Особливості газообміну та кислотно-лужної рівноваги між плодовим та материнським кровообігом при передчасному розродженні

Основний зміст сторінки статті

С.Ст. Леуш
М.В. Процик
М.І. Антонюк

Анотація

Використання газів пуповинної крові для прогнозування гіпоксичного стресу під час пологів з високим ризиком відомо з 1958 року. Цей діагностичний тест широко використовується, особливо у спеціалізованих клініках, а показники крові у пуповинній артерії точно відображають стан новонародженого. Проте специфічних діагностичних критеріїв передчасних пологів бракує.
Мета дослідження: вивчення співвідношення показників газообміну та кислотно-лужного стану між новонародженим та матір’ю залежно від терміну вагітності на момент пологів.
Матеріали та методи. Проаналізовано рівні pH, pO2, pCO2, показник концентрації карбонат-іона (HCO3-) та показник надлишку основ (BE) як у матерів (венозна кров матері, v. cubitalis), так і у їхніх новонароджених (венозна кров, отримана з артерії пуповини).
Групи дослідження: І група – 16 породіль із новонародженими у терміні 24–27 тиж гестації, ІІ група – 36 породіль із новонародженими у терміні 28–34 тиж, ІІІ (контрольна) група – 24 породіллі із новонародженими при термінових фізіологічних пологах (37–41 тиж).
Результати. Дослідження не виявило статистично значущих відмінностей у рівнях pH, pO2, pCO2, HCO3- та рівнях BE у венозній крові матері та артерії пуповини між групою доношеної вагітності та групою пацієнток, пологи яких були передчасними. Проте відзначено, що у надзвичайно недоношених новонароджених спостерігалося помітне підвищення рівня pH і BE у відповідь на гіпервентиляцію під час пологів.
Висновки. 1. Недоношені діти мали більш високі рівні pH венозної крові, отриманої з артерії пуповини, які були більш вираженими у тих, хто народився на більш ранніх термінах вагітності (7,36±0,011 у терміні гестації 24–27 тиж та 7,33±0,022 у терміні гестації 28–34 тиж), порівняно з доношеними дітьми (7,29±0,045; р<0,05).
2. Різниця у рівнях рН венозної крові новонародженого, отриманої з артерії пуповини, і матері, отриманої з v.cubitalis, менша при передчасних пологах (для терміну гестації 24–27 тиж – 7,39±0,018 у материнській крові та 7,36±0,011 – у новонародженого, для терміну 28–34 тиж – 7,40±0,021 та 7,33±0,022 відповідно) порівняно з рівнями у доношених малюків (7,43±0,015 – у материнській крові та 7,29±0,045 – у новонародженого); р<0,05. У першу чергу це пов’язано зі зниженням рН венозної крові матері.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Леуш, С., Процик, М., & Антонюк, М. (2023). Особливості газообміну та кислотно-лужної рівноваги між плодовим та материнським кровообігом при передчасному розродженні. Репродуктивне здоров’я жінки, (5), 58–62. https://doi.org/10.30841/2708-8731.5.2023.286770
Номер
Розділ
АКУШЕРСТВО
Біографії авторів

С.Ст. Леуш, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Кандидат медичних наук, доц., кафедра акушерства та гінекології № 1

М.В. Процик, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Ст. лаборант, кафедра акушерства та гінекології № 1

М.І. Антонюк, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Кандидат медичних наук, асистентка, кафедра акушерства та гінекології № 1

Посилання

Ahmadpour-Kacho M, Zahedpasha Y, Hagshenas M, Akbarian Rad Z, Sadat Nasseri B, Bijani A. Short Term Outcome of Neonates Born With Abnormal Umbilical Cord Arterial Blood Gases. Iran J Pediatr. 2015;25(3):e174. doi: 10.5812/ijp.25(3)2015.174.

Ancora G, Meloni C, Soffritti S, Sandri F, Ferretti E. Intrapartum Asphyxiated Newborns Without Fetal Heart Rate and Cord Blood Gases Abnormalities: Two Case Reports of Shoulder Dystocia to Reflect Upon. Front Pediatr. 2020;8:570332. doi: 10.3389/fped.2020.570332.

Armstrong L, Stenson BJ. Use of umbilical cord blood gas analysis in the assessment of the newborn. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2007;92(6):F430-4. doi: 10.1136/adc.2006.099846.

Baalbaki SH, Wood SL, Tita AT, Szychowski JM, Andrews WW, Subramaniam A. Predicting long-term neurodevelopmental outcomes in very preterm neonates by umbilical cord gas parameters. Am J Obstet Gynecol MFM. 2021;3(1):100248. doi: 10.1016/j.ajogmf.2020.100248.

Ferreira CS, Melo Â, Fachada AH, Solheiro H, Nogueira Martins N. Umbilical Cord Blood Gas Analysis, Obstetric Performance and Perinatal Outcome. Rev Bras Ginecol Obstet. 2018;40(12):740-8. doi: 10.1055/s-0038-1675187.

Mosendz OV. Causes and clinic of very early premature birth. Women’s Reprod Health. 2021;6(51):44-9. doi: 10.30841/2708-8731.6.2021.244377.

Jozwik M, Sledziewski A, Klubowicz Z, Zak J, Sajewska G, Pietrzycki B. Use of oxygen therapy during labour and acid-base status in the newborn. Med Wieku Rozwoj. 2000;4(4):403-11.

Knutzen L, Anderson-Knight H, Svirko E, Impey L. Umbilical cord arterial base deficit and arterial pH as predictors of adverse outcomes among term neonates. Int J Gynaecol Obstet. 2018;142(1):66-70. doi: 10.1002/ijgo.12502.

Kotaska K, Urinovska R, Klapkova E, Prusa R, Rob L, Binder T. Re-evaluation of cord blood arterial and venous reference ranges for pH, pO(2), pCO(2), according to spontaneous or cesarean delivery. J Clin Lab Anal. 2010;24(5):300-4. doi: 10.1002/jcla.20405.

Prasanna R, Karthikeyan P, Mani M, Paramanantham P, Sekar P.The strength of correlation between umbilical cord pH and early neonatal outcome. Inter J Contemporary Pediatr. 2016;3(1):134-7. doi: 10.18203/2349-3291.ijcp20160145.

Romero R, Espinoza J, Kusanovic JP, Gotsch F, Hassan S, Erez O, et al. The preterm parturition syndrome. BJOG. 2006;113(3):17-42. doi: 10.1111/j.1471-0528.2006.01120.x.

Sabol BA, Caughey AB. Acidemia in neonates with a 5-minute Apgar score of 7 or greater – What are the outcomes? Am J Obstet Gynecol. 2016;215(4):486.e1-6. doi: 10.1016/j.ajog.2016.05.035.

Saneh H, Mendez MD, Srinivasan VN. Cord Blood Gas [Internet]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. 2021. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK545290/.

Geryak SM, Petrenko NV, Dobryanska VYu. Placental factors in the development of premature birth in pregnant women with comorbid pathology. Women’s reproductive health. 2022;8:6-10. doi: 10.30841/2708-8731.8.2022.272543.

Swanson K, Whelan AR, Grobman WA, Miller ES. Can venous cord gas values predict fetal acidemia? Am J Obstet Gynecol. 2017;217(3):364.e1-364.e5. doi: 10.1016/j.ajog.2017.05.047.

Thorp JA, Sampson JE, Parisi VM, Creasy RK. Routine umbilical cord blood gas determinations? Am J Obstet Gynecol. 1989;161(3):600-5. doi: 10.1016/0002-9378(89)90362-1.

Thorp JA, Rushing RS. Umbilical cord blood gas analysis. Obstet Gynecol Clin North Am. 1999;26(4):695-709. doi: 10.1016/s0889-8545(05)70107-8.

Demianenko AS, Leush SS, Zagorodnia OS. The course of the first half of pregnancy in women with severe forms of preeclampsia (retrospective analysis). Collection Scie Works Assoc Obstet Gynecol Ukr. 2018;2(128):62-4. doi: 10.15574/HW.2018.128.62.

Leush SS. Demyanenko AS, Zagorodnia AS. Electrolyte changes in pregnant women with early gestosis. Herald Probl Biol Med. 2017;1(135):145-8.

Leush SS, Zagorodnia OS, Osadchuk SV, Demyanenko AS. The role of the oldest evolutionary mechanism during pregnancy. Health Woman. 2018;3(129):89-91. doi: 10.15574/HW.2018.129.89.

Walani SR. Global burden of preterm birth. Int J Gynaecol Obstet. 2020;150(1):31-3. doi: 10.1002/ijgo.13195.

Talati AN, Hackney DN, Mesiano S. Pathophysiology of preterm labor with intact membranes. Semin Perinatol. 2017;41(7):420-6. doi: 10.1053/j.semperi.2017.07.013.

Jaiman S, Romero R, Bhatti G, Jung E, Gotsch F, Suksai M, et al. The role of the placenta in spontaneous preterm labor and delivery with intact membranes. J Perinat Med. 2022;50(5):553-66. doi: 10.1515/jpm-2021-0681.

Horbar JD, Edwards EM, Greenberg LT, Morrow KA, Soll RF, Buus-Frank ME, et al. Variation in Performance of Neonatal Intensive Care Units in the United States. JAMA Pediatr. 2017;171(3):e164396. doi: 10.1001/jamapediatrics.2016.4396.

Glass HC, Costarino AT, Stayer SA, Brett CM, Cladis F, Davis PJ. Outcomes for extremely premature infants. Anesth Analg. 2015;120(6):1337-51. doi: 10.1213/ANE.0000000000000705.