Комплексний підхід до лікування безпліддя у жінок з патологією ендометрія

Основний зміст сторінки статті

О.В. Горбунова
О.С. Щербінська
І.В. Ярова

Анотація

Проблема безпліддя є найбільш пріоритетною та актуальною у медицині розвинених країн, що пов’язано з досить високою частотою безпліддя у світі та відсутністю позитивної динаміки відтворення населення.
Мета дослідження: оцінювання результатів комплексного персоналізованого підходу до лікування жінок з безпліддям на тлі патології ендометрія, а саме – хронічного ендометриту, поліпів ендометрія та гіперплазії ендометрія.
Матеріали та методи. Для досягнення поставленої мети було проведено комплексне клініко-інструментальне, лабораторне та морфологічне обстеження 94 пацієнток на клінічних базах кафедри акушерства, гінекології та перинатології Національного медичного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика та медичного центру «Добробут» упродовж 2021–2022 рр.
Усі пацієнтки були розподілені на такі групи: І група (основна) – жінки з безпліддям на тлі патології ендометрія, а саме – хронічного ендометриту, поліпів ендометрія та гіперплазії ендометрія, яких лікували відповідно до розробленої нами методики персоналізованого підходу до відновлення репродуктивної функції (31 особа); ІІ група (порівняння) – пацієнтки з безпліддям на тлі патології ендометрія (хронічного ендометриту, поліпів ендометрія та гіперплазії ендометрія), яких лікували за загальноприйнятою методикою (32 особи); до ІІІ групи (контрольної) включено здорових жінок репродуктивного віку (31 особа).
Результати. Під час дослідження у І та ІІ групах було виявлено таку патологію ендометрія: поліпи – 74,6%; гіперплазія ендометрія – 25,3%; хронічний ендометрит – 77,7%. У результаті оцінювання експресії рецепторів до стероїдних гормонів в ендометрії у період передбачуваного вікна імплантації встановлено певні особливості: зміщення піку експресії естрогенових та прогестеронових рецепторів та зменшення експресії рецепторів порівняно з нормальним ендометрієм.
Рівень прогестерону у І та ІІ групах був достовірно нижчий порівняно з контрольною групою. Під час допплерометрії маткових артерій виявлені гемодинамічні порушення у пацієнток І та ІІ груп. За даними мікроскопічних досліджень у І та ІІ групах пацієнток відзначали достовірне зменшення або повну відсутність Lactobacillus spp.
Висновки. У результаті застосування удосконаленого персоналізованого підходу до лікування жінок з безпліддям на тлі патології ендометрія було досягнуто підвищення частоти настання вагітності у два рази порівняно з пацієнтками, яких лікували за загальноприйнятою методикою. Це дає право рекомендувати такий підхід для широкого використання у практичній медицині.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Горбунова, О., Щербінська, О., & Ярова, І. (2023). Комплексний підхід до лікування безпліддя у жінок з патологією ендометрія. Репродуктивне здоров’я жінки, (8), 72–83. https://doi.org/10.30841/2708-8731.8.2023.297797
Номер
Розділ
БЕЗПЛІДДЯ ТА ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї
Біографії авторів

О.В. Горбунова, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, м. Київ

Доктор мед. наук, проф., кафедра акушерства, гінекології та перинатології

О.С. Щербінська, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, м. Київ

Доктор мед. наук, проф., кафедра акушерства, гінекології та медицини плода

І.В. Ярова, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, м. Київ

Аспірантка, кафедра акушерства, гінекології та перинатології

Посилання

Tersoglio AE, Tersoglio S, Salatino DR, Castro M, Gonzalez A, Hinojosa M, et al. Regenerative therapy by endometrial mesenchymal stem cells in thin endometrium with repeated implantation failure. A novel strategy. JBRA Assist Reprod. 2020;24(2):118-27. doi: 10.5935/1518-0557.20190061.

Horbunova OV, Yermolovych NА, Vysotsky АО, Yarova IV, Pusanova YeV. Antenatal care of the fetus. Ukr J Health Woman. 2021;1(157):47-68. doi: 10.15574/HW.2021.157.47.

Critchley HOD, Maybin JA, Armstrong GM, Williams ARW. Physiology of the Endometrium and Regulation of Menstruation. Physiol Rev. 2020;100(3):1149-79. doi: 10.1152/physrev.00031.2019.

Berceanu C, Cernea N, Capitănescu RG, Comănescu AC, Paitici Ş, Rotar IC, et al. Endometrial polyps. Rom J Morphol Embryol. 2022;63(2):323-34. doi: 10.47162/RJME.63.2.04.

Zhuk S, Vorobey-Vykhivska V. Dynamics of indicators of hemostatic system as prognostic criteria consequences of ART programs. Health of Woman. 2016;5(111):165-70. doi: 10.15574/HW.2016.111.165.

Ochoa-Bernal MA, Fazleabas AT. Physiologic Events of Embryo Implantation and Decidualization in Human and Non-Human Primates. Int J Mol Sci. 2020;21(6):1973. doi: 10.3390/ijms21061973.

Singh N, Sethi A. Endometritis – Diagnosis, Treatment and its impact on fertility – A Scoping Review. JBRA Assist Reprod. 2022;26(3):538-46. doi: 10.5935/1518-0557.20220015.

Puente E, Alonso L, Laganà AS, Ghezzi F, Casarin J, Carugno J. Chronic Endometritis: Old Problem, Novel Insights and Future Challenges. Int J Fertil Steril. 2020;13(4):250-6. doi: 10.22074/ijfs.2020.5779.

Kimura F, Takebayashi A, Ishida M, Nakamura A, Kitazawa J, Morimune A, et al. Review: Chronic endometritis and its effect on reproduction. J Obstet Gynaecol Res. 2019;45(5):951-60. doi: 10.1111/jog.13937.

Pirtea P, Cicinelli E, De Nola R, de Ziegler D, Ayoubi JM. Endometrial causes of recurrent pregnancy losses: endometriosis, adenomyosis, and chronic endometritis. Fertil Steril. 2021;115(3):546-60. doi: 10.1016/j.fertnstert.2020.12.010.

Yasuo T, Kitaya K. Challenges in Clinical Diagnosis and Management of Chronic Endometritis. Diagnostics (Basel). 2022;12(11):2711. doi: 10.3390/diagnostics12112711.

World Health Organization. International statistical classification of diseases and related health problems, 10th revision, Fifth edition, 2016 [Internet]. Geneva: WHO; 2016. Available from: https://iris.who.int/handle/10665/246208.

World Health Organization. Global Health Observatory (GHO) data repository. Body mass index (BMI) [Internet]. Geneva: WHO; 2021. Available from: http://who.int/gho/data/node.main.BMIANTHROPOMETRY.

Chawla R, Bhalla P, Chadha S, Grover S, Garg S. Comparison of Hay’s criteria with Nugent’s scoring system for diagnosis of bacterial vaginosis. Biomed Res Int. 2013;2013:365194. doi: 10.1155/2013/365194.

Leone FP, Timmerman D, Bourne T, Valentin L, Epstein E, Goldstein SR, et al. Terms, definitions and measurements to describe the sonographic features of the endometrium and intrauterine lesions: a consensus opinion from the International Endometrial Tumor Analysis (IETA) group. Ultrasound Obstet Gynecol. 2010;35(1):103-12. doi: 10.1002/uog.7487.

Palmer, PES, editors. Manual of diagnostic ultrasound. Geneva: WHO; 2000. 334 p.

Ministry of Health of Ukraine. Instruction «Infertility» [Internet]. 2017. Order No. 00567. 2017 Aug 10. Available from: https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3395.

Ministry of Health of Ukraine. On approval of the Unified clinical protocol of primary, secondary (specialized), tertiary (highly specialized) medical care «Endometrial hyperplasia». 2021. Order No. 869. 2021 May 05. Available from: 18. https://zakononline.com.ua/documents/show/497773_676562#n15.

Yu K, Huang ZY, Xu XL, Li J, Fu XW, Deng SL. Estrogen Receptor Function: Impact on the Human Endometrium. Front Endocrinol (Lausanne). 2022;13:827724. doi: 10.3389/fendo.2022.827724.

Katalinic A, Shulman LP, Strauss JF, Garcia-Velasco JA, van den Anker JN. A critical appraisal of safety data on dydrogesterone for the support of early pregnancy: a scoping review and meta-analysis. Reprod Biomed Online. 2022;45(2):365-73. doi: 10.1016/j.rbmo.2022.03.032.

Zhang YF, Fan Y, Mu Y, Li JK. Efficacy of Oral Medications or Intrauterine Device-Delivered Progestin in Patients with Endometrial Hyperplasia with or without Atypia: A Network Meta-Analysis. J Clin Med. 2023;12(8):2980. doi: 10.3390/jcm12082980.

Gorbunova O, Zarichanska H, Shcherbinska O, Netskar I, Yarova I. Biocenosis of the vagina and modern approaches to the correction of vaginal dysbiosis (Literature review). Women’s Reprod Health. 2023;5:69-81. doi: 10.30841/2708-8731.5.2023.286772

Kitaya K, Matsubayashi H, Yamaguchi K, Nishiyama R, Takaya Y, Ishikawa T, et al. Chronic Endometritis: Potential Cause of Infertility and Obstetric and Neonatal Complications. Am J Reprod Immunol. 2016;75(1):13-22. doi: 10.1111/aji.12438.

Pirtea P, Cicinelli E, De Nola R, de Ziegler D, Ayoubi JM. Endometrial causes of recurrent pregnancy losses: endometriosis, adenomyosis, and chronic endometritis. Fertil Steril. 2021;115(3):546-60. doi: 10.1016/j.fertnstert.2020.12.010.

Chen SL, Wu FR, Luo C, Chen X, Shi XY, Zheng HY, et al. Combined analysis of endometrial thickness and pattern in predicting outcome of in vitro fertilization and embryo transfer: a retrospective cohort study. Reprod Biol Endocrinol. 2010;8:30. doi: 10.1186/1477-7827-8-30.

Harmsen MJ, Wong CFC, Mijatovic V, Griffioen AW, Groenman F, Hehenkamp WJK, et al. Role of angiogenesis in adenomyosis-associated abnormal uterine bleeding and subfertility: a systematic review. Hum Reprod Update. 2019;25(5):647-71. doi: 10.1093/humupd/dmz024.

Elsokkary M, Eldin AB, Abdelhafez M, Rateb A, Samy M, Eldorf A, et al. The reproducibility of the novel utilization of five-dimensional ultrasound and power Doppler in the prediction of endometrial receptivity in intracytoplasmic sperm-injected women: a pilot prospective clinical study. Arch Gynecol Obstet. 2019;299(2):551-8. doi: 10.1007/s00404-018-5001-4.

Choi YJ, Lee HK, Kim SK. Doppler ultrasound investigation of female infertility. Obstet Gynecol Sci. 2023;66(2):58-68. doi: 10.5468/ogs.22131.

Moreno I, Codoñer FM, Vilella F, Valbuena D, Martinez-Blanch JF, Jimenez-Almazán J, et al. Evidence that the endometrial microbiota has an effect on implantation success or failure. Am J Obstet Gynecol. 2016;215(6):684-703. doi: 10.1016/j.ajog.2016.09.075.

Toson B, Simon C, Moreno I. The Endometrial Microbiome and Its Impact on Human Conception. Int J Mol Sci. 2022;23(1):485. doi: 10.3390/ijms23010485.

Cicinelli E, Matteo M, Trojano G, Mitola PC, Tinelli R, Vitagliano A, et al. Chronic endometritis in patients with unexplained infertility: Prevalence and effects of antibiotic treatment on spontaneous conception. Am J Reprod Immunol. 2018;79(1). doi: 10.1111/aji.12782.

Song D, He Y, Wang Y, Liu Z, Xia E, Huang X, et al. Impact of antibiotic therapy on the rate of negative test results for chronic endometritis: a prospective randomized control trial. Fertil Steril. 2021;115(6):1549-56. doi: 10.1016/j.fertnstert.2020.12.019.