Акушерські та перинатальні аспекти багатоплідної вагітності

Основний зміст сторінки статті

В.Г. Сюсюка
О.Д. Кирилюк
О.В. Бабінчук
Н.Ю. Богуславська
О.І. Бачуріна
О.А. Єршова

Анотація

У статті представлені епідеміологічні дані, сучасна термінологія, особливості перебігу гестації, а також акушерські та перинатальні наслідки розродження жінок з багатоплідною вагітністю. Актуальність вивчення даної проблеми зумовлена тим фактом, що перебіг багатоплідної вагітності майже в усіх пацієнток супроводжується різноманітними ускладненнями, а їхнє прогнозування та профілактика мають першочергове значення. Незважаючи на увагу, яку приділяють багатоплідній вагітності, частота ускладнень при цьому залишається високою. Їхнє лікування має здійснюватися у закладах ІІІ рівня перинатальної допомоги.
Акцентовано увагу на особливостях розродження вагітних відповідно до порядку надання медичної допомоги жінкам з багатопліддям. Важливим є питання визначення термінів і тактики розродження при багатоплідній вагітності. Вибір способу розродження залежить від акушерського анамнезу, терміну вагітності, положення плодів та передлежання, передбачуваної маси та розмірів плодів, хоріальності, стану плодів та матері, також має значення наявність/відсутність показань до кесарева розтину.
Оптимальним терміном розродження неускладненої двійні є 37 тиж вагітності (монохоріальна діамніотична двійня — 36–37 тиж, дихоріальна — 37–38 тиж), оскільки у цьому терміні вагітності ризики антенатальної загибелі плодів та ранньої неонатальної смерті є мінімальними. Розродження жінок з монохоріальною моноамніотичною двійнею проводяться у термін повних 32 тиж вагітності шляхом кесарева розтину. Серед інших показань до кесарева розтину є трійня та більша кількість плодів, а також зрощені близнюки, поперечне або тазове передлежання першого плода, двійня у поєднанні з рубцем на матці, невдала спроба зовнішньо-внутрішнього повороту другого плода при поперечному положенні після народження першого плода тощо.
У статті проведено аналіз вітчизняних і зарубіжних видань, який свідчить про необхідність проведення поглиблених досліджень у цьому напрямку, а саме — з’ясування нових патогенетичних ланок при багатоплідді залежно від типу плацентації, пошук нових шляхів ведення та розроблення діагностичних критеріїв для розродження даного контингенту жінок.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Сюсюка, В., Кирилюк, О., Бабінчук, О., Богуславська, Н., Бачуріна, О., & Єршова, О. (2021). Акушерські та перинатальні аспекти багатоплідної вагітності. Репродуктивне здоров’я жінки, (6), 7–18. https://doi.org/10.30841/2708-8731.6.2021.244357
Номер
Розділ
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ
Біографії авторів

В.Г. Сюсюка, Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя

Кафедра акушерства і гінекології

О.Д. Кирилюк, Запорізький державний медичний університет; КНП «Обласний перинатальний центр» Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя

Кафедра акушерства і гінекології

О.В. Бабінчук, Запорізький державний медичний університет; КНП «Обласний перинатальний центр» Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя

Кафедра акушерства і гінекології

Н.Ю. Богуславська, Запорізький державний медичний університет; КНП «Обласний перинатальний центр» Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя

Кафедра акушерства і гінекології

О.А. Єршова, Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя

Кафедра акушерства і гінекології

Посилання

Aksyonova S. Y. Multiple birth rate in Ukraine: demographic dimension. Demography and social economy. 2021; 1(43): 38-52.

Babinchuk O. V. The main clinical predictors of the condition of newborns in the early neonatal period against the background of multiple pregnancy. International maritime health. 2017; (74): 63-71.

Babinchuk O. V. Assessment of perinatal risk using the method of regression modeling in multiple pregnancies. Young scientist. 2017; 1 (41): 186-93.

Shelestova L. P., Grebelna N. V., Knyazeva N. V. Multiple pregnancy (clinical lecture). Medical and social problems of the family. 2014; (19) (4): 70-3.

Vdovichenko Y. P. Multiple pregnancy: textbook manual. 2011. 360 s.

Baranov I. I., Tokova Z. Z., Tadevosyan A. A. Perinatal outcomes in multiple childbirths. Obstetrics and gynecology. 2012;(1): 98-102.

Boyko V. I., Nikitina I. M., Kalashnik N. V. Antenatal care during multiple pregnancy: textbook manual. Sumy: Sumy State University; 2016. 105 s.

Boychuk A. V., Nikitina I. M., Begosh B. M. Modern aspects of management of multiple pregnancy. Actual issues of pediatrics, obstetrics and gynecology. 2014; (2): 85-8.

Ventskivsky B. M., Poladych I. V., Avramenko S. O. The role of anti-inflammatory cytokines in the pathogenesis of preterm labor in multiple pregnancies, which occurred due to the use of assisted reproductive technologies. Woman’s health. 2016; (5) (111): 73-6.

Ventskivsky B. M., Poladych I. V., Bila V. V. Features of pregnancy course and childbirth in women with multiple pregnancies. Medicine of Ukrainian transport. 2015; (3-4): 8-15.

Voronina I. D., Borovkova L. V. Influence of abdominal decompression on the indicators of ultrasound placentometry and dopplerometry of a blood flow in «mother-placenta-fetus» system in pregnant women with iron deficiency anemia. Innovations in medicine and pharmacology: collection of articles. scientific. tr. according to the results of the international scientific-practical conf. Federal Center for Science and Education «Evensis». Ryazan; 2017, p. 20-6.

Gaystruk N. A., Gaystruk A. N., Shevchuk M.V. The state of the complex «mother - placenta - fetus» in multiple pregnancy. Medical and social problems of the family. 2014; (19). (2): 26-30.

Golota V. Y., Benyuk S. V., Tachaychinova S. V. Ultrasound diagnostics in prediction the course of pregnancy and childbirth in multiple pregnancies. Pediatrics, obstetrics and gynecology. 2005; (1): 83-5.

Grebinichenko G. O. Analysis of ultrasound data of dichorionic diamniotic twins in high-risk pregnant women. Perinatology and pediatrics. 2015; (3): 23-8.

Egorova A. T., Bazina M. I., Kirichenko A. K. Fetoplacental insufficiency: clinical and morphological aspects: method. recommendations. Krasnoyarsk; 2002. 43 s.

Zadorozhna T. D., Ventskivsky B. M., Kylykhevych S. M. Immunohistochemical features of expression of progesterone receptors of the placental barrier in women with multiple pregnancies caused by ART. Pathology. 2016; (1): 61-7.

Kirilova L. G., Martynenko Y. A. Maternal risk factors for the birth of children with extremely low body weight. Perinatology and pediatrics. 2013; (1): 40-2.

Novikova S. V., Tumanova V. A., Logutova L. S., Petrukhin V. A. Compensatory mechanisms of fetal development in conditions of placental insufficiency. M.: Medkniga; 2008. 298 s.

Kravchenko O. V., Yasinikovskaya S. M. Features of fetal and newborn development in multiple pregnancies. Collection of science works of the Association of Obstetricians and Gynecologists of Ukraine. 2014; p.196-8.

Krut Y. Y., Babinchuk O. V. Monochorial twins: the state of the fetoplacental complex and perinatal outcomes. Medical aspects of a woman’s health. 2014; (7): 40-3.

Krut Y. Y., Babinchuk O. V. Multiple pregnancy. A modern view of the problem. Woman’s health. 2013; (6): 83-5.

Makarova E. E., Ilyicheva I. A., Matveenko M. E. Multiple pregnancy in modern conditions. Forum «Mother and Child». 2000; 87.

Matveenko M. E. Maternal losses in multiple childbirths. Probl. оf reproduction. 2002; (4): 48-50.

Melnyk O. V. Ultrasound assessment of pregnancy course in dichorionic diamniotic twins. Woman’s health. 2015; (8): 119-22.

Melnyk O.V. Comparative aspects of pregnancy course and childbirth in multiple pregnancies and different reproductive history. Family medicine. 2016; (1): 153-6.

Pinyaev V. I., Ryabenko O. P., Yurchuk T. O., Petrushko M. P. Monozygotic multiple pregnancies after assisted reproductive technologies (literature review) Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2020; (2): 86-91.

Nazarenko L. G., Bilyaev S. G. Genetic aspects of multiple pregnancy (Clinical lecture). Woman’s health. 2017; (2): 11-6.

Narzulaeva E. N., Gulakova D. M. Features of changes in fetoplacental blood flow in pregnant women with severe forms of preeclampsia. Materials of the IV Congress of Obstetricians and Gynecologists. Dushanbe; 2003, р.122-3.

Nekrasova E. S. Standardization of ultrasound examination in monochorionic twins in the centers of the first and second levels. Journal of Obstetrics and Women’s Diseases. 2017; (3): 105-9.

Nikitina I. M. Experience in the use of unloading obstetric pessary in the prevention of miscarriage in multiple pregnancies. Perinatology and pediatrics. 2017; (1): 51-8.

Nikitina I. M. The effectiveness of micronized progesterone in miscarriage of multiple pregnancy. Reports of Vinnytsia National Medical University. 2017; 21 (1): 283-89.

On approval of the Procedure for providing medical care to women with multiple pregnancies: order from 08.04.2015 № 205. 2015; (6): 29-51.

Prokhorova B. C., Pavlova N. G., Kozlov V. V. Fetal hypotrophy in multiple pregnancies: anthropometric and hemodynamic criteria for early antenatal diagnosis. Journal. obstetrics and female diseases. 2001; (2): 50-4.

Pustotina O. A. Lactational mastitis and lactostasis: tactical contraversions. Woman’s health. 2013; (10): 76-80.

Radzinsky V. E., Fuks A. M. Obstetrics. M.: GEOTAR-Media; 2016. 1034 p.

Moiseenko R. O., Mokretsov S. E., Dudina O. O., Kryzina N. P. Reproductive health of the population of Ukraine as the main criterion for the effectiveness of socio-economic politics of the state The health of the nation. 2012; (2-3): 86-91.

Rogach I. M., Keretsman A. O., Gadzhega I. I. Review of the dynamics of the demographic situation in Ukraine and its regions against the background of EU and world countries: problems and prospects. Problems of clinical pediatrics. 2019; (2): 49-56.

Romanenko T. G., Tkachenko A. V., Chaika O. I. Diagnosis of multiple pregnancy and antenatal care (clinical lecture). Woman’s health. 2015; (6) (102): 11-5.

Savelyeva G. M. Problems of premature childbirth in modern obstetrics. Practical medicine. 2010; 4 (43): 7-12.

Sidorova I. S., Makarov I. O. Fetoplacental insufficiency. Clinical and diagnostic aspects. M.: Knowledge; 2000. 126 s.

Telichko L. V. Perinatal aspects of multiple pregnancy. Woman’s health. 2015; (5): 163-4.

Tkachenko A. V. Multiple pregnancy in modern obstetrics (Literature review). Family medicine. 2018; (1): 116-20.

Tkachenko A. V. Biochemical markers of placental growth in multiple pregnancies and their prognostic value. Woman’s health. 2018; (2): 65-68.

Tkachenko A. V. The role of functional diagnostic methods in multiple pregnancy. Woman’s health. 2018; (1): 37-9.

Boychuk A. V., Boyko V. I., Nikitina I. M., Begosh B. M. Ultrasound criteria of the condition of the cervix in the diagnosis of the threat of preterm childbirth in multiple pregnancy Actual issues of pediatrics, obstetrics and gynecology. 2015; (1): 99-103.

Forum of Experts in Assisted Reproductive Technologies of the CIS countries «Ways to improve reproductive outcomes in ART», March 15-16, Tbilisi. Woman’s health. 2019; (3): 18-20.

Franchuk O. A., Franchuk M. O. The use of unloading obstetric pessary in women with multiple pregnancies for the prevention of miscarriage and premature childbirth. Actual issues of pediatrics, obstetrics and gynecology. 2015; (2): 175-7.

Franchuk O. A., Franchuk M. O., Malanchin I. M. Modern aspects of multiple pregnancy (literature review). Actual issues of pediatrics, obstetrics and gynecology. 2017; (1): 124-8.

Khodzhaeva Z. S., Sidelnikova V. M. The effectiveness of new diagnostic tests to determine the onset of labor and untimely discharge of amniotic fluid. Quest. gynecology, obstetrics and perinatology. 2007; (6): 47-51.

Bulavenko O. V. et al. What can we change in the prevention of preterm childbirth in women with multiple pregnancy? Perinatology and pediatrics. 2018; (4): 49-53.

Moise K. J. Jr., Dormán K., Lamvu G. et al. A randomized trial of amnioreduction versus septostomy in the treatment of twin-twin transfusion syndrome. Am. J. Obstet. Gynecol. 2005; 15: 79-82.

Hernández-Nieto C. A., Méndez-Lozano D. H., Fraustro-Ávila M. E. et al. Analysis of factors associated with multiple pregnancies in assisted reproduction treatment complex. Ginecol. Obstet. Mex. 2016; 84 (1): 27-36.

Ozcan T., Bacak S. J., Zozzaro-Smith P. et al.Assessing Weight Gain by the 2009 Institute of Medicine Guidelines and Perinatal Outcomes in Twin Pregnancy. Matern Child Health J. 2016. DOI: 10.1007/s10995-016-2134-6

Atallah A., Bolze P. A., Buenerd A. Macroscopic description of placental vascular anastomoses after dye injection for the comprehension of monochorionic pregnancy complications. Gynecol. Obstet. Fertil Senol. 2017; 45 (5): 269-75.

Aziz S., Soomro N. Twin births and their complications in women of low socioeconomic profile. J. Pak. Med. Assoc. 2012; 62 (11): 1204-8.

Bensdorp A. J., Hukkelhoven C. W., van der Veen F. Dizygotic twin pregnancies after medically assisted reproduction and after natural conception: maternal and perinatal outcomes. Fertil Steril. 2016; 106 (2): 371-7.

Marleen S., Dias C., MacGregor R., Allotey J., Aquilina J., Khalil A., Thangaratinam S. Biochemical predictors of preterm birth in twin pregnancies: A systematic review involving 6077 twin pregnancies. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2020; 250: 130-2.

Caritis S., Rouse D. A. Randomized controlled trial of 17-hydroxyprogesterone caproate (17-OHPC) for the prevention of preterm birth in twins. Am. J. Obstet. Gynecol. 2006; 195: S2.

Yuan T., Wang W., Li X. L. et al. Clinical characteristics of fetal and neonatal outcomes in twin pregnancy with preeclampsia in a retrospective case-control study: A STROBE-compliant article. Medicine. 2016; 95 (43): e5199.

Wei J., Wu Q. J., Zhang T. N. et al. Complications in multiple gestation pregnancy: A cross-sectional study of ten maternal-fetal medicine centers in China. Oncotarget. 2016; 7 (21): 30797-803.

Mayeur Le Bras A., Petit F. , Benachi A. et al. Confined blood chimerism in a monochorionic dizygotic sex discordant twin pregnancy conceived after induced ovulation. Birth. Defects Res. A Clin. Mol. Teratol. 2016; 106 (4): 298-303.

De Paepe M. E., De Koninck P., Friedman R. M. Vascular distribution patterns in monochorionic twin placentas. Placenta. 2005; 26 (6): 471-5.

Moon M. H., Park S. Y., Song M. J. et al. Diamniotic twin pregnancies with a single placental mass; prediction of chorionicity at 11 to 14 weeks of gestation. Prenat. Diagn. 2008; 28 (11): 1011-5.

Melamed N., Pittini A., Hiersch L. et al. Do serial measurements of cervical length improve the prediction of preterm birth in asymptomatic women with twin gestations? Am. J. Obstet. Gynecol. 2016; 215 (5): 616.

Drugan A., Weissman A. Multi-fetal pregnancy reduction (MFPR) to twins or singleton – medical justification and ethical slippery slope. J. Perinat. Med. 2017; 45 (2): 181-4.

Petrini A. C., Pereira N., Lekovich J. P. et al. Early spontaneous multiple fetal pregnancy reduction is associated with adverse perinatal outcomes in in vitro fertilization cycles. Womens Health. 2016; 12 (4): 420-6.

Emery S. P., Nguyen L., Parks W. T. Histological Appearance of Placental Solomonization in the Treatment of Twin-Twin Transfusion Syndrome. A.J.P. Rep. 2016; 6 (2): 165-9.

Berceanu C., Bohiltea R., Cirstoiu M. et al. EP20.03: Single intrauterine demise of one fetus and the risk of neurologic morbidity in multiple pregnancy / Ultrasound Obstet. Gynecol. 2016; 1: 352.

Erick M., Cox J. T., Mogensen K. M. ACOG Practice Bulletin 189: Nausea and Vomiting of Pregnancy. Obstet Gynecol. 2018; 131 (5): 935.

Sarais V., Paffoni A., Baffero G. M. et al. Estimating the Risk of Monochorionic Twins in IVF Pregnancies From the Perspective of a Prenatal Diagnosis Unit. Twin. Res. Hum. Genet. 2016; 19 (1): 66-71.

Maruotti G. M. , Saccone G., Morlando M. et al.First-trimester ultrasound determination of chorionicity in twin gestations using the lambda sign: a systematic review and meta-analysis. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 2016; 202: 66-70.

Fitzimmons B. P. Perenatal and neonatal outocomes in multiple gestations: assisted reproduction versus spontaneons conception. Am. J. Obstet. Gynecol. 1998; 9: 1162-7.

Hehir M. P., Breathnach F. M. , McAuliffe F. M. et al. Gestational hypertensive disease in twin pregnancy: Influence on outcomes in a large national prospective cohort. Aust. N. Z. J. Obstet. Gynaecol. 2016; 56 (5): 466-70.

Chang Y. L., Chao A. S., Peng H. H. et al. Increased Fetal Plasma Erythropoietin in Monochorionic Twin Pregnancies With Selective Intrauterine Growth Restriction and Abnormal Umbilical Artery Doppler. Twin Res. Hum. Genet. 2016; 19 (4): 383-8.

Ru Y., Pressman E. K., Cooper E. M. et al. Iron deficiency and anemia are prevalent in women with multiple gestations. Am. J. Clin. Nutr. 2016; 104 (4): 1052-60. 10.3945/ajcn.115.126284

Mackie F. L., Morris R. K., Kilby M. D. Fetal Brain Injury in Survivors of Twin Pregnancies Complicated by Demise of One Twin: A Review. Twin Res. Hum. Genet. 2016; 19 (3): 262-7.

Tsakiridis I., Giouleka S., Mamopoulos A., Athanasiadis A., Dagklis T. Management of Twin Pregnancies: A Comparative Review of National and International Guidelines. Obstet Gynecol Surv. 2020; 75(7): 419-30.

Mari G., Roberts A., Dettiet L. Perinatal morbidity and mortality rates in severe twin-twin transfusion syndrome: results of International Amnioreduction Registry. Am. J. Obstet. Gynecol. 2003; 189: 1314-9.

Braarud H. C., Markhus M. W., Skotheim S. et al. Maternal DHA Status during Pregnancy Has a Positive Impact on Infant Problem Solving: A Norwegian Prospective Observation Study. Nutrients. 2018; 10 (5): 529.

McDonald S., Murphy K., Beyene J. Perinatal outcomes of in vitro fertilization twins: a systematic review and meta-analyses. Am. J. Obstet. Gynecol. 2005; 193 (1): 141-2.

Meis P. J. Society for Maternal-Fetal Medicine. 17 hydroxyprogesterone for the prevention of preterm delivery. Obstet. Gynecol. 2005; 105: 1128-35.

Kwack J. Y., Jeon S. B., Kim K. et al. Monochorionic twin delivery after conservative surgical treatment of a patient with severe diffuse uterine adenomyosis without uterine rupture. Obstet. Gynecol. Sci. 2016; 59 (4): 311-5.

Morikawa M., Yamada T., Turugaetal N. Coagulation-fibrinolysis is more enhanced in twin than in singleton pregnancies. J. Perinat. Med. 2006; 34: 392-7.

Neilson J. P., West H. M., Dowswell T. Betamimetics for inhibiting preterm labour. Cochrane Database Syst. Rev. 2014; 5.2. CD004352.

Emery S. P., Hasley S. K., Catov J. M. et al. North American Fetal Therapy Network: intervention vs expectant management for stage I twin-twin transfusion syndrome. Am. J. Obstet. Gynecol. 2016; 215 (3): 346.

Rao A., Sairam S., Shehata H. et al. Obstetric complications of twin pregnancies. Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynecol. 2004; 18 (4): 557-76.

Pourali L., Ayati S., Jelodar S. et al. Obstetrics and perinatal outcomes of dichorionic twin pregnancy following ART compared with spontaneous pregnancy. Int. J. Reprod. Biomed. 2016; 14 (5): 317-22.

Ochsenbein-Kölble N. Twin pregnancies. Ultraschall Med. 2021; 42(3): 246-69.

Chaabane S., Sheehy O., Monnier P. et al. Ovarian Stimulation, Intrauterine Insemination, Multiple Pregnancy and Major Congenital Malformations: A Systematic Review and Meta-Analysis – The ART Rev Study. Curr. Drug Saf. 2016; 11 (3): 222-61.

Stirrup O. T., Khalil A., D’Antonio F. et al. Patterns of Second- and Third-Trimester Growth and Discordance in Twin Pregnancy: Analysis of the Southwest Thames Obstetric Research Collaborative (STORK) Multiple Pregnancy Cohort. Fetal Diagn. Ther. 2016. DOI: 10.1159/000447489

.Sileo F. G., D’antonio F., Benlioglu C., Bhide A., Khalil A. Perinatal outcomes of twin pregnancies complicated by late twin-twin transfusion syndrome: A systematic review and meta-analysis. Acta Obstet Gynecol Scand. 2021; 100(5): 832-42.

Lasswell S. M., Barfield W. D., Rochat R. W. et al. Perinatal regionalization for very low-birth-weight and very preterm infants: a meta-analysis. JAMA. 2010; 304: 992-1000.

Perry H., Duffy J. M. N., Umadia O. Outcome reporting across randomised trials and observational studies evaluating treatments for Twin-Twin Transfusion Syndrome: a systematic review. International Collaboration to Harmonise Outcomes for Twin-Twin Transfusion Syndrome (CHOOSE). Ultrasound Obstet Gynecol. 2018; 52(5): 577-85.

Pihl K., Sørensen S., Nystad M. Maternal serum laeverin (aminopeptidase Q) measured in the first trimester of pregnancy does not predict preeclampsia. J. Matern. Fetal Neonata.l Med. 2018; 22: 1-4.

Levytska K., Higgins M., Sebire N. J. Placental Pathology in Relation to Uterine Artery Doppler Findings in Pregnancies with Severe Intrauterine Growth Restriction and Abnormal Umbilical Artery Doppler Changes. Am. J. Perinatol. 2016. DOI: 10.1055/s-0036-1592347

Catalano L. N., Villar Diaz M., Vazquez Guzman M. et al. Pregnancy outcomes and successful rate of nifedipine therapeutic protocol implementation in a hospital of San Juan. Bol. Asoc. Med. PR. 2013; 105 (3): 13-6.

Norman J. E., Mackenzie F., Owen P. et al. Progesterone for the prevention of preterm birth in twin pregnancy (STOPPIT): a randomised, double-blind, placebo-controlled study and meta-analysis. Lancet. 2009; 373: 2034-40.

Da Fonseca E. B., Bittar R. E., Carvalho M. H. et al. Prophylactic administration of progester–one by vaginal suppository to reduce the incidence of spontaneous preterm birth in women at in-creased risk: a randomized placebo-controlled double-blind study. Am. J. Obstet. Gynecol. 2003; 188 (2): 419-24.

Myrick O., Dotters-Katz S., Grace M. et al. Prophylactic Antibiotics in Twin Pregnancies Complicated by Previable Preterm Premature Rupture of Membranes. AJP Rep. 2016; 6 (3): 277-82.

Quintero R., Chmait R. H. Monochorionic diamniotic twin pregnancy with selective fetal growth restriction Type II: sonographic and fetoscopic findings of poor prognosis. Ultrasound Obstet Gynecol. 2018; 51 (2): 280.

Bora A., Papageorghiou A. T., Bottomley C. et al. Reliability of transvaginal ultrasonography at 7–9 weeks’ gestation in the determination of chorionicity and amnionicity in twin pregnancies. SUltrasound Obstet. Gynecol. 2008; 32 (5): 618-21.

Pestvenidze E., Berdzuli N., Lomia N. et al. Repeat induced abortions in Georgia, characteristics of women with multiple pregnancy terminations: secondary analysis of the Reproductive Health Survey 2010. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 2016; 205: 85-90.

Rode L., Tabor A. Prevention of preterm delivery in twin pregnancy. Best. Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol. 2013; 4. DOI: 10.1016/j.bpobgyn.2013.11.002

Sassi A., Donner C. Complication rates after amniocentesis in twin pregnancies: a case control study and review of the literature. Rev. Med. Brux. 2016; 37 (2): 71-8.

Shek N. W., Hillman S. C., Kilby M. D. Single-twin demise: Pregnancy outcome. Best. Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol. 2013; 3. URL: pii: S1521–6934(13)00154-5.

Smith J., Treadwell M. C., Berman D. R. Role of ultrasonography in the management of twin gestation. Int. J. Gynaecol Obstet. 2018. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29536536

Wadhawan R., Oh W., Vohr B. R. et al. Spontaneous intestinal perforation in extremely low birth weight infants: association with indometacin therapy and effects on neurodevelopmental outcomes at 18-22 months corrected age. Arch. Dis. Child. Fetal. Neonatal. Ed. 2013; 98 (2): 127-32.

Sun L., Chen Z. H., Yin M. N. Pregnancy and obstetric outcomes of elective single versus double cleavage-stage embryo transfer. Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2016; 37 (4): 512-6.

Taylor M. J., Govender L., Jollyet M. Validation of the Quintero staging system for twin-twin transfusion syndrome. Obstet. Gynecol. 2002; 100: 1257-65.

Spiegelman J., Booker W., Gupta S. et al. The Independent Association of a Short Cervix, Positive Fetal Fibronectin, Amniotic Fluid Sludge, and Cervical Funneling with Spontaneous Preterm Birth in Twin Pregnancies. Am. J. Perinatol. 2016; 33 (12): 1159-64.

Goossens J., Van Den Branden Y., Van der Sluys L. et al. The prevalence of unplanned pregnancy ending in birth, associated factors, and health outcomes. Hum. Reprod. 2016. DOI: 10.1093/humrep/dew266

Townsend R., Khalil A. Ultrasound screening for complications in twin pregnancy. Semin Fetal Neonatal Med. 2018; 23 (2): 133-41.

Conde-Agudelo A., Romero R., Hassan S. S., Yeo L. Transvaginal sonographic cervical length for the prediction of spontaneous preterm birth in twin pregnancies: a systematic review and metaanalysis. Am. J. Obstet. Gynecol. 2010; 203 (2): 128.e1-12.

Trogstad L., Skrondal A., Stoltenberget C. Recurrence risk of preeclampsia in twin and singleton pregnancies. Am. J. Med. Genet. A. 2004; 126 (1): 41-45.

Tsunoda T., Ohkuchi A., Izumiet A. Antithrombin III activity and platelet count are more likely to decrease in twin pregnancies. Acta Obstet. Gynecol. Scand. 2002; 81: 840-5.

Santana D. S., Cecatti J. G., Surita F. G. et al. Twin Pregnancy and Severe Maternal Outcomes: The World Health Organization Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health. Obstet. Gynecol. 2016; 127 (4): 631-41.

Bracero L. A., Huff C., Blitz M. J. et al. Ultrasound and histological measurements of dividing membrane thickness in twin gestations. Ultrasound Obstet. Gynecol. 2016. DOI: 10.1002/uog.17337

Wang S. S., Revels J., Dubinsky T. J. Double Trouble: Complications in Twin Pregnancies. Ultrasound Q. 2020; 36(3): 240-46.