Сучасне оцінювання стану ендометрія (Огляд літератури)

Основний зміст сторінки статті

І.В. Ярова

Анотація

У статті наведено огляд літератури, яка присвячена різним аспектам діагностики, оцінювання та лікування патологічних станів ендометрія. З клінічного погляду окреслено значення таких показників, як товщина ендометрія, ендометріальний патерн, обсяг та особливості васкуляризації ендометрія, оцінка мікробного середовища ендометрія, молекулярних досліджень його рецептивності. Зокрема, розглянуто вплив мікробіоти ендометрія на репродуктивні результати у пацієнток, які починають лікування безпліддя. Наведено міркування з приводу аналізу сприйнятливості ендометрія до імплантації, дані про персоналізоване вікно імплантації. Розглянуті комплексні методи оцінювання стану ендометрія: ERA (Endometrial Receptivity Assay), EMMA (Endometrial Microbiome Metagenomic Analysis), ALICE (Analysis of Infectious Chronic Endometritis).
Також узагальнені результати найбільш ефективних методів діагностики та розглянуто сучасний підхід до лікування сприйнятливості ендометрія. Протягом останнього десятиліття дослідження виявили потенційний зв’язок між невдалими репродуктивними результатами та хронічним ендометритом. В огляді наведені дані щодо хронічного ендометриту та висвітлені останні досягнення у дослідженні цього гінекологічного захворювання. Розглянута доцільність проведення антибіотикотерапії при хронічному ендометриті.
Проаналізовано дослідження, у яких продемонстроване клінічне значення оцінювання морфологічних маркерів рецептивності ендометрія, піноподій. З клінічного погляду висвітлено значення хронічного ендометриту як причини формування «тонкого» ендометрія при безплідді. Зокрема, продемонстровано ефективність гістероскопії при хронічному ендометриті для оптимізації шансів на успішну імплантацію ембріонів.
До огляду включені дані закордонних та вітчизняних статей, які опубліковані за останні 10 років у базах даних Scopus, Web of Science, MedLine, Cochrane Library, Embase, Global Health, Pubmed.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Ярова, І. (2022). Сучасне оцінювання стану ендометрія (Огляд літератури). Репродуктивне здоров’я жінки, (4), 57–64. https://doi.org/10.30841/2708-8731.4.2022.262794
Номер
Розділ
ЛЕКЦІЇ ТА ОГЛЯДИ
Біографія автора

І.В. Ярова, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ

Акушер-гінеколог, кафедра акушерства, гінекології та перинатології

Посилання

Craciunas L, Gallos I, Chu J, Bourne T, Quenby S, Brosens JJ. Conventional and modern markers of endometrial receptivity: a systematic review and meta-analysis. Human Reprod Update 2019;25(2):202-23. doi: 10.1093/humupd/dmy044.

Ginsburg ES, Racowsky C, editors. In: Vitro Fertilization: A comprehensive guide. New York: Springer+Business Media; 2012. 36 p.

Nishihara S, Fukuda J, Ezoe K, Endo M, Nakagawa Y, Yamadera R, et al. Does the endometrial thickness on the day of the trigger affect the pregnancy outcomes after fresh cleaved embryo transfer in the clomiphene citrate-based minimal stimulation cycle? Reprod Med Biol. 2020;19(2):151-7. doi: 10.1002/rmb2.12315.

Richter KS, Bugge KR, Bromer JG, Levy MJ. Relationship between endometrial thickness and embryo implantation, based on 1,294 cycles of in vitro fertilization with transfer of two blastocyst-stage embryos. Fertil Steril. 2007;87(1):53-9. doi: 10.1016/j.fertnstert.2006.05.064.

Chan JM, Sukumar AI, Ramalingam M, Ranbir Singh SS, Abdullah MF. The impact of endometrial thickness (EMT) on the day of human chorionic gonadotropin (hCG) administration on pregnancy outcomes: a 5-year retrospective cohort analysis in Malaysia. Fertil Res Pract. 2018;4(1):1-9. doi: 10.1186/s40738-018-0050-8.

Pan Y, Hao G, Wang Q, Liu H, Wang Z, Jiang Q, et al. Major factors affecting the live birth rate after frozen embryo transfer among young women. Front Med. 2020;7:94. doi: 10.3389/fmed.2020.00094.

Gallos ID, Khairy M, Chu J, Rajkhowa M, Tobias A, Campbell A, et al. Optimal endometrial thickness to maximize live births and minimize pregnancy losses: analysis of 25,767 fresh embryo transfers. Reprod Biomed Online. 2018;37(5):542-8. doi: 10.1016/j.rbmo.2018.08.025.

Liu KE, Hartman M, Hartman A, Luo ZC, Mahutte N. The impact of a thin endometrial lining on fresh and frozen-thaw IVF outcomes: an analysis of over 40 000 embryo transfers. Hum Reprod. 2018;33(10):1883-8. doi: 10.1093/humrep/dey281.

Shaodi Z, Qiuyuan L, Yisha Y, Cuilian Z. The effect of endometrial thickness on pregnancy outcomes of frozen-thawed embryo transfer cycles which underwent hormone replacement therapy. Plos One. 2020;15(9):e0239120. doi: 10.1371/journal.pone.0239120.

Zhao J, Zhang Q, Li Y. The effect of endometrial thickness and pattern measured by ultrasonography on pregnancy outcomes during IVF-ET cycles. Reprod Biol Endocrinol. 2012;10:100. doi: 10.1186/1477-7827-10-100.

Craciunas L, Gallos I, Chu J, Bourne T, Quenby S, Brosens JJ, et al. Conventional and modern markers of endometrial receptivity: a systematic review and meta-analysis. Hum Reprod Update. 2019;25(2):202-23. doi: 10.1093/humupd/dmy044.

Casper RF. It’s time to pay attention to the endometrium. Fertil Steril. 2011;96:519-521. doi: 10.1016/j.fertnstert.2011.07.1096.

Yang W, Zhang T, Li Z, Ren X, Huang B, Zhu G, et al. Combined analysis of endometrial thickness and pattern in predicting clinical outcomes of frozen embryo transfer cycles with morphological good-quality blastocyst. Medicine (United States). 2018;97(2):e9577. doi: 10.1097/MD.0000000000009577.

Chen SL, Wu FR, Luo C, Xin C, Shi X-Y, Zheng H-Y, et al. Combined analysis of endometrial thickness and pattern in predicting outcome of in vitro fertilization and embryo transfer: a retrospective cohort study. Reprod Biol Endocrinol. 2010;8:30-32. doi: 10.1186/1477-7827-8-30.

Raine-Fenning NJ, Campbell BK, Kendall NR, Clewes JS, Johnson IR. Quantifying the changes in endometrial vascularity throughout the normal menstrual cycle with three-dimensional power Doppler angiography. Hum Reprod. 2004;19(2):330-8. doi: 10.1093/humrep/deh056.

Volkova EU, Korneeva IG, Silantieva ЕS. The role of uterine hemodynamics in assessing endometrial receptivity. Reprod problems. 2012;18(2):57-62.

Chien LW, Lee WS, Au HK, Tzeng CR. Assessment of changes in utero-ovarian arterial impedance during the peri implantation period by Doppler sonography in women undergoing assisted reproduction. Ultrasound Obstet Gynecol. 2004;23(5):496-500. doi: 10.1002/uog.975

Wang L, Lv S, Mao W, Pei M, Yang X. Assessment of endometrial receptivity during implantation window in women with unexplained infertility. Gynecol. Endocrinol. 2020;36(10):971-21. doi: 10.1080/09513590.2020.1727433.

Elsokkary M, Eldin AB, Abdelhafez M, Rateb A, Samy M, Eldorf A, et al. The reproducibility of the novel utilization of five-dimensional ultrasound and power Doppler in the prediction of endometrial receptivity in intracytoplasmic sperm-injected women: a pilot prospective clinical study. Arch Gynecol Obstet. 2019;299(2):551-8. doi: 10.1007/s00404-018-5001-4.

Hoozemans DA, Schats R, Lambalk CB, Homburg R, Hompes PGA. Serial uterine artery Doppler velocity parameters and human uterine receptivity in IVF/ ICSI cycles. Ultrasound Obstet Gynecol. 2008;31(4):432-8. doi: 10.1002/uog.5179.

Feng Y, Zhang S, Zhou Y, He G, Hong L, Shi L, et al. Three-dimensional measurement and analysis of morphological parameters of the uterus in infertile women. Quant Imaging Med Surg. 2022;12(4):2224-37. doi: 10.21037/qims-21-812.

Mayer RB, Ebner T, Weiss C, Allerstorfer C, Altmann R, Oppelt P, et al. The role of endometrial volume and endometrial and subendometrial vascularization parameters in a frozen embryo transfer cycle. Reprod Sci. 2019;26(7):1013-8. doi: 10.1177/1933719118804421.

Zhang T, He Y, Wang Y, Zhu Q, Yang J, Xiaoming X, et al. The role of three-dimensional power Doppler ultrasound parameters measured on hCG day in the prediction of pregnancy during in vitro fertilization treatment. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod Biol. 2016;203:66-71. doi: 10.1016/j.ejogrb.2016.05.016.

Melkozerova О, Chistyakova G, Bragina Е, Grishkina А, Schedrina I. Ultrastructural characteristic of the integumentary epithelium of the endometrium in the healthy women and patients with reproductive failures. Morphol. 2020;157(1):48-54.

Melkozerova О, Bashmakova N, Esareva А. Problems of communication between the embryo and the endometrium: markers of disorders and mechanisms of influence. Russian Bulletin of an obstetrician-gynecologist. 2016;(5):29-36.

Kabir-Salmani M, Nikzad S, Shiokawa S, Akimoto Y, Iwashina M. Secretory role for human uterodomes (pinopods): secretion of LIF. Mol Human Reprod. 2005;11(8):553-9. doi: 10.1093/molehr/gah218.

Pantos K, Nikas G, Makradis E, Stavrou D. Clinical value of endometrium pinopodesdetection in artificial donation cycles. Reprod Biomed Online. 2004;(1):86-90. doi: 10.1016/s1472-6483(10)62115-3.

Cicinelli E, Matteo M, Trojano G, Mitola PC, Tinelli R, Vitagliano A, et al. Chronic endometritis in patients with unexplained infertility: Prevalence and effects of antibiotic treatment on spontaneous conception. Am J Reprod. Immunol. 2018;79(1):e12782. doi: 10.1111/aji.12782.

Cicinelli E, Bettocchi S, de Ziegler D, Loizzi V, Cormio G, Marinaccio M, et al. Chronic endometritis, a common disease hidden behind endometrial polyps in premenopausal women: first evidence from a case-control study. J Minim Invasive Gynecol. 2019;26(7):1346-50. doi: 10.1016/j.jmig.2019.01.012.

VItagliano A, Saccardi C, Noventa M, Spiezio Sardo AD, Saccone G, Cicinelli E, et al. Effects of chronic endometritis therapy on in vitro fertilization outcome in women with repeated implantation failure: a systematic review and meta-analysis. Fertil Steril. 2018;110(1):103-12. doi: 10.1016/j.fertnstert.2018.03.017.

Puente E, Alonso L, Laganà AS. Chronic endometritis: old problems, novel insights and future challenges. Int J Fertil Steril. 2020;13(4):250-6. doi: 10.22074/ijfs.2020.5779.

Cicinelli E, Tinelli R, Lepera A, Pinto V, Fucci M, Resta L. Correspondence between hysteroscopic and histologic findings in women with chronic endometritis. Acta Obst Gynecol Scand. 2010;89(8):1061-5. doi: 10.3109/00016349.2010.498496.

Kodaman P.H. Hysteroscopic polypectomy for women undergoing IVF treatment: when is it necessary? Curr.Opin.Obstet.Gynecol.2016; 28(3):184-90. doi: 10.1097/GCO.0000000000000277.

Pundir J, Pundir V, Omanwa K, Khalaf Y, El-Toukhy T. Hysteroscopy prior to the first IVF cycle: a systematic review and meta-analysis. Reprod. Biomed. Online. 2014;28(2):151-61. doi: 10.1016/j.rbmo.2013.09.025.

Kitaya K, Matsubayashi H, Yamaguchi K, Nishiyama R, Takaya Y, Ishikawa T, et al. Chronic Endometritis: Potential Cause of Infertility and Obstetric and Neonatal Complications Am J Reprod Immunol. 2016;75(1):13-22. doi: 10.1111/aji.12438.

Díaz-Gimeno P, Horcajadas JA, Martínez-Conejero JA, Esteban FJ, Alamá P, Pellicer A, et al. A genomic diagnostic tool for human endometrial receptivity based on the transcriptomic signature. Fertil Steril. 2011;95(1):50-60. doi: 10.1016/j.fertnstert.2010.04.063.

Miravet-Valenciano JA, Rincon-Bertolin A, Vilella F, Simon C. Understanding and improving endometrial receptivity. Curr Opinion Obstet Gynecol. 2015;27(3):187-92. doi: 10.1097/GCO.0000000000000173.

Tan J, Kan A, Hitkari J , Taylor B , Tallon N , Warraich G, et al. The role of the endometrial receptivity array in patients who have failed euploid embryo transfers. J Assist Reprod Genet. 2018;35(4):683-92. doi: 10.1007/s10815-017-1112-2.

Ruiz-Alonso M, Blesa D, Díaz-Gimeno P, Gómez E, Fernández-Sánchez M, Carranza F, et al. The endometrial receptivity array for diagnosis and personalised embryo transfer as a treatment for patients with repeated implantation failure. Fertil Steril. 2013;100:818-24. doi: 10.1016/j.fertnstert.2013.05.004.

Moreno I, Cicinelli E, Garcia-Grau I, Gonzalez-Monfort M, Bau D, Vilella F, et al. The diagnosis of chronic endometritis in infertile asymptomatic women: a comparative study of histology, microbial cultures, hysteroscopy, and molecular microbiology. Am J Obstet Gynecol. 2018;218:e1-602.e16. doi: 10.1016/j.ajog.2018.02.012.

Cicinelli E, Matteo M, Tinelli R, Pinto V, Marinaccio M, Indraccolo U, et al. Chronic endometritis due to common bacteria is prevalent in women with recurrent miscarriage as confirmed by improved pregnancy outcome after antibiotic treatment. Reprod Sci. 2014;21(5):640-7. doi: 10.1177/1933719113508817.

Moreno I, Codoñer FM, Vilella F, Valbuena D, Martinez-Blanch JF, Jimenez-Almazán J, et al. Evidence that the endometrial microbiota has an effect on implantation success or failure. Am. J. Obstet. Gynecol. 2016; 215(6): 684-703. doi: 10.1016/j.ajog.2016.09.075.

Hashimoto T., Kyono K. Does dysbiotic endometrium affect blastocyst implantation in IVF patients? J. Assist. Reprod. Genet. 2019; 36(12): 2471-9. doi 10.1007/s10815-019-01630-7.

Chen C.,Sung X.,Wei W., et al.The microbiota continuum along the female reproductive tract and its relation to uterine-related diseases. Nat. Commun. 2017; 8:875.

Hansen L.K., Becher N., Bastholm S.et al. The cervical mucus plug inhibits, but does not block, the passage of ascending bacteria from the vagina during pregnancy. Acta Obstet. Gynecology. Scand 2014; 93:102-8.

Cicinelli E, Matteo M, Tinelli R, Lepera A, Alfonso R, Indraccolo U, et al. Prevalence of chronic endometritis in repeated unexplained implantation failure and the IVF success rate after antibiotic therapy. Hum Reprod. 2015;30(2):323-30. doi: 10.1093/humrep/deu292.

Bos-Mikich A, De Oliveira R, Frantz N. Platelet-rich plasma or blood-derived products to improve endometrial receptivity? J Assist Reprod Genet. 2019;36(4):613-20. doi: 10.1007/s10815-018-1386-z.

Molina A, Sánchez J, Sánchez W, Vielma V. Platelet-rich plasma as an adjuvant in the endometrial preparation of patients with refractory endometrium. JBRA Assist Reprod. 2018;22(1):42-8. doi: 10.5935/1518-0557.20180009.

Chang Y, Li J, Chen Y, Wei L, Yang X, Shi Y, et al. Autologous platelet-rich plasma promotes endometrial growth and improves pregnancy outcome during in vitro fertilization. Int J Clin Exp Med. 2015;8(1):1286-90.

Nazari L, Salehpour S, Hoseini S, Zadehmodarres S, Azargashb E. Effects of autologous platelet-rich plasma on regeneration of damaged endometrium in female rats. Yonsei Med J. 2017;58(6):1195-203. doi: 10.3349/ymj.2017.58.6.1195.

Zadehmodarres S, Salehpour S, Saharhiz N, Nazari L. Treatment of thin endometrium with autologous platelet-rich plasma: a pilot study. JBRA Assist Reprod. 2017;21(1):54-6. doi: 10.5935/1518-0557.20170013.

Fujiwara H, Araki Y, Imakawa K, Saito S, Daikoku T, Shigeta M, et al. Dual positive regulation of embryo implantation by endocrine and immune systems--step-by-step maternal recognition of the developing embryo. Am J Reprod Immunol. 2016;75(3):281-9. doi: 10.1111/aji.12478.

Yu N, Zhang B, Xu M, Wang S, Liu R, Wu J, et al. Intrauterine administration of autologous peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) activated by HCG improves the implantation and pregnancy rates in patients with repeated implantation failure: a prospective randomized study. Am J Reprod Immunol. 2016;76(3):212-6. doi: 10.1111/aji.12542.

Maleki-Hajiagha A, Razavi M, Rezaeinejad M, Rouholamin S, Almasi-Hashiani A, Pirjani R. Intrauterine administration of autologous peripheral blood mononuclear cells in patients with recurrent implantation failure: а systematic review and meta-analysis. J Reprod Immunol. 2019;131:50-6. doi: 10.1016/j.jri.2019.01.001.