Рівень глюкози в амніотичній рідині як доклінічний маркер хоріоамніоніту

Основний зміст сторінки статті

О.С.  Загородня
В.В. Біла
М.І. Антонюк
К.В. Тимощук

Анотація

У статті представлено результати дослідження, проведеного з метою вивчення концентрації глюкози в амніотичній рідині як потенційного раннього індикатора запального процесу у плодових оболонках. Основна увага була зосереджена на аналізі перебігу вагітності та пологів у жінок із передчасним розривом плодових оболонок (ПРПО) під час доношених і передчасних пологів за рівнями глюкози у навколоплідних водах. Сьогодні в усьому світі широко практикується очікувальний підхід у випадках ПРПО.
Мета дослідження: визначення рівня глюкози в амніотичній рідині як преклінічного маркера хоріоамніоніту.
Матеріали та методи. Залежно від виміряної концентрації глюкози в амніотичній рідині при розриві плодових оболонок та терміну їхнього розриву 97 вагітних було розподілено на чотири групи.
До І і ІІ груп увійшли жінки із ПРПО у термінах від 24 до 36 тиж і 6 днів. У І групі було 34 вагітні з визначеною концентрацією глюкози в амніотичній рідині більше 0,5 ммоль/л, а у ІІ групі – 15 вагітних із зазначеним показником менше 0,5 ммоль/л.
До ІІІ і ІV груп увійшли вагітні з ПРПО при доношеній вагітності (після 37 тиж). У ІІІ групі було 34 пацієнтки з амніотичною концентрацією глюкози більше 0,5 ммоль/л, а у ІV групі – 14 вагітних із зазначеним показником менше 0,5 ммоль/л.
У всіх групах було проаналізовано подальший перебіг вагітності, час, який пройшов від розриву оболонок до початку пологів, необхідність індукції пологів, гіпертермію до початку пологів, відхилення від нормального перебігу пологів (гіпертермія, дистрес плода під час пологів, слабкість пологової діяльності) та частоту оперативного розродження.
Результати. Дослідженням встановлено, що у жінок з концентрацією амніотичної глюкози нижче 0,5 ммоль/л на момент госпіталізації частіше констатували гіпертермію до та під час пологів. Гіпертермія найчастіше спостерігалася протягом перших 12 год після розриву мембрани. Крім того, ці жінки були більш схильні до серйозних ускладнень пологів, таких, як дистрес плода, слабкість пологової діяльності та високий ризик необхідності оперативного розродження.
Висновки. 1. Зниження рівня глюкози в амніотичній рідині менше 0,5 ммоль/л пов’язане з більш частими клінічними проявами амніотичної інфекції (20% при недоношеній вагітності та 14,8% при доношеній вагітності), ніж у групах з вмістом глюкози більше 0,5 ммоль/л (8,8% при недоношеній вагітності та 5,9% – при доношеній; р≤0,05). 2. Серед пацієнток із вмістом глюкози в амніотичній рідині менше 0,5 ммоль/л частіше виявляли лабораторні прояви інтраамніотичної інфекції (40% при недоношеній вагітності та 42,5% – при доношеній), ніж серед вагітних з вмістом глюкози більше 0,5 ммоль/л (20% як при доношеній, так і недоношеній вагітності; р≤0,05). 3. Визначення рівня глюкози у навколоплідних водах можна розглядати як доступний метод доклінічної діагностики хоріоамніоніту для індивідуального вибору тактики ведення за передчасного розриву плодових оболонок, що особливо важливо при недоношеній вагітності.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Загородня, О., Біла, В., Антонюк, М., & Тимощук, К. (2023). Рівень глюкози в амніотичній рідині як доклінічний маркер хоріоамніоніту . Репродуктивне здоров’я жінки, (6), 57–62. https://doi.org/10.30841/2708-8731.6.2023.289997
Номер
Розділ
АКУШЕРСТВО
Біографії авторів

О.С.  Загородня, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Доктор медичних наук, доц., кафедра акушерства та гінекології № 1

В.В. Біла, КНП «Перинатальний центр м. Києва», м. Київ

Кандидат медичних наук, директорка

М.І. Антонюк, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Асистентка, кафедра акушерства та гінекології № 1

К.В. Тимощук, КНП «Перинатальний центр м. Києва», м. Київ

Акушер-гінеколог

Посилання

Benyuk VO, Korniets NG, Oleshko VF. Premature rupture of fetal membranes in premature pregnancy - a modern view of etiology and pathogenesis. Health Woman; 2019;138(I2):8-13. doi:10.15574/HW.2019. 138.8.

Mosendz OV. Causes and clinic of very early premature birth. Women’s Reprod Health. 2021;6(51):44-9.

Shimada H, Wakiya R, Mansouretal M, Nakashima S. FRI0209 low-dose glucocorticoid could affect adverse pregnancy outcomes, especially in preterm birth, light-for-date newborns, preterm premature rupture of membrane in connective tissue disease patients. Annal Rheumatic Dis. 2019;78(2):783-4. doi: 10.1136/annrheumdis-2019-eular.4633.

Ventskivska IB, Bila VV, Leush SST, Zagorodnya OS. Concentration of fetuine in rainy waters and its role in early development of fruit tunics. Tauride Med Biol Bull. 2013;2(I1):39-42.

Lyubomyrska KS, Syusyuka VG, Krut YuYa, Kirilyuk OD, Izbytska NG, Boguslavska NY, et al. Non-invasive prognostic markers the risk of premature rupture of the membranes during premature pregnancy. Women’s Reprod Health. 2022;4(59):23-9.

Ventskivska IB, Strashko IV, Ventskivskiy KO, Zagorodnia OS. Premature rupture of fetal membranes: new genetic factors and possible pathogenesis of their implementation. Women’s Health. 2017;(2):26-9.

MacDonald T, Saurette K. Management of Prelabour Rupture of Membranes at Term. Ontario: Association of Ontario Midwives; 2010. 134 p.

Leizer JM, Ibrahim AM, Foulke LA, Tauber KA, Feustel P, Zelig CM. Using Middle Cerebral Artery Doppler Ultrasound to Predict Clinical Chorioamnionitis After Preterm Prelabor Rupture of Membranes. Cureus. 2023;15(7):e41508. doi: 10.7759/cureus.41508.

Yu S, Tani H, Chigusa Y, Kawamura Y, Kondoh E, Mandai M, Mogami H. Residual amniotic fluid volume predicts the sealing of preterm prelabor rupture of fetal membranes in the pre- and periviable period. Taiwan J Obstet Gynecol. 2023;62(4):543-6. doi: 10.1016/j.tjog.2022.09.016.

Bonasoni MP, Palicelli A, Dalla DG, Comitini G, Pazzola G, Russello G, et al. Kingella kingae Intrauterine Infection: An Unusual Cause of Chorioamnionitis and Miscarriage in a Patient with Undifferentiated Connective Tissue Disease. Diagnostics (Basel). 2021;11(2):243. doi: 10.3390/diagnostics11020243.

Lee KN, Park KH, Ahn K, Im EM, Oh E, Cho I. Extracellular matrix-related and serine protease proteins in the amniotic fluid of women with early preterm labor: Association with spontaneous preterm birth, intra-amniotic inflammation, and microbial invasion of the amniotic cavity. Am J Reprod Immunol. 2023;90(1):e13736. doi: 10.1111/aji.13736.

Wojcieszek AM, Stock OM, Flenady V. Antibiotics for prelabour rupture of membranes at or near term. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(10):CD001807. doi: 10.1002/14651858.

Lanier L, Scarbrough R, Fillingim D. Incidence of maternal and fetal complications associated with rupture of the membranes before onset of labor. Am J Obstet Gynecol. 1965;93:398-404. doi: 10.1016/0002-9378(65)90068-2.

Ronzoni S, Boucoiran I, Yudin MH, Coolen J, Pylypjuk C, Melamed N, et al. Guideline No. 430: Diagnosis and management of preterm prelabour rupture of membranes. J Obstet Gynaecol Can. 2022;44(11):1193-208.e1. doi: 10.1016/j.jogc.2022.08.014.

Thomson AJ; Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Care of Women Presenting with Suspected Preterm Prelabour Rupture of Membranes from 24+0 Weeks of Gestation: Green-top Guideline No. 73. BJOG. 2019;126(9):e152-e166. doi: 10.1111/1471-0528.15803.

William ES. Term prelabour rupture of membranes (PROM): Queensland Clinical Guidelines. QueenslandHealth. 2018;F18:47-1-V1-R23.

Chhabra S, Kalra P. Safety of prolonged latency in preterm prelabor rupture of membranes. Int J Pregn Child Birth. 2018;4(I4):202-07. doi: 10.15406/ipcb.2018.04.00110.

Intrapartum management of intraamniotic infection. Committee Opinion No. 712. American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet Gynecol. 2017;130:e95-101.

Drazancic A, Kuvacic I. Amniotic fluid glucose concentration. Am J Obst Gynecol.1974;120(I1):40-8. doi: 10.1016/0002-9378(74)90176-8.

Kirshon B, Rosenfeld B, Mari G, Belfort M. Amniotic fluid glucose and intraamniotic infection. Am J Obstet Gynecol. 1991;164(I3):818-20. doi: 10.1016/0002-9378(91)90522-s.

Romero R, Yoon BH, Mazor M, Gomez R, Diamond MP, Kenney JS, et al. The diagnostic and prognostic value of amniotic fluid white blood cell count, glucose, interleukin-6, and Gram stain in patients with preterm labor and intact membranes. Am J Obstet & Gynecol. 1993;169(I4):805-16. doi: 10.1016/0002-9378(93)90009-8.

Kacerovsky M, Holeckova M, Stepan M, Gregor M, Vescicik P, Lesko D, et al. Amniotic fluid glucose level in PPROM pregnancies: a glance at the old friend. The J Maternal-Fetal & Neonatal Med. 2022;35(I12):2247-59. doi: 10.1080/14767058.2020.1783232.

Para R, Romero R, Miller D, Panaitescu B, Varrey A, Chaiworapongsa T, et al. Human β-defensin-3 participates in intra-amniotic host defense in women with labor at term, spontaneous preterm labor and intact membranes, and preterm prelabor rupture of membranes. J Maternal-Fetal & Neonatal Med. 2020;33(I24):4117-32. doi: 10.1080/14767058.2019.1597047.

Leanos-Miranda A, Nolasco-Leanos AG, Carrillo-Juarez RI, Molina-Perez CJ, Isordia-Salas I, Ramirez-Valenzuela KL. Interleukin-6 in Amniotic Fluid: A Reliable Marker for Adverse Outcomes in Women in Preterm Labor and Intact Membranes. Fetal Diagnosis Therapy. 2021;48:313-20. doi: 10.1159/000514898.

Mazaki-Tovi S, Romero R, Vaisbuch E, Kusanovic JP, Erez O, Mittal P, et al. Adiponectin in amniotic fluid in normal pregnancy, spontaneous labor at term, and preterm labor: A novel association with intra-amniotic infection/inflammation. J Maternal-Fetal & Neonatal Med. 2010;23(I2):120-30. doi: 10.3109/1476705090302648.