Сучасні пробіотики у лікуванні інфекцій, що передаються статевим шляхом. Від проблеми до її вирішення

Основний зміст сторінки статті

Н.Я. Жилка
О.С. Щербінська

Анотація

Стаття є оглядом сучасних наукових публікацій, які присвячені проблемі інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), та значенню пробіотиків у їхньому лікуванні. У статті також проведено аналіз даних нормативних документів Всесвітньої організації охорони здоров’я та статистичних даних Центру медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України і Державної служби статистики України, які висвітлюють проблему поширеності ІПСШ у світі та в Україні.
Інфекції, що передаються статевим шляхом, негативно впливають на сексуальне та репродуктивне здоров’я у всьому світі. За відсутності лікування вони можуть мати серйозні наслідки, у тому числі неврологічні та серцево-судинні захворювання, безпліддя, позаматкову вагітність, підвищений ризик зараження вірусом імунодефіциту людини. Одним із факторів, що перешкоджають зменшенню тягаря ІПСШ у світі, є лікарська стійкість цих інфекцій. Інфекції, спричинені резистентними штамами мікроорганізмів, характеризуються більш тяжким перебігом, частіше вимагають госпіталізації хворого, збільшують тривалість перебування його у стаціонарі, вимагають застосування комбінованої антибіотикотерапії з використанням резервних препаратів.
Як свідчать результати наукових досліджень, пробіотики Вacillus є альтернативою для вирішення проблем, пов’язаних з ІПСШ та їхніми наслідками. Інноваційність поєднання компонентів препаратів, які містять пробіотичну формулу SirionProbioProtection, сприяє подоланню такої проблеми, як резистентність збудників ІПСШ до етіотропної терапії антибіотиками. Використання альтернативних методів впливу на ІПСШ та їхні наслідки додають успіху у наданні акушерсько-гінекологічних послуг.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Жилка, Н., & Щербінська, О. (2023). Сучасні пробіотики у лікуванні інфекцій, що передаються статевим шляхом. Від проблеми до її вирішення. Репродуктивне здоров’я жінки, (6), 15–22. https://doi.org/10.30841/2708-8731.6.2023.289992
Номер
Розділ
НА ДОПОМОГУ ЛІКАРЮ-ПРАКТИКУ
Біографії авторів

Н.Я. Жилка, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, м. Київ

Доктор медичних наук, проф., кафедра акушерства, гінекології та перинатології

О.С. Щербінська, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, м. Київ

Доктор медичних наук, доц., проф., кафедра акушерства, гінекології та медицини плода

Посилання

World Health Organization. Sexually transmitted infections (STIs) [Internet]. Geneva: WHO; 2023. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis).

World Health Organization. Sexually Transmitted Infections (STIs) [Internet]. Geneva: WHO; 2023. Available from: https://www.who.int/ru/health-topics/sexually-transmitted-infections#tab=tab_1.

Zhylka NY, Pedachenko NY, Shcherbinska OS, Gruzieva TS, Pakharenko LV. Improvement of the health services for the prevention of hiv transmission from mother to child at the level of primary health care. Wiad Lek. 2022;75(10):2507-13.

James C, Harfouche M, Welton NJ, Turner KM, Abu-Raddad LJ, Gottlieb SL, et al. Herpes simplex virus: global infection prevalence and incidence estimates, 2016. Bull World Health Organ. 2020;98(5):315-29. doi: 10.2471/BLT.19.237149.

Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2018;68(6):394-424. doi: 10.3322/caac.21492.

Unemo M, Lahra MM, Escher M, Eremin S, Cole MJ, Galarza P, et al. WHO global antimicrobial resistance surveillance for Neisseria gonorrhoeae 2017-18: a retrospective observational study. Lancet Microbe. 2021;2(11):627-36. doi: 10.1016/S2666-5247(21)00171-3.

World Health Organization. WHO releases first-ever list of health-threatening fungi [Internet]. Geneva: WHO; 2022. Available from: https://www.who.int/ru/news/item/25-10-2022-who-releases-first-ever-list-of-health-threatening-fungi.

State Statistics Service of Ukraine. Children, females and family in Ukraine Children, females and family in Ukraine: statistical collection [Internet]. Kyiv: State Statistics Service of Ukraine; 2020. Available from: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/09/DJS_2019_pdf.pdf.

State statistics of Ukraine. Demographic and social statistics / Population and migration [Internet]. Kyiv: State Statistics of Ukraine; 2023. Available from: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ds.htm.

Center of Medical Statistics. Statistical data 1991-2016. Kyiv: Center of Medical Statistics [Internet]. Available from: http://medstat.gov.ua.

Center for public health. Treatment and prevention of STDs [Internet]. Kyiv: Center for Public Health; 2009. Available from: https://phc.org.ua/zakhvoryuv annya-ta-informaciya/infekciyni-zakhvoryuvannya/infekcii-scho-peredayutsya-statevim-shlyakhom-ipssh/likuvannya-i-profilaktika-ipssh#:~:text =according to%20 data%20moz% 20in% 20Ukraine, 40%25%20of the%20real%20number%20of%20cases%20ofIpssh.

World Health Organization. Global health sector strategy on sexually transmitted infections 2016-2021. [Internet]. Geneva: WHO; 2016. Available from: https://www.who.int/ru/publications/i/item/WHO-RHR-16.09.

Mishchenko N. Antibiotic resistance is a problem that every doctor can and should help to solve [Internet]. Pulmonol, Alergol, Rinolaringol. 2017;36(4). Available from: https://health-ua.com/article/25103-antibiotikorezistentnost--problema-v-reshenii-kotoroj-mozhet-i-dolzhen-pomo.

Dobretsova TA, Makletsova SA. WHO: the world has entered the post-antibiotic era [Internet]. StatusPraesens; 2019, p. 11-21. Available from: https://www.google.com/url? sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiEk_WD86aAAxXXUXcKHbD_BmsQFnoECCEQAQ&url=https%3A%2F%2Frumedo.ru%2Fmaterial%2Fvoz-mir-vstupil-v-postantibiotikovuyu&usg=AOvVaw3tzI1tYlEm_YB3-HvxS7s9&opi=89978449.

World Health Organization. Antibiotic resistance [Internet]. Geneva: WHO; 2020. Available from: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/antibiotic-resistance.

Tsevat DG, Wiesenfeld HC, Parks C, Peipert JF. Sexually transmitted diseases and infertility. Am J Obstet Gynecol. 2017;216(1):1-9. doi: 10.1016/j.ajog.2016.08.008.

Liu L, Yang G, Ren J, Zhang L, Wu T, Zheng Q. Analysis of Infertility Factors Caused by Gynecological Chronic Pelvic Inflammation Disease Based on Multivariate Regression Analysis of Logistic. Scanning. 2022;2022:7531190. doi: 10.1155/2022/7531190.

Ravel J, Moreno I, Simón C. Bacterial vaginosis and its association with infertility, endometritis, and pelvic inflammatory disease. Am J Obstet Gynecol. 2021;224(3):251-7. doi: 10.1016/j.ajog.2020.10.019.

Brusselmans J, De Sutter A, Devleesschauwer B, Verstraelen H, Cools P. Scoping review of the association between bacterial vaginosis and emotional, sexual and social health. BMC Womens Health. 2023;23(1):168. doi: 10.1186/s12905-023-02260-z.

Zhang M, Liu J, Pan YC, Liu HL, Shu J, Wu XM, Yang Y. Analysis of Pathogenic Bacteria and Drug Resistance Among Girls with Bacterial Vaginitis. Infect Drug Resist. 2023;16:1849-63. doi: 10.2147/IDR.S403304.

Majeed M, Nagabhushanam K, Mundkur L, Paulose S, Divakar H, Rao S, et al. Probiotic modulation of gut microbiota by Bacillus coagulans MTCC 5856 in healthy subjects: A randomized, double-blind, placebo-control study. Medicine (Baltimore). 2023;102(20):e33751. doi: 10.1097/MD.0000000000033751.

Fijan S. Probiotics and Their Antimicrobial Effect. Microorganisms. 2023;11(2):528. doi: 10.3390/microorganisms11020528.

Wang X, Hu W, Zhu L, Yang Q. Bacillus subtilis and surfactin inhibit the transmissible gastroenteritis virus from entering the intestinal epithelial cells. Biosci Rep. 2017;37(2):BSR20170082. doi: 10.1042/BSR20170082.

Starosila D, Rybalko S, Varbanetz L, Ivanskaya N, Sorokulova I. Anti-influenza Activity of a Bacillus subtilis Probiotic Strain. Antimicrob Agents Chemother. 2017;61(7):e00539-17. doi: 10.1128/AAC.00539-17.

Khodavirdipour A, Chamanrokh P, Alikhani MY, Alikhani MS. Potential of Bacillus subtilis Against SARS-CoV-2 - A Sustainable Drug Development Perspective. Front Microbiol. 2022;13:718786. doi: 10.3389/fmicb.2022.718786.

Stülke J, Grüppen A, Bramkamp M, Pelzer S. Bacillus subtilis, a Swiss Army Knife in Science and Biotechnology. J Bacteriol. 2023;205(5):e0010223. doi: 10.1128/jb.00102-23.

Ovcharenko LS, Vertegel AA, Slutskaya TV, Andrienko TG, Samokhin IV, Kryazhev AV. Antagonistic bacteria Bacillus subtilis: effects on immunity and potential clinical applications [Internet]. Healthy Child. 2017;12(2.1). Available from: http://www.mif-ua.com/archive/article/44636.

Bassi A, Sharma G, Deol PK, Madempudi RS, Kaur IP. Preclinical Potential of Probiotic-Loaded Novel Gelatin-Oil Vaginal Suppositories: Efficacy, Stability, and Safety Studies. Gels. 2023;9(3):244. doi: 10.3390/gels9030244.

Zhongwen S, Xinnuo Ge, Bo Qiu, Ze Xiang, Chun J, Jian Wu, et al. Vulvovaginal candidiasis and vaginal microflora interaction: Microflora changes and probiotic therapy. Front Cell Infect Microbiol. 2023;(13). doi: 10.3389/fcimb.2023.1123026.

Hou C, Jin Y, Wu H, Li P, Liu L, Zheng K, Wang C. Alternative strategies for Chlamydia treatment: Promising non-antibiotic approaches. Front Microbiol. 2022;13:987662. doi: 10.3389/fmicb.2022.987662.

Chen H, Min S, Wang L, Zhao L, Luo F, Lei W, Wen Y, et al. Lactobacillus Modulates Chlamydia Infectivity and Genital Tract Pathology in vitro and in vivo. Front Microbiol. 2022;13:877223. doi: 10.3389/fmicb.2022.877223.

Niode NJ, Adji A, Rimbing J, Tulung M, Alorabi M, El-Shehawi AM, et al. In Silico and In Vitro Evaluation of the Antimicrobial Potential of Bacillus cereus Isolated from Apis dorsata Gut against Neisseria gonorrhoeae. Antibiotics (Basel). 2021;10(11):1401. doi: 10.3390/antibiotics10111401.

das Neves Selis N, de Oliveira HBM, Leão HF, Dos Anjos YB, Sampaio BA, Correia TML, et al. Lactiplantibacillus plantarum strains isolated from spontaneously fermented cocoa exhibit potential probiotic properties against Gardnerella vaginalis and Neisseria gonorrhoeae. BMC Microbiol. 2021;21(1):198. doi: 10.1186/s12866-021-02264-5.

Rigo GV, Frank LA, Galego GB, Santos ALSd, Tasca T. Novel Treatment Approaches to Combat Trichomoniasis, a Neglected and Sexually Transmitted Infection Caused by Trichomonas vaginalis: Translational Perspectives. Venereol. 2022;1(1):47-80. doi: 10.3390/venereology1010005.

Sgibnev A, Kremleva E. Probiotics in addition to metronidazole for treatment Trichomonas vaginalis in the presence of BV: a randomized, placebo-controlled, double-blind study. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2020;39(2):345-51. doi: 10.1007/s10096-019-03731-8.

Caulier S, Nannan C, Gillis A, Licciardi F, Bragard C, Mahillon J. Overview of the Antimicrobial Compounds Produced by Members of the Bacillus subtilis Group. Front Microbiol. 2019;10:302. doi: 10.3389/fmicb.2019.00302.

Su Y, Liu C, Fang H, Zhang D. Bacillus subtilis: a universal cell factory for industry, agriculture, biomaterials and medicine. Microb Cell Fact. 2020;19(1):173. doi: 10.1186/s12934-020-01436-8.

Mazhar S, Khokhlova E, Colom J, Simon A, Deaton J, Rea K. In vitro and in silico assessment of probiotic and functional properties of Bacillus subtilis DE111®. Front Microbiol. 2023;13:1101144. doi: 10.3389/fmicb.2022.1101144.

Catinean A, Sida A, Silvestru C, Balan GG. Ongoing Treatment with a Spore-Based Probiotic Containing Five Strains of Bacillus Improves Outcomes of Mild COVID-Nutrients. 2023;15(3):488. doi: 10.3390/nu15030488.

Lee NK, Kim WS, Paik HD. Bacillus strains as human probiotics: characterization, safety, microbiome, and probiotic carrier. Food Sci Biotechnol. 2019;28(5):1297-305. doi: 10.1007/s10068-019-00691-9.

Roy S, Dhaneshwar S. Role of prebiotics, probiotics, and synbiotics in management of inflammatory bowel disease: Current perspectives. World J Gastroenterol. 2023;29(14):2078-100. doi: 10.3748/wjg.v29.i14.2078.

Jebin A, Suresh A. Oral microbial shift induced by probiotic Bacillus coagualans along with its clinical perspectives. J Oral Biol Craniofac Res. 2023;13(3):398-402. doi: 10.1016/j.jobcr.2023.03.013.