Перспективні напрямки для створення стратегії ефективної медикаментозної профілактики прееклампсії (Огляд літератури)

Основний зміст сторінки статті

Д.Г. Коньков
Г.В. Бевз
А.О. Піскун
О.В. Боднарчук

Анотація

Прееклампсія (ПЕ) є основною причиною захворюваності та смертності як матері, так і плода. Частота розвитку ПЕ становить від 2 % до 8 % випадків. Ускладнення, пов’язані із ПЕ, призводять щорічно до понад 50 000 материнських смертей та понад 500 000 смертей плода у всьому світі. В Україні у 2020 році ПЕ була діагностована в 11 075 жінок (39,32 на 1000 народжених), з них тяжка ПЕ – у 1573 жінок (5,58 на 1000 народжених).
Досягнення в акушерстві та неонатології суттєво пом’якшили багато небажаних наслідків вагітності, пов’язаних із ПЕ. Оптимальна профілактика ПЕ має важливе значення для запобігання захворюваності та смертності, пов’язаних з даною патологією. Зростає інтенсивність досліджень щодо виявлення нових терапевтичних засобів для профілактики або лікування ПЕ, ліків, які можуть впливати на патофізіологію захворювання. Основна цінність потенційних кандидатів для профілактики ПЕ полягає у передклінічному впливі на окиснювальний стрес, антиангіогенні фактори, а також тромбогенний потенціал та прозапальні шляхи розвитку патології.
Проведений систематичний пошук даних по базах MEDLINE, ISI Web of Science, PubMed, Scopus, Google Scholar та Proquest за 2014–2022 рр. У наведеному огляді проаналізовані результати доклінічних та клінічних досліджень стосовно раціональної профілактики розвитку ПЕ у вагітних групи ризику із залученням найбільш перспективних препаратів. Доклінічні дослідження запропонували нові молекулярно-таргетні стратегії, такі, як моноклональні антитіла, спрямовані на фактор некрозу пухлини альфа, фактор росту плаценти, і технологію коротких інтерферувальних рибонуклеїнових кислот для пригнічення експресії генів розчинної fms-подібної тирозинкінази-1 або ангіо­тензиногену.
Інші підходи до лікування, у яких перейдено до випробувань III фази (були завершені або тривають), включають інгібітори протонної помпи, метформін, донори та прекурсори оксиду азоту, рекомбінантний антитромбін III, імунний антиген дигоксину та мелатонін. Існують серії випадків, які свідчать, що видалення циркулюючої розчинної fms-подібної тирозинкінази-1 може допомогти стабілізувати ПЕ та пролонгувати вагітність.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Коньков, Д., Бевз, Г., Піскун, А., & Боднарчук, О. (2022). Перспективні напрямки для створення стратегії ефективної медикаментозної профілактики прееклампсії (Огляд літератури). Репродуктивне здоров’я жінки, (3), 49–61. https://doi.org/10.30841/2708-8731.3.2022.262376
Номер
Розділ
ЛЕКЦІЇ ТА ОГЛЯДИ
Біографії авторів

Д.Г. Коньков, Вінницький національний медичний університет иімені М.І. Пирогова, м. Вінниця

Доктор медичних наук, професор кафедри акушерства і гінекології № 1

Г.В. Бевз, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця

Кандидат медичних наук, доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії

А.О. Піскун, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця

Аспірантка кафедри акушерства і гінекології №1

О.В. Боднарчук, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця

Аспірантка кафедри акушерства і гінекології №2

Посилання

Zaporozhan VM, Halych SR, Konkov DG, vynakhidnyk. Vinnytskyi natsionalnyi medychnyi universytet im. M.I. Pyrohova, patentovlasnyk. Sposib doklinichnoi diahnostyky hestatsiinoi endoteliopatii [The method for preclinical diagnosis of gestational endotheliopathy]. Patent Ukrayiny № 71862 A. 2012 Cherv 25. Ukrayina.

Konkov DG. Patohenez ta profilaktyka perynatalnykh vtrat, shcho obumovleni endotelialnoiu dysfunktsiieiu [The pathogenesis and prevention of perinatal losses due to endothelial dysfunction]. [avtoreferat]. Vinnytsia: Vinnyts. nats. med. un-t im. M. I. Pyrohova;2015. 37 s.

Borzenko IB, Konkov DH, Lazurenko VV, Bilyi YeYe. Rol markeriv hestatsiinoi endoteliopatii v rozvytku platsentarnoi dysfunktsii [The role of markers of gestational endotheliopathy in the development of placental dysfunction]. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. 2019;47(7):36-9.

Ministerstvo okhorony zdorov’ya Ukrayiny. Unifikovanyi klinichnyi protokol pervynnoi, vtorynnoi (spetsializovanoi) ta tretynnoi (vysokospetsializovanoi) medychnoi dopomohy «Hipertenzyvni rozlady pid chas vahitnosti, polohiv ta u pisliapolohovomu periodi» [Hypertensive disorders during pregnancy, childbirth and the postpartum period]. 2022. Nakaz № 151. 2022 Sich 24. Kyiv: MOZ; 2022. 56 s.

Aguilar-Cordero MJ, Lasserrot-Cuadrado A, Mur-Villar N, Leon-Rios XA, Rivero-Blanco T, Perez-Castillo IM. Vitamin D, preeclampsia and prematurity: A systematic review and meta-analysis of observational and interventional studies. Midwifery. 2020;87:102707. doi: 10.1016/j.midw.2020.102707.

Alqudah A, McKinley MC, McNally R, Graham U, Watson CJ, T Lyons J, et al. Risk of pre-eclampsia in women taking metformin: a systematic review and meta-analysis. Diabet Med. 2018;35(2):160-72. doi: 10.1111/dme.13523.

Belkaniya GS, Dilenyan LR, Konkov DG, Martusevich AK, Puchalska LG. An anthropogenic model of cardiovascular system adaptation to the Earth’s gravity as the conceptual basis of pathological anthropology. J Physiol Anthropol. 2021;40(1):9. doi: 10.1186/s40101-021-00260-2.

Borzenko I, Konkov D, Kondratova I, Basilayshvili O, Gargin V. Influence of endotheliopathy of spiral arteries on placental ischemia. Georgian Med News. 2019;11(296):131-4.

Brownfoot FC, Hannan NJ, Cannon P, Nguyen Vi, Hastie R, Parry LJ, et al. Sulfasalazine reduces placental secretion of antiangiogenic factors, up-regulates the secretion of placental growth factor and rescues endothelial dysfunction. EBioMedicine. 2019;41:636-48. doi: 10.1016/j.ebiom.2019.02.013.

Brownfoot FC, Hastie R, Hannan NJ, Cannon P, Nguyen TV, Tuohey L, et al. Combining metformin and sulfasalazine additively reduces the secretion of antiangiogenic factors from the placenta: Implications for the treatment of preeclampsia. Placenta. 2020;95:78-83. doi: 10.1016/j.placenta.2020.04.010.

Brownfoot FC, Tong S, Hannan NJ, Binder NK, Walker SP, Cannon P, et al. Effects of pravastatin on human placenta, endothelium, and women with severe preeclampsia. Hypertension. 2015;66(3):687-97;discussion 445. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.115.05445.

Brownfoot FC, Tong S, Hannan NJ, Hastie R, Cannon P, Kaitu’u-Lino TJ. Effects of simvastatin, rosuvastatin and pravastatin on soluble fms-like tyrosine kinase 1 (sFlt-1) and soluble endoglin (sENG) secretion from human umbilical vein endothelial cells, primary trophoblast cells and placenta. BMC Pregnancy Childbirth. 2016;16:117. doi: 10.1186/s12884-016-0902-3.

Brownfoot FC, Tong S, Hannan NJ, Hastie R, Cannon P, Tuohey L, et al. YC-1 reduces placental sFlt-1 and soluble endoglin production and decreases endothelial dysfunction: A possible therapeutic for preeclampsia. Mol Cell Endocrinol. 2015;413:202-8. doi: 10.1016/j.mce.2015.06.033.

Cluver C, Walker SP, Mol BW, Hall D, Hiscock R, Brownfoot FC, et al. A double blind, randomised, placebo-controlled trial to evaluate the efficacy of metformin to treat preterm pre-eclampsia (PI2 Trial): study protocol. BMJ Open. 2019;9(4):e025809. doi: 10.1136/bmjopen-2018-025809.

Cluver CA, Hannan NJ, Van Papendorp E, Hiscock R, Beard S, Mol BW, et al. Esomeprazole to treat women with preterm preeclampsia: a randomized placebo controlled trial. Am J Obstet Gynecol. 2018;219(4):388.e1-388.e17. doi: 10.1016/j.ajog.2018.07.019.

Costantine MM, Cleary K, Hebert MF, Ahmed MS, Brown LM, Ren Z, et al. Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development Obstetric-Fetal Pharmacology Research Units Network. Safety and pharmacokinetics of pravastatin used for the prevention of preeclampsia in high-risk pregnant women: a pilot randomized controlled trial. Am J Obstet Gynecol. 2016;214(6):720.e1-720.e17. doi: 10.1016/j.ajog.2015.12.038.

Costantine MM, West H, Wisner KL, Caritis S, Clark S, Venkataramanan R, et al. Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development Obstetric-Fetal Pharmacology Research Centers (OPRC) Network, Bethesda, MD. A randomized pilot clinical trial of pravastatin versus placebo in pregnant patients at high risk of preeclampsia. Am J Obstet Gynecol. 2021;225(6):666.e1-666.e15. doi: 10.1016/j.ajog.2021.05.018.

De Almeida LGN, Young D, Chow L, Nicholas J, Lee A, Poon M-C, et al. Proteomics and metabolomics profiling of platelets and plasma mediators of thrombo-inflammation in gestational hypertension and preeclampsia. Cells. 2022;11(8):1256. doi: 10.3390/cells11081256.

De Alwis N, Beard S, Mangwiro YT, Binder NK, Kaitu’u-Lino TJ, Brownfoot FC, et al. Pravastatin as the statin of choice for reducing pre-eclampsia-associated endothelial dysfunction. Pregnancy Hypertens. 2020;20:83-91. doi: 10.1016/j.preghy.2020.03.004.

Eddy AC, Howell JA, Chapman H, Taylor E, Mahdi F, George EM, et al. Biopolymer-delivered, maternally sequestered NF-κB (Nuclear Factor-κB) inhibitory peptide for treatment of preeclampsia. Hypertension. 2020;75(1):193-201. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.13368.

Everett TR, Wilkinson IB, Mahendru AA, McEniery CM, Garner SF, Goodall AH, et al. S-Nitrosoglutathione improves haemodynamics in early-onset pre-eclampsia. Br J Clin Pharmacol. 2014;78(3):660-9. doi: 10.1111/bcp.12379.

Feig D. Meta-analysis suggests that metformin may reduce pre-eclampsia compared with insulin use during pregnancy. BMJ Evid Based Med. 2019;24(2):72-3. doi: 10.1136/bmjebm-2018-110975.

Furuhashi F, Tanaka H, Maki S, Tsuji M, Magawa S, Kaneda MK, et al. MIE Study Group. Tadalafil treatment for preeclampsia (medication in preeclampsia; MIE): a multicenter phase II clinical trial. J Matern Fetal Neonatal Med. 2021;34(22):3709-15. doi: 10.1080/14767058.2019.1690447

Gubensek J, Ponikvar R, Premru Srsen T, Vodusek VF, Moertl MG, Lucovnik M, et al. Therapeutic plasma exchange and dextran-sulfate plasma adsorption as extracorporeal treatments of extremely preterm preeclampsia with fetal growth restriction. J Clin Apher. 2021;36(4):595-605. doi: 10.1002/jca.21899.

Haase N, Foster DJ, Cunningham MW, Bercher J, Nguyen T, Shulga-Morskaya S, et al. RNA interference therapeutics targeting angiotensinogen ameliorate preeclamptic phenotype in rodent models. J Clin Invest. 2020;130(6):2928-42. doi: 10.1172/JCI99417.

Hannan NJ, Binder NK, Beard S, Nguyen T-V, Kaitu’u-Lino TJ, Tong S, et al. Melatonin enhances antioxidant molecules in the placenta, reduces secretion of soluble fms-like tyrosine kinase 1 (sFLT) from primary trophoblast but does not rescue endothelial dysfunction: An evaluation of its potential to treat preeclampsia. PLoS One. 2018;13(4):e0187082. doi: 10.1371/journal.pone.0187082.

Hastie R, Bergman L, Cluver CA, Wikman A, Hannan NJ, Walker SP, et al. Proton pump inhibitors and preeclampsia risk among 157 720 women. Hypertension. 2019;73(5):1097-1103. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.12547.

Hastie R, Brownfoot FC, Pritchard N, Hannan NJ, Cannon P, Nguyen V, et al. EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) signaling and the mitochondria regulate sFlt-1 (Soluble FMS-Like Tyrosine Kinase-1) secretion. Hypertension. 2019;73(3):659-670. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.12300.

Hawkes N. Trial of Viagra for fetal growth restriction is halted after baby deaths. BMJ. 2018;362:k3247. doi: 10.1136/bmj.k3247.

Henderson JT, Vesco KK, Senger CA, Thomas RG, Redmond N. Aspirin use to prevent preeclampsia and related morbidity and mortality. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2021, Report No.: 21-05274-EF-1.

Hobson SR, Gurusinghe S, Lim R, Alers NO, Miller SL, Kingdom JC, et al. Melatonin improves endothelial function in vitro and prolongs pregnancy in women with early-onset preeclampsia. J Pineal Res. 2018;65(3):e12508. doi: 10.1111/jpi.12508.

Queensland Clinical Guidelines. Hypertension and pregnancy [Internet]. Queensland Clinical Guidelines: Statewide Maternity and Neonatal Clinical Network (Queensland); 2021. 36 p. Available from: https://www.health. qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0034/ 139948/g-hdp.pdf.

Hu J, Zhang J, Zhu B. Protective effect of metformin on a rat model of lipopolysaccharide-induced preeclampsia. Fundam Clin Pharmacol. 2019;33(6):649-58. doi: 10.1111/fcp.12501.

Jia X, Zhang R, Guo J, Yue H, Liu Q, Guo L, et al. Resveratrol supplementation prevents hypertension in hypertensive pregnant rats by increasing sodium excretion and serum nitric oxide level. Int J Hypertens. 2020;2020:4154010. doi: 10.1155/2020/4154010.

Kalafat E, Sukur YE, Abdi A, Thilaganathan B, Khalil A. Metformin for prevention of hypertensive disorders of pregnancy in women with gestational diabetes or obesity: systematic review and meta-analysis of randomized trials. Ultrasound Obstet Gynecol. 2018;52(6):706-14. doi: 10.1002/uog.19084.

Kinshella MW, Sarr C, Sandhu A, Bone JN, Vidler M, Moore SE, et al. PRECISE Network. Calcium for pre-eclampsia prevention: a systematic review and network meta-analysis to guide personalised antenatal care. BJOG. 2022. doi: 10.1111/1471-0528.17222.

Konkov DG, Piskun AO. The features of placental angiogenesis in early preeclampsia. Actual Questions Modern Gynecol Perinatol. 2018;4:25-9.

Konkov DG, Zaporozhan VМ, Grinevich VN. Abnormal spiral artery remodelling in the decidual segment during gestational endotheliopathy. Proceedings of the 3rd European Conference on Biology and Medical Sciences. Vienna: East West, Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH; 2014, p. 76-81.

Kräker K, O’Driscoll JM, Schütte T, Herse F, Patey O, Golic M, et al. Statins reverse postpartum cardiovascular dysfunction in a rat model of preeclampsia. Hypertension. 2020;75(1):202-10. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.13219.

Kumasawa K, Iriyama T, Nagamatsu T, Osuga Y, Fujii T. Pravastatin for preeclampsia: From animal to human. J Obstet Gynaecol Res. 2020;46(8):1255-62. doi: 10.1111/jog.14295.

Lai T, Wu M, Liu J, Luo M, He L, Wang X, et al. Acid-suppressive drug use during pregnancy and the risk of childhood asthma: a meta-analysis. Pediatrics. 2018;141(2):e20170889. doi: 10.1542/peds.2017-0889.

Lam GK, Hopoate-Sitake M, Adair CD, Buckalew VM, Johnson DD, Lewis DF, et al. Digoxin antibody fragment, antigen binding (Fab), treatment of preeclampsia in women with endogenous digitalis-like factor: a secondary analysis of the DEEP Trial. Am J Obstet Gynecol. 2013;209(2):119.e1-6. doi: 10.1016/j.ajog.2013.04.010.

Langston-Cox AG, Marshall SA, Palmer KR, Wallace EM. Prolong: a double-blind randomised placebo-controlled trial of broccoli sprout extract in women with early onset preeclampsia. A clinical trial protocol. BMJ Open. 2019;9(10):e027493. doi: 10.1136/bmjopen-2018-027493.

Lefkou E, Mamopoulos A, Fragakis N, Dagklis T, Vosnakis C, Nounopoulos E, et al. Clinical improvement and successful pregnancy in a preeclamptic patient with antiphospholipid syndrome treated with pravastatin. Hypertension. 2014;63(5):e118-9. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.114.03115.

Lemoine E, Thadhani R. Affordable preeclampsia therapeutics. Trends Pharmacol Sci. 2019;40(2):85-87. doi: 10.1016/j.tips.2018.12.007.

Li F, Fushima T, Oyanagi G, Townley-Tilson HWD, Sato E, Nakada H, et al. Nicotinamide benefits both mothers and pups in two contrasting mouse models of preeclampsia. Proc Natl Acad Sci U S A. 2016;113(47):13450-5. doi: 10.1073/pnas.1614947113.

Li L, Yang H, Chen P, Xin T, Zhou Q, Wei D, et al. Trophoblast-targeted nanomedicine modulates placental sFLT1 for preeclampsia treatment. Front Bioeng Biotechnol. 2020;8:64. doi: 10.3389/fbioe.2020.00064.

Li Q, Yin L, Si Y, Zhang C, Meng Y, Yang W. The bioflavonoid quercetin improves pathophysiology in a rat model of preeclampsia. Biomed Pharmacother. 2020;127:110122. doi: 10.1016/j.biopha.2020.110122.

Lo CCW, Lo ACQ, Leow SH, Fisher G, Corker B, Batho O, et al. Future cardiovascular disease risk for women with gestational hypertension: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Am Heart Assoc. 2020;9(13):e013991. doi: 10.1161/JAHA.119.013991.

Lokki AI, Haapio M, Heikkinen-Eloranta J. Eculizumab treatment for postpartum HELLP syndrome and aHUS-Case Report. Front Immunol. 2020;11:548. doi: 10.3389/fimmu.2020.00548.

Ma’ayeh M, Rood KM, Kniss D, Costantine MM. Novel Interventions for the Prevention of Preeclampsia. Curr Hypertens Rep. 2020;22(2):17. doi: 10.1007/s11906-020-1026-8.

Makris A, Yeung KR, Lim SM, Sunderland N, Heffernan S, Thompson JF, et al. Placental growth factor reduces blood pressure in a uteroplacental ischemia model of preeclampsia in nonhuman primates. Hypertension. 2016;67(6):1263-72. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.116.07286.

Manz XD, Albers HJ, Symersky P, Aman J, Van der Meer AD, Harm Jan Bogaard, et al. In vitro microfluidic disease model to study whole blood-endothelial interactions and blood clot dynamics in real-time. J Vis Exp. 2020;(159). doi: 10.3791/61068.

Marshall SA, Leo CH, Girling JE, Tare M, Beard S, Hannan NJ, et al. Relaxin treatment reduces angiotensin II-induced vasoconstriction in pregnancy and protects against endothelial dysfunction. Biol Reprod. 2017;96(4):895-906. doi: 10.1093/biolre/iox023.

Monari F, Menichini D, Pignatti L, Basile L, Facchinetti F, Neri I. Effect of L-arginine supplementation in pregnant women with chronic hypertension and previous placenta vascular disorders receiving Aspirin prophylaxis: a randomized control trial. Minerva Obstet Gynecol. 2021;73(6):782-9. doi: 10.23736/S2724-606X.21.04827-2.

Ohtsuki M, Chigusa Y, Mogami H, Ueda A, Kawasaki K, Yamaguchi K, et al. The effect of celecoxib for treatment of preterm labor on fetuses during the second trimester of pregnancy: A pilot case series. Taiwan J Obstet Gynecol. 2022;61(2):277-81. doi: 10.1016/j.tjog.2022.02.015.

Onda K, Tong S, Beard S, Binder N, Binder N, Muto M, Senadheera SN, et al. Proton pump inhibitors decrease soluble fms-like tyrosine kinase-1 and soluble endoglin secretion, decrease hypertension, and rescue endothelial dysfunction. Hypertension. 2017;69(3):457-68. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.116.08408.

Onda K, Tong S, Nakahara A, Kondo M, Monchusho H, Hirano T, et al. Sofalcone upregulates the nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2/heme oxygenase-1 pathway, reduces soluble fms-like tyrosine kinase-1, and quenches endothelial dysfunction: potential therapeutic for preeclampsia. Hypertension. 2015;65(4):855-62. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.114.04781.

Paidas MJ, Tita ATN, Macones GA, Saade GA, Ehrenkranz RA, Triche EW, et al. Prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled evaluation of the pharmacokinetics, safety and efficacy of recombinant antithrombin versus placebo in preterm preeclampsia. Am J Obstet Gynecol. 2020;223(5):739.e1-739.e13. doi: 10.1016/j.ajog.2020.08.004.

Piskun A, Konkov D, Lastovetska O. Patomorphological changes in placenta in women with early and late preeclampsia. In: The proceedings of the 27th biannual European Congress of Obstetrics and Gynaecology EBCOG; 2020 May 14-16; Bergen. Bergen (Norway); 2020, p. 26495.

Ponmozhi G, Keepanasseril A, Mathaiyan J, Manikandan K. Nitric Oxide in the Prevention of Pre-eclampsia (NOPE): a double-blind randomized placebo-controlled trial assessing the efficacy of isosorbide mononitrate in the prevention of pre-eclampsia in high-risk women. J Obstet Gynaecol India. 2019;69(Suppl 2):103-110. doi: 10.1007/s13224-018-1100-1.

Rahnemaei FA, Fashami MA, Abdi F, Abbasi M. Factors effective in the prevention of Preeclampsia:A systematic review. Taiwan J Obstet Gynecol. 2020;59(2):173-82. doi: 10.1016/j.tjog.2020.01.002.

Ramma W, Ahmed A. Therapeutic potential of statins and the induction of heme oxygenase-1 in preeclampsia. J Reprod Immunol. 2014;101-102(100):153-60. doi: 10.1016/j.jri.2013.12.120.

Rana S, Lemoine E, Granger JP, Karumanchi SA. Preeclampsia: pathophysiology, challenges, and perspectives. Circ Res. 2019;124(7):1094-112. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.118.313276.

Regal JF, Burwick RM, Fleming SD. The complement system and preeclampsia. Curr Hypertens Rep. 2017;19(11):87. doi: 10.1007/s11906-017-0784-4.

Reijnders D, Liu CC, Xu X, Zhao AM, Olson KN, Butler SD, et al. Celecoxib restores angiogenic factor expression at the maternal-fetal interface in the BPH/5 mouse model of preeclampsia. Physiol Genomics. 2018;50(5):385-92. doi: 10.1152/physiolgenomics.00115.2017.

Roberts JM, Myatt L, Spong CY, Hauth JC, Leveno KJ, Pearson GD, et al. Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development Maternal-Fetal Medicine Units Network. Vitamins C and E to prevent complications of pregnancy-associated hypertension. N Engl J Med. 2010;362(14):1282-91. doi: 10.1056/NEJMoa0908056.

Saito J, Yakuwa N, Sandaiji N, Kawasaki H, Kaneko K, Suzuki T, et al. Esomeprazole during pregnancy and lactation: esomeprazole levels in maternal serum, cord blood, breast milk, and the infant’s serum. Breastfeed Med. 2020;15(9):598-601. doi: 10.1089/bfm.2020.0175.

Saleh L, Samantar R, Garrelds IM, Van den Meiracker AH, Visser W, Jan Danser AH, et al. Low Soluble Fms-Like Tyrosine Kinase-1, Endoglin, and endothelin-1 levels in women with confirmed or suspected preeclampsia using proton pump inhibitors. Hypertension. 2017;70(3):594-600. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.09741.

Sandrim VC, Caldeira-Dias M, Montenegro MF. Esomeprazole to treat women with preeclampsia: possible implications in the nitric oxide homeostasis. Am J Obstet Gynecol. 2019;220(2):206-7. doi: 10.1016/j.ajog.2018.10.008.

Sekimoto A, Tanaka K, Hashizume Y, Sato E, Sato H, Ikeda T, et al. Tadalafil alleviates preeclampsia and fetal growth restriction in RUPP model of preeclampsia in mice. Biochem Biophys Res Commun. 2020;521(3):769-74. doi: 10.1016/j.bbrc.2019.10.186.

Fogacci S, Fogacci F, Banach M, Michos ED, Hernandez AV, Lip GYH, et al. Vitamin D supplementation and incident preeclampsia: A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. Clinical Nutrition. 2020;39(6):1742-52. doi: 10.1016/j.clnu.2019.08.015.

Simon-Tillaux N, Lecarpentier E, Tsatsaris V, Hertig A. Sildenafil for the treatment of preeclampsia, an update: should we still be enthusiastic? Nephrol Dial Transplant. 2019;34(11):1819-26. doi: 10.1093/ndt/gfy328.

Konkov DG, Piskun AO, Taran OA, Kostur GV. Specialties of hystomorphometrical changes in placenta of women with early and late preeclampsia. Wiad Lek. 2020;73(1):151-5.

Syngelaki A, Nicolaides KH, Balani J, Hyer S, Akolekar R, Kotecha R, et al. Metformin versus placebo in obese pregnant women without diabetes mellitus. N Engl J Med. 2016;374(5):434-43. doi: 10.1056/NEJMoa1509819.

Thadhani R, Hagmann H, Schaarschmidt W, Roth B, Cingoez T, Karumanchi SA, et al. Removal of soluble Fms-Like Tyrosine Kinase-1 by dextran sulfate apheresis in preeclampsia. J Am Soc Nephrol. 2016;27(3):903-13. doi: 10.1681/ASN.2015020157.

Tong S, Kaitu’u-Lino TJ, Hastie R, Brownfoot F, Cluver C, Hannan N, et al. Pravastatin, proton-pump inhibitors, metformin, micronutrients, and biologics: new horizons for the prevention or treatment of preeclampsia. Am J Obstet Gynecol. 2022;226(2S):1157-70. doi: 10.1016/j.ajog.2020.09.014.

Trapani A Jr, Gonçalves LF, Trapani TF, Vieira S, Pires M, Pires MMS. Perinatal and Hemodynamic Evaluation of Sildenafil Citrate for Preeclampsia Treatment: A Randomized Controlled Trial. Obstet Gynecol. 2016;128(2):253-9. doi: 10.1097/AOG.0000000000001518.

Turanov AA, Lo A, Hassler MR, Makris A, Ashar-Patel A, Alterman JF, et al. RNAi modulation of placental sFLT1 for the treatment of preeclampsia. Nat Biotechnol. 2018:10.1038/nbt.4297. doi: 10.1038/nbt.4297.

Turner JM, Russo F, Deprest J, Mol BW, Kumar S. Phosphodiesterase-5 inhibitors in pregnancy: Systematic review and meta-analysis of maternal and perinatal safety and clinical outcomes. BJOG. 2022. doi: 10.1111/1471-0528.17163.

Vadillo-Ortega F, Perichart-Perera O, Espino S, Avila-Vergara MA, Ibarra I, Ahued R, et al. Effect of supplementation during pregnancy with L-arginine and antioxidant vitamins in medical food on pre-eclampsia in high risk population: randomised controlled trial. BMJ. 2011;342:d2901. doi: 10.1136/bmj.d2901.

Vahedian-Azimi A, Makvandi S, Banach M, Reiner Ž, Sahebkar A. Fetal toxicity associated with statins: A systematic review and meta-analysis. Atherosclerosis. 2021;327:59-67. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2021.05.006.

Valdés G. Focus on today’s evidence while keeping an eye on the future: lessons derived from hypertension in women. J Hum Hypertens. 2022. doi: 10.1038/s41371-021-00652-y.

Wang F, Cao G, Yi W, Li L, Cao X. Effect of metformin on a preeclampsia-like mouse model induced by high-fat diet. Biomed Res Int. 2019;2019:6547019. doi: 10.1155/2019/6547019.

Wen SW, White RR, Rybak N, Gaudet LM, Robson S, Hague W, et al. FACT Collaborating Group. Effect of high dose folic acid supplementation in pregnancy on pre-eclampsia (FACT): double blind, phase III, randomised controlled, international, multicentre trial. BMJ. 2018;362:k3478. doi: 10.1136/bmj.k3478.

Whigham CA, Hastie R, Hannan NJ, Brownfoot F, Pritchard N, Cannon P, et al. Placental growth factor is negatively regulated by epidermal growth factor receptor (EGFR) signaling. Placenta. 2021;114:22-8. doi: 10.1016/j.placenta.2021.08.002.

Winkler K, Contini C, König B, Krumrey B, Pütz G, Zschiedrich S, et al. Treatment of very preterm preeclampsia via heparin-mediated extracorporeal LDL-precipitation (H.E.L.P.) apheresis: The Freiburg preeclampsia H.E.L.P.-Apheresis study. Pregnancy Hypertens. 2018;12:136-43. doi: 10.1016/j.preghy.2018.04.007.

Wu P, Haththotuwa R, Kwok CS, Babu A, Babu A, Kotronias RA, Rushton C, et al. Preeclampsia and future cardiovascular health: a systematic review and meta-analysis. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2017;10(2):e003497. doi: 10.1161/CIRCOUTCOMES.116.003497.

Xu L, Wang X, Wang C, Li W, Liu H. L-arginine supplementation improved neonatal outcomes in pregnancies with hypertensive disorder or intrauterine growth restriction: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Clin Nutr. 2022;41(7):1512-22. doi: 10.1016/j.clnu.2022.05.014.

Yang Y, Xu P, Zhu F, Liao J, Wu Y, Hu M, et al. The potent antioxidant MitoQ protects against preeclampsia during late gestation but increases the risk of preeclampsia when administered in early pregnancy. Antioxid Redox Signal. 2021;34(2):118-36. doi: 10.1089/ars.2019.7891.

Yau JW, Teoh H, Verma S. Endothelial cell control of thrombosis. BMC Cardiovasc Disord. 2015;15:130. doi: 10.1186/s12872-015-0124-z.

Yebyo HG, Aschmann HE, Kaufmann M, Puhan MA. Comparative effectiveness and safety of statins as a class and of specific statins for primary prevention of cardiovascular disease: A systematic review, meta-analysis, and network meta-analysis of randomized trials with 94,283 participants. Am Heart J. 2019;210:18-28. doi: 10.1016/j.ahj.2018.12.007.

Yip KC, Luo Z, Huang X, Lee W, Li L, Dai C, et al. The role of aspirin dose and initiation time in the prevention of preeclampsia and corresponding complications: a meta-analysis of RCTs. Arch Gynecol Obstet. 2022;305(6):1465-79. doi: 10.1007/s00404-021-06349-4.

Zarek J, Koren G. The fetal safety of statins: a systematic review and meta-analysis. J Obstet Gynaecol Can. 2014;36(6):506-9. doi: 10.1016/S1701-2163(15)30565-X.

Zhao R, Zhou L, Wang S, Xiong G, Hao L. Association between maternal vitamin D levels and risk of adverse pregnancy outcomes: a systematic review and dose-response meta-analysis. Food Funct. 2022;13(1):14-37. doi: 10.1039/d1fo03033g.