Імуномодулювальна дія гранулоцит-колонієстимулювального фактора при повторних невдачах імплантації у програмах перенесення ембріонів

Основний зміст сторінки статті

І.О. Судома
Я.О. Гончарова
Б.В. Донськой

Анотація

Мета дослідження: визначення ефективності застосування внутрішньоматкового введення гранулоцит-колонієстимулювального фактора залежно від імунного фенотипу ендометрія у пацієнток із повторними невдачами імплантації у програмах перенесення ембріонів.
Матеріали та методи. У 42 пацієнток із повторними невдачами імплантації та допоміжних матерів (20 жінок) як групи контролю проводили біопсію ендометрія у період імплантаційного вікна у штучному циклі до та (у частини пацієнток) після внутрішньоматкового уведення гранулоцит-колонієстимулювального фактора (granulocyte colony-stimulating factor – G-CSF). Для підрахунку класів та підкласів ендометріальних лімфоцитів у зразках тканини ендометрія використовували метод проточної цитометрії.
Результати. Проведено порівняння популяції імунних клітин ендометрія у пацієнток із повторними невдачами імплантації та фертильних жінок. Визначено частоту настання вагітності та частоту живонароджуваності залежно від імунного фенотипу ендометрія у пацієнток із повторними невдачами імплантації після внутрішньоматкового уведення гранулоцит-колонієстимулювального фактора у програмі перенесення ембріонів та оцінено вплив внутрішньоматкового уведення гранулоцит-колонієстимулювального фактора на імунний фенотип ендометрія.
Висока експресія HLA-DR та СD16 на маткових природних кілерах достовірно асоціюється із успішною імплантацією після застосування внутрішньоматкового уведення гранулоцит-колонієстимулювального фактора у програмі перенесення ембріонів. Установлено, що у групі із незрілим імунним ендометріальним фенотипом частота настання вагітності (53,8 %) та частота народження живих дітей (53,8 %) були вдвічі вищими порівняно із рештою пацієнток з іншими варіантами або відсутністю змін імунного профілю (частота вагітності та частота живонароджуваності – 26,9 %).
Висновки. У третини пацієнток із повторними невдачами імплантації у програмах перенесення генетично тестованих ембріонів спостерігається особливий імунний статус ендометрія, що характеризується високою експресією HLA-DR та СD16 на маткових природних кілерах. Уведення внутрішньоматково гранулоцит-колонієстимулювального фактора зумовлює зменшення експресії HLA-DR та CD16 на маткових природних кілерах та сприяє успішній імплантації у програмі перенесення ембріонів у цій групі пацієнток.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Судома, І., Гончарова, Я., & Донськой, Б. (2023). Імуномодулювальна дія гранулоцит-колонієстимулювального фактора при повторних невдачах імплантації у програмах перенесення ембріонів. Репродуктивне здоров’я жінки, (1), 73–81. https://doi.org/10.30841/2708-8731.1.2023.276255
Номер
Розділ
БЕЗПЛІДДЯ ТА ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї
Біографії авторів

І.О. Судома, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, м. Київ

Доктор медичних наук, проф., кафедра акушерства, гінекології та репродуктології

Я.О. Гончарова, Клініка репродуктивної медицини «Надія», м. Київ

Кандидат медичних наук, акушер-гінеколог, лікар ультразвукової діагностики, відділ медицини плода

Б.В. Донськой, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», м. Київ

Кандидат біологічних наук, завідувач, лабораторія імунології

Посилання

Aleyasin A, Abediasl Z, Nazari A, Sheikh M. Granulocyte colony-stimulating factor in repeated IVF failure, a randomized trial. Reproduction. 2016;151(6):637-42. doi: 10.1530/REP-16-0046.

Arck PC, Hecher K. Fetomaternal immune cross-talk and its consequences for maternal and offspring’s health. Nat Med. 2013;19(5):548-56. doi: 10.1038/nm.3160.

Barad DH, Yu Y, Kushnir VA, Shohat-Tal A, Lazzaroni E, Lee HJ, Gleicher N. A randomized clinical trial of endometrial perfusion with granulocyte colony-stimulating factor in in vitro fertilization cycles: impact on endometrial thickness and clinical pregnancy rates. Fertil Steril. 2014;101(3):710-5. doi: 10.1016/j.fertnstert.2013.12.016.

Bashiri A, Halper KI, Orvieto R. Recurrent Implantation Failure-update overview on etiology, diagnosis, treatment and future directions. Reprod Biol Endocrinol. 2018;16(1):121. doi: 10.1186/s12958-018-0414-2.

Chernyshov VP, Dons’koi BV, Sudoma IO, Goncharova YO. Comparison of T and NK lymphocyte subsets between human endometrial tissue and peripheral blood. Cent Eur J Immunol. 2019;44(3):316-21. doi: 10.5114/ceji.2019.89610.

Coughlan C, Ledger W, Wang Q, Liu F, Demirol A, Gurgan T, et al. Recurrent implantation failure: definition and management. Reprod Biomed Online. 2014;28(1):14-38. doi: 10.1016/j.rbmo.2013.08.011.

Eftekhar M, Miraj S, Farid Mojtahedi M, Neghab N. Efficacy of Intrauterine infusion of granulocyte colony stimulating factor on patients with history of implantation failure: A randomized control trial. Int J Reprod Biomed. 2016;14(11):687-90.

Erokhina SA, Streltsova MA, Kanevskiy LM, Grechihina MV, Sapozhnikov AM, Kovalenko EI. HLA-DR-expressing NK cells: Effective killers suspected for antigen presentation. J Leukoc Biol. 2021;109(2):327-37. doi: 10.1002/jlb.3ru0420-668rr.

Fukui A, Fujii S, Yamaguchi E, Kimura H, Sato S, Saito Y. Natural killer cell subpopulations and cytotoxicity for infertile patients undergoing in vitro fertilization. Am J Reprod Immunol. 1999;41(6):413-22. doi: 10.1111/j.1600-0897.1999.tb00456.x.

Gleicher N, Vidali A, Barad DH. Successful treatment of unresponsive thin endometrium. Fertil Steril. 2011;95(6):2123.e13-7. doi: 10.1016/j.fertnstert.2011.01.143.

Guerin LR, Prins JR, Robertson SA. Regulatory T-cells and immune tolerance in pregnancy: a new target for infertility treatment? Hum Reprod Update. 2009;15(5):517-35. doi: 10.1093/humupd/dmp004.

Giuliani E, Parkin KL, Lessey BA, Young SL, Fazleabas AT. Characterization of uterine NK cells in women with infertility or recurrent pregnancy loss and associated endometriosis. Am J Reprod Immunol. 2014;72(3):262-9. doi: 10.1111/aji.12259.

Hanna J, Gonen-Gross T, Fitchett J, Rowe T, Daniels M, Arnon TI, et al. Novel APC-like properties of human NK cells directly regulate T cell activation. J Clin Invest. 2004;114(11):1612-23. doi: 10.1172/JCI22787.

Junovich G, Azpiroz A, Incera E, Ferrer C, Pasqualini A, Gutierrez G. Endometrial CD16(+) and CD16(-) NK cell count in fertility and unexplained infertility. Am J Reprod Immunol. 2013;70(3):182-9. doi: 10.1111/aji.12132.

King A, Wellings V, Gardner L, Loke YW. Immunocytochemical characterization of the unusual large granular lymphocytes in human endometrium throughout the menstrual cycle. Hum Immunol. 1989;24(3):195-205. doi: 10.1016/0198-8859(89)90060-8.

Canella PRBC, Vinces SS, Silva ÁAR, Sanches PHG, Barini R, Porcari AM, et al. Altered profile of plasma phospholipids in woman with recurrent pregnancy loss and recurrent implantation failure treated with lipid emulsion therapy. Am J Reprod Immunol. 2022:e13673. doi: 10.1111/aji.13673.

Marron K, Harrity C. Endometrial lymphocyte concentrations in adverse reproductive outcome populations. J Assist Reprod Genet. 2019;36(5):837-46. doi: 10.1007/s10815-019-01427-8.

Marron K, Walsh D, Harrity C. Detailed endometrial immune assessment of both normal and adverse reproductive outcome populations. J Assist Reprod Genet. 2019;36(2):199-210. doi: 10.1007/s10815-018-1300-8.

Mascarenhas M, Jeve Y, Polanski L, Sharpe A, Yasmin E, Bhandari HM, et al. Management of recurrent implantation failure: British Fertility Society policy and practice guideline. Hum Fertil (Camb). 2022;25(5):813-37. doi: 10.1080/14647273.2021.1905886.

Moffett A, Chazara O, Colucci F, Johnson MH. Variation of maternal KIR and fetal HLA-C genes in reproductive failure: too early for clinical intervention. Reprod Biomed Online. 2016;33(6):763-9. doi: 10.1016/j.rbmo.2016.08.019.

Nardo LG, El-Toukhy T, Stewart J, Balen AH, Potdar N. British Fertility Society Policy and Practice Committee: adjuvants in IVF: evidence for good clinical practice. Hum Fertil (Camb). 2015;18(1):2-15. doi: 10.3109/14647273.2015.985454.

Obidniak D, Gzgzyan A, Dzhemlikhanova L, Feoktistov A. Effect of colony-stimulating growth factor on outcome of frozen-thawed embryo transfer in patients with repeated implantation failure. Fertil Steril. 2016;106:134-5.

Parham P. NK cells and trophoblasts: partners in pregnancy. J Exp Med. 2004;200(8):951-5. doi: 10.1084/jem.20041783.

Quenby S, Bates M, Doig T, Brewster J, Lewis-Jones DI, Johnson PM, et al. Pre-implantation endometrial leukocytes in women with recurrent miscarriage. Hum Reprod. 1999;14(9):2386-91. doi: 10.1093/humrep/14.9.2386.

Rahmati M, Petitbarat M, Dubanchet S, Bensussan A, Chaouat G, Ledee N. Granulocyte-Colony Stimulating Factor related pathways tested on an endometrial ex-vivo model. PLoS One. 2014;9(9):e102286. doi: 10.1371/journal.pone.0102286.

Richman, S., Naftolin, F. Evolution of the Mammalian Reproductive Tract and Placentation. In: Mor, G. (eds) Immunology of Pregnancy. Medical Intelligence Unit. Springer, New York, NY; 2006. https://doi.org/10.1007/0-387-34944-8_1.

Rutella S, Pierelli L, Bonanno G, Sica S, Ameglio F, Capoluongo E, et al. Role for granulocyte colony-stimulating factor in the generation of human T regulatory type 1 cells. Blood. 2002;100(7):2562-71. doi: 10.1182/blood-2001-12-0291.

Saito S, Nakashima A, Shima T, Ito M. Th1/Th2/Th17 and regulatory T-cell paradigm in pregnancy. Am J Reprod Immunol. 2010;63(6):601-10. doi: 10.1111/j.1600-0897.2010.00852.x.

Davari-Tanha F, Shahrokh Tehraninejad E, Ghazi M, Shahraki Z. The role of G-CSF in recurrent implantation failure: A randomized double blind placebo control trial. Int J Reprod Biomed. 2016;14(12):737-42.

Shaulov T, Sierra S, Sylvestre C. Recurrent implantation failure in IVF: A Canadian Fertility and Andrology Society Clinical Practice Guideline. Reprod Biomed Online. 2020;41(5):819-33. doi: 10.1016/j.rbmo.2020.08.007.

Singh R, Singh M, Jindal A, Jindal PC. A prospective randomized controlled study (RCT) of intrauterine administration of Granulocyte Colony-Stimulating Factor (G-CSF) before embryo-transfer on resistant thin endometrium in IVF cycles. Hum Reprod. 2015;30:280.

Tanaka T, Miyama M, Masuda M, Mizuno K, Sakamoto T, Umesaki N, et al. Production and physiological function of granulocyte colony-stimulating factor in non-pregnant human endometrial stromal cells. Gynecol Endocrinol. 2000;14(6):399-404. doi: 10.3109/09513590009167710.

Wang C, Guan D, Li Z, Yang Y, Yang K. Emerging trends and frontier research on recurrent implantation failure: a bibliometric analysis. Ann Transl Med. 2022;10(6):307. doi: 10.21037/atm-22-703.

Würfel W. Approaches to a better implantation. J Assist Reprod Genet, 2000;17:473.

Yang X, Gilman-Sachs A, Kwak-Kim J. Ovarian and endometrial immunity during the ovarian cycle. J Reprod Immunol. 2019;133:7-14. doi: 10.1016/j.jri.2019.04.001.

Yano N, Endoh M, Nomoto Y, Sakai H, Rifai A. Increase of HLA-DR-positive natural killer cells in peripheral blood from patients with IgA nephropathy. Hum Immunol. 1996;49(1):64-70. doi: 10.1016/0198-8859(96)00057-2.