Cучасні тенденції лікування бактеріального вагінозу у першовагітних у першій половині гестації

Основний зміст сторінки статті

В.О. Бенюк
Н.М. Гичка
Т.В. Ковалюк
С.В. Бенюк
В.Ф. Олешко
В.М. Комар
С.О. Бліжнікова

Анотація

Вагітність на тлі бактеріального вагінозу (БВ) супроводжується високим ризиком виникнення різноманітних акушерських та перинатальних ускладнень, зокрема невиношування, передчасного переривання вагітності, плацентарної дисфункції, передчасного розриву плодових оболонок, хоріоамніоніту, багатоводдя тощо. Скринінг на БВ проводять у першій половині вагітності під час взяття жінки на облік, проте з урахуванням гестаційного віку багато препаратів з антимікробною та антисептичною дією категорично протипоказані, оскільки справляють ембріо- та фетотоксичний вплив.
Своєчасне виявлення та корекція порушень мікробіоценозу пологових шляхів є вкрай важливим елементом у профілактиці низки акушерських та перинатальних ускладнень. Збалансований підхід у лікуванні дисбіозу піхви полягає у використанні сучасних комбінованих антисептичних препаратів для місцевого лікування, що не містять антибактеріальних компонентів, та є безпечними для застовсування під час всієї вагітності.
Мета дослідження: визначення ефективності лікування БВ у першовагітних у першій половині гестації.
Матеріали та методи. Обстежено 126 першовагітних віком 18–35 років у першій половині гестації під час взяття на облік з приводу вагітності. Відбір учасниць проводили рандомізовано.
До основної групи увійшли 36 першовагітних з терміном гестації до 20 тиж зі встановленим діагнозом БВ за критеріями Amsel та Hay–Ison, які використовували комбінований антисептичним засіб (хлоргексидин та хлорофіліпт) – по 1 свічці вагінально двічі на добу, курс лікування – 5 днів. До групи контролю увійшли 30 першовагітних з терміном гестації до 20 тиж з нормоценозом.
Усім жінкам визначали рН піхвових виділень з подальшою мікроскопією нативного мазка, зафарбованого за Грамом, проводили культуральне дослідження. Також визначали відповідність критеріям Amsel з подальшим оцінюванням за критеріями Hay–Ison. Клінічний ефект оцінювали за даними клінічного обстеження до застосування та на 6-й день застосування комбінованого антисептичного засобу (хлоргексидин та хлорофіліпт) з використанням бактеріоскопічного та бактеріологічного методів.
Результати. Нормальне значення рН спостерігалось лише у кожної п’ятої обстеженої вагітної (28 жінок – 22,2%), у решти ж відзначали порушення кислотності піхвового середовища. Нормоценоз спостерігався лише серед 1/3 першовагітних (37 жінок – 29,4%). У третини пацієнток діагностовано БВ (36 жінок – 28,6%), у кожної п’ятої вагітної – вульвовагінальний кандидоз (28 жінок – 22,2%).
У здорових вагітних (контрольна група, n=30) основним компонентом мікробіоценозу були Lactobacillus spp. з незначним вмістом факультативно-анаеробних мікроорганізмів. В основній групі переважали Atopobium vaginae (38,9%), Gardnerella vaginalis (33,3%), Prevotella bivia (27,8%), Candida spp. (22,2%), а також Lactobacillus spp. у низьких титрах. До проведеного лікування усі 36 вагітних основної групи відповідали 3-у типу за критеріями Hay–Ison з домінуванням морфотипів Gardnerella vaginalis та/або Mobiluncus і незначною кількістю або повною відсутністю лактобацил, що і слугувало підставою для встановлення діагнозу БВ. Після проведеного лікування у 34 вагітних виявлено тип 1 (94,4%) та у 2 вагітних – тип 2 (5,6%).
Результати мікробіологічного дослідження свідчать про нормалізацію вмісту біотопу з переважанням Lactobacillus spp. у жінок основної групи з наближенням показників до групи контролю.
Висновки. Оскільки вагітність на тлі БВ супроводжується високим ризиком акушерських та перинатальних ускладнень, преморбідне тло яких закладається ще у першій половині вагітності, є нагальна необхідність проведення санації пологових шляхів. Препаратами вибору при БВ у першій половині гестації є місцеві комбіновані засоби широкого спектра дії.
Універсальний антисептик з протизапальною дією, до складу якого входять два компоненти – хлоргексидин та хлорофіліпт, повністю відповідає рекомендаціям щодо ефективності і безпечності та може застосовуватись при БВ у першій половині вагітності.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Бенюк, В., Гичка, Н., Ковалюк, Т., Бенюк, С., Олешко, В., Комар, В., & Бліжнікова, С. (2024). Cучасні тенденції лікування бактеріального вагінозу у першовагітних у першій половині гестації . Репродуктивне здоров’я жінки, (3), 88–94. https://doi.org/10.30841/2708-8731.3.2024.306430
Номер
Розділ
АКУШЕРСТВО
Біографії авторів

В.О. Бенюк, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Доктор мед. наук, проф., завідувач, кафедра акушерства і гінекології № 3

Н.М. Гичка, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Кандидат мед. наук, доц., кафедра акушерства і гінекології № 3

Т.В. Ковалюк, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Кандидат мед. наук, доц., кафедра акушерства і гінекології № 3

С.В. Бенюк, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Кандидат мед. наук, доц., кафедра акушерства і гінекології № 3

В.Ф. Олешко, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Кандидат мед. наук, асистент, кафедра акушерства і гінекології № 3

В.М. Комар, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Аспірант, кафедра акушерства і гінекології № 3

С.О. Бліжнікова, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Студентка

Посилання

Ahmed M, Admassu Ayana D, Abate D. Bacterial Vaginosis and Associated Factors Among Pregnant Women Attending Antenatal Care in Harar City, Eastern Ethiopia. Infect Drug Resist. 2022;15:3077-86. doi: 10.2147/IDR.S364229.

Amsel R, Totten PA, Spiegel CA, Chen KC, Eschenbach D, Holmes KK. Nonspecific vaginitis. Diagnostic criteria and microbial and epidemiologic associations. Am J Med. 1983;74(1):14-22. doi: 10.1016/0002-9343(83)91112-9.

Ananieva MM, Faustova M, Loban’ GA, Avetikov DS, Basarab YO, Ksonz VI. Microbiological aspects of chlorophyllipt extract used for prevention of candida postoperative complications. EuroMediterranean Biomedical J. 2018;13:178-80. doi: 10.3269/1970-5492.2018.13.40.

Francescopaolo A, Walter M, Carla F. Comparison between Nugent’s and Hay/Ison scoring criteria for the diagnosis of Bacterial Vaginosis in WASP prepared vaginal samples. Clinical Investigation. 2017;7(2):89-93. doi: 10.4172/Clinical-Investigation.1000116.

Arechavala A, Negroni R, Santiso G, Depardo R, Bonvehí P. Chronic recurrent vulvovaginitis is not only due to Candida. Rev Iberoam Micol. 2021;38(3):132-7. doi: 10.1016/j.riam.2021.03.002.

Artomenko V, Mnikh L, Domakova N. A woman’s microbiome and obstetric and perinatal risks: what’s in common? Women Reprod Health. 2023;(6):37-45.

Boiko HB. Bacterial vaginosis: a modern view of the problem. Ukr med J. 2012;5:91-3.

Chawla R, Bhalla P, Chadha S, Grover S, Garg S. Comparison of Hay’s criteria with Nugent’s scoring system for diagnosis of bacterial vaginosis. Biomed Res Int. 2013;2013:365194. doi: 10.1155/2013/365194.

Gilbert NM, Lewis WG, Li G, Sojka DK, Lubin JB, Lewis AL. Gardnerella vaginalis and Prevotella bivia Trigger Distinct and Overlapping Phenotypes in a Mouse Model of Bacterial Vaginosis. J Infect Dis. 2019;220(7):1099-08. doi: 10.1093/infdis/jiy704.

Horbunova O, Zarichanska Kh, Shcherbinska O, Netskar I, Yarova I. Biocenosis of the vagina and modern approaches to the correction of vaginal dysbiosis (Literature review). Reprod Health Woman. 2023;(5):69-81. doi: 10.30841/2708-8731.5.2023.286772.

Ison CA, Hay PE. Validation of a simplified grading of Gram stained vaginal smears for use in genitourinary medicine clinics. Sex Transm Infect. 2002;78(6):413-5. doi: 10.1136/sti.78.6.413.

Kavya K. Prevalence of Bacterial Vaginosis in Preterm and Term Labour-An Observational Study. Inv Gynecol Res Womens Health (IGRWH). 2019;3(2):2020-6. doi: 10.31031/IGRWH.2019.03.000557.

Kalia N, Singh J, Kaur M. Microbiota in vaginal health and pathogenesis of recurrent vulvovaginal infections: a critical review. Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2020;19(1):5. doi: 10.1186/s12941-020-0347-4.

Ma X, Wang X, Ye S, Liu J, Yuan H, Wang N. Biofilm and pathogenic factor analysis of Gardnerella vaginalis associated with bacterial vaginosis in Northeast China. Front Microbiol. 2022;13:1033040. doi: 10.3389/fmicb.2022.1033040.

Machado A, Cerca N. Influence of Biofilm Formation by Gardnerella vaginalis and Other Anaerobes on Bacterial Vaginosis. J Infect Dis. 2015;212(12):1856-61. doi: 10.1093/infdis/jiv338.

Mamchur V, Khomiak O. What should be considered when choosing a drug for local therapy of nonspecific vaginitis and bacterial vaginosis. Women’s Reprod Health. 2022;(1):18-28. doi: 10.30841/2708-8731.1.2022.258132.

Mirzaeei S, Zangeneh M, Veisi F, Parsa S, Hematti M. Chlorhexidine, clotrimazole, metronidazole and combination therapy in the treatment of vaginal infections. J Med Life. 2021;14(2):250-6. doi: 10.25122/jml-2019-0160.

Mohammadzadeh F, Dolatian M, Jorjani M, Alavi MH. Diagnostic value of Amsel’s clinical criteria for diagnosis of bacterial vaginosis. Glob J Health Sci. 2014;7(3):8-14. doi: 10.5539/gjhs.v7n3p8.

Ng BK, Chuah JN, Cheah FC, Mohamed Ismail NA, Tan GC, Wong KK, et al. Maternal and fetal outcomes of pregnant women with bacterial vaginosis. Front Surg. 2023;10:1084867. doi: 10.3389/fsurg.2023.1084867.

Nugent RP, Krohn MA, Hillier SL. Reliability of diagnosing bacterial vaginosis is improved by a standardized method of gram stain interpretation. J Clin Microbiol. 1991;29(2):297-301. doi: 10.1128/jcm.29.2.297-301.1991.

Patterson JL, Stull-Lane A, Girerd PH, Jefferson KK. Analysis of adherence, biofilm formation and cytotoxicity suggests a greater virulence potential of Gardnerella vaginalis relative to other bacterial-vaginosis-associated anaerobes. Microbiology (Reading). 2010;156(2):392-9. doi: 10.1099/mic.0.034280-0.

Reiter S, Kellogg Spadt S. Bacterial vaginosis: a primer for clinicians. Postgrad Med. 2019;131(1):8-18. doi: 10.1080/00325481.2019.1546534.

Pramanick R, Mayadeo N, Warke H, Begum S, Aich P, Aranha C. Vaginal microbiota of asymptomatic bacterial vaginosis and vulvovaginal candidiasis: Are they different from normal microbiota? Microb Pathog. 2019;134:103599. doi: 10.1016/j.micpath.2019.103599.

Sha BE, Chen HY, Wang QJ, Zariffard MR, Cohen MH, Spear GT. Utility of Amsel criteria, Nugent score, and quantitative PCR for Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, and Lactobacillus spp. for diagnosis of bacterial vaginosis in human immunodeficiency virus-infected women. J Clin Microbiol. 2005;43(9):4607-12. doi: 10.1128/JCM.43.9.4607-4612.2005.

Sousa LGV, Pereira SA, Cerca N. Fighting polymicrobial biofilms in bacterial vaginosis. Microb Biotechnol. 2023;16(7):1423-37. doi: 10.1111/1751-7915.14261.

Swidsinski A, Verstraelen H, Loening-Baucke V, Swidsinski S, Mendling W, Halwani Z. Presence of a polymicrobial endometrial biofilm in patients with bacterial vaginosis. PLoS One. 2013;8(1):e53997. doi: 10.1371/journal.pone.0053997.

van den Munckhof EHA, van Sitter RL, Boers KE, Lamont RF, Te Witt R, le Cessie S, et al. Comparison of Amsel criteria, Nugent score, culture and two CE-IVD marked quantitative real-time PCRs with microbiota analysis for the diagnosis of bacterial vaginosis. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2019;38(5):959-66. doi: 10.1007/s10096-019-03538-7.

Vodstrcil LA, Muzny CA, Plummer EL, Sobel JD, Bradshaw CS. Bacterial vaginosis: drivers of recurrence and challenges and opportunities in partner treatment. BMC Med. 2021;19(1):194. doi: 10.1186/s12916-021-02077-3.

Weckman AM, Ngai M, Wright J, McDonald CR, Kain KC. The Impact of Infection in Pregnancy on Placental Vascular Development and Adverse Birth Outcomes. Front Microbiol. 2019;10:1924. doi: 10.3389/fmicb.2019.01924.

World Health Organization. Guidelines for the management of symptomatic sexually transmitted infections. Geneva: WHO; 2021. 216 p.

Zhabchenko IA, Lihachov VK, Lishchenko IS, Bondarenko OM, Kovalenko TM. Modern possibilities of correcting violations of the vaginal biotope in pregnant women at risk in wartime conditions. Reprod Endocrinol. 2023;69:30-5. doi: 10.18370/2309-4117.2023.69.30-35.