Вплив менопаузальної гормональної терапії на соматичну захворюваність у жінок у період постменопаузи

Основний зміст сторінки статті

О.С.  Загородня
Я.В. Вошкулат
Л.М. Купчік

Анотація

Менопаузальна гормональна терапія (МГТ), ініційована у жінок віком менше 60 років або протягом 10 років після настання менопаузи задля полегшення симптомів менопаузи, лікування урогенітального синдрому чи остеопорозу, наразі є єдиним способом зниження ризику розвитку серцево-судинних захворювань, тромботичних і метаболічних порушень у здорових жінок середнього віку.
У цій статті представлені результати оцінювання використання гормональної терапії у жінок у період менопаузаль-ного переходу до стану соматичного здоров’я у постменопаузі шляхом визначення її впливу на стан серцево-судин-ної, кісткової систем, зміни ліпідного профілю, а також на ризик виникнення тромбозів у період постменопаузи.
Мета дослідження: визначення впливу МГТ на соматичну захворюваність у жінок у період постменопаузи.
Матеріали та методи. Проведено аналіз анамнезу, антропометричних показників, результатів загальноклінічних та біохімічних аналізів 120 жінок менопаузального віку, яких було розподілено залежно від застосування менопа-узальної гормональної терапії на групу дослідження (пацієнтки використовували МГТ, n=60) та групу контролю (пацієнтки не використовували МГТ, n=60).
Усі жінки спостерігались на базі комунального некомерційного підприємства «Перинатальний центр м. Києва» у період з 2013 р. до 2023 р.
Результати. Достовірної різниці у показниках метаболічного профілю (рівнів ліпідних фракцій та глюкози), а також в антропометричних параметрах (систолічний і діастолічний артеріальний тиск, індекс маси тіла) не було встановлено між жінками обох груп (р>0,05). Ризик виникнення серцево-судинних подій (особливо стенокардії, артеріальної гіпертензії) був вищий у жінок контрольної групи, які не вживали гормональних засобів (відношення ризиків (ВР) 0,5 з 95% довірчим інтервалом (ДІ) від 0,28 до 0,91; р<0,007).
Проте було встановлено наявність достовірних відмінностей між групами у показниках мінеральної щільності кіст-кової тканини (частка жінок з остеопенією становила 43,3% у групі контролю проти 35% у групі дослідження, а діа-гноз остеопорозу було встановлено у 15% жінок групи без МГТ проти 5% жінок з групи дослідження; ВР становить 0,69 з 95% ДІ ≥0,5 на рівні достовірності p=0,05) та параметрах, що впливають на ризик виникнення тромботичних ускладнень (рівень тромбоцитів становив 239,4±28,4×109/л у групі контролю проти 295,6±28,2×109/л групи досліджен-ня, р<0,001; рівень фібриногену становив 7,7±1,2 ммоль/л у жінок без МГТ проти 8,7±2,0 ммоль/л у жінок із МГТ, р=0,001; протромбіновий час становив 13,2±1,3 с у групі контролю проти 15,0±1,1 с групи дослідження, р<0,001).
Висновки. Менопаузальна гормональна терапія (МГТ) є ефективним методом попередження розвитку остеопенічних та остеопоротичних станів у жінок у період перименопаузи, але також достовірно значуще впливає на окремі показники коа-гуляційних властивостей крові – рівень тромбоцитів, фібриногену та протромбіновий час – у бік їхнього підвищення. Було встановлено, що на фоні застосування замісної гормональної терапії знижуються ризики розвитку неспри-ятливих серцево-судинних подій (особливо артеріальної гіпертензії та стенокардії), але, ураховуючи відсутність різниці між порівнюваними групами жінок у показниках метаболізму ліпідів, глюкози, а також в антропометричних даних (які є головними факторами ризику розвитку серцево-судинних захворювань), необхідні подальші дослі-дження для більш детального встановлення взаємозв’язків зазначених параметрів.
Під час призначення МГТ слід керуватись результатами індивідуального оцінювання ризику/користі для пацієнтки, звертаючи особливу увагу на вивчення її анамнестичних особливостей.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Загородня, О., Вошкулат, Я., & Купчік, Л. (2024). Вплив менопаузальної гормональної терапії на соматичну захворюваність у жінок у період постменопаузи. Репродуктивне здоров’я жінки, (3), 60–67. https://doi.org/10.30841/2708-8731.3.2024.304918
Номер
Розділ
ГІНЕКОЛОГІЯ
Біографії авторів

О.С.  Загородня, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Доктор медичних наук, проф., кафедра акушерства і гінекології № 1

Я.В. Вошкулат, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Аспірантка, кафедра акушерства і гінекології № 1,

Л.М. Купчік, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Кандидат медичних наук, доц., кафедра внутрішньої медицини № 1

Посилання

Cesari M, Sumi Y, Han ZA, Perracini M, Jang H, Briggs A, et al. Implementing care for healthy ageing. BMJ Glob Health. 2022;7(2):e007778. doi: 10.1136/bmjgh-2021-007778.

Beard JR, Officer A, de Carvalho IA, Sadana R, Pot AM, Michel JP, et al. The World report on ageing and health: a policy framework for healthy ageing. Lancet. 2016;387(10033):2145-54. doi: 10.1016/s0140-6736(15)00516-4.

Dashti S, Bahri N, Fathi Najafi T, Amiridelui M, Latifnejad Rouddsari R. Influencing factors on women’s attitudes toward menopause. Menopause. 2021;28(10):1192-200. doi: 10.1097/gme.0000000000001833.

United Nations, Department of Economic and Social Affairs. World Population Prospects – Population Division – United Nations [Internet]. 2021. Available from: https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/.

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Ageing 2019: Highlights (ST/ESA/SER.A/430) [Internet]. 2019. Available from: https://www.un.org/en/development/desa/population/ publications/pdf/ ageing/World PopulationAgeing2019-Highlights.pdf.

Laven JS. Genetics of Menopause and Primary Ovarian Insufficiency: Time for a Paradigm Shift? Semin Reprod Med. 2020;38(04/05):256-62. doi: 10.1055/s-0040-1721796.

Jeong HG, Park H. Metabolic Disorders in Menopause. Metabol. 2022;12(10):954. doi: 10.3390/metabo12100954.

Resolution of The II International Menopause Expert Forum. Reprod Endocrinol. 2021;(60):77-84. doi: 10.18370/2309-4117.2021.60.77-84.

Flores VA, Pal L, Manson JE. Hormone Therapy in Menopause: Concepts, Controversies, and Approach to Treatment. Endocr Rev. 2021;42(6):720-52. doi: 10.1210/endrev/bnab011.

Lundberg G, Wu P, Wenger N. Menopausal Hormone Therapy: a Comprehensive Review. Curr Atheroscler Rep. 2020;22(8):33. doi: 10.1007/s11883-020-00854-8.

Nappi RE, Simoncini T. Menopause transition: a golden age to prevent cardiovascular disease. Lancet Diabetes Amp Endocrinol. 2021;9(3):135-7. doi: 10.1016/s2213-8587(21)00018-8.

Boardman HM, Hartley L, Eisinga A, Main C, Roqué i Figuls M, Bonfill Cosp X, et al. Hormone therapy for preventing cardiovascular disease in post-menopausal women. Cochrane Database Syst Rev. 2015;2015(3):CD002229. doi: 10.1002/14651858.CD00 2229.pub4.

Welten SJ, Onland-Moret NC, Boer JM, Verschuren WM, van der Schouw YT. Age at Menopause and Risk of Ischemic and Hemorrhagic Stroke. Stroke. 2021;52(8):2583-91. doi: 10.1161/strokeaha.120.030558.

Lee SR, Cho MK, Cho YJ, Chun S, Hong SH, Hwang KR, et al. The 2020 Menopausal Hormone Therapy Guidelines. J Menopausal Med. 2020;26(2):69. doi: 10.6118/jmm.20000.

Graham S, Archer DF, Simon JA, Ohleth KM, Bernick B. Review of menopausal hormone therapy with estradiol and progesterone versus other estrogens and progestins. Gynecol Endocrinol. 2022;38(11):891-910. doi: 10.1080/09513590.2022.2118254.

World Heart Federation. Women & CVD | World Heart Federation [Internet]. 2024. Available from: https://world-heart-federation.org/what-we-do/women-cvd/.

Vogel B, Acevedo M, Appelman Y, Bairey Merz CN, Chieffo A, Figtree GA, et al. The Lancet women and cardiovascular disease Commission: reducing the global burden by 2030. Lancet. 2021;397(10292):2385-438. doi: 10.1016/S0140-6736(21)00684-X.

Nappi RE, Chedraui P, Lambrinoudaki I, Simoncini T. Menopause: a cardiometabolic transition. Lancet Diabetes Endocrinol. 2022;10(6):442-56. doi: 10.1016/S2213-8587(22)00076-6.

El Khoudary SR, Aggarwal B, Beckie TM, Hodis HN, Johnson AE, Langer RD, et al. Menopause Transition and Cardiovascular Disease Risk: Implications for Timing of Early Prevention: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2020;142(25):e506-e532. doi: 10.1161/CIR.0000000000000912.

Marchand GB, Carreau AM, Weisnagel SJ, Bergeron J, Labrie F, Lemieux S, et al. Increased body fat mass explains the positive association between circulating estradiol and insulin resistance in postmenopausal women. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2018;314(5):448-56. doi: 10.1152/ajpendo.00293.2017.

Dadra A, Aggarwal S, Kumar P, Kumar V, Dibar DP, Bhadada SK. High prevalence of vitamin D deficiency and osteoporosis in patients with fragility fractures of hip: A pilot study. J Clin Orthop Trauma. 2019;10(6):1097-100. doi: 10.1016/j.jcot.2019.03.012.

The 2022 Hormone Therapy Position Statement of The North American Menopause Society. Advisory Panel. The 2022 hormone therapy position statement of The North American Menopause Society. Menopause. 2022;29(7):767-94. doi: 10.1097/GME.0000000000002028.

European Prospective Osteoporosis Study (EPOS) Group; Felsenberg D, Silman AJ, Lunt M, Armbrecht G, Ismail AA, et al. Incidence of vertebral fracture in europe: results from the European Prospective Osteoporosis Study (EPOS). J Bone Miner Res. 2002;17(4):716-24. doi: 10.1359/jbmr.2002.17.4.716.

Kanis JA, Odén A, McCloskey EV, Johansson H, Wahl DA, Cooper C. A systematic review of hip fracture incidence and probability of fracture worldwide. Osteoporos Int. 2012;23(9):2239-56. doi: 10.1007/s00198-012-1964-3.

Grady D, Wenger NK, Herrington D, Khan S, Furberg C, Hunninghake D, et al. Postmenopausal Hormone Therapy Increases Risk for Venous Thromboembolic Disease: The Heart and Estrogen/progestin Replacement Study. Ann Intern Med. 2000;132(9):689. doi: 10.7326/0003-4819-132-9-200005020-00002.

Madsen TE, Sobel T, Negash S, Shrout AT, Stefanick ML, Manson JE, Allison M. A Review of Hormone and Non-Hormonal Therapy Options for the Treatment of Menopause. Int J Womens Health. 2023;15:825-36. doi: 10.2147/ijwh.s379808.

Lakhno IV. Possibilities of using xylitol and L-arginine drugs in menopause management. Reprod Health Woman. 2021;2:64-8. doi: 10.30841/2708-8731.2. 2021.232554.

Jiang Y, Tian W. The effects of progesterones on blood lipids in hormone replacement therapy. Lipids Health Dis. 2017;16(1):219. doi: 10.1186/s12944-017-0612-5.

Proshchenko ОМ, Ventskivska IВ. Effect of hysterectomy on the function of saved ovaries and correction of hormonal imbalance. Reprod Health Woman. 2022;(3):18-26. doi: 10.30841/2708-8731.3.2022.262367.

Nie G, Yang X, Wang Y, Liang W, Li X, Luo Q, et al. The Effects of Menopause Hormone Therapy on Lipid Profile in Postmenopausal Women: A Systematic Review and Meta-Analysis. Front Pharmacol. 2022;13:850815. doi: 10.3389/fphar.2022.850815.

Rozenberg S, Al-Daghri N, Aubertin-Leheudre M, Brandi ML, Cano A, Collins P, et al. Is there a role for menopausal hormone therapy in the management of postmenopausal osteoporosis? Osteoporos Int. 2020;31(12):2271-86. doi: 10.1007/s00198-020-05497-8.

Kondratiuk VK, Gorban NE, Dzis NP, Kondatiuk KO, Dzuba GA. Women’s health and osteoporosis: a modern view on the problem (Literature review). Reprod Health Woman. 2023;66(3):83-9.

Gosset A, Pouillès JM, Trémollieres F. Menopausal hormone therapy for the management of osteoporosis. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2021;35(6):101551. doi: 10.1016/j.beem.2021.101551.

Calaf-Alsina J, Cano A, Guañabens N, Palacios S, Cancelo MJ, Castelo-Branco C, et al. Sequential management of postmenopausal health and osteoporosis: An update. Maturitas. 2023;177:107846. doi: 10.1016/j.maturitas.2023.107846.

Prior JC. Progesterone for the prevention and treatment of osteoporosis in women. Climacteric. 2018;21(4):366-74. doi: 10.1080/13697137.2018.1467400.

Abou-Ismail MY, Citla Sridhar D, Nayak L. Estrogen and thrombosis: A bench to bedside review. Thromb Res. 2020;192:40-51. doi: 10.1016/j.thromres.2020.05.008.

Gialeraki A, Valsami S, Pittaras T, Panayiotakopoulos G, Politou M. Oral Contraceptives and HRT Risk of Thrombosis. Clin Appl Thromb Hemost. 2017;24(2):217-25. doi: 10.1177/1076029616683802.

Dupuis, Severin, Noirrit-Esclassan, Arnal, Payrastre, Valéra. Effects of Estrogens on Platelets and Megakaryocytes. Int J Mol Sci. 2019;20(12):3111. doi: 10.3390/ijms20123111.