Інгаляційне знеболювання метоксифлураном для офісної гістероскопії

Основний зміст сторінки статті

Н.В. Коцабин
А.В. Бойчук
Ю.Б. Якимчук
О.М. Якимчук

Анотація

Гістероскопія вважається «золотим стандартом» для ендоскопічної візуалізації порожнини матки. Описано різні методи анестезії та знеболювання процедури гістероскопії, включаючи загальну анестезію, седацію, місцеву анестезію, оральні аналгетики та інгаляційне знеболювання.
Мета дослідження: оцінювання застосування інгаляційного знеболювання метоксифлураном під час виконання офісної гістероскопії.
Матеріали та методи. Проспективне клінічне дослідження було виконано у 109 пацієнток протягом 2022–2024 рр., які звернулися до центру репродуктивного здоров’я «Дамія» з метою лікування безпліддя. У ході офісної гістероскопії усім пацієнткам було проведено огляд порожнини матки та біопсію ендометрія щипцями.
До І групи увійшли 57 жінок, яким під час проведення гістероскопії в амбулаторних умовах як знеболювання було призначено ректально кетопрофен 100 мг та per os парацетамол 500 мг; до ІІ групи – 52 пацієнтки, які для знеболювання отримували метоксифлуран через індивідуальний пристрій, призначений для інгаляційного застосування.
Для визначення рівнів особистісної та реактивної тривожності була використана шкала Спілбергера–Ханіна; оцінювання психоемоційного статусу для вивчення депресивних розладів проводили за допомогою шкали рівня депресії Бека та визначення ефективності аналгетичної терапії. Статистичне оброблення результатів дослідження було виконане за допомогою програми «STATISTICA 10».
Результати. Поширення хронічного ендометриту, який був уперше діагностований, встановлено більше ніж у половини пацієнток (56,9%). За використання для знеболювання метоксифлурану інгаляційним методом обстежувані пацієнтки суб’єктивно оцінювали біль на досить низькому рівні (0,14±0,05 бала), а інтенсивність болю у І групі була вірогідно вищою (0,41±0,08 бала; р=0,005).
У післяопераційний період серед пацієнток І групи відзначались достовірно вищі рівні депресивних розладів (7,84±0,86 бала проти 4,54±0,62 бала у ІІ групі; р=0,002), особистісної (27,12±2,32 бала проти 19,64±2,04 бала; р=0,017) та ситуативної (21,92±2,14 проти 15,56±1,72 бала; р=0,022) тривожності, знижений рівень настрою та емоційності, що статистично відрізнялися від показників жінок ІІ групи. Серед найбільш частих скарг у І групі фіксували диспепсичні розлади (31,6%) та біль в епігастральній ділянці (21,05%). За використання метоксифлурану найбільш частими були скарги на головний біль та сонливість (по 11,5%).
Висновки. Використання інгаляційного знеболювання метоксифлураном під час проведення гістероскопії дозволяє зменшити негативні больові відчуття, тривожність і може бути оптимальним методом знеболювання за її виконання в амбулаторних умовах.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Коцабин, Н., Бойчук, А., Якимчук, Ю., & Якимчук, О. (2024). Інгаляційне знеболювання метоксифлураном для офісної гістероскопії. Репродуктивне здоров’я жінки, (2), 24–30. https://doi.org/10.30841/2708-8731.2.2024.304645
Номер
Розділ
АКТУАЛЬНІ ТЕМИ
Біографії авторів

Н.В. Коцабин, Медичний центр репродуктивного здоров’я «Дамія», м. Івано-Франківськ

Кандидат медичних наук, головний лікар

А.В. Бойчук, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль

Доктор медичних наук, проф., завідувачка, кафедра акушерства та гінекології, факультет післядипломної освіти

Ю.Б. Якимчук, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль

Доктор філософії, асистентка, кафедра терапії та сімейної медицини, факультет післядипломної освіти

О.М. Якимчук, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль

Доктор філософії, асистент, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії

Посилання

Bhamani SS, Zahid N, Zahid W, Farooq S, Sachwani S, Chapman M, et al. Association of depression and resilience with fertility quality of life among patients presenting to the infertility centre for treatment in Karachi, Pakistan. BMC Public Health. 2020;20(1):1607. doi: 10.1186/s12889-020-09706-1.

Vander Borght M, Wyns C. Fertility and infertility: Definition and epidemiology. Clin Biochem. 2018;62:2-10. doi: 10.1016/j.clinbiochem.2018.03.012.

Chen H, Sun P, Zhang N, Lv S, Cao Y, Yan L. Effects of Septum Resection for Secondary Infertility on Subsequent Reproductive Outcomes of in vitro Fertilization-Intracytoplasmic Sperm Injection. Front Med (Lausanne). 2022;9:765827. doi: 10.3389/fmed.2022.765827.

Spanish Infertility SWOT Group (SISG); Checa MA, Bellver J, Bosch E, Espinós JJ, Fabregues F, Fontes J, García-Velasco J, Requena A. Hysteroscopic septum resection and reproductive medicine: A SWOT analysis. Reprod Biomed Online. 2018;37(6):709-15. doi: 10.1016/j.rbmo.2018.09.013.

Laganà AS, Alonso Pacheco L, Tinelli A, Haimovich S, Carugno J, et al. Management of Asymptomatic Submucous Myomas in Women of Reproductive Age: A Consensus Statement from the Global Congress on Hysteroscopy Scientific Committee. J Minim Invasive Gynecol. 2019;26(3):381-3. doi: 10.1016/j.jmig.2018.06.020.

Management of Asymptomatic Submucous Myomas in Women of Reproductive Age: A Consensus Statement from the Global Congress on Hysteroscopy Scientific Committee Wise LA, Thomas L, Anderson S, et al. Route of myomectomy and fertility: a prospective cohort study. Fertil Steril. 2022;117(5):1083-93. doi: 10.1016/j.fertnstert.2022.01.013.

Gaskins AJ, Zhang Y, Chang J, Kissin DM. Predicted probabilities of live birth following assisted reproductive technology using United States national surveillance data from 2016 to 2018. Am J Obstet Gynecol. 2023;228(5):557.e1-557.e10. doi: 10.1016/j.ajog.2023.01.014.

Peitsidis N, Tsakiridis I, Najdecki R, Michos G, Chouliara F, Zachomitros F, et al. Hysteroscopic Identification of Intrauterine Pathology in Oocyte Donation Cycles: A Retrospective Study. Cureus. 2023;15(4):e37470. doi: 10.7759/cureus.37470.

Salazar CA, Isaacson KB. Office Operative Hysteroscopy: An Update. J Minim Invasive Gynecol. 2018;25(2):199-208. doi: 10.1016/j.jmig.2017.08.009.

Fouks Y, Kern G, Cohen A, Reicher L, Shapira Z, Many A, et al. A virtual reality system for pain and anxiety management during outpatient hysteroscopy-A randomized control trial. Eur J Pain. 2022;26(3):600-09. doi: 10.1002/ejp.1882.

Amer-Cuenca JJ, Marín-Buck A, Vitale SG, La Rosa VL, Caruso S, Cianci A, Lisón JF. Non-pharmacological pain control in outpatient hysteroscopies. Minim Invasive Ther Allied Technol. 2020;29(1):10-9. doi: 10.1080/13645706. 2019.1576054.

Petrychenko V, Tkachenko R. Comparison of methods of anesthesia provision of hysteroscopy. Women’s reproductive health. 2023;(3):60-4. doi: 10.30841/2708-8731.3.2023.283323.

Mak N, Reinders IMA, Slockers SA, Westen EHMN, Maas JWM, Bongers MY. The effect of music in gynaecological office procedures on pain, anxiety and satisfaction: a randomized controlled trial. Gynecol Surg. 2017;14(1):14. doi: 10.1186/s10397-017-1016-2.

Cornelissen LGH, Kortekaas JC, Schoot BC, van Vliet HAAM. Four year evaluation of therapeutic hysteroscopy under procedural sedation in an outpatient clinic. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2021;261:65-71. doi: 10.1016/j.ejogrb.2021.04.002.

Sohl SJ, Avis NE, Stanbery K, Tooze JA, Moormann K, Danhauer SC. Feasibility of a Brief Yoga Intervention for Improving Acute Pain and Distress Post Gynecologic Surgery. Int J Yoga Therap. 2016;26(1):43-7. doi: 10.17761/1531-2054-26.1.43.

Tahermanesh K, Kashi AM, Ajdary M, Rokhgireh S, Mohseni M, Chaichian S, et al. The effect of diluted ropivacaine in distending fluid on cramping pain after hysteroscopic surgeries: a randomized clinical trial study. Obstet Gynecol Sci. 2022;65(6):552-9.

Todd KH. A Review of Current and Emerging Approaches to Pain Management in the Emergency Department. Pain Ther. 2017;6(2):193-202.

Li S, Wu B, Peng B, Zhang Q, Zhao H, Hou K, et al. The Choice of Anesthetic Drugs in Outpatient Hysteroscopic Surgery: A Systematic Review and Network Meta-Analysis. Dis Markers. 2022;2022:2408685. doi: 10.1155/2022/2408685.

Borobia AM, Collado SG, Cardona CC, Pueyo RC, Alonso CF, Torres IP, et al. InMEDIATE: A Randomized Controlled Trial in Emergency Departments. Ann Emerg Med. 2020;75(3):315-28. doi: 10.1016/j.annemergmed.2019.07.028.

Gaskell AL, Jephcott CG, Smithells JR, Sleigh JW. Self-administered methoxyflurane for procedural analgesia: experience in a tertiary Australasian centre. Anaesthesia. 2016;71(4):417-23. doi: 10.1111/anae.13377.

Nguyen NQ, Toscano L, Lawrence M, Phan VA, Singh R, Bampton P, et al. Portable inhaled methoxyflurane is feasible and safe for colonoscopy in subjects with morbid obesity and/or obstructive sleep apnea. Endosc Int Open. 2015;3(5):E487-93. doi: 10.1055/s-0034-1392366.

Li S, Wu B, Peng B, Zhang Q, Zhao H, Hou K, An L. The Choice of Anesthetic Drugs in Outpatient Hysteroscopic Surgery: A Systematic Review and Network Meta-Analysis. Dis Markers. 2022;2022:2408685. doi: 10.1155/2022/2408685.

Borobia AM, Collado SG, Cardona CC, Pueyo RC, Alonso CF, Torres IP, et al. Inhaled Methoxyflurane Provides Greater Analgesia and Faster Onset of Action Versus Standard Analgesia in Patients With Trauma Pain: InMEDIATE: A Randomized Controlled Trial in Emergency Departments. Ann Emerg Med. 2020;75(3):315-28. doi: 10.1016/j.annemergmed.2019.07.028.

Yuri-Pharm. Sequence of use of the Humerox Inhal® device for inhalation use of methoxyflurane [Internet]. Yuriy Pharm. Available from: https://www.uf.ua/ product/yumeroks-ingal-sup-sup/.

Mercadante S, Voza A, Serra S, Ruggiano G, Carpinteri G, Gangitano G, et al. Adv Ther. 2019;36(11):3030-46. doi: 10.1007/s12325-019-01055-9.

Ikeda S. The Reincarnation of Methoxyflurane. J Anesth Hist. 2020;6(2):79-83. doi: 10.1016/j.janh.2019.07.001.

Kvaal K, Ulstein I, Nordhus IH, Engedal K. The Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI): the state scale in detecting mental disorders in geriatric patients. Int J Geriatr Psychiatry. 2005;20(7):629-34. doi: 10.1002/gps.1330.

Kokun OM, Pishko IO, Lozinska NS, Kopanytsia OV, Malkhazov OR. A collection of methods for diagnosing the psychological readiness of military servicemen under contract to work as part of peacekeeping units: a method manual. Kyiv: National Research Center of the Armed Forces of Ukraine; 2011. 281 p.

Maksymyak MV, Soltysik LM, Ovchar AI, Levchenko VA. Psycho-vegetative “chaos as an imbalance of homeostatic systems in students: methods of its early diagnosis. East Ukr Med J. 2021;9(4):391-400. doi: 10.21272/eumj.

Kushnir VB. Indicators of clinical, radiological, and laboratory status in male patients with newly diagnosed infiltrative pulmonary tuberculosis. East Ukr Med J. 2021;9(4):362-7.

Zaikina JA. Clinical and functional indicators over time in overweight patients with bronchial asthma receiving standard therapy vs. Standard therapy with a complex of rehabilitation measures. East Ukr Med J. 2021;9(3):268-74.

Tkach S. Prevalence of depressive disorders in patients with diabetes mellitus living in the ATO zone and in other regions of Ukraine. Endokrynol. 2020;25(1):53-7. doi: 10.31793/1680-1466.2020.25-1.53.

Senchuk A, Zakordonets R, Doskoch I, Andriichuk T. Peculiarities of the psycho-emotional state of patients with endometrial pathology. Women’s Reprod Health. 2021;(5):38-42. doi: 10.30841/2708-8731.5.2021.240024.

Runner RV, Genyk NO. Pelvic pain and psychoemotional status in women with ovarian endometrioma combined with pelvic inflammatory disease: choice of treatment tactics. Clin Experimental Pathol. 2022;1(79):3-8. doi: 10.24061/1727-4338.XXI.1.79.2022.02.

Márki G, Bokor A, Rigó J, Rigó A. Physical pain and emotion regulation as the main predictive factors of health-related quality of life in women living with endometriosis. Hum Reprod. 2017;32(7):1432-8. doi:10.1093/humrep/dex091.