Патоморфологічні зміни плаценти при антенатальній асфіксії плода, асоційовані з коронавірусною хворобою (COVID-19) у вагітних

Основний зміст сторінки статті

Т.В. Савчук

Анотація

Мета дослідження: визначення патоморфологічних змін плаценти при антенатальній асфіксії плода, асоційованих з коронавірусною хворобою (COVID-19) у вагітних.
Матеріали та методи. Досліджена 21 плацента при антенатальній асфіксії плода у різні терміни вагітності жінок, які перехворіли на COVID-19, підтверджений позитивним ПЛР-тестом – виявлення РНК SARS-CoV-2. Групи дослідження були визначені залежно від тривалості постковідного інтервалу (проміжок часу від діагностування COVID-19 до пологів). До І групи (n=12) увійшли плаценти жінок з антенатальною асфіксією плода, у яких пост­ковідний інтервал становив 1–4 тиж; до ІІ групи (n=9) – плаценти жінок із загибеллю плода, у яких постковідний інтервал становив 5–14 тиж.
У І групі антенатальна асфіксія плода сталася у терміни від 13 до 36 тиж гестації, у ІІ групі – у період з 29-го до 41-го тижня. Було застосовано макроскопічний, органометричний, мікроскопічний методи дослідження плацент і статистичний метод. Обраховано плодово-плацентарний індекс (ППІ).
Результати. У досліджуваних випадках антенатальна загибель плодів сталася у різні періоди вагітності, а саме – з 14-го до 41-го тижня гестації (медіана 32). Вагітні хворіли на COVID-19 у терміни з 13-го до 35-го тижня гестації (медіана 25); при діагностуванні COVID-19 у жінки після 35-го тижня не було жодного випадку антенатальної загибелі плода. Тяжкість перебігу коронавірусної хвороби була оцінена у 7 вагітних як легка, у 12 – середньої тяжкості, тяжкий стан з пневмонією діагностовано у 2 жінок. Вираженість морфологічних змін у плаценті не залежала від тяжкості перебігу COVID-19 у вагітної (хоріоамніоніт, р=1,0; інтервілузит, р=0,63; облітерація артеріол, р=0,32).
У І групі відзначали незначне підвищення ППІ до 0,19 [0,12; 0,34], у ІІ групі – аналогічний показник становив 0,16 [0,13; 0,24]. Проте абсолютні показники маси плода та плаценти в обох групах були нижчими за аналогічні для даного віку гестації.
Плаценти І групи характеризувалися вираженими запальними змінами – плацентитом: хоріоамніоніт – 100% (95%ДІ: 85,4–100) та базальний децидуїт – 91,7% (95%ДІ: 67,1–100). У ІІ групі запальні зміни хоріоамніотичних оболонок та базальної пластинки були вогнищевими та виявлені у 6 плацентах – 66,7% (95%ДІ: 29,2–94,8). Інтервілузит виявляли в 11 плацентах – 91,7% (95%ДІ: 67,1–100) у І групі проти 2 – 22,2% (95%ДІ: 1,1–58,9; р=0,006) – у ІІ групі.
Вілузит у І групі фіксували у 8 випадках – 66,7% (95%ДІ: 35,4–91,4) і лише в одній плаценті у ІІ групі – 11,1% (95%ДІ: 0,0–43,91; р=0,034). У плацентах обох груп виявляли фібриноїдні некрози стінки артеріол, проліферативні зміни у стінці судин та некроз ендотелію – 100% (95%ДІ: 85,4–100), дисциркуляторні розлади (стази, тромбози, крововиливи) встановлено у 75% (95%ДІ: 44,4–95,8) випадків у І групі та у 66,7% (95%ДІ: 29,2–94,8) – у ІІ групі. Спостерігалося збільшення кількості синцитіальних вузликів як прояв компенсаторних механізмів: у І групі – 83,3% (95%ДІ: 54,7–98,9), у ІІ групі – 88,9% (95%ДІ: 56,1–100).
Усі досліджувані випадки у ІІ групі супроводжувались облітерацією просвіту артеріол стовбурових та напівстовбурових ворсин – 100% (95%ДІ: 80,9–100; р=0,0006), на відміну від І групи – 16,7% (95%ДІ: 1,1–45,3). При цьому у 6 випадках у ІІ групі виявляли морфологічні прояви відновлення просвіту (реваскуляризації) – формування внутрішньосудинних септ – 66,7% (95%ДІ: 29,2–94,8), які не було зафіксовано у І групі (р=0,0093). У 100% (95%ДІ: 80,9–100) плацент ІІ групи та у 66,7% (95%ДІ: 35,4–91,4) – І групи виявляли фіброзування строми стовбурових та напівстовбурових ворсин, облітерацію міжворсинчастого простору, гіпоплазію термінальних ворсин.
Висновки. Статистично значущі відмінності плацент при антенатальній асфіксії плода залежали від тривалості пост­ковідного інтервалу: при постковідному інтервалі в 1–4 тиж (І група) переважали запальні зміни – плацентит: хоріоамніоніт – 100% (95%ДІ: 85,4–100), інтервілузит – 91,7% (95%ДІ: 67,1–100), р=0,006; вілузит – 66,7% (95%ДІ: 35,4–91,4), р=0,034. При збільшенні тривалості постковідного інтервалу до 5–14 тиж (ІІ група) переважав артеріосклероз – 100% (95%ДІ: 80,9–100); р=0,0006.
Причиною антенатальної загибелі плодів при COVID-19 у жінок у І групі є гостра плацентарна недостатність, що пов’язана з ексудативною фазою запалення (хоріоамніоніт, вілузит, інтервілузит). У ІІ групі причиною антенатальної асфіксії плода є формування хронічної плацентарної дисфункції, зумовленої фазою проліферації, що проявлялося проліферативними змінами у м’язовому шарі артеріол та подальшим їх фіброзом з облітерацією просвіту артеріол (артеріосклероз).

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Савчук, Т. (2023). Патоморфологічні зміни плаценти при антенатальній асфіксії плода, асоційовані з коронавірусною хворобою (COVID-19) у вагітних. Репродуктивне здоров’я жінки, (3), 44–51. https://doi.org/10.30841/2708-8731.3.2023.283322
Номер
Розділ
АКУШЕРСТВО
Біографія автора

Т.В. Савчук, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Кандидат медичних наук, доц., кафедра патологічної анатомії

Посилання

Abaturov AE, Agafonova EA, Krivusha EL, Nikulina AA. Pathogenesis of COVID-19. Child Health. 2020;15(2):133-44. doi: 10.22141/2224-0551.15.2.2020.200598.

Baergen RN, Heller DS. Placental Pathology in Covid-19 Positive Mothers: Preliminary Findings. Pediatr DevPathol. 2020;23(3):177-80. doi: 10.1177/1093526620925569.

Begum T, Ahmed S, Khatun S, Arman R, Nahar L, Zisa RS, et al. Measurement of Placental Index in Different Gestational Age Groups in Bangladeshi Women. Mymensingh Med J. 2021;30(1):143-7.

Bondarenko YuM, Zadorozhna TD. Morphological features of stress markers in placenta. Neonatol, surg perinatal med. 2022;3(45):60-4. doi: 10.24061/2413-4260.XII.3.45.2022.9.

Chen S, Huang B, Luo DJ, Li X, Yang F, Zhao Y, et al. Pregnancy with new coronavirus infection: clinical characteristics and placental pathological analysis of three cases. 2020;49(5):418-23. doi: 10.3760/cma.j.cn112151-20200225-00138

Edlow AG, Li JZ, Collier AY, Atyeo C, James KE, Boatin AA, et al. Assessment of Maternal and Neonatal SARS-CoV-2 Viral Load, Transplacental Antibody Transfer, and Placental Pathology in Pregnancies During the COVID-19 Pandemic. JAMA Netw Open. 2020;3(12):e2030455. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2020.30455.

Facchetti F, Bugatti M, Drera E, Tripodo C, Sartori E, Cancila V, et al. SARS-CoV2 vertical transmission with adverse effects on the newborn revealed through integrated immunohistochemical, electron microscopy and molecular analyses of Placenta. EBioMedicine. 2020;59:102951. doi: 10.1016/j.ebiom.2020.102951.

Foroozanfar E, Forouzanfar M, Farkhondeh T, Samarghandian S, Forouzanfar F. ACE2 as a Potential Target for Management of Novel Coronavirus (nCoV- 2019). Curr Drug Discov Technol. 2021;18(6):e130921189567. doi: 10.2174/1570163817999201228215911.

Gao L, Ren J, Xu L, Ke X, Xiong L, Tian X, et al. Placental pathology of the third trimester pregnant women from COVID-19. Diagn Pathol. 2021;16(1):8. doi: 10.1186/s13000-021-01067-6.

Galang RR, Chang K, Strid P, Snead MC, Woodworth KR, House LD, et al. Severe Coronavirus Infections in Pregnancy: A Systematic Review. Obstet Gynecol. 2020;136(2):262-72. doi: 10.1097/AOG.0000000000004011.

Gychka SG, Brelidze TI, Kuchyn IL, Savchuk TV, Nikolaienko SI, Zhezhera VM, Chermak II. Placental vascular remodeling in pregnant women with COVID-19. PLOS One. 2022;(7):e0268591. doi: 10.1371/journal.pone.0268591.

Heurich A, Hofmann-Winkler H, Gierer S, Liepold T, Jahn O, Pöhlmann S. TMPRSS2 and ADAM17 cleave ACE2 differentially and only proteolysis by TMPRSS2 augments entry driven by the severe acute respiratory syndrome coronavirus spike protein. J Virol. 2014;88(2):1293-307. doi: 10.1128/JVI.02202-13.

Jackson-Gibson M, Diseko M, Caniglia EC, Mayondi GK, Mabuta J, Luckett R, et al. Association of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Infection With Maternal Mortality and Neonatal Birth Outcomes in Botswana by Human Immunodeficiency Virus Status. Obstet Gynecol. 2023;141(1):135-43. doi: 10.1097/AOG.0000000000005020.

Kirtsman M, Diambomba Y, Poutanen SM, Malinowski AK, Vlachodimitropoulou E, Parks WT, et al. Probable congenital SARS-CoV-2 infection in a neonate born to a woman with active SARS-CoV-2 infection. CMAJ. 2020;192:E647-50. doi: 10.1503/cmaj.200821.

Komine-Aizawa S, Takada K, Hayakawa S. Placental barrier against COVID-19. Placenta. 2020;99:45-9. doi: 10.1016/j.placenta.2020.07.022.

Menter T, Tzankov A, Bruder E. Impact of SARS-CoV-2/COVID-19 on the placenta. Pathol. 2021;42(6):591-7. doi: 10.1007/s00292-021-00952-7.

Pulinx B, Kieffer D, Michiels I, Petermans S, Strybol D, Delvaux S, et al. Vertical transmission of SARS-CoV-2 infection and preterm birth. Clin Microbiol Infect Dis. 2020;39(12):2441-5. doi: 10.1007/s10096-020-03964-y.

Savchuk TV, Gychka SH, Leshchenko IV. Pathomorphological changes of the placenta in coronavirus disease (COVID 19). Pathol. 2021;18(2):128-35. doi: 10.14739/2310-1237.2021.2.231461.

Savchuk T, Kurkevych A, Leshchenko I. Clinical and pathological analysis of the hypoplastic left heart syndrome in one of the twins in pregnancy which occurred using in vitro fertilization. Own observation. Georg Med News. 2020;(307):62-8.

Sharps MC, Hayes DJL, Lee S, Zou Z, Brady CA, Almoghrabi Y, et al. A structured review of placental morphology and histopathological lesions associated with SARS-CoV-2 infection. Placenta. 2020;101:13-29. doi: 10.1016/j.placenta.2020.08.018.

Smithgall MC, Liu-Jarin X, Hamele-Bena D, Cimic A, Mourad M, Debelenko L, et al. Third-trimester placentas of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)-positive women: histomorphology, including viral immunohistochemistry and in-situ hybridization. Histopathol. 2020;77(6):994-9. doi: 10.1111/his.14215.

Tian X, Li C, Huang A, Xia S, Lu S, Shi Z, et al. Potent binding of 2019 novel coronavirus spike protein by a SARS coronavirus-specific human monoclonal antibody. Emerg Microbes Infect. 2020;9(1):382-5. doi: 10.1080/22221751.2020.1729069.

Turyanytsya SМ, Korchins’ka OO, Sabova AV, Baloga OA, Petrov VO. Influence of SARS-CoV-2 acute respiratory viral disease on pregnancy and childbirth. Reprod Health Woman. 2021;2(47):15-8. doi: 10.30841/2708-8731.2.2021.232515.

Wu Wu F, Zhao S, Yu B, Chen YM, Wang W, Song ZG, et al. A new coronavirus associated with human respiratory disease in China. Nature. 2020;579(7798):265-9. doi: 10.1038/s41586-020-2008-3.

Zabozlaev FG, Kravchenko EV, Gallyamova AR, Letunovskiy NN. Pulmonary Pathology of the New Coronavirus Disease (COVID-19). The Preliminary Analysis of Post-Mortem Findings. J Clin Pract. 2020;11(2):21-37. doi: 10.17816/clinpract34849.

Zaigham M, Gisselsson D, Sand A, Wikström AK, von Wowern E, Schwartz DA, et al. Clinical-pathologicalfeatures in placentas of pregnancies with SARS-CoV-2 infection and adverse outcome: case series with and without congenital transmission. BJOG. 2022;129(8):1361-74. doi: 10.1111/1471-0528.17132.