом. Дана стаття присвячена аналізу перебігу коронавірусного захворювання у вагітних та його впливу на стан новонароджених. Мета дослідження: вивчення взаємозв’язку між захворюванням на SARS-CoV-2 та перебігом вагітності і пологів, залежно від терміну, у якому був встановлений діагноз,...

Будь в курсі! Передплати зараз

Пропонуємо річну передплату на журнал. Ніколи не пропускайте важливих випусків, відслідковуйте досягнення медицини