Особливості клінічної характеристики вагітних з проявами великих акушерських синдромів

Основний зміст сторінки статті

Н.Ю. Леміш

Анотація

Мета дослідження: на підставі проспективного аналізу соматичного, репродуктивного, акушерського анамнезу у вагітних із клінічними проявами великих акушерських синдромів встановлення факторів ризику їхнього розвитку.
Матеріали та методи. Проведено аналіз соматичного, репродуктивного, акушерського анамнезу у 572 вагітних із клінічними проявами великих акушерських синдромів (ВАС), у яких на підставі клініко-функціональних, лабораторних, ультразвукових, кардіотокографічних та патоморфологічних досліджень були встановлені такі ускладнення: 21 – прееклампсія, 38 – передчасні пологи, 13 – передчасне відшарування нормально розташованої плаценти, 457 – гестаційна анемія, 27 – синдром затримки росту плода, 16 – дистрес плода. Усі ці ускладнення вагітності та пологів входять до групи ВАС.
Статистичне оброблення результатів досліджень проводили з використанням стандартних програм Microsoft Excel 5.0 та Statistica 6.0.
Результати. Середній вік обстежених вагітних становив 26,5±2,3 року, більшість з них знаходились у молодому репродуктивному віці. У структурі соматичної патології переважали: захворювання щитоподібної залози – у 427 (74,6 %) жінок, анемія – у 182 (31,8 %), артеріальна гіпертензія – у 114 (19,9 %), захворювання нирок – у 241 (42,1 %) і травного тракту – у 187 (32,7 %) жінок. Порушення менструального циклу відзначали у 137 (23,9 %) пацієнток, хронічні запальні захворювання органів малого таза – у 98 (17,1 %), фонові захворювання шийки матки (ерозії, дисплазії) мали в анамнезі 142 (24,8 %) жінки, вагініти – 296 (51,7 %), полікістоз яєчників – 74 (12,9 %).
Діагностовано такі ускладнення перебігу вагітності: прееклампсію виявлено у 21 (3,7 %) пацієнтки, загрозу переривання у різні терміни даної вагітності – у кожної третьої вагітної (192 жінки – 33,7 %), анемію – у 457 (79,9 %) випадках, передчасні пологи – у 38 (6,6 %), передчасне відшарування нормально розташованої плаценти – у 13 (2,3 %), затримку розвитку плода – у 27 (4,7 %) випадках, дистрес плода – у 16 (2,8 %). Частота кесарева розтину у цій групі становила 28,8 %.
Висновки. Виявлені особливості соматичного, репродуктивного анамнезу та акушерської і перинатальної патології у вагітних, які мали ускладнення із групи ВАС, дозволили визначити такі фактори ризику їхнього розвитку: молодий репродуктивний вік, значна частота соціально-гігієнічних, медико-демографічних і соціально-психологічних проблем, обтяжений соматичний, гінекологічний та репродуктивний анамнез.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Леміш, Н. (2022). Особливості клінічної характеристики вагітних з проявами великих акушерських синдромів. Репродуктивне здоров’я жінки, (7), 47–52. https://doi.org/10.30841/2708-8731.7.2022.272472
Номер
Розділ
АКУШЕРСТВО
Біографія автора

Н.Ю. Леміш, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород

Кандидат медичних наук, доцент, кафедра акушерства та гінекології, медичний факультет

Посилання

Holger S, Hund M, Andraczek T. Combining biomarkers to predict pregnancy complications and redefine preeclampsia: the angiogenic-placental syndrome. Hypertension. 2020;75(4):918-26. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.13763.

Tsoutsouki J, Patel B, Comninos AN, Dhillo WS, Abbara A. Kisspeptin in the prediction of Pregnancy Complications. Front Endocrinol (Lausanne). 2022;13:942664. doi: 10.3389/fendo.2022.942664.

Romanenko TG, Mitsoda PM, Bobyk YuYu, Lemish NY. Modern look at the great obstetric syndromes (Review of foreign literature). Women’s health. 2019;(2):96-103.

Karapetyan AO, Baeva MO, Baev OR. The role of extracellular fetal DNA in predicting the great obstetric syndromes. Akush Gin. 2018;(4):10-5. doi: 10.18565/aig.2018.4.10-15.

Kosińska-Kaczyńska K. Placental Syndromes – A New Paradigm in Perinatology. Int J Environmental Res Public Health. 2022;19(12):7392. doi: 10.3390/ijerph19127392.

Lemish NU. Peculiarities of obstetric and perinatal pathology in vaginal, as a small aggravation of the group of great obstetric syndromes. Reprod Healthy Woman. 2022;(2):59-65.

Loskutov TO. Polymorphism of genes in the system of hemostasis, endothelial dysfunction and regulation of arterial pressure in vaginal preeclampsia and fetal development. Patol. 2018;15(1):29-33.

Lahti-Pulkkinen M, Girchenko P, Tuovinen S, Sammallahti S, Reynolds RM, Lahti J, et al. Maternal hypertensive pregnancy disorders and mental disorders in children. Hipertensionaha. 2020;75(6):1429-38. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.14140.

Demers S, Boutin A, Gasse C, Drouin O, Girard M, Bujold E, et al. First-trimester uterine artery Doppler for the prediction of preeclampsia in nulliparous women: the Great Obstetrical Syndrome study. Am J Perinatol. 2019;36(09):930-5. doi: 10.1055/s-0038-1675209.

Ivo B, Puttemans P, Benagiano G. Placental bed research: I. The placental bed: from spiral arteries remodeling to the great obstetrical syndromes. Am J Obstet Gynecol. 2019;221(5):437-56. doi: 10.1016/j.ajog.2019.05.044.

Docheva N, Romero R, Chaemsaithong P, Tarca AL, Bhatti G, Pacora P, et al. The profiles of soluble adhesion molecules in the “great obstetrical syndromes”. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. 2019;32(13):2113-36. doi: 10.1080/14767058.2018.1427058

Gasse C, Boutin A, Demers S, Chaillet N, Bujold E, et al. Body mass index and the risk of hypertensive disorders of pregnancy: the great obstetrical syndromes (GOS) study. J Matern Fetal Neonatal Med. 2019;32(7):1063-8. doi: 10.1080/14767058.2017.1399117.

Cedric G, Boutin A, Coté M, Chaillet N, Bujold E, Demers S. First-trimester mean arterial blood pressure and the risk of preeclampsia: The Great Obstetrical Syndromes (GOS) study. Pregnancy hypertension. 2018;12:178-82. doi: 10.1016/j.preghy.2017.11.005.

Romero Roberto, Jung E, Chaiworapongsa T, Erez O, Gudicha DW, Kim YM, et al. Toward a new taxonomy of obstetrical disease: improved performance of maternal blood biomarkers for the great obstetrical syndromes when classified according to placental pathology. Am J Obstet Gynecol. 2022;227(4):615-e1. doi: 10.1016/j.ajog.2022.04.015.

Tezikov YuV, Lipatov IS, Frolova NA, Kutuzova OA, Prikhodko AV. et al. Methodology for the prevention of major obstetric syndromes. Women’s health. 2018;(10):19-27.

Offer Erez, Romero R, Jung E, Chaemsaithong P, Bosco M, Suksai M, et al. Preeclampsia and eclampsia: the conceptual evolution of a syndrome. Am J Obstet Gynecol. 2022;226(2):786-803. doi: 10.1016/j.ajog.2021.12.001.

Aswathi J, Collier CH, Martin JN. Preterm parturition and pre-eclampsia: The confluence of two great gestational syndromes. Int J Gynaecol Obstet. 2020;150(1):10-6. doi: 10.1002/ijgo.13173.

Amélie B, Gasse C, Demers S, Giguère Y, Tétu A, Bujold E. Maternal characteristics for the prediction of preeclampsia in nulliparous women: the great obstetrical syndromes (GOS) study. J Obstet Gynaecol Can. 2018;40(5):572-8. doi: 10.1016/j.jogc.2017.07.025.

Amélie B, Guerby P, Gasse C, Tapp S, Bujold E. Pregnancy outcomes in nulliparous women with positive first-trimester preterm preeclampsia screening test: the Great Obstetrical Syndromes cohort study. Am J Obstet Gynecol. 2021;224(2):204-e1. doi: 10.1016/j.ajog.2020.08.008.

Simcha Y, Cohen SM, Goldman-Wohl D. An integrated model of preeclampsia: a multifaceted syndrome of the maternal cardiovascular-placental-fetal array. Am J Obstet Gynecol. 2022 Feb;226(2S):S963-S972.doi: 10.1016/j.ajog.2020.10.023.

Chiara T, Vatish M, D’Ippolito S, Scambia G, Di Simone N, et al. Abnormal uterine inflammation in obstetric syndromes: molecular insights into the role of chemokine decoy receptor D6 and inflammasome NLRP3. Mol Hum Reprod. 2020;26(2):111-21. doi: 10.1093/molehr/gaz067.

Nosenko EN, Zhuk SI, Rutinska AV. Prevention of major obstetric syndromes in pregnant women with resistance to bioavailable progesterone. Health woman. 2020;148(2):15-20. doi 10.15574/HW.2020.148.15.

Nosenko OM, Zhuk SI, Rutinskaya AV. Problematic issues of major obstetric syndromes. Woman’s Doctor. 2017;70(2):28-35.

Mincer A. Statistical methods of investigation in clinical medicine. Practical medicine. Practical medicine. 2017;9(5):157-63.

Lang T, Sesic M. How to describe statistics in medicine: guide for authors, editors and reviewers. Moskow: Practical Medicine; 2011. 480 p.