Аналіз перинатальних наслідків на фоні запропонованого лікувального комплексу у вагітних після застосування допоміжних репродуктивних технологій

Основний зміст сторінки статті

Л.М. Вигівська
В.О. Бенюк
В.Ф. Олешко
Т.В. Ковалюк
І.А. Усевич
С.В. Бенюк
І.В. Майданник

Анотація

Перебіг вагітності, що настала внаслідок застосування допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ), супроводжується численними ускладненнями, які впливають на показники перинатальної захворюваності та смертності. На сьогодні в Україні відсутній єдиний підхід щодо ведення жінок, вагітність яких настала у результаті застосування ДРТ.
Мета дослідження: оцінювання перинатальних наслідків на фоні впровадження запропонованого лікувального комплексу у жінок, вагітність яких настала у результаті застосування ДРТ.
Матеріали та методи. Обстежено 249 вагітних, яких розподілено на три групи: І група – 94 жінки з трубно-перитонеальним, ІІ група – 87 жінок з ендокринним та ІІІ група – 68 жінок з чоловічим типом безплідності. Залежно від призначеної терапії жінок І, ІІ та ІІІ груп розподілено на такі підгрупи: підгрупа ІА – 49 вагітних з трубно-перитонеальним типом безпліддя, підгрупа ІІА – 48 вагітних з ендокринним типом безпліддя, підгрупа ІІІА – 36 вагітних з чоловічим фактором безпліддя, які отримували запропонований лікувально-профілактичний комплекс; підгрупа ІБ – 45 вагітних з трубно-перитонеальним типом безпліддя, підгрупа ІІБ – 39 вагітних з ендокринним типом безпліддя, підгрупа ІІІБ – 32 вагітні з чоловічим фактором безпліддя, яких спостерігали відповідно до загальноприйнятих стандартів надання акушерської допомоги.
Результати. На фоні призначення запропонованого комплексу відзначено достовірне зниження частоти загрозливого викидня у жінок І групи на 41,6%, у жінок ІІ групи – на 37,1% (р<0,05). У ІІ та ІІІ триместрах виявлено достовірне зменшення кількості випадків загрозливих пізніх мимовільних викиднів, плацентарної дисфункції, прееклампсії, синдрому затримки росту плода та зниження загрози передчасних пологів (р<0,05). Суттєвим показником ефективності запропонованого лікувального комплексу є достовірне збільшення питомої ваги термінових пологів у жінок підгруп ІА та ІІА. Так, у 46 (93,8%) жінок підгрупи ІА та у 46 (95,8%) жінок підгрупи ІІА відбулись термінові пологи.
Оцінюючи патологічні стани новонароджених, слід відзначити, що у дітей від породіль підгруп, які отримували запропонований комплекс, у достовірно меншій кількості випадків діагностували синдром дихальних розладів (р<0,05), внутрішньошлуночкові крововиливи (р<0,05), гіпоксично-ішемічну енцефалопатію (р<0,05) та антенатальне інфікування (р<0,05).
Висновки. Ефективність запропонованого лікувального комплексу та комплексу психоемоційної корекції у вагітних після застосування ДРТ підтверджується достовірно кращим перебігом І, ІІ та ІІІ триместрів гестації, достовірно кращим перебігом пологів, що відображалось у збільшенні кількості випадків термінових пологів та зменшенні – ускладнень під час пологів та кесаревих розтинів.
Покращення перинатальних наслідків на фоні використання запропонованого лікувального комплексу та комплексу психоемоційної корекції у новонароджених від породіль після застосування ДРТ підтверджується достовірно більшою масою тіла новонароджених, достовірно меншою кількістю новонароджених з низькою гестаційною масою тіла, достовірно вищою оцінкою за шкалою Апгар, достовірно меншою кількістю випадків патологічних і транзиторних станів та достовірно меншою тривалістю перебування породіль і новонароджених в акушерському стаціонарі, а також відсутністю випадків ранньої неонатальної та перинатальної смерті серед новонароджених.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Вигівська, Л., Бенюк, В., Олешко, В., Ковалюк, Т., Усевич, І., Бенюк, С., & Майданник, І. (2023). Аналіз перинатальних наслідків на фоні запропонованого лікувального комплексу у вагітних після застосування допоміжних репродуктивних технологій. Репродуктивне здоров’я жінки, (8), 39–46. https://doi.org/10.30841/2708-8731.8.2023.297793
Номер
Розділ
НА ДОПОМОГУ ЛІКАРЮ-ПРАКТИКУ
Біографії авторів

Л.М. Вигівська, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Кандидат медичних наук, докторантка, кафедра акушерства і гінекології № 3

В.О. Бенюк, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Доктор мед. наук, проф., завідувач, кафедра акушерства і гінекології № 3

В.Ф. Олешко, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Кандидат мед. наук, асистент, кафедра акушерства і гінекології № 3

Т.В. Ковалюк, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Кандидат мед. наук, доц., кафедра акушерства і гінекології № 3

І.А. Усевич, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Кандидат мед. наук, доц., кафедра акушерства і гінекології № 3

С.В. Бенюк, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Кандидат мед. наук, доц., кафедра акушерства і гінекології № 3

І.В. Майданник, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Кандидат мед. наук, доц., кафедра акушерства і гінекології № 3

Посилання

Beniuk VO, Vygivska LM, Maidannyk IV, Oleshko VF. Psycho-emotional state of women with spontaneous pregnancy and after use of assisted reproductive technologies. Health Woman. 2019;146(10):10-5. doi: 10.15574/HW.2019.146.10.

Vygivksa LM, Maidannyk IV, Usevych IA, Oleshko VF, Manzhula L.V. The condition of utero-placental hemodynamics in pregnant women as a result of the assisted reproductive technologies application. Sci Digest Assoc Obst Gynecol Ukr. 2020;46(2):20-52. doi: 10.35278/2664-0767.2(46).2020.219467.

Vygivska LM, Beniuk VO, Maidannyk IV, Usevych IA, Lastovetska LD, Drupp Yu.G, et al. Possibilities of vaginal biotope correction in pregnant women after application of auxiliary reproductive technologies. Reprod Endocrinol. 2021;60(4):40-5. doi: 10.18370/2309-4117.2021.60.40-45.

Korchynska ОО, Sozanska МА, Bratasyuk NМ, Andrashchikova S, Zhultakova S, Shlosserova A. A modern view of the problem of psychogenic infertility in a married couple. Likars`ka Sprava. 2020;5-6:29-41. doi: 10.31640/JVD.5-6.2020.

Khmil SV, Khmil MS. Modern methods of assisted reproductive technologies in infertility treatment: achievments and prospects. Achiev Clin Experimental Med. 2015;4:3-7. doi: 10.11603/1811-2471.2015.v24.i4.5796.

Adamson GD, Tabangin M, Macaluso M, de Mouzon J. The number of babies born globally after treatment with the assisted reproductive technologies (ART). Fertil Steril. 2013;100(3):42. doi: 10.1016/j.fertnstert.2013.07.1807.

Wang H, Han A, Jiang S, Cao D, Jiang Y, Sun L, et al. Homocysteine Level Related to Age Is Associated With Embryo Quality in Women Who Had IVF With Diminished Ovarian Reserve. Front Reprod Health. 2022;4:886277. doi: 10.3389/frph.2022.886277.

Banica AM, Popescu SD, Vladareanu S. Obstetric and Perinatal Complications Associated with Assisted Reproductive Techniques - Review. Maedica (Bucur). 2021;16(3):493-8. doi: 10.26574/maedica.2020.16.3.493.

Ata B, Urman B. Thrombophilia and assisted reproduction technology-any detrimental impact or unnecessary overuse? J Assist Reprod Genet. 2016;33(10):1305-10. doi: 10.1007/s10815-016-0771-8.

Burgio S, Polizzi C, Buzzaccarini G, Laganà AS, Gullo G, Perricone G, et al. Psychological variables in medically assisted reproduction: a systematic review. Prz Menopauzalny. 2022;21(1):47-63. doi: 10.5114/pm.2022.114404.

Cavoretto P, Candiani M, Giorgione V, Inversetti A, Abu-Saba MM, Tiberio F, et al. Risk of spontaneous preterm birth in singleton pregnancies conceived after IVF/ICSI treatment: meta-analysis of cohort studies. Ultrasound Obstet Gynecol. 2018;51(1):43-53. doi: 10.1002/uog.18930.

Charlotte T, Didier B, Njamen T, Pierre N, Roger E, Henri E, et al. Pregnancies Outcome after Assisted Reproductive Technology: A Multicenter Case Control Study in a Low Income Setting Douala, Cameroon. Open J Obst Gynecol. 2021;11:720-31. doi: 10.4236/ojog.2021.116067.

da Silva SG, da Silveira MF, Bertoldi AD, Domingues MR, Dos Santos IDS. Maternal and child-health outcomes in pregnancies following Assisted Reproductive Technology (ART): a prospective cohort study. BMC Pregnancy Childbirth. 2020;20(1):106. doi: 10.1186/s12884-020-2755-z.

Gorgui J, Sheehy O, Trasler J, Fraser W, Bérard A. Medically assisted reproduction and the risk of preterm birth: a case-control study using data from the Quebec Pregnancy Cohort. CMAJ Open. 2020;8(1):206-13. doi: 10.9778/cmajo.20190082.

Hu L, Du J, Lv H, Zhao J, Chen M, Wang Y, et al. Influencing factors of pregnancy loss and survival probability of clinical pregnancies conceived through assisted reproductive technology. Reprod Biol Endocrinol. 2018;16(1):74. doi: 10.1186/s12958-018-0390-6.

Madrazo-Cabo JM, León-Durán GA, Oliveros-Montiel A, Ledesma-Montes JA, Morales-González ID, Sedeño-Monge V. Complications in pregnancies achieved by assisted reproduction. Gac Med Mex. 2020;156(2):156-63. doi: 10.24875/GMM.M20000352.

Luke B, Gopal D, Cabral H, Stern JE, Diop H. Pregnancy, birth, and infant outcomes by maternal fertility status: the Massachusetts Outcomes Study of Assisted Reproductive Technology. Am J Obstet Gynecol. 2017;217(3):327.e1-327.e14. doi: 10.1016/j.ajog.2017.04.006.

Metwally M, Ledger WL. Long-term complications of assisted reproductive technologies. Hum Fertil (Camb). 2011;14(2):77-87. doi: 10.3109/14647273.2011.580550.

Magdum M, Chowdhury AT, Begum N, Riya S. Types of Infertility and Its Risk Factors among Infertile Women: A Prospective Study in Dhaka City. J Bioscie Med. 2020;10:158-68. doi: 10.4236/jbm.2022.104014.

Ocal P, Ersoylu B, Cepni I, Guralp O, Atakul N, Irez T, et al. The association between homocysteine in the follicular fluid with embryo quality and pregnancy rate in assisted reproductive techniques. J Assist Reprod Genet. 2012;29(4):299-304. doi: 10.1007/s10815-012-9709-y.

Ogawa S, Ota K, Takahashi T, Yoshida H. Impact of Homocysteine as a Preconceptional Screening Factor for In Vitro Fertilization and Prevention of Miscarriage with Folic Acid Supplementation Following Frozen-Thawed Embryo Transfer: A Hospital-Based Retrospective Cohort Study. Nutrients. 2023;15(17):3730. doi: 10.3390/nu15173730.

Purewal S, Chapman SCE, van den Akker OBA. A systematic review and meta-analysis of psychological predictors of successful assisted reproductive technologies. BMC Res Notes. 2017;10(1):711. doi: 10.1186/s13104-017-3049-z.

Carson SA, Amanda N. Kallen. Diagnosis and Management of Infertility. JAMA. 2021;326(1):65-76. doi: 10.1001/jama.2021.4788.

Serour GI. Early and late pregnancy and psychological complications after assisted reproductive technology. In: Jauniaux E, Rizk B, eds. Pregnancy After Assisted Reproductive Technology. Cambridge: Cambridge University Press; 2012, p. 72-81. doi: 10.1017/CBO9780511902604.007.

Strina I, Alviggi C, Rosa PD, Avino L, Amoroso R, Marrone Mascia MT, et al. Venous Thromboembolism (VTE) and Assisted Reproductive Technologies (ART): A Complex Relationship. Venous Thromboembolism (VTE) and Assisted Reproductive Technologies (ART): A Complex Relationship. J Blood Lymph. 2018;(8):1. doi: 10.4172/2165-7831.1000199.