Імовірні клініко-параклінічні чинники виникнення гестаційних гіпертензивних розладів у вагітних після застосування допоміжних репродуктивних технологій

Основний зміст сторінки статті

О.В. Ісламова
М.Є. Кирильчук
Л.М. Булик

Анотація

Мета дослідження: встановлення ймовірних клініко-параклінічних чинників ризику виникнення гестаційних гіпертензивних розладів (ГГР) у вагітних після застосування допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ).
Матеріали та методи. Проведено клініко-статистичний аналіз історій пологів 362 жінок, які завагітніли внаслідок застосування ДРТ. Із них 103 пацієнтки мали догестаційну артеріальну гіпертензію (ДАГ) і увійшли до 1-ї групи, 51 пацієнтка, у яких підвищення артеріального тиску вперше було виявлено після 20 тиж вагітності – ГГР, включена до 2-ї групи та 208 жінок, які не мали гіпертензивних розладів (ГР) ні до, ні після гестації, – до 3-ї групи (контрольна).
Для визначення прогностичної цінності ймовірних клініко-параклінічних чинників ризику виникнення ГГР у пацієнток після ДРТ проаналізовано такі фактори: місце проживання, вік під час вагітності, акушерсько-гінекологічний та репродуктивний анамнез, перебування у шлюбі, індекс маси тіла, а також проведено оцінювання значення загальновідомих чинників ризику розвитку даного ускладнення. Розглянуто також вплив застосованого методу штучного запліднення.
Статистичне оброблення результатів проводили з використанням стандартних програм Місrosoft Excel 7.0 та «Statistica 6.0».
Результати. Проведене дослідження продемонструвало, що ГР є поширеним ускладненням у вагітних після застосування ДРТ та становлять 42,5 %. Частка жінок віком ≥40 років була значуще більшою у 1-й (42,8 %) та 2-й (25,5 %) групах, ніж у 3-й (15,5 %), як і поширення вторинного безпліддя серед обстежених пацієнток – 23,3 %, 37,2 % та 6,3 % відповідно. Достовірно частіше цукровий діабет фіксували у жінок 1-ї (7,8 %) та 2-ї (5,9 %) груп щодо контрольної групи (1,9 %), багатоплідну вагітність – 45,6 %, 52,9 % та 27,0 % відповідно; в 11,8 % пацієнток 2-ї групи діагностовано автоімунні захворювання.
У пацієнток з ДАГ та ГГР висока частота вторинного безпліддя достовірно значуща порівняно з групою контролю (p<0,05). Отже, можна припустити, що цей фактор може впливати на розвиток ГГР у майбутньому.
Використання донорських яйцеклітин достовірно частіше відбувалося у жінок 2-ї групи (21,5%) порівняно з пацієнтками 1-ї (4,9 %) та контрольної (5,3 %) груп (р<0,05). Перенесення кріоконсервованих ембріонів у вагітних 1-ї групи застосовано у 54,3 % та у 45,1 % вагітних 2-ї групи, що є достовірним щодо показників контрольної групи (17,7 %; р<0,05). Це дає можливість стверджувати, що використання донорських яйцеклітин та перенесення кріоконсервованих ембріонів може призводити до підвищення у подальшому ризиків розвитку ГГР.
У групі вагітних з ДАГ достовірно більше було пацієнток з інтергенетичним інтервалом 10 років та більше. Це свідчить, що великий інтергенетичний інтервал може мати несприятливий вплив на прогресування гіпертензії під час вагітності.
Висновки. З’ясовано клініко-параклінічні чинники ризику виникнення гестаційних гіпертензивних розладів у жінок, які завагітніли після застосування ДРТ, – догестаційна артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, автоімунні захворювання, багатоплідна вагітність після застосування ДРТ, а також чинники помірного ризику: перша вагітність від «даного партнера» та вік пацієнтки ≥40 років.
Визначено додаткові чинники ризику розвитку гестаційних гіпертензивних розладів – патологічні пологи за попередніх вагітностей, вторинне безпліддя, використання донорських яйцеклітин, перенесення кріоконсервованих ембріонів, інтергенетичний інтервал 10 років та більше.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Ісламова, О., Кирильчук, М., & Булик, Л. (2022). Імовірні клініко-параклінічні чинники виникнення гестаційних гіпертензивних розладів у вагітних після застосування допоміжних репродуктивних технологій . Репродуктивне здоров’я жінки, (8), 73–78. https://doi.org/10.30841/2708-8731.8.2022.273300
Номер
Розділ
БЕЗПЛІДДЯ ТА ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї
Біографії авторів

О.В. Ісламова, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», м. Київ

Кандидат медичних наук, провідний науковий співробітник, відділення внутрішньої патології вагітних

М.Є. Кирильчук, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», м. Київ

Доктор медичних наук, головний науковий співробітник, відділення внутрішньої патології вагітних

Л.М. Булик, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», м. Київ

Кандидат медичних наук, науковий співробітник, відділення внутрішньої патології вагітних

Посилання

Vaskiv OV, Bulavenko OV. Features of the course of pregnancy and childbirth in gestational hypertension. Bulletin of morphology. 2017;23(1):54-6.

Ministry of Health of Ukraine. Unified clinical protocol of primary, secondary (specialized) and tertiary (highly specialized) medical care «Hypertensive disorders during pregnancy, childbirth and postpartum» [Internet]. 2022. Order №151. 2022 Jan 24. Available from: https://www.dec.gov.ua/?ZG93bmxvYWQ=d3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMDEvMjAyMl8xNTFfeWtwbWRfZ2lwcm96bHZhZ2l0bi5wZGY=.

Yarykina EA. Arterial hypertension in women. Medical aspects of women’s health. 2012;63(10):61-6.

Centre for Maternal and Child Enquiries. Saving mothers’lives: reviewing maternal deaths to make motherhood safer: 2006-08. The eighth report on confidential enquiries into maternal deaths in the United Kingdom. BJOG. 2011;118(Suppl l):l-203. doi: 10.1111/j.1471-0528.2010.02847.x.

Payne B, Magee LA, Menzies J, Côté AM, Hutcheon JA, Kyle P, et al. PIERS Study Group. PIERS proteinuria: relationship with adverse maternal and perinatal outcome. J Obstet Gynaecol Can. 2011;33(6):588-97. doi: 10.1016/S1701-2163(16)34907-6.

Loshkutov TO. Prevention and tactics of management of pregnant women at risk of developing preeclampsia. Actual problems of transport medicine. 2013;(3):103-10.

Panda S, Das R, Sharma N, Das A, Deb P, Singh K. Maternal and Perinatal Outcomes in Hypertensive Disorders of Pregnancy and Factors Influencing It: A Prospective Hospital-Based Study in Northeast India. Cureus. 2021;13(3):e13982. doi: 10.7759/cureus.13982.

Brown MA, Magee LA, Kenny LC, Karumanchi SA, McCarthy FP, Saito S, et al. Hypertensive Disorders of Pregnancy: ISSHP Classification, Diagnosis, and Management Recommendations for International Practice. Hypertension. 2018;72(1):24-43. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.10803.

Shih T, Peneva D, Xu X, Sutton A, Triche E, Ehrenkranz RA, et al. The Rising Burden of Preeclampsia in the United States Impacts Both Maternal and Child Health. Am J Perinatol. 2016;33(4):329-38. doi: 10.1055/s-0035-1564881.

ACOG Practice Bulletin No. 202: Gestational Hypertension and Preeclampsia. Obstet Gynecol. 2019;133(1):1.

Hao J, Hassen D, Hao Q, Graham J, Paglia MJ, Brown J, et al. Maternal and Infant Health Care Costs Related to Preeclampsia. Obstet Gynecol. 2019;134(6):1227-33. doi: 10.1097/AOG.0000000000003581.

American College of Obstetricians Gynecologists. Task Force on Hypertension Pregnancy. Hypertension In Pregnancy. Washington: ACOG; 2013. 46 p.

Moreno SJ, Santucci P, Checa M. Higher risk of hypertensive disorders of pregnancy and preeclampsia in pregnancies following frozen embryo transfer: a systematic review and meta-analysis, GREM Gynecol Reprod Endocrinol Metabol. 2021;2021(02):74-84. doi: 10.53260/GREM.212022

Blázquez A, García D, Rodríguez A, Vassena R, Figueras F, Vernaeve V. Is oocyte donation a risk factor for preeclampsia? A systematic review and meta-analysis. J Assist Reprod Genet. 2016;33(7):855-63. doi: 10.1007/s10815-016-0701-9.

Elenis E, Sydsjö G, Skalkidou A, Lampic C, Svanberg AS. Neonatal outcomes in pregnancies resulting from oocyte donation: a cohort study in Sweden. BMC Pediatr. 2016;16(1):170. doi: 10.1186/s12887-016-0708-5.

European IVF-monitoring Consortium (EIM) for the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), Wyns C, Bergh C, Calhaz-Jorge C, De Geyter C, Kupka MS et al. ART in Europe, 2016: results generated from European registries by ESHRE. Hum Reprod Open. 2020;2020(3):hoaa032. doi: 10.1093/hropen/hoaa032.

Helmerhorst FM, Perquin DA, Donker D, Keirse MJ. Perinatal outcome of singletons and twins after assisted conception: a systematic review of controlled studies. BMJ. 2004;328(7434):261. doi: 10.1136/bmj.37957.560278.EE.

Qin J, Liu X, Sheng X, Wang H, Gao S. Assisted reproductive technology and the risk of pregnancy-related complications and adverse pregnancy outcomes in singleton pregnancies: a meta-analysis of cohort studies. Fertil Steril. 2016 Jan;105(1):73-85.e1-6. doi: 10.1016/j.fertnstert.2015.09.007.

Wennerholm UB, Söderström-Anttila V, Bergh C, Aittomäki K, Hazekamp J, Nygren KG, Selbing A, Loft A. Children born after cryopreservation of embryos or oocytes: a systematic review of outcome data. Hum Reprod. 2009;24(9):2158-72. doi: 10.1093/humrep/dep125.

Maheshwari A, Pandey S, Shetty A, Hamilton M, Bhattacharya S. Obstetric and perinatal outcomes in singleton pregnancies resulting from the transfer of frozen thawed versus fresh embryos generated through in vitro fertilization treatment: a systematic review and meta-analysis. Fertil Steril. 2012;98(2):368-77.e1-9. doi: 10.1016/j.fertnstert.2012.05.019.

Pinborg A, Wennerholm UB, Romundstad LB, Loft A, Aittomaki K, Söderström-Anttila V, Nygren KG, Hazekamp J, Bergh C. Why do singletons conceived after assisted reproduction technology have adverse perinatal outcome? Systematic review and meta-analysis. Hum Reprod Update. 2013;19(2):87-104. doi: 10.1093/humupd/dms044.

Zhao J, Xu B, Zhang Q, Li YP. Which one has a better obstetric and perinatal outcome in singleton pregnancy, IVF/ICSI or FET?: a systematic review and meta-analysis. Reprod Biol Endocrinol. 2016;14(1):51. doi: 10.1186/s12958-016-0188-3.

Maheshwari A, Pandey S, Amalraj Raja E, Shetty A, Hamilton M, Bhattacharya S. Is frozen embryo transfer better for mothers and babies? Can cumulative meta-analysis provide a definitive answer? Hum Reprod Update. 2018;24(1):35-58. doi: 10.1093/humupd/dmx031.

Sha T, Yin X, Cheng W, Massey IY. Pregnancy-related complications and perinatal outcomes resulting from transfer of cryopreserved versus fresh embryos in vitro fertilization: a meta-analysis. Fertil Steril. 2018;109(2):330-42.e9. doi: 10.1016/j.fertnstert.2017.10.019.

Roque M, Haahr T, Geber S, Esteves SC, Humaidan P. Fresh versus elective frozen embryo transfer in IVF/ICSI cycles: a systematic review and meta-analysis of reproductive outcomes. Hum Reprod Update. 2019;25(1):2-14. doi: 10.1093/humupd/dmy033.

Imudia AN, Awonuga AO, Doyle JO, Kaimal AJ, Wright DL, Toth TL, Styer AK. Peak serum estradiol level during controlled ovarian hyperstimulation is associated with increased risk of small for gestational age and preeclampsia in singleton pregnancies after in vitro fertilization. Fertil Steril. 2012;97(6):1374-9. doi: 10.1016/j.fertnstert.2012.03.028.

Vermey BG, Buchanan A, Chambers GM, Kolibianakis EM, Bosdou J, Chapman MG, et al. Are singleton pregnancies after assisted reproduction technology (ART) associated with a higher risk of placental anomalies compared with non-ART singleton pregnancies? A systematic review and meta-analysis. BJOG. 2019;126(2):209-18. doi: 10.1111/1471-0528.15227.

Healy DL, Breheny S, Halliday J, Jaques A, Rushford D, Garrett C, et al. Prevalence and risk factors for obstetric haemorrhage in 6730 singleton births after assisted reproductive technology in Victoria Australia. Hum Reprod. 2010;25(1):265-74. doi: 10.1093/humrep/dep376.

Rombauts L, Motteram C, Berkowitz E, Fernando S. Risk of placenta praevia is linked to endometrial thickness in a retrospective cohort study of 4537 singleton assisted reproduction technology births. Hum Reprod. 2014;29(12):2787-93. doi: 10.1093/humrep/deu240.