Особливості профілактики прееклампсії у вагітних з гестаційною ендотеліопатією у І триместрі

Основний зміст сторінки статті

Д.Г. Коньков
С.І. Жук
В.В. Рудь
В.В. Буран

Анотація

Мета дослідження: оцінювання клінічної ефективності L-аргініну у профілактиці прееклампсії та зниженні інших перинатальних ризиків у пацієнток із попередньо визначеною гестаційною ендотеліопатією (ГЕ).
Матеріали та методи. Порівняльне клінічне дослідження було виконано на клінічній базі кафедри акушерства і гінекології № 1 Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова.
У дослідженні брали участь 116 вагітних із попередньо визначеною за допомогою лабораторного та інструментального дослідження (мікроальбумінурія та ендотелійзалежна вазодилатація) ГЕ (основна група). Пацієнтки основної групи були розподілені на клінічні підгрупи: 31 вагітна із ГЕ у підгрупі А отримувала ацетилсаліцилову кислоту (АСК) у дозі 75 мг на добу перорально; 33 пацієнтки із донозологічною ГЕ з підгрупи В отримували L-аргінін у дозі 4–4,2 г на добу перорально; 52 вагітні із ГЕ, які відмовились від профілактичного лікування, увійшли до підгрупи С. До контрольної групи включено 58 вагітних із фізіологічним перебігом гестаційного процесу без ознак ГЕ.
Оцінювання клінічної ефективності терапії проводили методом порівняння кількості випадків перинатальної патології у І, ІІ та ІІІ триместрах.
Результати. Використання L-аргініну як альтернативної профілактичної терапії стосовно розвитку прееклампсії та іншої перинатальної патології дозволило достовірно зменшити кількість випадків прееклампсії (ВР 0,19, 95% ДІ: 0,05–0,77; р=0,02) та гіперплазії/гіпоплазії плаценти (ВР 0,17, 95% ДІ: 0,04–0,68; р=0,01) порівняно із пацієнтками, у яких не використано будь-якої профілактичної стратегії. У вагітних із донозологічною ГЕ, які отримували L-аргінін, не було діагностовано порушення плацентарної функції у ІІ та ІІІ триместрах вагітності та уповільнення росту плода.
Використання L-аргініну у наведених дозі та кратності уведення не асоціювалося із побічними ефектами, тож його можна розцінювати як сприятливе для вагітної та плода.
Висновки. Призначення препаратів АСК та L-аргініну вагітним з помірним ступенем перинатального ризику (донозологічна ГЕ) дозволило не тільки пролонгувати вагітність, але й попередити розвиток тяжкої акушерської патології. Більш виражена клінічна ефективність курсового призначення питного розчину L-аргініну (добова доза L-аргініну – 4,0–4,2 г) у вагітних з донозологічною формою ГЕ може бути пов’язана із ендотеліотропним протекторним ефектом препарату.
Доцільність використання L-аргініну під час вагітності все ще обговорюється, потрібні подальші дослідження для визначення оптимальних доз, початку і тривалості використання для найкращого профілактичного або лікувального ефекту.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Коньков, Д., Жук, С., Рудь, В., & Буран, В. (2023). Особливості профілактики прееклампсії у вагітних з гестаційною ендотеліопатією у І триместрі. Репродуктивне здоров’я жінки, (6), 46–56. https://doi.org/10.30841/2708-8731.6.2023.289996
Номер
Розділ
АКУШЕРСТВО
Біографії авторів

Д.Г. Коньков, Вінницький національний медичний університет иімені М.І. Пирогова, м. Вінниця

Доктор медичних наук, професор кафедри акушерства і гінекології № 1

С.І. Жук, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, м. Київ

Доктор медичних наук, проф., завідувачка, кафедра акушерства, гінекології та медицини плода

В.В. Рудь, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, м. Вінниця

Доктор медичних наук, проф., кафедра акушерства і гінекології № 2

В.В. Буран, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, м. Вінниця

Кандидат медичних наук, доц., кафедра акушерства і гінекології № 1

Посилання

Konkov DG, Starovier AV. Preventive treatment by L-arginine of gestational endotheliopathy in the first trimester of pregnancy. Women Health. 2012;9(75):92-6.

Konkov DH, Kosianenko SМ, Ostreniuk RS, Lovkina OL. Optimization of the prevention of perinatal pathology in women with gestational endotheliopathy. Reprod Endocrinol. 2022;4(66):46-53. doi: 10.18370/2309-4117.2022.66.46-53.

Konkov DG. The pathogenesis and prevention of perinatal losses due to endothelial dysfunction [abstract]. Vinnytsia: Pirogov VNMU; 2015. 38 p.

Konkov DG, Bevz GV, Piskun AY, Bodnarchuk OV. Prospective directions for creating a strategy for effective medicine prevention of preeclampsia (literature review). Reprod Health Woman. 2022;3(58):49-61. doi: 10.30841/2708-8731.3.2022.262376.

Konkov DG, Starovier AV. The screening test for diagnosis of gestational endotheliopathy. Women Health. 2012;9(75):98-101.

Konkov DG, Medved VI, Chaika GV, Rud VO. Guideline: Microalbuminuria as a predictor of gestational pathology. Vinnytsya: TVORY; 2022. 46 p.

Ministry of Healthcare. Unified clinical protocol of primary, secondary (specialized) and tertiary (highly specialized) medical care «Hypertensive disorders during pregnancy, childbirth and the postpartum period» [Internet]. 2022. Order No. 151. 2022 Jan 24. Available from: https://www.dec.gov.ua/mtd/gipertenzyvni-rozlady-y-vagitnyh/

Camarena Pulido EE, García Benavides L, Panduro Barón JG, Pascoe Gonzalez S, Madrigal Saray AJ, García Padilla FE, et al. Efficacy of L-arginine for preventing preeclampsia in high-risk pregnancies: A double-blind, randomized, clinical trial. Hypertens Pregnancy. 2016;35(2):217-25. doi: 10.3109/10641955.2015.1137586.

Duley L, Meher S, Hunter KE, Seidler AL, Askie LM. Antiplatelet agents for preventing pre-eclampsia and its complications. Cochrane Database Syst Rev. 2019;2019(10):CD004659. doi: 10.1002/14651858.CD004659.pub3.

Facchinetti F, Neri I, Genazzani AR. L-arginine infusion reduces preterm uterine contractions. J Perinat Med. 1996;24(3):283-5. doi: 10.1515/jpme.1996.24.3.283.

Facchinetti F, Saade GR, Neri I, Pizzi C, Longo M, Volpe A. L-arginine supplementation in patients with gestational hypertension: a pilot study. Hypertens Pregnancy. 2007;26(1):121-30. doi: 10.1080/10641950601147994.

Garovic VD, Dechend R, Easterling T, Karumanchi SA, McMurtry BS, Magee LA, et al. Hypertension in Pregnancy: Diagnosis, Blood Pressure Goals, and Pharmacotherapy: A Scientific Statement From the American Heart Association. Hypertension. 2022;79(2):e21-41. doi: 10.1161/HYP.0000000000000208.

Konkov D, Belkania G, Dilenyan L. Gestational Endotheliopathy as Trigger Disorder of Haemodynamics Pregnancy Supply. Preeclampsia [Internet]. London: IntechOpen; 2022. doi: 10.5772/intechopen.100737. Available from: https://www.intechopen.com/chapters/79595.

Goto E. Effects of prenatal oral L-arginine on birth outcomes: a meta-analysis. Sci Rep. 2021;11(1):22748.

Goto E. Meta-regression analysis to evaluate relationships between maternal blood levels of placentation biomarkers and low delivery weight. Int J Gynaecol Obstet. 2018;142(2):148-55. doi: 10.1002/ijgo.12517.

Groten T, Lehmann T, Städtler M, Komar M, Winkler JL, Condic M, et al. Effect of pentaerythritol tetranitrate (PETN) on the development of fetal growth restriction in pregnancies with impaired uteroplacental perfusion at midgestation-a randomized trial. Am J Obstet Gynecol. 2023;228(1):e1-12. doi: 10.1016/j.ajog.2022.07.028.

Hsu CN, Tain YL. Impact of Arginine Nutrition and Metabolism during Pregnancy on Offspring Outcomes. Nutrients. 2019;11(7):1452. doi: 10.3390/nu11071452.

MedCalc. Free statistical calculators [Internet]. Available from: https://www.medcalc.org/calc/

Borzenko I, Konkov D, Kondratova I, Basilayshvili O, Gargin V. Influence of endotheliopathy of spiral arteries on placental ischemia. Georgian Med News. 2019;(296):131-4.

Knupp RJ, Subramaniam A, Tita ANT, Sinkey R, Battarbee AN. Analytical approaches to evaluating hypertensive disorders of pregnancy. Am J Obstet Gynecol MFM. 2023;5(2):100816. doi: 10.1016/j.ajogmf.2022.100816.

Konkov DG, Belkania GS, Piskun A, Adamchuk N. The features of haemodynamic pregnancy support witn gestational endotheliopathy: poster review. In: The proceedings of the e-posters of XXVIII European Congress of Perinatal Medicine; 2022 June 22-25, Lisbon. Lisbon; 2022. ID 64.

Konkov DG, Klivak VV, Taran OA, Lastovetska OB. The modern clinical features of effective prevention of gestational and fetal pathology. Reprod Endocrinol. 2020;5(55):29-37. doi: 10.18370/2309-4117.2020.55.29-37.

Konkov DG, Piskun AO. The features of placental angiogenesis in early preeclampsia. Actual Questions Modern Gynecol Perinatol. 2018;4:25-9.

McDonald CR, Cahill LS, Gamble J.L. et al. Malaria in pregnancy alters L-arginine bioavailability and placental vascular development. Sci Transl Med. 2018;10(431):eaan6007.

McNeal CJ, Meininger CJ, Wilborn CD, Tekwe CD, Wu G. Safety of dietary supplementation with arginine in adult humans. Amino Acids. 2018;50(9):1215-29. doi: 10.1007/s00726-018-2594-7.

Menichini D, Feliciello L, Neri I, Facchinetti F. L-Arginine supplementation in pregnancy: a systematic review of maternal and fetal outcomes. J Matern Fetal Neonatal Med. 2023;36(1):2217465. doi: 10.1080/14767058.2023.2217465.

Monari F, Menichini D, Pignatti L, Basile L, Facchinetti F, Neri I. Effect of L-arginine supplementation in pregnant women with chronic hypertension and previous placenta vascular disorders receiving Aspirin prophylaxis: a randomized control trial. Minerva Obstet Gynecol. 2021;73(6):782-9. doi: 10.23736/S2724-606X.21.04827-2.

Monari F, Spano’ Bascio L, Banchelli F, Neri I, Bertucci E, Ferrari F, et al. First-trimester prediction model for placental vascular disorders: An observational prospective study. Pregnancy Hypertens. 2022;28:35-40. doi: 10.1016/j.preghy.2022.02.002.

Nanetti L, Giannubilo SR, Raffaelli F, Curzi CM, Vignini A, Moroni C, at al. Nitric oxide and peroxynitrite platelet levels in women with small-for-gestational-age fetuses. BJOG. 2008;115(1):14-21. doi: 10.1111/j.1471-0528.2007.01567.x.

Neri I, Blasi I, Facchinetti F. Effects of acute L-arginine infusion on non-stress test in hypertensive pregnant women. J Matern Fetal Neonatal Med. 2004;16(1):23-6. doi: 10.1080/14767050412331282266.

Zhu Q, Yue X, Tian QY, Saren G, Wu MH, Zhang Y, Liu TT. Effect of L-arginine supplementation on blood pressure in pregnant women: a meta-analysis of placebo-controlled trials. Hypertens Pregnancy. 2013;32(1):32-41. doi: 10.3109/10641955.2012.697952.

Neri I, Monari F, Sgarbi L, Berardi A, Masellis G, Facchinetti F. L-arginine supplementation in women with chronic hypertension: impact on blood pressure and maternal and neonatal complications. J Matern Fetal Neonatal Med. 2010;23(12):1456-60. doi: 10.3109/14767051003677962.

Petrella E, Pignatti L, Neri I, Facchinetti F. The l-arginine/nitric oxide pathway is impaired in overweight/obese pregnant women. Pregnancy Hypertens. 2014;4(2):150-5. doi: 10.1016/j.preghy.2014.01.001.

Piskun AO, Konkov DG, Litvinov SK. The characteristics of placental angiogenesis-related markers in early and late preeclampsia. In: The proceedings of the 28th European Congress of Perinatal Medicine ECPM; 2022 June 22-25; Lisbon. Lisbon: 2022, p. 73-4. doi: 10.13140/RG.2.2.28555.98086.

Page MJ, Joanne EM, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, Larissa S, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic review. BMJ. 2021;372:n71. doi: 10.1136/bmj.n71.

Rakhanova Y, Almawi WY, Aimagambetova G, Riethmacher D. The effects of sildenafil citrate on intrauterine growth restriction: a systematic review and meta-analysis. BMC Pregnancy Childbirth. 2023;23(1):409. doi: 10.1186/s12884-023-05747-7.

Rana S, Lemoine E, Granger JP, Karumanchi SA. Preeclampsia: pathophysiology, challenges, and perspectives. Circ Res. 2019;124(7):1094-112. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.118.313276.

Reis de Carvalho C, Bigotte Vieira M, Costa J, Vaz Carneiro A. Analysis of the Cochrane Review: Antiplatelet Agents for Preventing Pre-Eclampsia and Its Complications. Cochrane Database Syst Rev. Acta Med Port. 2021;34(12):810-14. doi: 10.20344/amp.15995.

Rytlewski K, Olszanecki R, Lauterbach R, Grzyb A, Kiec-Wilk B, Dembinska-Kiec A, et al. Effects of oral L-arginine on the pulsatility indices of umbilical artery and middle cerebral artery in preterm labor. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2008;138(1):23-8. doi: 10.1016/j.ejogrb.2007.06.024.

Sakowicz A, Bralewska M, Rybak-Krzyszkowska M, Grzesiak M, Pietrucha T. New ideas for the prevention and treatment of preeclampsia and their molecular inspirations. Int J Mol Sci. 2023;24(15):12100. doi: 10.3390/ijms241512100.

Schulman SP, Becker LC, Kass DA, Champion HC, Terrin ML, Forman S, et al. L-arginine therapy in acute myocardial infarction: the Vascular Interaction With Age in Myocardial Infarction (VINTAGE MI) randomized clinical trial. JAMA. 2006;295(1):58-64. doi: 10.1001/jama.295.1.58.

Sigo I. Disordini Ipertensivi in Gravidanza: Classificazione, Diagnosi e Terapia. Raccomandazioni di Buona Pratica Clinica AIPE (Associazione Italiana Preeclampsia) [Internet]. 2020. Available from: https://www.sigo.it/wp-content/uploads/2020/11/RaccomandazioniAIPE-Disordini_Ipertensivi_Gravidanza.pdf.

Singh S, Singh A, Sharma D, Singh A, Narula MK, Bhattacharjee J. Effect of l-Arginine on Nitric Oxide Levels in Intrauterine Growth Restriction and its Correlation with Fetal Outcome. Indian J Clin Biochem. 2015;30(3):298-304. doi: 10.1007/s12291-014-0450-4.

So S, Yamaguchi W, Murabayashi N, Miyano N, Tawara F, Kanayama N. Beneficial effect of l-arginine in women using assisted reproductive technologies: a small-scale randomized controlled trial. Nutr Res. 2020;82:67-73. doi: 10.1016/j.nutres.2020.08.008.

Tang J, Zhang Y, Zhang Z, Tao J, Wu J, Zheng Q, et al. Specific dilation pattern in placental circulation and the NO/sGC role in preeclampsia placental vessels. Front Endocrinol (Lausanne). 2023;14:1182636. doi: 10.3389/fendo.2023.1182636.

Tyrmi JS, Kaartokallio T, Lokki AI, Jääskeläinen T, et al. Genetic risk factors associated with preeclampsia and hypertensive disorders of pregnancy. JAMA Cardiol. 2023 Jul 1;8(7):674-83. doi: 10.1001/jamacardio.2023.1312.

Vadillo-Ortega F, Perichart-Perera O, Espino S, Avila-Vergara MA, Ibarra I, Ahued R, et al. Effect of supplementation during pregnancy with L-arginine and antioxidant vitamins in medical food on pre-eclampsia in high risk population: randomised controlled trial. BMJ. 2011;342:d2901. doi: 10.1136/bmj.d2901.

Viveka M, Chaturvedula L, Ram AK, Vairappan B. Placental expression of striatin & endothelial nitric oxide synthase in women with & without pre-eclampsia. Indian J Med Res. 2023;157(4):345-52. doi: 10.4103/ijmr.IJMR_1839_20.

Winer N, Branger B, Azria E, Tsatsaris V, Philippe HJ, Rozé JC, et al. L-Arginine treatment for severe vascular fetal intrauterine growth restriction: a randomized double-bind controlled trial. Clin Nutr. 2009;28(3):243-8. doi: 10.1016/j.clnu.2009.03.007.

Xu L, Wang X, Wang C, Li W, Liu H. l-arginine supplementation improved neonatal outcomes in pregnancies with hypertensive disorder or intrauterine growth restriction: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Clin Nutr. 2022;41(7):1512-22. doi: 10.1016/j.clnu.2022.05.014.