Медичний науковий журнал

«Репродуктивне здоров'я жінки»

Міжнародний двомовний науковий журнал
ISSN 2708-8723 (Print)
ISSN 2708-8731 (Online)

Поточний номер

Том 4 (2021)

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим редакцією вимогам. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання. (Читати далі)

Редакція видання «Репродуктивне здоров’я жінки» приймає на розгляд рукописи за умови, що це перша публікація, рукопис не передавався для публікації в інші редакції, оформлення виконано відповідно до вимог оформлення наукових статей нашого видання. (Читати далі)

Всі наукові статті, що надійшли до редакції журналу, підлягають обов’язковому рецензуванню. Робота журналу побудована на принципах незалежного та об’єктивного рецензування - double-blind. (Читати далі)

Всі рукописи, представлені для публікації, аналізуються за їх оригінальністю, методологією, важливістю, якістю, етичним характером і відповідністю цілям і завданням журналу. Головний редактор має право на оцінку редакційного та наукового змісту журналу та визначає терміни публікації матеріалу. (Читати далі)

Редакція журналу «Репродуктивне здоров’я жінки» керується правилами рекомендованими міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (ICMJE) (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals).

Роботи з використанням матеріалу людини мають відповідати вимогам Гельсінської декларації в редакції 2013 року. (Читати далі)

Загальна інформація

Періодичність: 8 випусків на рік
Видається: з 2019 року

Науково-практичне видання «Репродуктивне здоров'я жінки» – це журнал з відкритим доступом, який забезпечує публікацію наукових досліджень у всіх галузях науки про здоров'я жінки за критеріями оригінальності, актуальності, міждисциплінарного інтересу.

«Репродуктивне здоров'я жінки» є сучасною платформою для наукової комунікації, що охоплює всі аспекти науки і клінічних знань про жіноче здоров'я. У журналі публікуються матеріали з результатами наукових досліджень, звіти про клінічні випадки, статті, які висвітлюють всі аспекти тематики здоров'я жінок і включають не лише основні сфери репродуктивного та пострепродуктивного здоров’я, а й висвітлюють всі аспекти тематики здоров’я жінки.

Всі статті, що надійшли до редакції, проходять справедливий, партнерський та абсолютно сліпий процес експертної оцінки. Статті в журналі публікуються 8 разів на рік українською, російською та англійською мовами. У 2019 зареєстрований  та у 2021 перереєстрований з засновниками в складі: Національний Уніаерситет Охорони Здоров'я України імені П. Л. Шупика,, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук'янової НАМН України», Всеукраїнська громадська організація  «Асоціація перинатології України», Громадська організація «Всеукраїнська асоціація безперервної професійної освіти лікарів та фармацевтів».

«Репродуктивне здоров'я жінки» підтримує ініціативу відкритого доступу. Тези та повні тексти (PDF-формат) усіх статей, опублікованих у журналі, є доступними для всіх одразу після публікації. Ми дотримуємось Уніфікованих вимог до рукописів, що надходять до біомедичних журналів, виданих Міжнародним комітетом для редакторів медичних журналів (ICMJE), а також Кодексу поведінки редакторів Комітету з питань публікації (COPE).

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України 24.09.2020 № 1188 науково-практичний журнал «Репродуктивне здоров'я жінки» включений в Категорію «Б» Переліку наукових фахових видань України

Наклад - 5 500 примірників

Підписний індекс - 01665

Періодичність – 8 номерів на рік

ISSN 2708-8731 (Online), ISSN 2708-8723 (Print)


Редакційний штат

Поточний номер

Том 4 (2021)
В.О. Бенюк, В.М. Гончаренко, Ю.В. Кравченко, О.В. Каленська, Нікі Абеді Астанег

7-18

Сучасні аспекти етіології та патогенезу гіперпластичних процесів ендометрія
Дивитися всі випуски

Популярні статті

Том 4 (2021)

Стан автономної нервової регуляції плода у жінок з синдромом «короткої шийки»

31.05.2021

Мета дослідження: вивчення коефіцієнтів акцелерацій (AC) та децелерацій (DC) у жінок з синдромом «короткої шийки». Матеріали та методи. Усього було обстежено 292 вагітні. Їх було розподілено на декілька груп відповідно до результатів вивчення довжини шийки матки та методів профілактики передчасних пологів. До I групи увійшли жінки з нормальними даними цервікометрії. В інші групи були...

Том 4 (2021)

Клінічний випадок розродження вагітної з Vasa previa на фоні Placenta previa/accreta

31.05.2021

Vasa previa (передлежання судин) характеризується передлежанням кровоносних судин пуповини, які проходять крізь плодові оболонки над внутрішнім вічком шийки матки або у безпосередній близькості від нього (до 5 см) та зв’язані з пуповинним кровотоком і знаходяться попереду передлеглої частини плода. Фактори ризику виникнення Vasa previa – це патологія плацентації, зокрема, передлежання плаценти...

Том 4 (2021)

Інтеграція послуг з акушерства і гінекології на рівень первинної медичної допомоги в Україні

31.05.2021

В історичному вимірі в Україні сімейна медицина (СМ) започаткована як пілотний проект у Львівській області у 1987 р. У 1992 р. після успішного втілення елементів СМ прийнято рішення про реорганізацію дільничної служби у СМ. Цей процес був розрахований на декілька років і його проведення було заплановано у 5 етапів: I етап – ДТ (дільничний терапевт) виконують функції лікарів, спеціалізація яких...

Будь в курсі! Передплати зараз

Пропонуємо річну передплату на журнал. Ніколи не пропускайте важливих випусків, відслідковуйте досягнення медицини