Особливості сонографічної картини у жінок-ветеранок репродуктивного віку, що зазнали контузії під час бойових дій

Основний зміст сторінки статті

А.В. Сербенюк

Анотація

Мета дослідження: вивчення особливостей сонографічної картини органів малого таза у жінок репродуктивного віку, які брали участь у бойових діях та зазнали контузії.
Матеріали та методи. Ультразвукове дослідження органів малого таза із допплерометрією на 5-й та 21-й дні менструального циклу проведено у 457 жінок репродуктивного віку, які брали участь у бойових діях та зазнали контузії. З них 246 пацієнток з травмою в анамнезі без постконтузійного синдрому увійшли до групи порівняння, 211 жінок із наслідками контузії у формі постконтузійного синдрому – до основної групи. До контрольної групи включено 30 умовно здорових цивільний жінок репродуктивного віку.
Концентрацію прогестерону у сироватці крові досліджували у всіх обстежених на 5-й та 21-й дні менструального циклу. Середній вік жінок становив 37,08±4,23 року. Термін перебування у зоні бойових дій становив 60,26±42,21 місяця, час з моменту отримання травматичного пошкодження мозку (контузії) – 18,8±9,2 місяця.
Результати. У пацієнток основної групи без наявності гіперпластичних процесів ендометрія товщина М-ехо на 21-й день менструального циклу була меншою в 1,12 раза (p<0,001) стосовно осіб контрольної групи, щодо пацієнток групи порівняння – в 1,15 раза (p<0,001). У 20,71 % жінок, які зазнали контузії під час бойових дій, спостерігається неповноцінна секреторна трансформація ендометрія з підвищенням ехогенності тільки у периферійних відділах М-ехо з гіпоехогенною зоною у центрі, у 13,81 % пацієнток секреторні зміни ендометрія на ехограмах відсутні, що проявляється збереженням на 21-й день його тришарової будови, типової для передовуляційного періоду, з гіпоехогенним функціональним шаром. Внутрішньоматкові синехії формуються у 10,95 % жінок, які зазнали контузії під час бойових дій, гіперпластичні процеси ендометрія – у 30,24 % жінок, з яких у 12,38 % – гіперплазія, у 17,86 % – поліп ендометрія.
У пацієнток, які зазнали контузії під час бойових дій, встановлено зниження васкуляризації жовтого тіла з достовірним підвищенням індексу резистентності кровотоку у жовтому тілі в 1,27 раза та зниженням максимальної систолічної швидкості в 1,19 раза, в осіб основної групи порівняно з жінками групи порівняння – в 1,07 (p<0,01) і в 1,05 (p<0,01) раза відповідно. На 21-й день менструального циклу у жінок, які брали участь у бойових діях та зазнали контузії, встановлено кореляційну залежність між рівнем сироваткового прогестерону та індексом резистентності кровотоку у жовтому тілі – r=-0,76, р<0,05, а також максимальною систолічною швидкістю кровотоку – r=0,70, р<0,05.
Висновки. За даними ультразвукового обстеження органів малого таза для жінок репродуктивного віку, які брали участь у бойових діях та зазнали контузії, характерними є ультразвукові зміни структури тканин органів малого таза та їхньої васкуляризації, зокрема, потовщення М-ехо на 21-й день менструального циклу, а в третині випадків – наявність гіперпластичних змін ендометрія.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Сербенюк, А. (2022). Особливості сонографічної картини у жінок-ветеранок репродуктивного віку, що зазнали контузії під час бойових дій. Репродуктивне здоров’я жінки, (6), 22–30. https://doi.org/10.30841/2708-8731.6.2022.267681
Номер
Розділ
НА ДОПОМОГУ ЛІКАРЮ-ПРАКТИКУ
Біографія автора

А.В. Сербенюк, Клініка репродуктивних технологій; Український державний інститут репродуктології; Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ

Кандидат медичних наук, акушер-гінеколог

Посилання

Dakhno FV, Kaminsky VV, editors. Additional reproductive technologies without the need for a trial: an introductory guide for hearing care physicians. (f-tiv) postdiploma. illumine. Kyiv; 2011. 320 p.

Donskoy BV. Immune factors in reproduction. Forecasting the success of the reproductive process. Medical aspects of women’s health. 2014;(4):53-9.

Kaminsky VV, Pryadko NG. Medico-social and legislative aspects of medical abortion in Ukraine. Reprod endocrine. 2014;(3):30-5.

Chaika VK, Chaika AV, Nosenko EN, et al. Endometrial receptivity in infertile patients. Donetsk: Knowledge, Donetsk branch; 2011. 243 p.

American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5 [Internet]. United States America: American Psychiatric Association; 2013. doi: 10.1176/appi.books.9780890425596. Available from: https://dsm.psychiatryonli ne.org/doi/book/10.1176/appi.books.9780890425596.

Astahov VM, Batsyileva OV, Puz IV. Psihodiagnostika v reproduktivnoy medit-sine. Vinnitsa: OOO Nilan-LTD; 2016. 380 p.

Bourgain C, Devroey Р. Histologic and functional aspects of the endometrium in the implantatory phase. Gynecol Obstet Invest. 2007;64(3):131-3. doi: 10.1159/000101735.

Chen J, Yu J. Sex Differences in Genetic and Environmental Influences on Adolescent Depressive Symptoms: A Meta-Analytic Review. Depress Res Treat. 2015;2015:476238. doi: 10.1155/2015/476238.

Daskalakis NP, Lehrner A, Yehuda R. Endocrine aspects of post-traumatic stress disorder and implications for diagnosis and treatment. Endocrinol Metab Clin North Am. 2013;42:503-13. doi: 10.1016/j.ecl.2013.05.004.

Galatzer-Levy IR, Steenkamp MM, Brown AD, Qian M, Inslicht S, Henn-Haase C, et al. Cortisol response to an experimental stress paradigm prospectively predicts long-term distress and resilience trajectories in response to active police service. J Psychiatr Res. 2014;56:36-42. doi: 10.1016/j.jpsychires.2014.04.020.

Granot I. Gnainsky Y, Dekel N. Endometrial inflammation and effect on implantation improvement and pregnancy outcome. Reprod. 2012;144(6):661-8. doi: 10.1530/REP-12-0217.

Karam EG, Friedman Matthew J, Hill ED, Kessler RC, McLaughlin KA, Petukhova M, et al. Cumulative traumas and risk thresholds: 12-month PTSD in the World Mental Health (WMH) surveys. Depress Anxiety. 2014;31(2):130-42. doi: 10.1002/da.22169.

Li TC. Evidencebased management of the couple with recurrent implantation failure. ESHRE. 2012;21:88.

Neumeister A, Seidel J, Ragen BJ, Pietrzak RH. Translational evidence for a role of endocannabinoids in the etiology and treatment of posttraumatic stress disorder. Psychoneuroendocrinol. 2015;51:577-84. doi: 10.1016/j.psyneuen.2014.10.012.

O’Donovan A, Slavich GM, Epel ES, Neylan TC. Exaggerated neurobiological sensitivity to threat as a mechanism linking anxiety with increased risk for diseases of aging. Neurosci. Biobehav Rev. 2013;37(1):96-108. doi: 10.1016/j.neubiorev.2012.10.013.

Parsons RG, Ressler KJ. Implications of memory modulation for post-traumatic stress and fear disorders. Nat Neurosci. 2013;16:146-53. doi: 10.1038/ nn.3296.

Rauch SA, King AP, Abelson J, Tuerk PW, Smith E, Rothbaum BO, et al. Biological and symptom changes in posttraumatic stress disorder treatment: a randomized clinical trial. Depress. Anxiety. 2015;32(3):204-12. doi: 10.1002/da.22331.

Trzaskowski M, Mehta D, Peyrot WJ, Hawkes D, Davies D, Howard DM, et al. Quantifying between-cohort and between-sex genetic heterogeneity in major depressive disorder. Am J Med Gent B Neuropsychiatr Genet. 2019;180(6):439-47. doi: 10.1002/ajmg.b.32713.

Duits P, Cath DC, Lissek S, Hox JJ, Hamm AO, Engelhard IM, et al. Updated meta-analysis of classical fear conditioning in the anxiety disorders. Depress Anxiety. 2015;32(4):239-53. doi: 10.1002/da.22353.

Vermetten E, Baker D, Yehuda R. New findings from prospective studies. Psychoneuroendocrinol. 2015;51:441-3. doi: 10.1016/j.psyneuen.2014.11.017.

Walsh K, Nugent Nicole R, Kotte A, Amstadter AB, Wang S, Guille C, et al. Cortisol at the emergency room rape visit as a predictor of PTSD and depression symptoms over time. Psychoneuroendocrinol. 2013;38(11):2520-8. doi: 10.1016/j.psyneuen.2013.05.017.

Yehuda R, Pratchett LC, Elmes MW, Lehrner A, Daskalakis NP, Koch E, et al. Glucocorticoid-related predictors and correlates of post-traumatic stress disorder treatment response in combat veterans. Interface Focus. 2014;4(5):20140048.

Yehuda, R. Daskalakis NP, Lehrner A, Desarnaud F, Bader HN, Makotkine I, Flory JD, et al. Influences of maternal and paternal PTSD on epigenetic regulation of the glucocorticoid receptor gene in Holocaust survivor offspring. Am J Psychiatry. 2014;171:872-80. doi: 10.1176/appi.ajp.2014.13121571.

Young SL. Oestrogen and progesterone action on endometrium: a translational approach to understanding endometrial receptivity. Reprod Biomed Online. 2013 Nov;27(5):497-505. doi: 10.1016/j.rbmo.2013.06.010.

Zaporozhan VM. Akusherstvo. Akush-erstvo ta hinekolohiia: nats. pidruchnyk. Kyiv: VSV Medytsyna; 2013. 1032 p.