Результати персоніфікованого лікування раку яєчників у хворих з карциноматозом очеревини

Основний зміст сторінки статті

A.I. Рибін

Анотація

Мета дослідження: аналіз досвіду використання на практиці технології циторедуктивної хірургії та гіпертермічної інтраопераційної внутрішньочеревної хіміотерапії (hyperthermic intraperitoneal chemoperfusion – HIPEC) у хворих із раком яєчника ІІІС стадії, а також загальної та безрецидивної виживаності у даних пацієнток.
Матеріали та методи. З 2013 до 2020 року включно проведено обстеження 119 хворих із раком яєчника ІІІС стадії, які знаходились на лікуванні в Університетській клініці Одеського національного медичного університету. Пацієнтки були розподілені на дві групи: до групи клінічного контролю (n=53) увійшли особи, які зазнали субоптимальної циторедукції; пацієнткам основної групи (n=66) проводили оптимальний або повний об’єм циторедукції, а в окремих випадках – з подальшою інтраопераційною гіпертермічною внутрішньочеревною хіміотерапією.
Під час первинного аналізу даних цих груп ураховували часові показники (передопераційний період, тривалість операції, кількість післяопераційних ліжко-днів), а також наявність і характер ускладнень у післяопераційний період.
Результати. В основній групі відзначено збільшення часу операцій за рахунок великих операційних об’ємів та впровадження процедури HIPEC при первинній циторедукції (p=0,001). У післяопераційний період встановлено збільшення кількості ліжко-днів перебування у стаціонарі у пацієнток основної групи стосовно групи контролю, особ­ливо у тих, яким проведено HIPEC (p=0,001). У хворих, яким проведено НІРЕС, відзначено збільшення кількості ускладнень III-IV класу за класифікацією Clavien–Dindo (з 5 % до 22,2 %).
Виявлено збільшення безрецидивної виживаності з 10 міс у контрольній групі до 13–19 міс в основній групі. Медіана рецидиву у післяопераційний період у контрольній групі становила 10±1,3 місяця, а після інтервальної циторедукції та первинної циторедукції з HIPEC – 13±1,5 та 19±6,3 місяця відповідно.
Показник безрецидивної виживаності у перші 6 міс у контрольній групі становив 63,2 %, у пацієнток після оптимальної або повної циторедукції – 88,0 %, у хворих після оптимальної або повної циторедукції та HIPEC – 90,4 %. Річна безрецидивна виживаність становила 37,5 %, 63,2 % та 60,1 % відповідно, середній показник загальної виживаності – 27,7±4,1 місяця проти 24,5±1,8 і 24,1±2,2 місяця відповідно.
Висновки. Циторедуктивні операції та методи інтраопераційної гіпертермічної внутрішньочеревної хіміотерапії є перспективними шляхами лікування хворих на карциноматоз очеревини при раку яєчників щодо рецидиву захворювання та виживаності, хоча і супроводжується більшою кількістю післяопераційних ускладнень та днів перебування у стаціонарі.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Рибін A. (2022). Результати персоніфікованого лікування раку яєчників у хворих з карциноматозом очеревини. Репродуктивне здоров’я жінки, (7), 35–40. https://doi.org/10.30841/2708-8731.7.2022.272470
Номер
Розділ
НА ДОПОМОГУ ЛІКАРЮ-ПРАКТИКУ
Біографія автора

A.I. Рибін, Одеський на- ціональний медичний університет, м. Одеса

Доктор медичних наук, проф., кафедра променевої діагностики, терапії та онкології

Посилання

Alkema NG, Wisman GB, Vander Zee AG, van Vugt MATM, de Jong S. Studying platinum sensitivity and resistance in high-grade serous ovarian cancer: Different models for different questions. Drug Resist Updat. 2016;24:55-69. doi: 10.1016/j.drup.2015.11.005.

Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA. Cancer J Clin. 2018;68(6):394-424. doi: 10.3322/caac.21492.

Chandra A, Pius P, Nabeel M, Nair M, Vishwanatha JK. Ovariancancer: Current status and strategies for improving therapeutic outcomes. Cancer Med. 2019;8(16):7018-31. doi: 10.1002/cam4.2560.

Cortez AJ, Tudre P, Kujawa KA, Lisowska KM. Advances in ovarian cancer therapy. Cancer Chemother Pharmacol. 2018;81(1):17-38. doi: 10.1007/s00280-017-3501-8.

Diab Y, Muallem MZ. Targeted Therapy in Ovarian Cancer. A Comprehensive Systematic Review of Literature. Anticancer Research. 2017;37(6):2809-15. doi: 10.21873/anticanres.11631.

Funston G, Hardy V, Abel G, Crosbie EJ, Emery J, Hamilton W, Walter FM. Identifying Ovarian Cancerin Symptomatic Women: A Systematic Review of Clinical Tools. Cancers (Basel). 2020;12(12):3686. doi: 10.3390/cancers12123686.

Green AE, Garcia AA, Ahmed S. Ovarian Cancer [Internet]. 2022. Available from: http://emedicine.medscape.com/article/255771-overview.

Rybin AI. Oncogynecology. Odessa: ONMedU; 2013. 200 p.

Di Vita M, Cappellani A, Piccolo G, Zanghi A, Cavallaro A, Bertola G, et al. The role of HIPEC in the treatment of peritoneal carcinomatosis from gastric cancer: between lights and shadows. Anticancer Drugs. 2015;26(2):123-38. doi: 10.1097/cad.0000000000000179.

Vasey PA, Jayson GC, Gordon A, Gabra H, Coleman R, Atkinson R, et al. Phase III randomized trial of docetax-el-carboplatin versus paclitaxel-carboplatin as fi rst-line chemotherapy for ovarian carcinoma. J Natl Cancer Inst. 2004;96(22):1682-91. doi: 10.1093/jnci/djh323.

Diaz-Montes TP, Bristow RE. Secondary cytoreduction for patients with recurrent ovarian cancer. Curr Oncol Rep. 2005;7(6):451-8. doi: 10.1007/s11912-005-0010-4.

Santillan A, Karam AK, Li AJ, Giuntoli R 2nd, Gardner GJ, Cass I, et al. Secondary cytoreductive surgery for isolated nodal recurrence in patients with epithelial ovarian cancer. Gynecol Oncol. 2007;104(3):686-90. doi: 10.1016/j.ygyno.2006.10.020.

Zhordania KI, Khokhlova SV. Early ovarian cancer: our view of the problem. Tumors Fem Reprod System. 2011;3:56-64.

Sugarbaker PH. Peritonectomy procedures. Ann Surg. 1995;221(1):29-42. doi: 10.1097/00000658-199501000-00004.

Deraco M, Baratti D, Kusamura S, Laterza B, Balestra MR. Surgical technique of parietal and visceral peritonectomy for peritoneal surface malignancies. J Surg Oncol. 2009;100(4):321-8. doi: 10.1002/jso.21388.

Deraco M, Kusamura S, Virzì S, Puccio F, Macrì A, Famulari C, et al. Cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy as upfront therapy for advanced epithelial ovarian cancer: Multiinstitutional phase-II trial. Gynecol Oncol. 2011;122(2):215-20. doi: 10.1016/j.ygyno.2011.05.004.

Deraco M, Virzì S, Iusco D, Puccio F, Macrì A, Famulari C, et al. Secondary cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy for recurrent epithelial ovarian cancer: a multi-institutional study. BJOG. 2012;119(7):800-09. doi: 10.1111/j.1471-0528.2011.03207.x.

Medina-Lara A, Grigore B, Lewis R, Peters J, Price S, Landa P, et al. Cancer diagnostic tools to aid decision-making in primary care: mixed-methods systematic reviews and cost-effectiveness analysis. Health Technol Assess. 2020;24(66):1-332. doi: 10.3310/hta24660.

Rybin AI. The Experience and Results of Cytoreductive Surgery and Hipec Using in Advanced Ovarian Cancer. Oncol Clin Res. 2021;3(1):95-8. doi: 10.21303/2313-8416.2020.001458.

Rybin AI, Bondar OV, Varabina A. Results of treatment of cancer patients with peritoneal carcinomatosis. J Educ Health Sport. 2022;12(№5):304-14. doi: 10.12775/JEHS.2022.12.05.024.

Rybin AI, Bondar OV, Varabina A. The quality of life of ovarian cancer patients as an indication of effectiveness of platinum-based adjuvant chemotherapy. Georgian Med News. 2021;320(11):32-6.

Rybin AI. Current ideas about molecular genetic subtypes of ovarian cancer: a personalized approach and a new platform for further research. J Educ Health Sport. 2021;11(11):157-68. doi: 10.12775/JEHS.2021.11.11.014.

Rybin AI, Bondar OV. The experience and results of cytoreductive surgery and HIPEC used in advanced ovarian cancer. Sci Rise. 2020;(5):19-23. doi: 10.21303/2313-8416.2020.001458.

Rybin AI, Varabina A, Borshkov M. Epidemiology and management of ovarian cancer based on the clinical experience of the southern region of Ukraine. Georgian Med News. 2019;(3):32-6.

Vinokurov VL. Ovarian Cancer: patterns of metastasis and choice of adequate treatment of patients. Saint Petersburg: Folio; 2009. 333 p.