Особливості менструальної функції у жінок з морбідним ожирінням

Основний зміст сторінки статті

М.І. Гламазда

Анотація

Мета дослідження: вивчення особливостей перебігу та становлення менструального функції у пацієнток з морбідним ожирінням (МО).
Матеріали та методи. Проведено опитування 97 пацієнток репродуктивного віку з МО, які увійшли до основної групи, та 60 здорових жінок, які увійшли до групи контролю. Усі жінки були зіставні за віком – середній вік обстежуваних жінок становив 34,7±2,6 року. Індекс маси тіла жінок основної групи становив 38,8±4,2 кг/м2, контрольної групи – 22,6±2,8 кг/м2.
Усі пацієнтки дали інформовану згоду на оброблення їхніх персональних даних. Отримані цифрові дані обробляли з використанням ліцензійних статистичних програм Excel Microsoft Office 2007 і Stata 12 із застосуванням методів варіаційної статистики.
Результати. Раннє менархе відзначено у 35 (36,08%) пацієнток основної групи проти 4 (6,67%) осіб контрольної (р<0,05), пізнє – у 38 (39,17%) та 7 (11,67%) жінок відповідно (р<0,05), порушення становлення менструальної функції – у 65 (67,01%) та 12 (20,0%; р<0,05), олігоменорею – у 54 (56,67%) і 5 (8,33%; р<0,05) відповідно та гіперменорею – у 38,14% жінок основної групи. Часто пацієнтки з МО мали порушення менструального циклу у формі скорочення та рясних менструацій.
У жінок із МО порівняно зі здоровими жінками достовірно частіше діагностовано синдром полікістозних яєчників – 21 (18,55%) особа, аномальні маткові кровотечі – 37 (38,14%), гіперплазію ендометрія – 18 (19,14%), лейоміому матки – 27 (27,83%), ендометріоз – 22 (22,68%), безпліддя – 28 (28,86%) та доброякісні захворювання грудних залоз – 36 (37,11%) пацієнток.
Заключення. У жінок з морбідним ожирінням встановлено високу частоту розладів оваріально-менструальної функції, що може бути свідченням існування тісного взаємозв’язку між наявністю ожиріння та розвитком дисгормональних змін у жіночій репродуктивній системі.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Гламазда, М. (2021). Особливості менструальної функції у жінок з морбідним ожирінням. Репродуктивне здоров’я жінки, (9-10), 100–104. https://doi.org/10.30841/2708-8731.9-10.2021.252602
Розділ
ГІНЕКОЛОГІЯ

Посилання

Crujeiras AB, Casanueva FF. Obesity and the reproductive system disorders: epigenetics as a potential bridge. Hum Reprod Update. 2014;34(5):123-36. doi: 10.1093/humupd/dmu060.

Barak A-T, Weintraub AY, Levi I, Sheiner E. Downsizing pregnancy complications: a study of paired pregnancy outcomes before and after bariatric surgery. Surg Obes Relat Dis. 2012;8(4):434-9. doi: 10.1016/j.soard.2011.12.009.

Kovaleva YUV. Gormony zhirovoy tkani i ikh rol’ v formirovanii narusheniy gormonal’nogo statusa i patogeneze narusheniy u zhenshchin. Arterial Gipertenziya. 2015;21(4):356-37. doi: 10.18705/1607-419X-2015-21-4-356-370.

Mourad WS, Diamond K, Mahshid N-A. Obesity and menstrual disorders // Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2015;29(4):516-27. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2014.10.010.

Tatarchuk TF, Kosey NV, Regeda SÍ, Tutchenko TM, Glamazda MÍ. Rol porushen reproduktivnogo zdorovya v rozvitku metabolicheskogo sindroma u zhenshchin. Zhurn Nats akademíí med nauk Ukraíni. 2019;25(1):77-87.

Kovaleva YuV. Rol ozhyrenyia v razvytyy narushenyi menstrualnoi y reproduktyvnoi funktsyi. Ross vestnyk akushera-hynekol. 2014;(2):43-51.

Donato JrJ, Cravo RM, Frazao R, Elias CF. Hypothalamic sites of leptin action linking metabolism and reproduction. Neuroendocrinol. 2011;93(1):9-18. doi: 10.1159/000322472.

Norman JE. The adverse effects of obesity on reproduction. Reprod. 2010;140(30:343-5. doi: 10.1530/REP-10-0297.

Despres JP, Nadeau A, Temblay A, Ferland M, Moorjani S, Lupien PJ, et al. Role of deep abdominal fat in the association between regional adipose tissue distribution and glucose tolerance in obese women. Diabetes. 2013;38(3):304-9. doi: 10.2337/diab.38.3.304.

Kafaei-Atrian M, Mohebbi-Dehnavi Z, Sayadi L, Asghari-Jafarabadi M, Karimian-Taheri Z, Afshar M. The relationship between the duration of menstrual bleeding and obesity-related anthropometric indices in students. J Educ Health Promot. 2019;(8):81. doi: 10.4103/jehp.jehp_24_18

Hlants S. Medyko-byolohycheskaia statystyka: per. s anhl. Moskva: Praktyka; 1998. 459 s.