Сучасні погляди на метаболічні аспекти синдрому полікістозних яєчників

Основний зміст сторінки статті

О.О. Корчинська
І.І. Хаща
Т.Р. Шуміліна

Анотація

Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) є поширеним ендокринним розладом у жінок репродуктивного віку і характеризується надмірним рівнем андрогенів та овуляторною дисфункцією. СПКЯ із широким спектром гетерогенних синдромів впливає на здоров’я значної частини жіночого населення світу.
СПКЯ – це комплексна ендокринопатія, що включає сукупність різноманітних симптомів, таких, як порушення менструального циклу, безпліддя, акне, гірсутизм і кілька метаболічних розладів. Ураховуючи різноманітні клінічні прояви, невідому етіологію та складну патофізіологію, діагноз СПКЯ досі залишається предметом суперечок.
Поширеність СПКЯ часто оцінюють від 2% до 26%. Зазначена суттєва різниця у рівні поширеності може бути наслідком відмінностей у діагностичних критеріях, гетерогенності вибірки, соціально-економічному статусі, доступі до медичної допомоги та загальної обізнаності щодо здоров’я. Крім того, ураховуючи численні фенотипи СПКЯ та той факт, що його діагностують переважно гінекологи та ендокринологи, тоді як в інших спеціальностях та первинній медичній допомозі це погано вивчено, дані оцінки іноді можуть бути заниженими.
Стаття є оглядом наукових публікацій щодо різних патогенетичних аспектів розвитку СПКЯ, який виникає у результаті полігенної сприйнятливості у поєднанні з впливом навколишнього середовища, яке може включати епігенетичні зміни та внутрішньоутробне програмування. Расові та етнічні відмінності можуть впливати на клінічні прояви через генетичну та екологічну схильність до ендокринопатій та метаболічних захворювань. На додаток до добре відомих клінічних проявів гіперандрогенії та овуляторної дисфункції, жінки з СПКЯ мають підвищений ризик несприятливих наслідків для психічного здоров’я, ускладнень вагітності та кардіометаболічних захворювань.
Методи лікування мають обмежену ефективність, здебільшого через те, що розробленню ліків заважає неповне визначення основних патофізіологічних процесів. Досягнення у генетиці, метаболоміці та структурі адипоцитів покращили розуміння ключових змін у нейроендокринних, ентероендокринних і стероїдогенних шляхах, включаючи підвищення пульсації гонадотропін-рилізинг-гормону, надлишок андрогенів, резистентність до інсуліну та зміни у мікробіомі кишечника.
Багато пацієнток мають високі рівні 11-оксигенованих андрогенів із високою андрогенною активністю, що може спричиняти метаболічний ризик. Ці досягнення спонукали до розроблення нових методів лікування, включно з тими, які спрямовані на вісь нейрокінін–кіспептин вище гонадотропін-рилізинг-гормону, з потенціалом для зменшення несприятливих клінічних наслідків і покращення результатів для пацієнток.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Корчинська, О., Хаща, І., & Шуміліна, Т. (2023). Сучасні погляди на метаболічні аспекти синдрому полікістозних яєчників. Репродуктивне здоров’я жінки, (8), 64–71. https://doi.org/10.30841/2708-8731.8.2023.297796
Номер
Розділ
ГІНЕКОЛОГІЯ
Біографії авторів

О.О. Корчинська, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород

Доктор медичних наук, проф., кафедра акушерства та гінекології

І.І. Хаща, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород

Доктор мед. наук, проф., кафедра акушерства та гінекології

Т.Р. Шуміліна, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород

Студентка 6-го курсу, медичний факультет

Посилання

Garg A, Patel B, Abbara A, Dhillo WS. Treatments targeting neuroendocrine dysfunction in polycystic ovary syndrome (PCOS). Clin Endocrinol (Oxf). 2022;97(2):156-64. doi: 10.1111/cen.14704.

Allen LA, Shrikrishnapalasuriyar N, Rees DA. Long-term health outcomes in young women with polycystic ovary syndrome: A narrative review. Clin Endocrinol (Oxf). 2022;97(2):187-98. doi: 10.1111/cen.14609.

Gibson-Helm M, Teede H, Dunaif A, Dokras A. Delayed Diagnosis and a Lack of Information Associated With Dissatisfaction in Women With Polycystic Ovary Syndrome. J Clin Endocrinol Metab. 2017;102(2):604-12. doi: 10.1210/jc.2016-2963.

Teede HJ, Tay CT, Laven JJE, Dokras A, Moran LJ, Piltonen TT, et al. Recommendations from the 2023 international evidence-based guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome. Eur J Endocrinol. 2023;189(2):43-64. doi: 10.1093/ejendo/lvad096. PMID: 37580861.

Walters KA, Edwards MC, Tesic D, Caldwell ASL, Jimenez M, Smith JT, et al. The Role of Central Androgen Receptor Actions in Regulating the Hypothalamic-Pituitary-Ovarian Axis. Neuroendocrinology. 2018;106(4):389-400. doi: 10.1159/000487762.

Hu KL, Chen Z, Li X, Cai E, Yang H, Chen Y, et al. Advances in clinical applications of kisspeptin-GnRH pathway in female reproduction. Reprod Biol Endocrinol. 2022;20(1):81. doi: 10.1186/s12958-022-00953-y.

Clarkson J, d’Anglemont de TX, Moreno AS, Colledge WH, Herbison AE. Kisspeptin-GPR54 signaling is essential for preovulatory gonadotropin-releasing hormone neuron activation and the luteinizing hormone surge. J Neurosci. 2008;28(35):8691-7. doi: 10.1523/JNEUROSCI.1775-08.2008.

Smith JT, Dungan HM, Stoll EA, Gottsch ML, Braun RE, Eacker SM, et al. Differential regulation of KiSS-1 mRNA expression by sex steroids in the brain of the male mouse. Endocrinology. 2005;146(7):2976-84. doi: 10.1210/en.2005-0323.

Ruddenklau A, Campbell RE. Neuroendocrine Impairments of Polycystic Ovary Syndrome. Endocrinol. 2019;160(10):2230-42. doi: 10.1210/en.2019-00428.

Syusyuka VG, Sergienko MY, Makurina GI, Yershova OA, Chornenka AS. Characteristics of phenotypes (clinical variants) of polycystic ovary syndrome in women of reproductive age. Reprod Health Woman. 2021;2(47):27-31.

Dong J, Rees DA. Polycystic ovary syndrome: pathophysiology and therapeutic opportunities. BMJ Med. 2023;2(1):e000548. doi: 10.1136/bmjmed-2023-000548

Rosenfield RL, Ehrmann DA. The pathogenesis of polycystic ovary syndrome (PCOS): the hypothesis of PCOS as functional ovarian hyperandrogenism revisited. Endocr Rev. 2016;37:467-520. doi: 10.1210/er.2015-1104.

Naamneh ER, du Toit T, Flück CE. Basics of androgen synthesis and action. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2022;36:101665. doi: 10.1016/j.beem.2022.101665.

Zhao H, Zhang J, Cheng X, Nie X, He B. Insulin resistance in polycystic ovary syndrome across various tissues: an updated review of pathogenesis, evaluation, and treatment. J Ovarian Res. 2023;16(1):9. doi: 10.1186/s13048-022-01091-0.

Li X, Hu S, Zhu Q, Yao G, Yao J, Li J, et al. Addressing the role of 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 in the development of polycystic ovary syndrome and the putative therapeutic effects of its selective inhibition in a preclinical model. Metabolism. 2021;119:154749. doi: 10.1016/j.metabol.2021.154749.

Gambineri A, Fanelli F, Tomassoni F, Munarini A, Pagotto U, Andrew R, et al. Tissue-specific dysregulation of 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 in overweight/obese women with polycystic ovary syndrome compared with weight-matched controls. Eur J Endocrinol. 2014;171(1):47-57. doi: 10.1530/EJE-13-1030.

Peitsidis P, Agrawal R. Role of vascular endothelial growth factor in women with PCO and PCOS: a systematic review. Reprod Biomed Online. 2010;20(4):444-52. doi: 10.1016/j.rbmo.2010.01.007.

Moran C, Reyna R, Boots LS, Azziz R. Adrenocortical hyperresponsiveness to corticotropin in polycystic ovary syndrome patients with adrenal androgen excess. Fertil Steril. 2004;81(1):126-31. doi: 10.1016/j.fertnstert.2003.07.008.

Guo Z, Jin F, Chen S, Hu P, Hao Y, Yu Q. Correlation between biochemical and clinical hyperandrogenism parameter in polycystic ovary syndrome in relation to age. BMC Endocr Disord. 2023;23(1):89. doi: 10.1186/s12902-023-01346-x.

Turcu AF, Rege J, Auchus RJ, Rainey WE. 11-Oxygenated androgens in health and disease. Nat Rev Endocrinol. 2020;16(5):284-96. doi: 10.1038/s41574-020-0336-x.

Paulukinas RD, Mesaros CA, Penning TM. Conversion of Classical and 11-Oxygenated Androgens by Insulin-Induced AKR1C3 in a Model of Human PCOS Adipocytes. Endocrinology. 2022;163(7):bqac068. doi: 10.1210/endocr/bqac068.

Yildiz BO, Azziz R. The adrenal and polycystic ovary syndrome. Rev Endocr Metab Disord. 2007;8(4):331-42. doi: 10.1007/s11154-007-9054-0. PMID: 17932770.

O’Reilly MW, Kempegowda P, Jenkinson C, Taylor AE, Quanson JL, Storbeck KH, et al. 11-Oxygenated C19 Steroids Are the Predominant Androgens in Polycystic Ovary Syndrome. J Clin Endocrinol Metab. 2017;102(3):840-8. doi: 10.1210/jc.2016-3285.

Blank SK, McCartney CR, Chhabra S, Helm KD, Eagleson CA, Chang RJ, et al. Modulation of gonadotropin-releasing hormone pulse generator sensitivity to progesterone inhibition in hyperandrogenic adolescent girls-implications for regulation of pubertal maturation. J Clin Endocrinol Metab. 2009;94(7):2360-6. doi: 10.1210/jc.2008-2606.

Kuryłowicz A. Estrogens in Adipose Tissue Physiology and Obesity-Related Dysfunction. Biomedicines. 2023;11(3):690. doi: 10.3390/biomedicines11030690.

O’Reilly M, Gathercole L, Capper F, Arlt W, Tomlinson J. Effect of insulin on AKR1C3 expression in female adipose tissue: in-vivo and in-vitro study of adipose androgen generation in polycystic ovary syndrome. Lancet. 2015;385(1):S16. doi: 10.1016/S0140-6736(15)60331-2.

Mohammadrezaei A, Mokhtari AA, Abbasalizad-Farhangi M, Mesgari-Abbasi M, Mousavi R. Association Between Sex Hormone-Binding Globulin, Atherogenic Indices of Plasma Among Young Sedentary Males. Nutr Metab Insights. 2023;16:11786388231155006. doi: 10.1177/11786388231155006.

Escobar-Morreale HF, San Millán JL. Abdominal adiposity and the polycystic ovary syndrome. Trends Endocrinol Metab. 2007;18(7):266-72. doi: 10.1016/j.tem.2007.07.003.

Borruel S, Fernández-Durán E, Alpañés M, Martí D, Alvarez-Blasco F, Luque-Ramírez M, et al. Global adiposity and thickness of intraperitoneal and mesenteric adipose tissue depots are increased in women with polycystic ovary syndrome (PCOS). J Clin Endocrinol Metab. 2013;98(3):1254-63. doi: 10.1210/jc.2012-3698.

Dumesic DA, Akopians AL, Madrigal VK, Ramirez E, Margolis DJ, Sarma MK, et al. Hyperandrogenism Accompanies Increased Intra-Abdominal Fat Storage in Normal Weight Polycystic Ovary Syndrome Women. J Clin Endocrinol Metab. 2016;101(11):4178-88. doi: 10.1210/jc.2016-2586.

Cassar S, Misso ML, Hopkins WG, Shaw CS, Teede HJ, Stepto NK. Insulin resistance in polycystic ovary syndrome: a systematic review and meta-analysis of euglycaemic-hyperinsulinaemic clamp studies. Hum Reprod. 2016;31(11):2619-31. doi: 10.1093/humrep/dew243.

Melson E, Rocha TP, Veen RJ, Abdi L, Mcdonnell T, Tandl V. Machine learning-based steroid metabolome analysis reveals three distinct subtypes of polycystic ovary syndrome and implicates 11-oxygenated androgens as major drivers of metabolic risk. EJEA. 2023;90:OC11.2. doi: 10.1530/endoabs.90.OC11.2.

Mannerås-Holm L, Leonhardt H, Kullberg J, Jennische E, Odén A, Holm G, et al. Adipose tissue has aberrant morphology and function in PCOS: enlarged adipocytes and low serum adiponectin, but not circulating sex steroids, are strongly associated with insulin resistance. J Clin Endocrinol Metab. 2011;96(2):304-11. doi: 10.1210/jc.2010-1290.

Lemaitre M, Christin-Maitre S, Kerlan V. Polycystic ovary syndrome and adipose tissue. Ann Endocrinol (Paris). 2023;84(2):308-15. doi: 10.1016/j.ando.2022.11.004.

Coffin T, Wray J, Sah R, Maj M, Nath R, Nauhria S, et al. A Review and Meta-Analysis of the Prevalence and Health Impact of Polycystic Ovary Syndrome Among Medical and Dental Students. Cureus. 2023;15(6):e40141. doi: 10.7759/cureus.40141.

Siemienowicz K, Rae MT, Howells F, Anderson C, Nicol LM, Franks S, et al. Insights into Manipulating Postprandial Energy Expenditure to Manage Weight Gain in Polycystic Ovary Syndrome. iScience. 2020;23(6):101164. doi: 10.1016/j.isci.2020.101164.

Siemienowicz KJ, Furmanska K, Filis P, Talia C, Thomas J, Fowler PA, et al. Pubertal FGF21 deficit is central in the metabolic pathophysiology of an ovine model of polycystic ovary syndrome. Mol Cell Endocrinol. 2021;525:111196. doi: 10.1016/j.mce.2021.111196.

Qi X, Yun C, Sun L, Xia J, Wu Q, Wang Y, et al. Gut microbiota-bile acid-interleukin-22 axis orchestrates polycystic ovary syndrome. Nat Med. 2019;25(8):1225-33. doi: 10.1038/s41591-019-0509-0.

Harwood K, Vuguin P, DiMartino-Nardi J. Current approaches to the diagnosis and treatment of polycystic ovarian syndrome in youth. Horm Res. 2007;68(5):209-17. doi: 10.1159/000101538.

Avramenko NV, Kabachenko OV, Barkovskyi DYe, Sierykh КV. Modern aspects of management of patients with polycystic ovary syndrome. Zaporozhye Med J. 2020;22(123):865-73. doi: 10.14739/2310-1210.2020.6.218474.

Siusiuka VG, Sergiyenko MYu, Makurina GI, Yershova OA, Chornenka AS. Polycystic ovary syndrome: clinical and pathogenetic aspects of a multidisciplinary problem. Reprod Health Woman. 2021;2(47):7-14.