Дисплазія шийки матки, цервіцит і запальні захворювання кишечника – чи існує взаємозв’язок? ( Огляд літератури)

Основний зміст сторінки статті

І.І. Хаща
М.А. Созанська
Р.М. Міцода
О.О. Корчинська

Анотація

Стан здоров’я жіночого населення України викликає особливе занепокоєння через зростання рік у рік кількості передракових та онкологічних захворювань репродуктивних органів. Доброякісні та передракові патології шийки матки посідають важливе місце серед гінекологічних захворювань.
Метою цієї статті є огляд зарубіжної літератури та вітчизняних джерел для оцінювання ризику дисплазії та раку шийки матки у пацієнток із запальними захворюваннями кишечника (ЗЗК) та цервіцитом.
Ранній початок статевого життя та велика кількість сексуальних партнерів є факторами підвищеного ризику зараження вірусом папіломи людини (ВПЛ) та іншими інфекціями, що передаються статевим шляхом (ІПСШ). Травматизація епітелію шийки матки – механічна чи внаслідок ІПСШ – може спричинити проникнення ВПЛ у базальний шар епітелію шийки матки. Раку шийки матки (РШМ) передують ураження епітелію шийки матки ВПЛ, у тому числі плоскоклітинні інтраепітеліальні ураження низького та високого ступенів, які зазвичай діагностують у жінок репродуктивного віку.
Цервікальна інтраепітеліальна неоплазія (cervical intraepithelial neoplasia – CIN) характеризується порушенням дозрівання та диференціювання клітин багатошарового плоского епітелію і є найчастішою формою морфологічного передраку шийки матки. До 90% CIN локалізуються на межі одношарового циліндричного та багатошарового плоского епітелію (зона трансформації). CIN різного ступеня є передраковим захворюванням, у якого індекс малігнізації (онкологічної трансформації) може сягати 50%.
Клінічний перебіг диспластичних змін при CIN безсимптомний та специфічні скарги у пацієнток відсутні. Під час інфекційного процесу у піхві CIN може супроводжуватися збільшенням кількості вагінальних виділень у вигляді слизу або сукроватих виділень. Тому у сучасних умовах своєчасна діагностика, ефективне лікування і профілактика передракових процесів, до яких належать CIN шийки матки, є одним із важливих завдань гінеколога. Особливої уваги заслуговують жінки перименопаузального віку, яких традиційно відносять до групи ризику.
На сьогодні у літературі є відомості про те, що захворювання мультифакторної природи становлять 90–95% усіх захворювань, до яких належить і СIN шийки матки. Незважаючи на великі дослідницькі зусилля та досягнення у стратегіях скринінгу та профілактики, РШМ, як і раніше, є невирішеною проблемою для громадської охорони здоров’я, особливо у країнах з низьким та середнім рівнем доходу. Щороку у світі більш ніж у півмільйона жінок діагностують РШМ.
Світова наукова спільнота приділяє надзвичайну увагу вивченню епідеміології, патогенезу, лікуванню та розробленню методів профілактики неопластичних процесів взагалі та РШМ зокрема. Наразі це не було ретельно вивчено, і відсутні великі дослідження, які б ураховували різноманітні потенційні фактори. Розуміння факторів ризику розвитку РШМ у пацієнток із ЗЗК і цервіцитом може допомогти розробити стратегії скринінгу та профілактики і, зрештою, покращити результати лікування.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Хаща, І., Созанська, М., Міцода, Р., & Корчинська, О. (2024). Дисплазія шийки матки, цервіцит і запальні захворювання кишечника – чи існує взаємозв’язок? ( Огляд літератури). Репродуктивне здоров’я жінки, (3), 95–103. https://doi.org/10.30841/2708-8731.3.2024.306434
Номер
Розділ
ЛЕКЦІЇ ТА ОГЛЯДИ
Біографії авторів

І.І. Хаща, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород

Доктор мед. наук, проф., кафедра акушерства та гінекології

М.А. Созанська, Медичний центр «PLUSMED», м. Ужгород

Акушер-гінеколог

Р.М. Міцода, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород

Доктор мед. наук, проф., завідувач, кафедра охорони материнства та дитинства, факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки

О.О. Корчинська, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород

Доктор мед. наук, проф., кафедра акушерства та гінекології

Посилання

Podolsky VV. Cervical dysplasia: modern treatment options. Health Ukr. 2019;3:21.

Audirac-Chalifour A, Torres-Poveda K, Bahena-Román M, Téllez-Sosa J, Martínez-Barnetche J, Cortina-Ceballos B, et al. Cervical Microbiome and Cytokine Profile at Various Stages of Cervical Cancer: A Pilot Study. PLoS One. 2016;11(4):e0153274. doi: 10.1371/journal.pone.0153274.

ACOG Committee Opinion No. 754 Summary: The Utility of and Indications for Routine Pelvic Examination. Obstet Gynecol. 2018;132(4):1080-3. doi: 10.1097/AOG.0000000000002896.

Benyuk V, Goncharenko V, Laskava T, Scherba O, Lastovetska L, Nikonyuk T, et al. Features of the vaginal microbiome and functional activity of epithelial cells in cervical intraepithelial neoplasia of the cervix in perimenopausal women. Women Reprod Health. 2023;(4):66-73. doi: 10.30841/2708-8731.4.2023.285767.

Kondratyuk V, Gorban N, Nikitina I, Kondratyuk K. Lesions of the cervix against the background of human papilloma virus infection: aspects of prevention, diagnosis and treatment. Women Reprod Health. 2023;(6):68-75.

Romanenko TG, Dovbnia TV. Papillomаvirus Infection of the Genitals (Clinical Lecture). Health Woman. 2018;128(2):9-15. doi:10.15574/HW.2018.128.9

Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, et al. Global cancer statistics: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2020;71:209-49. doi: 10.3322/caac.2166.

World Health Organization. Cervical cancer [Internet]. Geneva: WHO; 2024. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cervical-cancer.

Arya M, Mittal N, Singh G. Texture-based feature extraction of smear images for the detection of cervical cancer. IET Computer Vision 2018;12(8):1049-59. doi: 10.1049/iet-cvi.2018.5349.

Sharif YH. Clinical correlation of cervical cancer screening using Pap smear test. J Popul Ther Clin Pharmacol. 2022;29(1):e1-8. doi: 10.47750/jptcp.2022.892.

Maleki A, Ahmadnia E, Avazeh A, Mazloomzadeh S, Molaei B, Jalilvand A. Prevalence of Abnormal Papanicolaou Test Results and Related Factors among Women Living in Zanjan, Iran. Asian Pac J Cancer Prev. 2015;16(16):6935-9. doi: 10.7314/apjcp.2015.16.16.6935.

Salibay C, Chen Z, Ma B, Pan H, Hijazi M, Elatre W, et al. High-risk HPV testing improves accuracy in detection of CIN2+ lesions in ASC-H postmenopausal women? An academic hospital experiences. J Am Soc Cytopathol. 2023;12(1):58-65. doi: 10.1016/j.jasc.2022.08.004.

Spurgeon ME, Lambert PF. Human Papillomavirus and the Stroma: Bidirectional Crosstalk during the Virus Life Cycle and Carcinogenesis. Viruses. 2017;9(8):219. doi: 10.3390/v9080219.

Podolsky VV. New treatment options for cervical dysplasia. Med Aspects Women Health. 2019;128-129(7-8):42-6.

Okunade KS. Human papillomavirus and cervical cancer. J Obstet Gynaecol. 2020;40(5):602-08. doi: 10.1080/01443615.2019.1634030.

Tsehay B, Afework M. Precancerous lesions of the cervix and its determinants among Ethiopian women: Systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2020;15(10):e0240353. doi: 10.1371/journal.pone.0240353.

Simonova NV, Streltsova TR. HPV infection effect on the clinical course of chronic cervicitis. Ukr J Perinatol Pediatr. 2020:1(81) doi: 10.15574/PP.2020.81.54.

Zhou ZW, Long HZ, Cheng Y, Luo HY, Wen DD, Gao LC. From Microbiome to Inflammation: The Key Drivers of Cervical Cancer. Front Microbiol. 2021;12:767931. doi: 10.3389/fmicb.2021.767931.

Uzel K, Lakhno I. The possible role of bacterial vaginosis in the pathogenesis of precancerous diseases of the cervix. Actual Probl Modern Med. 2020;5:11-19. doi: 10.26565/2617-409X-2020-5-02.

Norenhag J, Du J, Olovsson M, Verstraelen H, Engstrand L, Brusselaers N. The vaginal microbiota, human papillomavirus and cervical dysplasia: a systematic review and network meta-analysis. BJOG. 2020;127(2):171-80. doi: 10.1111/1471-0528.15854.

Kyrgiou M, Mitra A, Moscicki AB. Does the vaginal microbiota play a role in the development of cervical cancer? Transl Res. 2017;179:168-82. doi: 10.1016/j.trsl.2016.07.004.

Kovachev SM. Cervical cancer and vaginal microbiota changes. Arch Microbiol. 2020;202(2):323-7. doi: 10.1007/s00203-019-01747-4.

Łaniewski P, Ilhan ZE, Herbst-Kralovetz MM. The microbiome and gynaecological cancer development, prevention and therapy. Nat Rev Urol. 2020;17(4):232-50. doi: 10.1038/s41585-020-0286-z.

Borgdorff H, van der Veer C, van Houdt R, Alberts CJ, de Vries HJ, Bruisten SM, et al. The association between ethnicity and vaginal microbiota composition in Amsterdam, the Netherlands. PLoS One. 2017;12(7):e0181135. doi: 10.1371/journal.pone.0181135.

Frąszczak K, Barczyński B, Kondracka A. Does Lactobacillus Exert a Protective Effect on the Development of Cervical and Endometrial Cancer in Women? Cancers (Basel). 2022;14(19):4909. doi: 10.3390/cancers14194909.

Yang X, Da M, Zhang W, Qi Q, Zhang C, Han S. Role of Lactobacillus in cervical cancer. Cancer Manag Res. 2018;10:1219-29. doi: 10.2147/CMAR.S165228.

Mitra A, MacIntyre DA, Marchesi JR, Lee YS, Bennett PR, Kyrgiou M. The vaginal microbiota, human papillomavirus infection and cervical intraepithelial neoplasia: what do we know and where are we going next? Microbiome. 2016;4(1):58. doi: 10.1186/s40168-016-0203-0.

Al-Nasiry S, Ambrosino E, Schlaepfer M, Morré SA, Wieten L, Voncken JW, et al. The Interplay Between Reproductive Tract Microbiota and Immunological System in Human Reproduction. Front Immunol. 2020;11:378. doi: 10.3389/fimmu.2020.00378.

Belizário JE, Faintuch J, Garay-Malpartida M. Gut Microbiome Dysbiosis and Immunometabolism: New Frontiers for Treatment of Metabolic Diseases. Mediators Inflamm. 2018;2018:2037838. doi: 10.1155/2018/2037838.

Taghinezhad-SS, Keyvani H, Bermúdez-Humarán LG, Donders GGG, Fu X, Mohseni AH. Twenty years of research on HPV vaccines based on genetically modified lactic acid bacteria: an overview on the gut-vagina axis. Cell Mol Life Sci. 2021;78(4):1191-206. doi: 10.1007/s00018-020-03652-2.

So KA, Yang EJ, Kim NR, Hong SR, Lee JH, Hwang CS, et al. Changes of vaginal microbiota during cervical carcinogenesis in women with human papillomavirus infection. PLoS One. 2020;15(9):e0238705. doi: 10.1371/journal.pone.0238705.

Di Paola M, Sani C, Clemente AM, Iossa A, Perissi E, Castronovo G, et al. Characterization of cervico-vaginal microbiota in women developing persistent high-risk Human Papillomavirus infection. Sci Rep. 2017;7(1):10200. doi: 10.1038/s41598-017-09842-6.

Dahoud W, Michael CW, Gokozan H, Nakanishi AK, Harbhajanka A. Association of Bacterial Vaginosis and Human Papilloma Virus Infection With Cervical Squamous Intraepithelial Lesions. Am J Clin Pathol. 2019;152(2):185-9. doi: 10.1093/ajcp/aqz021.

Romanenko TG, Dovbnia TV. Papillomаvirus Infection of the Genitals (Clinical Lecture). Health Woman. 2018:128(2):9-15. doi: 10.15574/HW.2018.128.9.

Krutikova EI, Gromova AM. Quantitative papillomavirus load of the mucous membrane of the cervix in cervical intraepithelial neoplasia as a criterion for the effectiveness of complex preoperative therapy. Coll Sci Works Assoc Obst Gynecol Ukr. 2019:40(2):151-5.

Barros MR Jr, de Melo CML, Barros MLCMGR, de Cássia Pereira de Lima R, de Freitas AC, Venuti A. Activities of stromal and immune cells in HPV-related cancers. J Exp Clin Cancer Res. 2018;37(1):137. doi: 10.1186/s13046-018-0802-7.

Li M, Yang QF, Cao Q, Tang J, Gao Y, Zhi M, et al. High-risk human papilloma virus infection and cervical neoplasm in female inflammatory bowel disease patients: a cross-sectional study. Gastroenterol Rep (Oxf). 2019;7(5):338-44. doi: 10.1093/gastro/goy053.

Kim J, Jo H, Ha MC, Kim H, Lee JK, Han JH, et al. Elevated risk of cervical cancer in elderly women with incident ulcerative colitis in South Korea. Sci Rep. 2023;13(1):8323. doi: 10.1038/s41598-023-33476-6.

Jung YS, Han M, Park S, Kim WH, Cheon JH. Cancer Risk in the Early Stages of Inflammatory Bowel Disease in Korean Patients: A Nationwide Population-based Study. J Crohns Colitis. 2017;11(8):954-62. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjx040.

Kharchenko NV, Dorofeev AE, Zakharash MP. Evidence-based clinical guidelines «Inflammatory bowel diseases». In: Ministry health protection of Ukraine. Kyiv: State company «State expert center ministry of health protection of Ukraine»; 2023, p. 11-23.

Torres J, Bonovas S, Doherty G, Kucharzik T, Gisbert JP, Raine T, et al. ECCO Guidelines on Therapeutics in Crohn’s Disease: Medical Treatment. J Crohns Colitis. 2020;14(1):4-22. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjz180.

Goetgebuer RL, Kreijne JE, Aitken CA, Dijkstra G, Hoentjen F, de Boer NK, et al. Increased Risk of High-grade Cervical Neoplasia in Women with Inflammatory Bowel Disease: A Case-controlled Cohort Study. J Crohns Colitis. 2021;15(9):1464-73. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjab036.

Brunner A, Kruis W, Schömig-Markiefka B, Morgenstern J, Engels M, Büttner R, et al. Prevalence of abnormal Pap smear results in inflammatory bowel disease: a prospective study. J Cancer Res Clin Oncol. 2022;148(11):3071-9. doi: 10.1007/s00432-021-03909-8.

Kim J, Jung JH, Jo H, Kim MH, Kang DR, Kim HM. Risk of uterine cervical cancer in inflammatory bowel disease: a systematic review and meta-analysis. Scand J Gastroenterol. 2023;58(12):1412-21. doi: 10.1080/00365521.2023.2238101.

Walker CH, Gaidos JKJ. Beyond pregnancy, women’s health in inflammatory bowel disease. Curr Opin Gastroenterol. 2019;35(4):288-95. doi: 10.1097/MOG.0000000000000552.

Loopik DL, IntHout J, Melchers WJG, Massuger LFAG, Bekkers RLM, Siebers AG. Oral contraceptive and intrauterine device use and the risk of cervical intraepithelial neoplasia grade III or worse: a population-based study. Eur J Cancer. 2020;124:102-09. doi: 10.1016/j.ejca.2019.10.009.

Rungoe C, Simonsen J, Riis L, Frisch M, Langholz E, Jess T. Inflammatory bowel disease and cervical neoplasia: a population-based nationwide cohort study. Clin Gastroenterol Hepatol. 2015;13(4):693-700.e1. doi: 10.1016/j.cgh.2014.07.036.

Allegretti JR, Barnes EL, Cameron A. Are patients with inflammatory bowel disease on chronic immunosuppressive therapy at increased risk of cervical high-grade dysplasia/cancer? A meta-analysis. Inflamm Bowel Dis. 2015;21(5):1089-97. doi: 10.1097/MIB.0000000000000338.

Timmer A, Patton PH, Chande N, McDonald JW, MacDonald JK. Azathioprine and 6-mercaptopurine for maintenance of remission in ulcerative colitis. Cochrane Database Syst Rev. 2016;2016(5):CD000478. doi: 10.1002/14651858.CD000478.pub4.

Wilson A, Jansen LE, Rose RV, Gregor JC, Ponich T, Chande N, et al. HLA-DQA1-HLA-DRB1 polymorphism is a major predictor of azathioprine-induced pancreatitis in patients with inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther. 2018;47(5):615-20. doi: 10.1111/apt.14483.

Kakuta Y, Kawai Y, Okamoto D, Takagawa T, Ikeya K, Sakuraba H, et al. NUDT15 codon 139 is the best pharmacogenetic marker for predicting thiopurine-induced severe adverse events in Japanese patients with inflammatory bowel disease: a multicenter study. J Gastroenterol. 2018;53(9):1065-78. doi: 10.1007/s00535-018-1486-7.

Liu C, Li J, Shi W, Zhang L, Liu S, Lian Y, et al. Progranulin Regulates Inflammation and Tumor. Antiinflamm Antiallergy Agents Med Chem. 2020;19(2):88-102. doi: 10.2174/1871523018666190724124214.