Сучасні світові тенденції вивчення етіології, патогенезу, діагностики та лікування хронічного ендометриту

Основний зміст сторінки статті

Н.В. Косей
Т.Ф. Татарчук
Г.В. Ветох
Л.А. Васильченко

Анотація

Стаття присвячена аналізу наукової інформації щодо проблеми хронічного ендометриту (ХЕ) на сучасному етапі. ХЕ є загадковим, багатофакторним захворюванням, етіологія, патогенез та оптимальне лікування якого на сьогодні остаточно не визначені.
Запалення ендометрія є складною частиною його фізіології, що тонко регулюється балансом між про- та протизапальними механізмами та бере участь у всіх репродуктивних подіях.
Саме хронічне запалення стимулює гормон-незалежну клітинну проліферацію, пригнічення процесів апоптозу, активацію пухлинних факторів росту, інвазії, пухлинного ангіогенезу та неоваскулогенезу. Трансформація запального процесу відбувається завдяки хронічній лейкоцитарній інфільтрації. Хронічний запальний процес провокує розвиток дистрофічних змін епітелію, інфільтрацію строми лейкоцитами та руйнування міжклітинних контактів, що, своєю чергою, зумовлює зменшення герметичної функції епітелію та порушення диференціації епітеліальних клітин у процесі метаплазії. Цей процес супроводжується порушенням місцевого гуморального імунітету.
Установлено також, що метаболічні розлади, такі, як цукровий діабет, дисліпідемія, гіпертонія та ожиріння, надмірно активують імунну систему, спричинюючи активацію лейкоцитів зі збільшенням кількості їхніх прозапальних фенотипів, що пояснює схильність до хронічних запальних захворювань.
Інфекційні агенти більше не повинні розглядатися як єдиний чинник, що спричинює ХЕ. Будь-який стан, що порушує баланс імунної системи, може призвести до тимчасового, повторного або стійкого ХЕ. Останній може мати різноманітні небезпечні клінічні та параклінічні наслідки.
На сьогодні немає рекомендацій, які б забезпечували належний аналіз або лікування запалення ендометрія. Тому визначення клінічних ознак для оцінювання глобального ризику розвитку ХЕ для пацієнток є доречним. Клінічне оцінювання стану пацієнтки повинно ураховувати її вік, спосіб життя, індекс маси тіла, артеріальний тиск, атопію, фактор стресу, ознаки хронічного запалення, а також історію захворювань, опосередкованих запаленням.
Подальші дослідження даного патологічного стану та розроблення ефективних шляхів його попередження є особ­ливо актуальними, що може сприяти покращенню репродуктивного здоров’я жінок та їхньої фертильності.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Косей, Н., Татарчук, Т., Ветох, Г., & Васильченко, Л. (2023). Сучасні світові тенденції вивчення етіології, патогенезу, діагностики та лікування хронічного ендометриту. Репродуктивне здоров’я жінки, (5), 7–12. https://doi.org/10.30841/2708-8731.5.2023.286763
Номер
Розділ
АКТУАЛЬНІ ТЕМИ
Біографії авторів

Н.В. Косей, ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій Національної академії наук України», м. Київ

Доктор медичних наук, проф., завідувачка, відділ репродуктивного здоров’я

Т.Ф. Татарчук, Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України», м. Київ

Доктор медичних наук, чл.-кор. Національної академії медичних наук України, проф., завідувачка, відділення ендокринної гінекології

Г.В. Ветох, Державна наукова установа «Центр інноваційних медичних технологій Національної академії наук України», м. Київ

Кандидат медичних наук, наук. співроб., відділ репродуктивного здоров’я

Л.А. Васильченко, Державна наукова установа «Центр інновайційних медичних технологій Національної академії наук України», м. Київ

Кандидат медичних наук, ст. наук. співроб., відділ репродуктивного здоров’я

Посилання

Aagaard K, Petrosino J, Keitel W, Watson M, Katancik J, Garcia N, et al. The Human Microbiome Project strategy for comprehensive sampling of the human microbiome and why it matters. FASEB J. 2013;27(3):1012-22. doi: 10.1096/fj.12-220806.

Baker JM, Al-Nakkash L, Herbst-Kralovetz MM. Estrogen-gut microbiome axis: Physiological and clinical implications. Maturitas. 2017;103:45-53. doi: 10.1016/j.maturitas.2017.06.025.

Baker JM, Chase DM, Herbst-Kralovetz MM. Uterine Microbiota: Residents, Tourists, or Invaders? Front Immunol. 2018;9:208. doi: 10.3389/fimmu. 2018.00208.

Biswas Shivhare S, Bulmer JN, Innes BA, Hapangama DK, Lash GE. Menstrual cycle distribution of uterine natural killer cells is altered in heavy menstrual bleeding. J Reprod Immunol. 2015;112:88-94. doi: 10.1016/j.jri.2015.09.001.

Cicinelli E, Haimovich S, De Ziegler D, Raz N, Ben-Tzur D, Andrisani A, et al. MUM-1 immunohistochemistry has high accuracy and reliability in the diagnosis of chronic endometritis: a multi-centre comparative study with CD-138 immunostaining. J Assist Reprod Genet. 2022;39(1):219-26. doi: 10.1007/s108 15-021-02356-1.

Cicinelli E, Matteo M, Tinelli R, Lepera A, Alfonso R, Indraccolo U, et al. Prevalence of chronic endometritis in repeated unexplained implantation failure and the IVF success rate after antibiotic therapy. Hum Reprod. 2015;30(2):323-30. doi: 10.1093/humrep/deu292.

Cicinelli E, Vitagliano A, Kumar A, Lasmar RB, Bettocchi S, Haimovich S;et al. Unified diagnostic criteria for chronic endometritis at fluid hysteroscopy: proposal and reliability evaluation through an international randomized-controlled observer study. Fertil Steril. 2019;112(1):162-73.e2. doi: 10.1016/j.f ertnstert.2019.03.004.

Chase D, Goulder A, Zenhausern F, Monk B, Herbst-Kralovetz M. The vaginal and gastrointestinal microbiomes in gynecologic cancers: a review of applications in etiology, symptoms and treatment. Gynecol Oncol. 2015;138(1):190-200. doi: 10.1016/j.ygyno.2015.04.036.

Chen X, Devaraj S. Gut Microbiome in Obesity, Metabolic Syndrome, and Diabetes. Curr Diab Rep. 2018;18(12):129. doi: 10.1007/s11892-018-1104-3.

Christoffersen M, Troedsson M. Inflammation and fertility in the mare. Reprod Domest Anim. 2017;52(3):14-20. doi: 10.1111/rda.13013.

Drizi A, Djokovic D, Laganà AS, van Herendael B. Impaired inflammatory state of the endometrium: a multifaceted approach to endometrial inflammation. Current insights and future directions. Prz Menopauzalny. 2020;19(2):90-100. doi: 10.5114/pm.2020.97863.

Francescone R, Hou V, Grivennikov SI. Microbiome, inflammation, and cancer. Cancer J. 2014;20(3):181-9. doi: 10.1097/PPO.0000000000000048.

Gall A, Fero J, McCoy C, Claywell BC, Sanchez CA, Blount PL, et al. Bacterial Composition of the Human Upper Gastrointestinal Tract Microbiome Is Dynamic and Associated with Genomic Instability in a Barrett’s Esophagus Cohort. PLoS One. 2015;10(6):e0129055. doi: 10.1371/journal.pone.0129055.

Gressel GM, Usyk M, Frimer M, Kuo DYS, Burk RD. Characterization of the endometrial, cervicovaginal and anorectal microbiota in post-menopausal women with endometrioid and serous endometrial cancers. PLoS One. 2021;16(11):e0259188. doi: 10.1371/journal.pone.0259188.

Aniruddha H, Collison MW, Davis AM. CDC sexually transmitted infections treatment guidelines, 2021. JAMA. 2022;327(9):870-1. doi: 10.1001/jama. 2022.1246.

Huang B, Fettweis JM, Brooks JP, Jefferson KK, Buck GA. The changing landscape of the vaginal microbiome. Clin Lab Med. 2014;34(4):747-61. doi: 10.1016/j.cll.2014.08.006.

Jabbour HN, Sales KJ, Catalano RD, Norman JE. Inflammatory pathways in female reproductive health and disease. Reproduction. 2009;138(6):903-19. doi: 10.1530/REP-09-0247.

Jabbour HN, Sales KJ, Smith OP, Battersby S, Boddy SC. Prostaglandin receptors are mediators of vascular function in endometrial pathologies. Mol Cell Endocrinol. 2006;252(1-2):191-200. doi: 10.1016/j.mce.2006.03.025.

Kitaya K, Yasuda J, Yagi I, Tada Y, Fushiki S, Honjo H. IL-15 expression at human endometrium and decidua. Biol Reprod. 2000;63(3):683-7. doi: 10.109 5/biolreprod63.3.683.

Kodama T, Hara T, Okamoto E, Kusunoki Y, Ohama K. Characteristic changes of large granular lymphocytes that strongly express CD56 in endometrium during the menstrual cycle and early pregnancy. Hum Reprod. 1998;13(4):1036-43. doi: 10.1093/humrep/13.4.1036.

Kostic AD, Gevers D, Pedamallu CS, Michaud M, Duke F, Earl AM, et al. Genomic analysis identifies association of Fusobacterium with colorectal carcinoma. Genome Res. 2012;22(2):292-8. doi: 10.1101/gr.126573.111.

Kumar V, Abbas A, Fausto N, Aster J. Pathologic basis of disease (8th ed.). Saunders, Philadelphia; 2010, p. 516-22.

Maischberger E, Irwin J, Carrington S, Duggan V. Equine post-breeding endometritis: A review. Ir Vet J. 2008;61(3):163-8. doi: 10.1186/2046-0481-61-3-163.

Maybin JA, Critchley HO. Menstrual physiology: implications for endometrial pathology and beyond. Hum Reprod Update. 2015;21(6):748-61. doi: 10.1093/humupd/dmv038.

Mert I, Walther-Antonio M, Mariani A. Case for a role of the microbiome in gynecologic cancers: Clinician’s perspective. J Obstet Gynaecol Res. 2018;44(9):1693-704. doi: 10.1111/jog.13701.

Pahwa R, Goyal A, Jialal I. Chronic Inflammation [Internet]. In: StatPearls Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK4 93173.

Rogers CJ, Prabhu KS, Vijay-Kumar M. The microbiome and obesity-an established risk for certain types of cancer. Cancer J. 2014;20(3):176-80. doi: 10.1097/PPO.0000000000000049.

Schmidt BL, Kuczynski J, Bhattacharya A, Huey B, Corby PM, Queiroz EL, et al. Changes in abundance of oral microbiota associated with oral cancer. PLoS One. 2014;9(6):e98741. doi: 10.1371/journal.pone.0098741.

Sfakianoudis K, Simopoulou M, Nikas Y, Rapani A, Nitsos N, Pierouli K,et al. Efficient treatment of chronic endometritis through a novel approach of intrauterine antibiotic infusion: a case series. BMC Womens Health. 2018;18(1):197. doi: 10.1186/s12905-018-0688-8.

Song D, Li TC, Zhang Y, Feng X, Xia E, Huang X, et al. Correlation between hysteroscopy findings and chronic endometritis. Fertil Steril. 2019;111(4):772-79. doi: 10.1016/j.fertnstert.2018.12.007.

Song WJ, Kim DI, Kim MH, Yang MS, Kim YJ, Kim SH, et al. Human seminal plasma allergy: successful pregnancy after prophylactic anti-histamine treatment. Asia Pac Allergy. 2011;1(3):168-71. doi: 10.5415/apallergy.2 011.1.3.168.

Tissier H. Dissertation: Recherches sur la Flore Intestinale des Nourrissons (état Normal et Pathologique) [Internet]. Paris: Méd.-Paris; 1900. Available from: https://books.google.de/books/about/Recherches_sur_la_flore_intestinale_des.html?id=jrdkcgAACAAJ&redir_esc=y.

Gressel GM, Usyk M, Frimer M, Kuo DYS, Burk RD. Characterization of the endometrial, cervicovaginal and anorectal microbiota in post-menopausal women with endometrioid and serous endometrial cancers. PLoS One. 2021;16(11):e0259188. doi: 10.1371/journal.pone.0259188.

Wang Y, Zhang Y, Zhang Q, Chen H, Feng Y. Characterization of pelvic and cervical microbiotas from patients with pelvic inflammatory disease. J Med Microbiol. 2018;67(10):1519-26. doi: 10.1099/jmm.0.000821.

Zanozin AS, Demura TA, Kolosovsky DY, Faizullina NM, Kogan EA. Impaired endometrial receptivity in primary infertility in women with undifferentiated connective tissue dysplasia and hereditary thrombophilia. Arkh Patol. 2016;78(6):23-9.

Antipkin YuG, Vdovichenko YuP, Graziottin A, Kaminsky VV, Tatarchuk TF, Bulavenko OV, et al. Uterine bleedings and quality of woman’s life. Reprod Endocrinol. 2019;(47):8-12. doi: 10.18370/2309-4117.2019.47.8-12.

Antypkin Y, Lytvak O, Kuryk O, Pasichnyk G, Bondarenko Y. Morphological features of endometrial pinopodia formation during the luteal phase in women with previous unsuccessful implantation. Reprod Endocrinol. 2021;(58):28-33. doi: 10.18370/2309-4117.2021.58.28-33.

Zaporozhan VM, Tatarchuk TF, Dubinina VG, Kosei NV. Modern diagnostics and treatment of endometrial hyperplastic processes. Reprod Endocrinol. 2012;(3):5-12.

Kalugina LV, Yusko TI, Chaikivska EF, Plaksieva KD, Silina NK. Complicated chronic salpingo-oophoritis in young women. Mobility of conservative therapy. Reprod Endocrinol. 2020;(54):79-84. doi: 10.18370/2309-4117.2020.54.79-84.

Kosei NV, Regeda SI, Zapadenko AI. Hyperproliferative pathology of the female reproductive system: the role of gonadotropin-releasing hormone agonists. Honey aspects of women’s health. 2018;(3):24-31.

Kalugina LV, Tatarchuk TF, Kosey NV, Vasilchenko LA. Nutrition for the prevention of inflammatory conditions in the postembolization period in women with uterine leiomyoma. Reprod Endocrinol. 2018;17(3):98-104. doi: 10.18370/2309-4117.2014.17.98-104.

Sadov’yak ID, Tatarchuk TF, Idoyatova YJ, Bulavenko OV, Volodko NA, Gorban NE, et al. Hyperplasia of the endometrium is clinical, based on evidence. Kyiv: State Expert Center of the Ministry of Health of Ukraine, member; 2021. 74 p.

Tatarchuk TF, Kosey NV, Zanko OV, Yusko TI. Endometrial polyposis: optimization of antiseptic therapy. Reprod endocrinol. 2018;(44):8-14. doi: 10.18370/2309-4117.2018.44.8-14.

Tatarchuk TF, Kosei NV, Tutchenko TM, Vasilchenko LA, Glamazda MІ, wine drinkers. DU Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology named after Academician O.M. Luk’yanovoi NAMS of Ukraine, Vlasnik. A method for predicting the early development of hyperproliferative pathology of the uterus in women of reproductive age with components of the metabolic syndrome. 2020 Sich 27. Patent of Ukraine 139787.

Tatarchuk T, Dubosarska Y, Dubosarska Z, Regeda S, Zanko O. Endometrial hyperplasia: modern approaches to diagnosis and treatment. Review of literature and vlasny dosvid. Reprod endocrinol. 2021;(58):18-27. doi: 10.18370/2309-4117.2021.58.18-27.

Tatarchuk TF, Herman DG. Polyps and micropolys of the endometrium. Microbial landscape of the empty uterus and its role in their molding. Reprod Endocrinol. 2016;(32):14-21. doi: 10.18370/2309-4117.2016.32.14-21.