Вплив перенесеної під час вагітності коронавірусної хвороби на перебіг гестації та зміни основних біотопів організму жінки

Основний зміст сторінки статті

І.А. Жабченко
І.С. Ліщенко
О.М. Бондаренко
Т.М. Коваленко

Анотація

У статті наведено літературні дані щодо особливостей перебігу вагітності та змін основних біотопів у жінок, які перенесли COVID-19 у різні періоди гестації. Простежено певні закономірності щодо зв’язку перинатальних ускладнень зі ступенем тяжкості захворювання, наявністю соматичної та гінекологічної патології у цих вагітних, зокрема, ожиріння і хронічних запальних захворювань статевої сфери.
За даними досліджень, проведених на базі відділення патології вагітності та пологів державної установи «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України», до групи ризику тяжкого перебігу коронавірусної хвороби належать всі ті самі особи, що і для будь-якої іншої хвороби, та не обтяжуються вагітністю: вік понад 35 років; наявність супутньої патології (цукровий діабет, ожиріння, гіпертонічна хвороба), роботи, стилю життя чи житлово-побутових умов, що підвищують ризик інфікування. Відзначено більш часті прояви акушерської патології у жінок у більш старшому віці та першороділей.
Обтяжений акушерський анамнез, а саме – медичні аборти та невиношування, патологія шийки матки, перенесені запальні захворювання, особливо статевої сфери, віднесено до факторів ризику. Перебіг вагітності та пологів супроводжується такими ускладненнями, як загроза викидня у ранньому терміні; анемія; поєднання плацентарної дисфункції, багатоводдя та дистресу плода; аномалії пологової діяльності, що збільшує питому вагу патологічних пологів у цього контингенту жінок та потребує неодноразової госпіталізації під час вагітності.
Огляд наукових публікацій останніх років свідчить про суттєвий вплив COVID-19 на склад біотопів організму людини. Є переконливі дані щодо тісного зв’язку між інфікуванням слизових оболонок верхнього відділу респіраторного тракту та інфікуванням легень вірусом SARS-CoV-2. Типова для цієї інфекції гіпоксія легень зумовлює ріст анаеробів та факультативних анаеробів, які є у складі зазначених мікробіомів протягом життя людини. У значній кількості спостережень відзначено кореляцію змін мікробіоценозу дихальних шляхів та кишечнику у хворих на SARS-CoV-2 і реконвалесцентів. Водночас спостерігається й погіршення стану мікробіоценозу піхви після перенесеної коронавірусної хвороби, особливо у період гестації. Зроблено висновок щодо кореляції тяжкості перебігу COVID-19 та кількістю лактобактерій у вагінальному біотопі: чим тяжчим є перебіг, тим гіршим стає склад мікрофлори. Період гестації частіше ускладнюється загрозою переривання вагітності у ранньому терміні, плацентарною дисфункцією, багатоводдям, фетальним дистресом, загрозою передчасних пологів саме у тих жінок, які перенесли коронавірусну інфекцію у І триместрі. Великий відсоток багатоводдя свідчить у більшості випадків саме про ризик внутрішньо­утробного інфікування, тому такі жінки мають бути під ретельним спостереженням як стосовно впливу COVID-19, так і щодо активації латентних інфекцій на тлі зниженого імунітету і, у першу чергу, порушень вагінального біотопу. Водночас серед цих жінок відзначено й високу частоту ожиріння, яке погіршує перебіг інфекційних процесів та стан основних біотопів.
Тому для даного контингенту жінок стає актуальним питання щодо своєчасного виявлення та корекції порушень мікробіоценозу статевих шляхів як профілактики низки перинатальних та акушерських ускладнень. Для уникнення негативного впливу змін мікробіоценозу піхви на стан жінки та її дитини у майбутньому слід використовувати сучасні універсальні та безпечні під час вагітності і лактації препарати для місцевого лікування та посилення регенеративних процесів, які не містять антибактеріального компонента, не спричинюють антибіотикорезистентності та є ефективними, доступними і зручними у використанні. Клінічний досвід останніх років дозволяє рекомендувати до широкого використання в акушерсько-гінекологічний практиці комплексні безпечні та ефективні препарати місцевої дії, до складу яких входять хлоргексидин, хлорофіліпт та препарати з гіалуроновою кислотою і рослинними екстрактами.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Жабченко, І., Ліщенко, І., Бондаренко, О., & Коваленко, Т. (2023). Вплив перенесеної під час вагітності коронавірусної хвороби на перебіг гестації та зміни основних біотопів організму жінки. Репродуктивне здоров’я жінки, (5), 20–27. https://doi.org/10.30841/2708-8731.5.2023.286765
Номер
Розділ
АКТУАЛЬНІ ТЕМИ
Біографії авторів

І.А. Жабченко, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України», м. Київ

Доктор медичних наук, проф., завідувачка відділення патології вагітності та пологів

І.С. Ліщенко, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України», м. Київ

Кандидат медичних наук, наук. співроб., відділення патології вагітності та пологів

О.М. Бондаренко, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України», м. Київ

Кандидат медичних наук, ст. наук. співроб., відділення патології вагітності та пологів

Т.М. Коваленко, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України», м. Київ

Кандидат наук з фіз. вих., ст. наук. співроб., відділення патології вагітності та пологів

Посилання

Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet. 2020;395:497-506. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30183-5.

Liu W, Wang Q, Zhang Q, Chen L, Chen J, Zhang B, et al. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) during pregnancy: a case series. Preprints 2020, 2020020373. doi: 10.1016/j.ijid.2020.04.065.

Kovalenko VM, Kornatsky VM. Medyko -sotsialni problemy zdorovia v umovakh pandemii COVID-19: Posibnyk. Cherkasy: Tretiakov O M.; 2021. 240 p.

Wang, Chen, Yang, Huixia. SARS-CoV-2 infection and pregnancy: clinical update and perspective. Chinese Med J Chin Med J (Engl). 2023. doi: 10.1097/CM9.0000000000002762.

Royal College Obstetricians Gynaecologists. Coronavirus (COVID-19), infection in pregnancy: Guidance [Internet]. London: RCOG; 2022. Available from: https://www.rcog.org.uk/media/xsubnsma/2022-03-07-coronavirus-covid-19-infection-in-pregnancy-v15.pdf.

Liu D, Li L, Wu X, Zheng D, Wang J, Yang L, et al. Pregnancy and perinatal outcomes of women with coronavirus disease (COVID-19) pneumonia: a preliminary analysis. Am J Roentgenol. 2020;215:1-6.

Yu N, Li W, Kang Q, Xiong Z, Wang S, Lin X et al. Clinical features and obstetric and neonatal outcomes of pregnant patients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective, single-centre, descriptive study. Lancet Infect Dis. 2020;20(5):559-64.

Akhtar H, Patel C, Abuelgasim E. Harky A. COVID-19 (SARS-CoV-2) Infection in Pregnancy: A Systematic Review. Gynecol Obstet Invest. 2020;85:295-306. doi: 10.1159/000509290.

Gurol-Urganci I, Jardine JE, Carroll F, Draycott T, Dunn G, Fremeaux A, et al. Maternal and perinatal outcomes of pregnant women with SARS-CoV-2 infection at the time of birth in England: national cohort study. Am J Obstet Gynecol. 2021;225(5):522.e1-522.e11. doi: 10.1016/j.ajog.2021.05.016.

DU «IPAG im. acad. O.M. Lukyanova NAMS of Ukraine. Light for scientific research “Distinctive features of transient severity and perinatal mucosal fats that carry coronavirus disease (COVID-19) during the Hittite period, or vaccinated injections of their obstetric-chinocolochic history, this elevated allergens are diagnostic and prophylactic in the population of types of identified pathology. Distinctive signs of obstetric and perinatal are laid in zinks who had a coronavirus disease during the gestation period, or vaccinated against an infection weaned by SARS CoV-2, with a path of death (for the data of obstetric clinics in Kiev: DU «IPAG named after academician O.M. Lukyanova NAMS Ukraine»; 2022. 53 p.

Zhabchenko IA, Lishchenko IS. Modern possibilities of correction of postcovid disorders in the fetoplacental complex. Reprod Health Woman. 2022;5:5-12. doi: 10.30841/2708-8731.5.2022.265468.

Flores-Pliego A, Miranda J, Vega-Torreblanca S, Valdespino-Vázquez Y, Helguera-Repetto C, Espejel-Nuñez A, et al. Molecular Insights into the Thrombotic and Microvascular Injury in Placental Endothelium of Women with Mild or Severe COVID-19. Cells. 2021:10(2):364. doi: 10.3390/cells10020364.

Di Girolamo R, Asma K, Alameddine S, D’Angelo E, Galliani C, Matarrelli B, et al. Placental histopathology after SARS-CoV-2 infection in pregnancy: a systematic review and meta-analysis. m J Obstet Gynecol MFM. 2021;3(6):100468. doi: 10.1016/j.ajogmf.2021.100468.

Allotey J, Stallings E, Bonet M, Yap M, Chatterjee S, Kew T, et al. Living Systematic Review Consortium. Clinical manifestations, risk factors, and maternal and perinatal outcomes of coronavirus disease 2019 in pregnancy: living systematic review and meta-analysis. BMJ. 2020;370:m3320. doi: 10.1136/bmj.m3320.

Khalil A, Kalafat E, Benlioglu C, O’Brien P, Morris E, Draycott T, et al. SARS-CoV-2 infection in pregnancy: A systematic review and meta-analysis of clinical features and pregnancy outcomes. EClinicalMedicine. 2020;25:100446. doi: 10.1016/j.eclinm.2020.100446.

Gurol-Urganci I, Jardine JE, Carroll F, Draycott T, Dunn G, Fremeaux A, et al. Maternal and perinatal outcomes of pregnant women with SARS-CoV-2 infection at the time of birth in England: national cohort study. Am J Obstet Gynecol. 2021;225(5):522.e1-522.e11. doi: 10.1016/j.ajog.2021.05.016.

Zaim S, Chong JH, Sankaranarayanan V, Harky A. COVID-19 and Multiorgan Response. Curr Probl Cardiol. 2020;45(8):100618. doi: 10.1016/j.cpcardiol.2020.100618. 32439197.

Qiancheng X, Jian S, Lingling P, Lei H, Xiaogan J, Weihua L, et al. Coronavirus disease 2019 in pregnancy. Int J Infect Dis. 2020;95:376-83. doi: 10.1016/j.ijid.2020.04.065.

Conde-Agudelo A, Romero R. SARS-CoV-2 infection during pregnancy and risk of preeclampsia: a systematic review and meta-analysis. Am J Obstet Gynecol. 2022;226(1):68-89.e3. doi: 10.1016/j.ajog.2021.07.009.

Fallach N, Segal Y, Agassy J, Perez G, Peretz A, Chodick G, et al. Pregnancy outcomes after SARS-CoV-2 infection by trimester: A large, population-based cohort study. PLoS One. 2022;17(7):e0270893. doi: 10.1371/journal.pone.0270893.

Bao I, Zhang C, Dong J, Li Y, Sun J. Oral Microbiome and SARS-CoV-2: Beware of Lung Co-infection. Front Microbiol. 2020;11:1840. doi: 10.3389/fmicb. 2020.01840.

Gohil K, Samson R, Dastager S, Dharne M. Probiotics in the prophylaxis of COVID-19: something is better than nothing. 3 Biotech. 2021;11(1):1. doi: 10.1007/sl13205-020-02054-1.

Zuo T, Zhang F, Lui GCY, Yeoh YK, Li AYL, Zhan H, et al. Alterations in Gut Microbiota of Patients With COVID-19 During Time of Hospitalization. Gastroenterol. 2020;159(3):944-55.e8. doi: 10.1053/j.gastro.2020.05.048.

Gu S, Chen Y, Wu Z, Chen Y, Gao H, Lv L, et al. Alterations of the Gut Microbiota in Patients With Coronavirus Disease 2019 or H1N1 Influenza. Clin Infect Dis. 2020;71(10):2669-78. doi: 10.1093/cid/ciaa709.

Mönkemüller K, Fry L, Rickes S. COVID-19, coronavirus, SARS-CoV-2 and the small bowel. Rev Esp Enferm Dig. 2020;112(5):383-8. doi: 10.17235/ reed.2020.7137/2020.

Syed A, Khan A, Gosai F, Asif A, Dhillon S. Gastrointestinal pathophysiology of SARS-CoV2 – a literature review. J Community Hosp Intern Med Perspect. 2020;10(6):523-8. doi: 10.1080/20009666.2020.1811556.

Sharma L, Riva A. Intestinal Barrier Function in Health and Disease- Any role of SARS-CoV-2? Microorganisms. 2020;8(11):1744. doi: 10.3390/microorganisms8111744.

Gordon DE, Hiatt J, Bouhaddou M, Rezelj VV, Ulferts S, Krogan NJ. Comparative host-coronavirus protein interaction networks reveal pan-viral disease mechanisms. Scie. 2020;370(6521):eabe9403. doi: 10.1126/ science. abe9403.

Din AU, Mazhar M, Waseem M, Ahmad W, Bibi A, Hassan A, et al. SARS-CoV-2 microbiome dysbiosis linked disorders and possible probiotics role. Biomed Pharmacother. 2021;133:110947. doi: 10.1016/j.biopha.2020.110947.

Kaźmierczak-Siedlecka K, Vitale E, Makarewicz W. COVID-19 – gastrointestinal and gut microbiotarelated aspects. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2020;24(20):10853-9. doi: 10.26355/eurrev_202010_23448.

Almario CV, Chey WD, Spiegel BMR. Increased Risk of COVID-19 Among Users of Proton Pump Inhibitors. Am J Gastroenterol. 2020;115(10):1707-15. doi: 10.14309/ajg.0000000000000798.

Marotz C, Belda- Ferre P, Ali F, Das P, Huang S, Cantrel K, et al. Microbial context predicts SARS-CoV-2 prevalence in patients and the hospital-built environment. medRxiv. 2020:2020.11.19.20234229. doi: 10.1101/2020.11. 19.20234229.

Niankovskyi SL, Niankovska OS, Iatsula MS, Horodylovska MI. Znachennia mikrobiomu kyshechnyku ta probiotykiv u borotbi z virusnymy infektsiiamy, zokrema SARS-CoV 2. Health Ukr 21st. 2020;489(20):22-4.

Belančić A. Gut microbiome dysbiosis and endotoxemia – Additional pathophysiological explanation for increased COVID-19 severity in obesity. Obes Med. 2020;20:100302. doi: 10.1016/j.obmed.2020.100302.

Celik E, Ozcan G, Vatansever C, Paerhati E, Kuşkucu MA, Dogan O, et al. Alterations in vaginal microbiota among pregnant women with COVID-19. J Med Virol. 2023;95(1):e28132. doi: 10.1002/jmv.28132.

Türkyilmaz E, Özsoy M, Tanriverdi MD, Dinç B, Aydogan ÖT. Investigation of SARS-CoV-2 in vaginal secretions of women with coronavirus disease 2019. Turk J Biochem. doi: 10.1515/tjb-2023-0026.

Ministry of Health of Ukraine. Standards of medical care «Abnormal vaginal discharge» [Internet]. 2022. Order No. 2264. 2022 Dec 15. Available from: https://www.dec.gov.ua/?ZG93bmxvYWQ=d3AtY29udGVudC91cG xvYWRzLzIwMjMvMDEva25hdnYyMDIyLTIyNjQucGRm.

Haiseniuk OV. Vahinalni svichky ARHIS DUO v praktytsi akushera-hinekoloha. Novyny Med Farm. 2021;770(13):8-9.

Zhabchenko IA. Sovremennyie podhodyi k profilaktike akusherskogo travmatizma i ego posledstviy. Reprod Med. 2020;2:50-5. doi: 10.37800/RM2020-1-15.

Zhabchenko IA, Trohimovich OV, Bondarenko EM, Gerevich NV. Beremennost i rodyi v usloviyah genitalnogo prolapsa: klinicheskoe nablyudenie. Reprod Med. 2022;51(2):55-62. doi: 10.37800/RM.2.2022.55-62.

Beniuk VO, Kurochka VV, Oleshko VF, Momot AA. A modern comprehensive approach in the treatment of atrophic vaginitis in menopausal women. Reprod Health Woman. 2022;60(5):1-6.