Фармакологічна корекція імунологічних порушень у жінок перименопаузального віку з рецидивною цервікальною інтраепітеліальною неоплазією, асоційованою з папіломавірусною інфекцією

Основний зміст сторінки статті

В.О. Бенюк
В.Г. Гінзбург
В.М. Гончаренко
Т.Р. Никонюк
Т.Г. Ласкава
І.А. Усевич
М.Є. Россовська

Анотація

Незважаючи на успіхи, досягнуті в реалізації скринінгових програм і лікуванні захворювань, спричинених папіломавірусною інфекцією (ПВІ), частота цервікальної інтраепітеліальної неоплазії (cervical intraepithelial neoplasia – CIN) середнього та високого ступенів, асоційованої з вірусом папіломи людини високого канцерогенного ризику (ВПЛ ВКР), становить від 9 до 21%.
Вагінальний дисбіоз, розвиток імунодефіцитних станів на тлі тривалої персистенції ВПЛ потребує застосування ефективної імуномодулювальної та противірусної терапії перед оперативним лікуванням шийки матки у жінок перименопаузального віку з рецидивною CIN II.
Мета дослідження: оцінювання ефективності противірусної та імуномодулювальної терапії шляхом визначення стану вагінального біоценозу, імунологічного статусу і папіломавірусного навантаження слизової оболонки шийки матки перед оперативним лікуванням у жінок перименопаузального віку з рецидивною CIN II.
Матеріали та методи. Проведено проспективне дослідження у 98 жінок віком від 40 до 55 років. З них до основної групи увійшли 60 пацієнток з морфологічно верифікованою рецидивною CIN II, асоційованою з ВПЛ ВКР; до групи контролю – 38 жінок з негативними результатами ВПЛ-тестування, без тяжкої гінекологічної та соматичної патології. В основній групі перорально застосовували комплекс, у складі якого купаж рослинних екстрактів трави щучки дернистої (Deschampsia caespitosa), трави війника наземного (Calamagrostis epigeios), трави ехінацеї пурпурової (Echinaceae purpureae).
Досліджено вагінальний біоценоз за критеріями Хей–Айсон та імунологічний статус обстежуваних жінок твердофазним імуноферментним методом з визначенням антитіл класу IgG, IgM, IgA у сироватці крові та цервікальному слизі, рівнів інтерлейкіну-1β (IL-1β), інтерферонів альфа (ІФН-α), гамма (ІФН-γ), фактора некрозу пухлини-α (ФНП-α); кількісно оцінено ДНК ВПЛ ВКР у слизовій оболонці шийки матки методом PCR in Real Тime. Дослідження проведені до та після застосованої терапії.
Результати. Вивчення вагінального вмісту виявило наявність бактеріального вагінозу у 65,0% пацієнток основної групи, частота якого у результаті проведеного лікування знизилась у 2 рази; кількість жінок з проміжним типом вагінального вмісту збільшилась у 2,8 раза (51,7%), з нормоценозом – у 2,5 раза. Зафіксовано порушення у системах клітинного і гуморального імунітету.
Після лікування відзначали підвищення вірусного навантаження категорії значущого «порогового» (3–5 lg) в 1,25 раза, з показниками категорії порогу прогресії «вище» (>5 lg) – у 2,3 раза, що відображає природний кліренс ВПЛ. Прямого кореляційного взаємозв’язку між активністю вірусного навантаження і ступенем CIN та позитивних морфологічних змін щодо регресії інтраепітеліальних уражень шийки матки не визначено.
Висновки. Застосування комплексу, у складі якого купаж рослинних екстрактів трави щучки дернистої (Deschampsia caespitosa), трави війника наземного (Calamagrostis epigeios), трави ехінацеї пурпурової (Echinaceae purpureae) покращує стан вагінального біоценозу, показники клітинної і гуморальної ланок імунітету, сприяє елімінації ВПЛ, має адекватну безпеку і переносимість, що визначає доцільність його використання у комплексному застосуванні при лікуванні цервікальних інтраепітеліальних неоплазій на підготовчому етапі перед хірургічним втручанням та у післяопераційний період з метою профілактики ускладнень і рецидивів.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Бенюк, В., Гінзбург, В., Гончаренко, В., Никонюк, Т., Ласкава, Т., Усевич, І., & Россовська, М. (2024). Фармакологічна корекція імунологічних порушень у жінок перименопаузального віку з рецидивною цервікальною інтраепітеліальною неоплазією, асоційованою з папіломавірусною інфекцією. Репродуктивне здоров’я жінки, (3), 68–76. https://doi.org/10.30841/2708-8731.3.2024.306410
Номер
Розділ
ГІНЕКОЛОГІЯ
Біографії авторів

В.О. Бенюк, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Доктор мед. наук, проф., завідувач, кафедра акушерства і гінекології № 3

В.Г. Гінзбург, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Доктор мед. наук, проф., кафедра акушерства і гінекології № 3

В.М. Гончаренко, Центр жіночого здоров’я КЛ «Феофанія» ДУС, м. Київ

Доктор мед. наук, проф., керівник

Т.Р. Никонюк, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Кандидат мед. наук, доц., кафедра акушерства і гінекології № 3

Т.Г. Ласкава, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Аспірантка, кафедра акушерства і гінекології № 3

І.А. Усевич, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Кандидат мед. наук, доц., кафедра акушерства і гінекології № 3

М.Є. Россовська, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Студентка

Посилання

Benyuk V, Goncharenko V, Laskava T, Shcherba O, Lastovetska L, Nikonyuk T, et al. Peculiarities of the wave microbiome and functional activity of epithelial cells in ecclesiastical intraepithelial neoplasia of the cervix in perimenopausal women age. Women’s Reprod Health. 2023;(4):66-73. doi: 10.30841/2708-8731.4.2023.285767.

Benyuk VO, Goncharenko VM, Usevich IA, Korniets NG, Oleshko VF, Momot AA, et al. Peculiarities of colposis and vaginal biocenosis in menopausal women with atrophic vaginitis. Women’s Reprod Health. 2022;61(6):65-70.

Berger L, Wolf-Breitinger M, Weiß C, Tuschy B, Berlit S, Sütterlin M, Spaich S. Prevalence of higher-grade dysplasia in persistently high-risk human papillomavirus positive, cytology negative women after introduction of the new cervical cancer screening in Germany. Cancer Causes Control. 2023;34(5):469-77. doi: 10.1007/s10552-023-01677-z.

Berggrund M, Gustavsson I, Aarnio R, Lindberg JH, Sanner K, Wikström I, et al. Temporal changes in the vaginal microbiota in self-samples and its association with persistent HPV16 infection and CIN2. Virol J. 2020;17(1):147. doi: 10.1186/s12985-020-01420-z.

Borgogna JC, Shardell MD, Santori EK, Nelson TM, Rath JM, Glover ED., et al. The vaginal metabolome and microbiota of cervical HPV-positive and HPV-negative women: a cross-sectional analysis. BJOG. 2020;127(2):182-92. doi: 10.1111/1471-0528.15981.

Carter KA, Fischer MD, Petrova MI, Balkus JE. Epidemiologic Evidence on the Role of Lactobacillus iners in Sexually Transmitted Infections and Bacterial Vaginosis: A Series of Systematic Reviews and Meta-Analyses. Sex Transm Dis. 2023;50(4):224-35. doi: 10.1097/ OLQ.00000000000 01744.

Cheng L, Norenhag J, Hu YOO, Brusselaers N, Fransson E, Ährlund-Richter A, et al. Vaginal microbiota and human papillomavirus infection among young Swedish women. NPJ Biofilms Micro-biomes. 2020;6(1):39. doi: 10.1038/ s41522-020-00146-8.

Dahoud W, Michael CW, Gokozan H, Nakanishi AK, Harbhajanka A. Association of Bacterial Vaginosis and Human Papilloma Virus Infection with Cervical Squamous Intraepithelial Lesions. Am J Clin Pathol. 2019;152(2):185-9. doi: 10.1093/ajcp/aqz021.

Dyndar OA, Nykoniuk TR, Neimark OS, Polovynka VA. Risk factors of pre-cancer cervical diseases in women of reproductіve age. Med Sci Ukr. 2020;16(1):17-20.

Dyndar OA, Nikonyuk TR, Neimark OS. The use of ultrasonic cavitation for the treatment of ecclesiastical intraepithelial neoplasia against the background of genial papillomavirus infection associated with trichomoniasis. Coll Sci Works Assoc Obst Gynecol Ukr. 2020;46(2):41-8.

Fedorenko Z, Michailovich Y, Goulak L. Cancer in Ukraine, 2020-2021. Bull Nat Cancer Registry Ukr. 2022;23:44-4.

Hinchytska LV, Lasytchuk OM, Zhurakivskyi VM, Basyuga IO, Kurtash NI, Pakharenko LV. Restoration and preservation of the ecosystem of the vagina in postmenopausal women. Reprod Health Women. 2021;6(51):77-82. doi: 10.30841/2708-8731.6.2021.244389.

Gorbunova OV, Zarichanska KhV, Shcherbinska OS, Netskar IP, Yarova IV. Biocenosis of the vagina and modern approaches to the correction of vaginal dysbiosis (Literature review). Reprod Health Woman. 2023;68(5):69-81. doi: 10.30841/2708-8731.5.2023.286772.

Kondratyuk VK, Gorban NE, Nikitina IM, Kondratyuk KO. Lesions of the cervix against the background of human papillomavirus infection: aspects of prevention, diagnosis and treatment. Women’s Reprod Health. 2023;69(6):68-75.

Lasytchuk OM, Bazhan OI, Pakharenko LV, Zhurakivskyi VM, Basiuha I.O., et al. Improvement of cervical epithelium recovery and prevention of complications after electrosurgical treatment. Art Med. 2022;22(2):48-2. doi: 10.21802/ artm.2022.2.22.48.

Zheng N, Guo R, Wang J, Zhou W, Ling Z. Contribution of Lactobacillus iners to Vaginal Health and Diseases: A Systematic Review. Front Cell Infect Microbiol. 2021;11:792787. doi: 10.3389/fcimb.2021.792787.

Okunade KS. Human papilloma-virus and cervical cancer. J Obstet Gynaecol. 2020;40(5):602-08. doi: 10.1080/01443615.2019.1634030.

Castle PE, Kinney WK, Xue X, Cheung LC, Gage JC, Poitras NE, et al. Role of Screening History in Clinical Meaning and Optimal Management of Positive Cervical Screening Results. JNCI. 2019;111(8):820-7. doi: 10.1093/jnci/djy192.

Stepanenko TG. Peculiarities of psychological adaptation of women with early menopause. Health Women. 2018;135(9):103-6.

Svintsitsky VS, Pryimak VV, Renkas OP. Modern approaches to the diagnosis and treatment of cervical cancer. Ukr Med J. 2020;137(3):1-7. doi: 10.32471/umj.1680-3051.137.17806.

Chistyk T. Improved formula for etiopathogenetic support of women with urogenital viral diseases. News Med Pharmacy. 2023;782(1):1-5.

Uzel K, Lakhno В. The possible role of bacterial vaginosis in the pathogenesis of precancerous diseases of the cervix. Actual Probl Modern Med. 2020;(5):11-9. doi: 10.26565/2617-409X-2020-5-02.

Mehedko VV. Practical aspects of bacterial vaginosis: relevance, diagnosis and comprehensive treatment. Woman’s Health. 2020;147(1):61-8.

Volodko NA, Vinnytska AB, Kaminsky VV. Ukrainian national consensus on examination and treatment of women after primary cervical screening. Reprod Endocrinol. 2018;43(5):8-14. doi: 10.18370/2309-4117.2018.43.8-14.

World Health Organization. Global Strategy Towards Eliminating Cervical Cancer as a Public Health Problem [Internet]. Geneva: WHO; 2020. 56 p. Available from: https://www.who.int/publications/i/ item/ 9789240014107.

Zakharenko NF, Manolyak IP. Recurrent bacterial vaginosis: possible ways of correction. Reprod Endocrinol. 2020;(5):83-8.