Репродуктивне здоров'я жінки

Медичний науковий журнал

Репродуктивне здоров'я жінки

Міжнародний двомовний науковий журнал
ISSN 2708-8723 (Print)
ISSN 2708-8731 (Online)

Поточний номер

Том 3 (2021)

Журнал "Reproductive health of woman / Репродуктивне здоров'я жінки" охоплює широкий спектр наукових досліджень за тематикою здоров’я жінки: медична освіта з питань жіночого здоров'я та репродукції, кардіологія у репродуктивних проблемах, пов’язаних зі здоров’ям жінок, медицина спорту в науках про здоров'я жінок та репродукцію жінок, психіатрія у репродуктивних проблемах, пов’язаних зі здоров’ям жінок, антиоксидантна терапія в науках про репродукційну медицину, харчування в науках про здоров'я жінок та репродукцію, плодючість та безпліддя, урогінекологія, ендометріоз, ендокринологія, рак молочної залози, менопауза, статеве дозрівання, вагітність, передчасні пологи, вагінальні захворювання, біологія на основі статі, хірургічні процедури, акушерство / гінекологія, синдром полікістозних яєчників, гіперандрогенія у жінок, менструальний синдром та ускладнення, онкологія жіночих репродуктивних органів, традиційна медицина у репродуктивному здоров’ї жінок, УЗД у науках про відтворення здоров'я жінок, дослідження стовбурових клітин у науках про репродукцію жінок, комплементарна медицина у репродуктивному здоров’ї жінок, жіноча сексуальна дисфункція: патофізіологія та лікування та багато інших.

Робота журналу побудована на принципах незалежного та об’єктивного рецензування (double-blind).

Автори несуть відповідальність за науковий зміст рукопису. Журнал залишає за собою право запросити будь-які наукові матеріали, на підставі яких була підготовлена стаття.

Друковані примірники журналу розповсюджуються під час проведення науково-практичних форумів (конференції, симпозіуми, конгреси, з’їзди, круглі столи тощо), наявні у провідних наукових медичних бібліотеках України. Всі статті також доступні у форматах PDF, HTML на веб-сайті журналу та доступні після публікації.

"Reproductive health of woman / Репродуктивне здоров'я жінки" публікує статті українською, російською та англійською мовами.

Журнал «Reproductive health of woman / Репродуктивне здоров'я жінки» здійснює ретельний відбір і оцінку відповідності рукопису публікаційним критеріям: -Новизна наданих матеріалів (резюме, звіти про проведені форуми, розміщення статей до їхньої публікації не розцінюється як альтернатива новизни), -Актуальне клінічне значення представлених даних, -Висновки повинні підтверджуватися переконливими даними, -Важливість для конкретної галузі науки або практичної педіатрії

Журнал «Reproductive health of woman / Репродуктивне здоров'я жінки» надає відкритий доступ до його змісту безпосередньо після публікації видання, виходячи з наступного принципу: відкритий доступ до результатів наукових досліджень забезпечує вільне поширення наукової інформації, сприяючи широкому обміну знаннями. Статті можуть бути прочитаними, скопійованими, роздрукованими та розповсюдженими за умови, що їхнє використання не призначено для комерційних цілей, а автори та видавець мають відповідні права. Всі статті у цьому журналі мають статус «Вільний відкритий доступ» і не зачіпають фінансові інтереси як фінансуючих органів, так і академічних установ.

Плагіат – це непідтверджене копіювання або спроба невірно визначити оригінальне авторство, це можуть бути ідеї, текст або результати. Можна сказати, що плагіат явно мав місце, коли великі частини тексту були вирізані і вставлені без відповідної та однозначної атрибуції. Такі рукописи не будуть розглядатися для публікації в журналі «Reproductive health of woman / Репродуктивне здоров'я жінки». «Переробка тексту» (рерайт) або повторне використання частин тексту з попередніх публікацій автора є формою самоплагіату.

Журнал не вимагає від авторів оригінальних дослідницьких робот укладати договори на привласнення авторських прав своїх опублікованих матеріалів. Автори передають журналу невиключну ліцензію CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution 4.0 International License) на використання та право першої публікації статті. Після опублікування стаття стає вільно доступною on-line для загалу, при цьому використання статті передбачає обов’язкове посилання на авторів публікації і журнал. Автори зберігають за собою право на рукопис, а також використання матеріалів своїх власних опублікованих статей.

Журнал підтримує авторський процес самоархівування. Перед передачею у журнал автори можуть розміщати копії своїх статей, які знаходяться у процесі підготовки, на загальних некомерційних веб-сайтах. Автори також можуть архівувати свої остаточні авторські версії рукописи у сховищах своєї установи та, за побажанням, на своїх особистих веб-сайтах. При цьому автори повинні зазначати на першій сторінці кожної архівованої версії посилання на публікацію, номер DOI, URL-адресу опублікованої статті на веб-сайті журналу.

Журнал організує архівування результатів дослідницьких робіт, опублікованих у виданні, надаючи тим самим допомогу авторам у процесі самоархівування, та забезпеченні вільного доступу відповідно до публікаційної ліцензії СС BY-NC-ND у Національній бібліотеці України В.І. Вернадського, базі даних «Наукова періодика України і різних міжнародних наукометричних базах даних на безоплатній основі. Журнал також розміщає опубліковані статті на офіційному сайті видавця. Повний доступ до опублікованих документів є безкоштовним.

Про журнал

Періодичність: 10 випусків на рік
Видається: з 2013 року

Науково-практичне видання «Reproductive health of woman / Репродуктивне здоров'я жінки» – це журнал з відкритим доступом, який забезпечує публікацію наукових досліджень у всіх галузях науки про здоров'я жінки за критеріями оригінальності, актуальності, міждисциплінарного інтересу.

«Reproductive health of woman / Репродуктивне здоров'я жінки» є сучасною платформою для наукової комунікації, що охоплює всі аспекти науки і клінічних знань про жіноче здоров'я. У журналі публікуються матеріали з результатами наукових досліджень, звіти про клінічні випадки, статті, які висвітлюють всі аспекти тематики здоров'я жінок і включають не лише основні сфери репродуктивного та пострепродуктивного здоров’я, а й висвітлюють всі аспекти тематики здоров’я жінки.

Всі статті, що надійшли до редакції, проходять справедливий, партнерський та абсолютно сліпий процес експертної оцінки. Статті в журналі публікуються 10 разів на рік українською, російською та англійською мовами. У 2019 зареєстрований з засновниками в складі: Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук'янової НАМН України», Всеукраїнська громадська організація «Асоціація перинатології України», громадянки України Щербинської О. С.

«Reproductive health of woman / Репродуктивне здоров'я жінки» підтримує ініціативу відкритого доступу. Тези та повні тексти (PDF-формат) усіх статей, опублікованих у журналі, є доступними для всіх одразу після публікації. Ми дотримуємось Уніфікованих вимог до рукописів, що надходять до біомедичних журналів, виданих Міжнародним комітетом для редакторів медичних журналів (ICMJE), а також Кодексу поведінки редакторів Комітету з питань публікації (COPE).

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України 24.09.2020 № 1188 науково-практичний журнал «Reproductive health of woman / Репродуктивне здоров'я жінки» включений в Категорію «Б» Переліку наукових фахових видань України.

Наклад - 5 500 примірників

Підписний індекс - 01665

Періодичність – 10 номерів на рік

ISSN 2708-8731 (Online), ISSN 2708-8723 (Print)


Редакційний штат

Поточний номер

Дивитися всі випуски

Популярні статті

Жіноче здоров'я

Лейоміома матки у жінок репродуктивного віку: ведення вагітності та розродження (Огляд літератури)

03.05.2021

У статті представлено огляд сучасної світової літератури щодо проблеми лейоміоми матки (ЛМ) у жінок репродуктивного віку під час вагітності та розродження. Висвітлено основні питання етіології та патогенезу ЛМ, як однієї із провідних причин порушення репродуктивної функції й можливих ускладнень перебігу вагітності та пологів.
ЛМ є найпоширенішою пухлиною жіночих статевих органів і...

Жіноче здоров'я

Варіабельність серцевого ритму під час лапароскопічної гістеректомії залежно від виду анестезії

03.05.2021

Мета дослідження: оцінювання ефективності різних варіантів анестезії при лапароскопічній гістеректомії, включаючи малоопіоїдну (МОА) та безопіоїдну анестезію (БОА), шляхом вивчення динаміки показників варіабельності серцевого ритму.
Матеріали та методи. Було обстежено 102 пацієнтки, які були випадковим чином розподілені на три групи: 37 хворих, яким...

Жіноче здоров'я

Алгоритм лікування лейоміоми матки у жінок репродуктивного віку з урахуванням генетичних чинників

03.05.2021

Мета дослідження: визначення зв’язку поліморфізмів генів рецепторів естрогенів ESR1 та прогестерону PGR з розвитком лейоміоми матки (ЛМ) та розроблення алгоритму ведення пацієнток, заснованого на результатах УЗД та генетичних досліджень.
Матеріали та методи. Комплексно обстежено 90 жінок з інтрамуральною ЛМ віком від 26 до 45 років, що додатково включало...

Будь в курсі! Передплати зараз

Пропонуємо річну передплату на журнал. Ніколи не пропускайте важливих випусків, відслідковуйте досягнення медицини