COVID-19 імітував гемолітичну хворобу плода: опис випадку

Основний зміст сторінки статті

І.В. Лахно

Анотація

Пандемія COVID-19 змінила традиційні підходи до лікування гестаційних ускладнень. На сьогодні ще бракує інформації про вплив COVID-19 на перебіг вагітності, зокрема, про його роль щодо резус-конфлікту під час вагітності.
Стаття описує випадок резус-конфліктної вагітності, яка перебігала на фоні COVID-19. Жінка 32 років з негативним резусом мала третю вагітність. Ін’єкцію анти-D-імуноглобуліну після першої вагітності, яка закінчилась абортом, їй не проводили. Друга вагітність закінчилась терміновими пологами та народженням плода з гемолітичною хворобою. Під час третьої вагітності жінка захворіла на COVID-19 на 26-у тижні. Було діагностовано двобічну пневмонію.
Призначено лікування, що включало антибіотики, противірусні, антитромботичні та протизапальні засоби. Під час ультразвукового дослідження ознак гемолітичної хвороби плода не було виявлено. Але було виявлено аномальний рівень анти-D-антитіл – 1:1024. З 28 тиж гестації до пологів тест на анти-D-антитіла залишався постійним – 1:4. Параметри матково-плацентарної, плодової (швидкість кровотоку у середній мозковій артерії) та пуповинної гемодинаміки протягом ІІІ триместра були у нормі. Але на 36-у тижні гестації виявлено помірну гепато- та спленомегалію у плода.
Жінка народила на 38-у тижні вагітності живу доношену дівчинку масою тіла 3100 г, довжиною 52 см з оцінкою за шкалою Апгар 7→8 балів. Під час лабораторного дослідження гемоглобін у дитини був 202,6 мг/дл. Аналіз крові зафіксував рівень загального білірубіну 44,2 мг/дл, прямого білірубіну – 1,0 мг/дл і негативний результат прямої проби Кумбса. Дитині проводили фототерапію протягом 3 днів. Загальний білірубін був знижений (15,2 мг/дл). На п’яту добу новонароджену разом із матір’ю виписали додому.
COVID-19, можливо, підвищив проникність плаценти, що призвело до зростання титру анти-D-антитіл. Але це не сприяло розвитку гемолітичної хвороби плода та новонародженого.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Лахно, І. (2023). COVID-19 імітував гемолітичну хворобу плода: опис випадку. Репродуктивне здоров’я жінки, (2), 7–9. https://doi.org/10.30841/2708-8731.2.2023.278152
Номер
Розділ
АКТУАЛЬНІ ТЕМИ
Біографія автора

І.В. Лахно, Харківський національний медичний університет, м. Харків

Доктор медичних наук, проф., в.о. завідувача, кафедра акушерства та гінекології № 3

Посилання

Rad HS, Röhl J, Stylianou N, Allenby MC, Bazaz SR, Warkiani ME, et al. The Effects of COVID-19 on the Placenta During Pregnancy. Front Immunol. 2021;12:743022. doi: 10.3389/fimmu.2021.743022.

Uzel K, Lakhno IV. A Mortal Case of Coronavirus Disease in a Pregnant Diabetic Woman. Clinical Case. Reprod Endocrinol. 2020;52:33-6. doi: 10.18370/2309-4117.2020.52.33-36.

Yong HEJ, Chan Sh, Chakraborty A, et al. Significance of the placental barrier in antenatal viral infections Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis. 2021;1867(12):166244. doi: 10.1016/j.bbadis.2021.166244.

Komine-Aizawa S, Takada K, Hayakawa S. Placental barrier against COVID-19. Placenta. 2020;99:45-9. doi: 10.1016/j.placenta.2020.07.022.

Arora D, Rajmohan KS, Singh S, Nair V, Barui S, Dey M, et al. Correlation between placental histopathology and perinatal outcome in COVID-19. Tzu Chi Med J. 2022;34(3):329-36. doi: 10.4103/tcmj.tcmj_233_21.

Uzel K, Lakhno I. PCR positivity and D-dimer levels in pregnant women with COVID-19. Clin. Exp. Obstet. Gynecol. 2020;47(5):638-44. doi: 10.31083/j.ceog.2020.05.2229.

Murphy CA, O’Reilly DP, Edebiri O, Weiss L, Cullivan S, El-Khuffash A, ET AL. Haematological parameters and coagulation in umbilical cord blood following COVID-19 infection in pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2021;266:99-105. doi: 10.1016/j.ejogrb.2021.09.019.

Nassar GN, Wehbe C. Erythroblastosis Fetalis. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK513292/.

ACOG Practice Bulletin No. 192. Management of Alloimmunization During Pregnancy. Obst Gynecol. 2018;131(3):82-90. doi: 10.1097/AOG.0000000000002528.

Garcia-Manau P, Garcia-Ruiz I, Rodo C, Sulleiro E, Maiz N, Catalan M, et al. Fetal Transient Skin Edema in Two Pregnant Women With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Obstet Gynecol. 2020;136(5):1016-20. doi: 10.1097/AOG.0000000000004059.

Popescu DE, Cioca A, Muresan C, Navolan D, Gui A, Pop O, et al. A Case of COVID-19 Pregnancy Complicated with Hydrops Fetalis and Intrauterine Death. Medicina (Kaunas). 2021;57(7):667. doi: 10.3390/medicina57070667.

Joseph NT, Curtis BH, Goodman A. Disaster settings: Care of pregnant patients [Internet]. UpToDate. 2022. Available from: https://www.uptodate.com/contents/disaster-settin gs-care-of-pregnant-patients.

Lakhno I. The Insight into Obstetric Care near the Front Line in Kharkiv. Acta Med Litu. 2022;29(2):236-44. doi: 10.15388/Amed.2022.29.2.10.

Liu H, Wang LL, Zhao SJ, Kwak-Kim J, Mor G, Liao AH. Why are pregnant women susceptible to COVID-19? An immunological viewpoint. J Reprod Immunol. 2020;139:103122. doi: 10.1016/j.jri.2020.103122.

Dashraath P, Wong JLJ, Lim MXK, Lim LM, Li S, Biswas A, et al. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic and pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 2020;222(6):521-31. doi: 10.1016/j.ajog.2020.03.021.

Rasmussen SA, Smulian JC, Lednicky JA, Wen TS, Jamieson DJ. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) and pregnancy: what obstetricians need to know. Am J Obstet Gynecol. 2020;222(5):415-26. doi: 10.1016/j.ajog.2020.02.017.

AlZaghal LA, AlZaghal N, Alomari SO, Obeidat N, Obeidat B, Hayajneh WA. Multidisciplinary team management and cesarean delivery for a Jordanian woman infected with SARS-COV-2: A case report. Case Rep Womens Health. 2020;27:e00212. doi: 10.1016/j.crwh.2020.e00212.

Wastnedge EAN, Reynolds RM, van Boeckel SR, Stock SJ, Denison FC, Maybin JA, et al. Pregnancy and COVID-19. Physiol Rev. 2021;101(1):303-18. doi: 10.1152/physrev.00024.2020.

Gulic T, Blagojevic Zagorac G. COVID-19 and pregnancy: are they friends or enemies? Horm Mol Biol Clin Investig. 2021;42(1):57-62. doi: 10.1515/hmbci-2020-0054.

Salma U. Relationship of COVID-19 with pregnancy. Taiwan J Obstet Gynecol. 2021;60(3):405-11. doi: 10.1016/j.tjog.2021.03.005.

Al Riyami N, Sheik S. COVID-19 and Pregnancy: A narrative review of maternal and perinatal outcomes. Sultan Qaboos Univ Med J. 2022;22(2):167-78. doi: 10.18295/squmj.8.2021.120.

Kucirka LM, Norton A, Sheffield JS. Severity of COVID-19 in pregnancy: A review of current evidence. Am J Reprod Immunol. 2020;84(5):e13332. doi: 10.1111/aji.13332.

Misra SS, Ahirwar AK, Sakarde A, Kaim K, Ahirwar P, Jahid M, et al. COVID-19 infection in pregnancy: a review of existing knowledge. Horm Mol Biol Clin Investig. 2022;43(3):373-8. doi: 10.1515/hmbci-2021-0081.

Newman C, Henderson C, Laraque-Arena D. COVID-19 and Pregnancy: A public health, evidence-based approach. J Natl Med Assoc. 2022;114(1):42-6. doi: 10.1016/j.jnma.2021.12.004.

Rydahl E, Eriksen L, Juhl M. Effects of induction of labor prior to post-term in low-risk pregnancies: a systematic review JBI Database System Rev Implement Rep. 2019;17(2):170-208. doi: 10.11124/JBISRIR-2017-003587.