Вплив гістеректомії на функцію збережених яєчників та корекція гормонального дисбалансу

Основний зміст сторінки статті

О.М. Прощенко
І.Б. Венцківська

Анотація

Мета дослідження: оцінювання гормональних порушень у пацієнток після радикального лікування з приводу лейоміоми матки та розроблення терапевтичних опцій для корекції.
Матеріали та методи. Проведено клініко-лабораторне оцінювання перебігу післяопераційного періоду у 160 жінок репродуктивного віку, які прооперовані з приводу лейоміоми матки. Сформовано досліджувані групи: І група –
90 пацієнток, яким виконано вагінальну гістеректомію (ГЕ) з опортуністичною сальпінгектомією зі збереженням яєчників, та ІІ група – 70 пацієнток, яким проведено класичну абдомінальну ГЕ з опортуністичною сальпінгектомією зі збереженням яєчників. До контрольної групи увійшли 50 жінок репродуктивного віку з безсимптомною міомою.
Для оцінювання ефективності запропонованої програми було сформовано такі групи: основна група – 46 пацієнток, яким виконано вагінальну ГЕ з опортуністичною сальпінгектомією зі збереженням яєчників, та 36 жінок, яким виконано абдомінальну ГЕ з опортуністичною сальпінгектомією зі збереженням яєчників, – що отримувала запропоновану програму корекції, та група порівняння, у яку увійшли 44 та 34 хворі після вагінальної та абдомінальної ГЕ з опортуністичною сальпінгектомією зі збереженням яєчників відповідно, у яких післяопераційний та реабілітаційний періоди моніторовані згідно із загальноприйнятими стандартами.
Діагностична програма включала оцінювання гормонального гомеостазу, опрацювання анкет-опитувальників для визначення ступеня тяжкості постгістеректомічного синдрому за допомогою модифікованого менопаузального індексу, вираженості урогенітальної та сексуальної дисфункції, а також визначення показників вульвовагінальної атрофії за шкалою Barlow.
Результати. Установлено наявність нейровегетативних симптомів у 36,7% жінок у І групі та 48,6% – у ІІ групі, вегетосудинних симптомів – у 46,7% та 62,3% спостереженнях відповідно. Інсомнія характеризувалася порушенням саме процесу сну, збереженням відчуття втоми після пробудження. Необхідно відзначити зростання у період до 36 міс після операції частки серцево-судинних захворювань (артеріальна гіпертензія, дисгормональна кардіоміопатія та їхнє поєднання), у 23,1% діагностовано дисгормональну мастопатію, удвічі частіше жінки повідомляли про артралгію, ранкову скутість суглобів, остеоалгію.
Оцінювання сексуальних порушень та проявів дисфункції урогенітального тракту дозволило відзначити найбільш вагому частку дизуричних скарг у 72,9% випадків у ІІ групі після класичної трансабдомінальної ГЕ. До 36 міс після операції верифіковано субклінічний гіпотиреоз у 62,2% жінок І групи та у 31,4% – ІІ групи; клінічно значущий гіпотиреоз – у 21,1% та 55,7% відповідно.
Слід зазначити, що у половини спостережень без статистично значущих відмінностей від методики виконання ГЕ гормональний дисбаланс із проявами гіпоестрогенії верифікують до 36 міс моніторингу. При цьому важливим фактором є вік пацієнток, яким виконано оперативне втручання, – нейроендокринні, вегетосудинні порушення та спектр клінічних проявів психосоматичного характеру розвиваються у більшому відсотку та значно раніше у жінок пізнього репродуктивного віку.
При застосуванні запропонованої програми терапевтичних опцій після ГЕ зі збереженням яєчників спостерігали тенденцію до нормалізації середніх показників естрадіолу, прогестерону та тестостерону, констатовано наближення до референтних значень параметрів пролактину та кортизолу. Концентрація естрадіолу у жінок основної клінічної групи підвищувалася, хоча залишалася значно нижче вікової норми, і найбільш суттєво нормалі­зувалися зазначені параметри у жінок, що отримували замісну гормональну терапію. Клінічно позитивний ефект у пацієнток щодо вираженості нейровегетативних та психоемоційних проявів на фоні диференційованого лікування спостерігався уже після 3 міс від початку терапії.
Висновки. Отримані результати дозволили припустити, що оптимізація лікувальної програми із застосуванням запропонованого комплексу медикаментозних препаратів у жінок досліджуваних груп приводить до відносної нормалізації гормонального статусу та ініціації компенсаторно-пристосувальних реакцій організму. Це сприяє покращенню якості життя та нівелюванню симптомокомплексу гіпоестрогенемії.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Прощенко, О., & Венцківська, І. (2022). Вплив гістеректомії на функцію збережених яєчників та корекція гормонального дисбалансу. Репродуктивне здоров’я жінки, (3), 18–26. https://doi.org/10.30841/2708-8731.3.2022.262367
Номер
Розділ
НА ДОПОМОГУ ЛІКАРЮ-ПРАКТИКУ
Біографії авторів

О.М. Прощенко, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Кандидат медичних наук, асистент кафедри акушерства та гінекології №1

І.Б. Венцківська, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Доктор медичних наук, завідувачка кафедри акушерства та гінекології №1

Посилання

Parashchuk YUS, Hryshchenko MH, Parashchuk VYU. Operatyvna hinekolohiya: navch. posibnyk. Kharkiv: KHNMU; 2017. 132 s.

Roseske NC. Hysterectomy and other gynecological surgeries: a psychological view. Women’s place in med psychol interfaces. 2007;1:172-80. doi: 10.1007/978-1-4615-8840-5_16.

Fernandez H, Farrugia M, Jones SE, Mauskopf JA, Oppelt P, Subramanian D. Rate, type, and cost of invasive interventions for uterine myomas in Germany, France, and England. J Minim Invasive Gynecol. 2009;16(1):40-6. doi: 10.1016/j.jmig.2008.09.581.

Reboul Q, Mehdi A, Chauleur C. Vaginal hysterectomy in outpatient procedure: Feasibility and satisfaction study. Gynecol Obstet Fertil Senol. 2018;46(2):65-70. doi: 10.1016/j.gofs.2017.12.010.

Semenyuk LM. Demyanenko LV, Yarotska KM. Endokrynni dysbalansy yak predyktor formuvannya posthisterktomichnoho syndromu u zhinok reproduktyvnoho viku. Zb nauk prats spivrobitnykiv NMAPO imeni P.L. Shupyka. 2018;31(1):171-5.

Lee DY, Park HJ, Kim BG. Bae D-S, Yoon B-K, Choi D. Change in the ovarian environment after hysterectomy as assessed by ovarian arterial blood flow indices and serum anti-Mullerian hormone levels. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2010;151(1):82-5. doi: 10.1016/j.ejogrb.2010.02.037.

Lashkul OS. Kachestvo zhizni i seksualnaya funktsiya u zhenshchin, operirovannykh na organakh reproduktivnoy sistemy. Zaporozhskiy med zhurn. 2018;20(1(106):76-81.

Robinson D, Ioozs-Hobson P, Cardoso L. The effect of hormones on the lower urinary tract. Menopause. 2013;19:155-62. doi: 10.1177/1754045313511398.

Farquhar CM, Sadler L, Harvey SA, Stewart AW. The association of hysterectomy and menopause: a prospective cohort study. BJOG. 2005;112(7):956-62 doi: 10.1111/j.1471-0528.2005.00696.x.

Shcherbyna MO. Skorbach OI, Skorbach YUI, Dynnik OO, Kuzmina OO. Kliniko-metabolichni naslidky posthisterektomichnoho syndromu. Zb nauk pratsʹ Asotsiatsiyi akusher-hinekol Ukrayiny. 2017;2(40):296-30.

Moorman PG, Myers ER, Schildkraut JM, Iversen ES, Wang F, Warren N. Effect of hysterectomy with ovarian preservation on ovarian function. J Obstet Gynecol. 2011;118(6):1271-9. doi: 10.1097/AOG.0b013e318236fd12.

Laughlin-Tommaso SK, Khan Z, Weaver AL, Smith CY, Rocca WA, Elizabeth AS. Cardiovascular and metabolic morbidity after hysterectomy with ovarian conservation: a cohort study. Menopause. 2018;25(5):483-92. doi: 10.1097/GME.0000000000001043.

Ching-Hsiang C, Weishan C, I-Ju T, Chung YH, Jen-Hung W, Shinn-Zong L, et al. Diabetes mellitus risk after hysterectomy, Medicine. 2021;100 (4):e24468. doi: 10.1097/MD.0000000000024468.

Richards DH. A post-hysterectomy syndrome. Lancet. 1974;2(7887):983-5. doi: 10.1016/s0140-6736(74)92074-1.

Vomvolaki E, Kalmantis K, Kioses E, Antsaklis A.The effect of hysterectomy on sexuality and psychological changes. Eur J Contraception Reprod Health Care. 2006;11(1):23-7. doi: 10.1080/13625180500430200.

Lypchanska HM, Kvashenko VP, Holubyatnykov IV. Osoblyvosti hemodynamiky yayechnykiv pislya histerektomiyi u zhinok reproduktyvnoho viku. Visn. Khark. nats. un-tu. 2006;20:102-6.

Souza AZ, Fonseca AM, Izzo VM. Clauzet RM, Salvatore CA. Ovarian histology and function after total abdominal hysterectomy. J Obstet Gynecol. 1986;68(6):847-9.

Read MD, Edey KA, Hapeshi J, Foy C. The age of ovarian failure following premenopausal hysterectomy with ovarian conservation. Menopause Int. 2010;16(2):56-9. doi: 10.1258/mi.2010.010022.

Kostikov VV. Osoblyvosti operatyvnoho likuvannya hinekolohichnykh zakhvoryuvan laparotomichnym ta laparoskopichnym dostupom u zhinok z ekstrahenitalʹnoyu patolohiyeyu. Zdorove zhenshchyny. 2017;120(4):111-4.

Nahás EAP, Pontes A, Nahas-Neto J, Borges VTM, Dias R, Traiman P. Effect of Total Abdominal Hysterectomy on Ovarian Blood Supply in Women of Reproductive Age. J Ultrasound Med. 2005;24:169-74. doi: 10.7863/jum.2005.24.2.169.

Guldberg R, Wehberg S, Skovlund CW, Mogensen O, Lidegaard O. Salpingectomy as standard at hysterectomy? A Danish cohort study, 1977–2010. BMJ Open. 2013;3(6):e002845. doi: 10.1136/bmjopen-2013-002845.

Morelli M, Venturella R, Mocciaro R, Di Cello A, Rania E, Lico D, et al. Prophylactic salpingectomy in premenopausal low-risk women for ovarian cancer: Primum non nocere. Gynecol Oncol. 2013;129:448-51. doi: 10.1016/j.ygyno.2013.03.023.

Horovoho VI, Yatsyny OI. Netrymannya sechi u zhinok: navch pos. Vinnytsya: TOV “TVORY”; 2020. 472 s.

Lüthje P, Hirschberg AL, Brauner A. Estrogenic action on innate defense mechanisms in the urinary tract. Maturitas. 2014;77(1):32-6. doi: 10.1016/j.maturitas.2013.10.018.

Lukacz ES, Santiago-Lastra Y, Albo ME, Brubaker L. Urinary incontinence in women. A review. JAMA. 2017;318:1592-604.

Edey KA, Rundle S, Hickey M. Hormone replacement therapy for women previously treated for endometrial cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2018;2018(5): CD008830. doi: 10.1002/14651858.CD008830.pub3. doi: 10.1002/14651858.

The NAMS 2017 Hormone Therapy Position Statement Advisory Panel. The 2017 hormone therapy position statement of The North American Menopause Society Menopause. Menopause. 2017;24(7):728-53. doi: 10.1097/GME.0000000000000921.