Особливості клінічного перебігу вагітності, пологів і стану новонароджених у жінок із HCV-інфекцією

Основний зміст сторінки статті

К.В. Чайка
Ю.М. Запопадна

Анотація

Мета дослідження: проведення ретроспективного клініко-статистичного аналізу перебігу вагітності, пологів та стану новонароджених у жінок із HCV-інфекцією.
Матеріали та методи. Проведено ретроспективний клініко-статистичний аналіз перебігу вагітності, пологів та стану новонароджених згідно з даними 351 історії пологів жінок із HCV-інфекцією за матеріалами архіву КНП «Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини» за період з 2016 до 2021 року. До контрольної групи (КГ) увійшли 50 здорових вагітних.
Статистичне оброблення результатів досліджень проведено з використанням стандартних програм «Microsoft Excel 5.0» та «Statistica 8.0».
Результати. У жінок із HCV-інфекцією порівняно з групою здорових вагітних виявлено достовірно високу частоту (р<0,001): загрози переривання – 64 (18,2 %) пацієнтки проти 2 (4,0 %) осіб, набряків вагітних – 72 (20,5 %) та 4 (8,0 %) відповідно; прееклампсії – 45 (12,8 %) проти 2 (4,0 %), гестаційної анемії – 131 (37,3 %) проти 6 (12,0 %), а також плацентарної недостатності із синдромом затримки росту плода (ЗРП) – 69 (19,6%) проти 3 (6,0 %; р<0,05) та внутрішньо-печінкового холестазу вагітних – 42 (11,9 %) проти 1 (2,0 %; р<0,05).
У 73 (20,8 %) вагітних із HCV-інфекцією пологи ускладнились передчасним розривом плодових оболонок, з яких у майже половини випадків (42 (11,9 %) пацієнтки) пологи були передчасними, тоді як у КГ – поодинокі випадки. Дистрес плода під час пологів достовірно частіше виявляли у вагітних із HCV-інфекцією, ніж у жінок КГ (χ2=4,76; р=0,024). Кесарів розтин проведено у 86 (24,5%) пацієнток із HCV-інфекцією проти 2 (4,0 %) випадків у жінок КГ (р<0,001).
Новонароджені від матерів із HCV-інфекцією мали більш низькі показники фізичного розвитку і зниженні оцінки за шкалою Апгар, підвищену частоту розвитку кон’югаційної жовтяниці.
Висновки. Для вагітних із HCV-інфекцією характерно достовірне збільшення кількості таких ускладнень вагітності, як загроза переривання, загроза передчасних пологів, гестаційної анемії, плацентарної дисфункції, синдрому затримки росту плода, прееклампсії; під час пологів – передчасне та допологове вилиття навколоплідних вод, передчасні пологи, слабкість пологової діяльності, збільшення крововтрати.
Стан новонароджених від жінок із HCV-інфекцією характеризується достовірним підвищенням частоти асфіксії під час пологів, гіпоксично-ішемічним ураженням ЦНС, недоношеністю та кон’югаційною жовтяницею.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Чайка, К., & Запопадна, Ю. (2022). Особливості клінічного перебігу вагітності, пологів і стану новонароджених у жінок із HCV-інфекцією. Репродуктивне здоров’я жінки, (8), 20–25. https://doi.org/10.30841/2708-8731.8.2022.273289
Номер
Розділ
НА ДОПОМОГУ ЛІКАРЮ-ПРАКТИКУ
Біографії авторів

К.В. Чайка, Націо- нальний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ

Доктор медичних наук, проф., кафедра акушерства, гінекології та репродуктології

Ю.М. Запопадна, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ

Аспірантка, кафедра акушерства, гінекології та репродуктології

Посилання

Prasad MR, Honegger JR. Hepatitis C virus in pregnancy. American journal of perinatology. 2013;30(2):149-59. doi: 10.1055/s-0033-1334459.

Sergeeva TA, Ivanchuk IO. Hepatitis C in Ukraine: epidemiological characteristics and assessment of severity. Public Health. 2018;10(2):281.

Ragusa R, Corsaro LS, Frazzetto E, Bertino E, Bellia MA, Bertino G. Hepatitis C Virus Infection in Children and Pregnant Women: An Updated Review of the Literature on Screening and Treatments. AJP Rep. 2020;10(1):121-7. doi: 10.1055/s-0040-1709185.

Rahim MN, Pirani T, Williamson C, Heneghan MA. Management of pregnancy in women with cirrhosis. United European Gastroenterol J. 2021;9(1):110-9. doi: 10.1177/2050640620977034.

Dibba P, Cholankeril R, Li AA, Patel M, Fayek M, Dibble C, et al. Hepatitis C in Pregnancy. Dis (Basel, Switzerland). 2018;6(2):31. doi: 10.3390/diseases6020031.

El-Shabrawi MHF, Kamal NM, Mogahed EA, Elhusseini MA, Aljabri MF. Perinatal transmission of hepatitis C virus: an update. Arch Med Sci. 2019;16(6):1360-9. doi: 10.5114/aoms.2019.83644.

Hofstraat SHI, Falla AM, Duffell EF, Hahné SJM, Amato-Gauci AJ, Veldhuijzen IK, Tavoschi L. Current prevalence of chronic hepatitis B and C virus infection in the general population, blood donors and pregnant women in the EU/EEA: a systematic review. Epidemiol Infect. 2017;145(14):2873-85. doi: 10.1017/S0950268817001947.

Huang QT, Hang LL, Zhong M, Gao YF, Luo ML, Yu YH. Maternal HCV infection is associated with intrauterine fetal growth disturbance: A meta-analysis of observational studies. Medicine (Baltimore). 2016;95(35):e4777. doi: 10.1097/MD.0000000000004777.

Huang QT, Huang Q, Zhong M, Wei SS, Luo W, Li F, Yu YH. Chronic hepatitis C virus infection is associated with increased risk of preterm birth: a meta-analysis of observational studies. J Viral Hepat. 2015;22(12):1033-42. doi: 10.1111/jvh.12430.

Wijarnpreecha K, Thongprayoon C, Sanguankeo A, Upala S, Ungprasert P, Cheungpasitporn W. Hepatitis C infection and intrahepatic cholestasis of pregnancy: A systematic review and meta-analysis. Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2017;41(1):39-45. doi: 10.1016/j.clinre.2016.07.004.

World Health Organization. Global hepatitis report 2017 [Internet]. Geneva: WHO; 2017. 83 p. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/9789241565455.

Znovets TV, Baranovskaya EI, Zhavoronok SV, Znovets IA. Perinatal outcomes of HCV infection. Med J. 2018;4:57-61.

Freriksen JJM, van Seyen M, Judd A, Gibb DM, Collins IJ, Greupink R, et al. Review article: direct-acting antivirals for the treatment of HCV during pregnancy and lactation - implications for maternal dosing, foetal exposure, and safety for mother and child. Aliment Pharmacol Ther. 2019;50(7):738-50. doi: 10.1111/apt.15476.

Gowda C, Smith S, Crim L, Moyer K, Sánchez PJ, Honegger JR. Nucleic Acid Testing for Diagnosis of Perinatally Acquired Hepatitis C Virus Infection in Early Infancy. Clin Infect Dis. 2021;73(9):3340-6. doi: 10.1093/cid/ciaa949.

Reid S, Day CA, Bowen DG, Minnis J, Ludlow J, Jacobs S, et al. Vertical transmission of hepatitis C: Testing and health-care engagement. J Paediatr Child Health. 2018;54(6):647-52. doi: 10.1111/jpc.13832.

Roudot-Thoraval F. Epidemiology of hepatitis C virus infection. Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2021;45(3):101596. doi: 10.1016/j.clinre.2020.101596.

Mateyko HB, Matvisiv MV. Risk of infection of the fetus and newborn in pregnant women with HBV and HCV infection. Inf Dis. 2017;(2):9-14. doi: 10.11603/1681-2727.2017.2.7994.

Mavilia MG, Wu GY. Mechanisms and Prevention of Vertical Transmission in Chronic Viral Hepatitis. J Clin Transl Hepatol. 2017;5(2):119-29. doi: 10.14218/JCTH.2016.00067.

Money D, Boucoiran I, Wagner E, Dobson S, Kennedy A, Lohn Z, et al. Obstetrical and neonatal outcomes among women infected with hepatitis C and their infants. J Obstet Gynaecol Can. 2014;36(9):785-94. doi: 10.1016/S1701-2163(15)30480-1.

Znovets TV, Baranovskaya EI, Zhavoponok CB, Znovets IA. Perinatal outcomes of HCV infection. Med J. 2018;(4):57-61.

Mamatova MR, Muftaidinova ShK, Mamadieva MSObstetric and perinatal outcomes in women with viral hepatitis C. Young scientist. 2017;150(16):55-7.

Chilaka VN, Konje JC. Viral Hepatitis in pregnancy. Eur J Obstet, Gynecol, Reprod Biol. 2021;256:287-96. doi: 10.1016/j.ejogrb.2020.11.052.

Compagnone A, Catenazzi P, Riccardi R, Zuppa AA. Mother-to-child transmission of hepatitis C virus. Minerva Pediatr. 2019;71(2):174-80. doi: 10.23736/S0026-4946.18.04898-3.

Jhaveri R, Swamy GK. Hepatitis C Virus in Pregnancy and Early Childhood: Current Understanding and Knowledge Deficits. J Pediatric Infect Dis Soc. 2014;3(Suppl 1):13-8. doi: 10.1093/jpids/piu045.

Kanninen TT, Dieterich D, Asciutti S. HCV vertical transmission in pregnancy: New horizons in the era of DAAs. Hepatol. 2015;62(6):1656-8. doi: 10.1002/hep.28032.

Le Campion A, Larouche A, Fauteux-Daniel S, Soudeyns H. Pathogenesis of hepatitis C during pregnancy and childhood. Viruses. 2012;4(12):3531-50. doi: 10.3390/v4123531.

Barritt AS, Jhaveri R. Treatment of Hepatitis C during Pregnancy-Weighing the Risks and Benefits in Contrast to HIV. Current HIV/AIDS reports. 2018;15(2):155-61. doi: 10.1007/s11904-018-0386-z.

Benova L, Mohamoud YA, Calvert C, Abu-Raddad LJ. Vertical transmission of hepatitis C virus: systematic review and meta-analysis. Clin Infect Dis. 2014;59(6):765-73. doi: 10.1093/cid/ciu447.

Mintser AP. Statistical research methods in clinical medicine. Practical med. 2010;(3):41-5.

Lang TA, Sesik M. How to describe statistics in medicine: a guide for authors, editors, and reviewers. Moscow: Practical Medicine; 2011. 480 p.