Особливості функціонального стану фетоплацентарного комплексу у вагітних із урогенітальними інфекціями в анамнезі

Основний зміст сторінки статті

О.І. Кротік

Анотація

Мета дослідження: вивчення особливостей формування та функціонування фетоплацентарного комплексу (ФПК) у вагітних із урогенітальними інфекціями в анамнезі.
Матеріали та методи. Обстежено 50 вагітних із урогенітальними інфекціями в анамнезі (І група – основна). До контрольної групи увійшли 30 вагітних без соматичної та гінекологічної патології, які були розроджені через природні пологові шляхи. Усім вагітним було проведено комплексне клінічне обстеження з урахуванням скарг, даних анамнезу, об’єктивних та додаткових методів обстеження. Визначали рівні естріолу, кортизолу, плацентарного лактогену та прогестерону у сироватці крові вагітних, стан ФПК у термінах 18–20, 28–30 та 38–40 тиж.
Результати. У вагітних І групи, починаючи з 18-го тижня, спостерігалось достовірне зниження концентрації прогестерону відносно значення контрольної групи (160,8±15,9 нмоль/л проти 202,4±5,5 нмоль/л відповідно; р<0,05), плацентарного лактогену (77,5±13,2 нмоль/л проти 91,3±23,8 нмоль/л). Тобто, вже у ці терміни гестації є ознаки плацентарної дисфункції у вагітних із урогенітальними інфекціями в анамнезі.
Зміни функціонального стану ФПК у 28–30 тиж мають більш виражений характер, що підтверджується підвищенням частоти затримки росту плода (12,0%), порушень його дихальної (11,0%) і рухової активності (18,0%), які визначені за допомогою біофізичного профілю плода, передчасним дозріванням плаценти, збільшенням гормональної недостатності ФПК і появою гемодинамічних порушень, що проявлялись у посиленні кровотоку в артерії пуповини та маткових артеріях та незначному зменшенні кровообігу в середній мозковій артерії плода. У 38–40 тиж задовільний стан спостерігався у 24,0% випадків, компенсовані ехографічні зміни – у 46,0% випадків; субкомпенсовані – у 20,0% і декомпенсовані – у 10,0% спостережень. Це зумовлює високу частоту розвитку акушерських та перинатальних ускладнень у цій групі вагітних.
Заключення. Формування і функціональний стан фетоплацентарного комплексу у вагітних із урогенітальними інфекціями в анамнезі з ранніх термінів вагітності характеризуються значним рівнем порушень функціонального стану плода, плаценти, кількості навколоплідних вод на тлі виражених гемодинамічних та ендокринологічних розладів. Це потребує профілактики у прегравідарний період.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Кротік, О. (2021). Особливості функціонального стану фетоплацентарного комплексу у вагітних із урогенітальними інфекціями в анамнезі. Репродуктивне здоров’я жінки, (5), 43–47. https://doi.org/10.30841/2708-8731.5.2021.240025
Номер
Розділ
НА ДОПОМОГУ ЛІКАРЮ-ПРАКТИКУ
Біографія автора

О.І. Кротік, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ

Кафедра акушерства, гінекології та репродуктології

Посилання

Holovachuk O.K., Kalinovska I.V. Clinical evaluation of placental dysfunction in pregnant women with genital infections. Perinatology and pediatrics. 2014;4:31-3.

Yakovleva, E.A., Demyna, O.V., Babadzhanian, E.N., Yakovenko, E.A. Placental dysfunction. International Medical Journal. 2017;23(2):47-51.

Kim CJ, Romero R, Chaemsaithong P, Kim JS. Chronic inflammation of the placenta: definition, classification, pathogenesis, and clinical significance. Am J Obstet Gynecol. 2015;213(4 Suppl):53-69.

Ancheva, I.A. Clinical characteristics of placental dysfunction from the standpoint of trends in modern obstetrics (literature review). 2016;20, 1(77):196-9.

Pekar A.Yu., Mitsoda R.M. Features of the functional state of the fetoplacental complex in pregnant women with Epstein–Barr virus infection. Zaporozhye medical journal. 2016;1:64-7.

Uenaka M, Morizane M, Tanimura K, et al. Histopathological analysis of placentas with congenital cytomegalovirus infection. Placenta. 2019;75:62–7.

Makarenko M.V., Hovseev D.A., Popovskyi A.S. The role of urogenital infection in the pregravid preparation of women of fertile age. Woman’s health. 2015;1(97):118-21.

Bondarenko, K.R., Dobrokhotova, Yu.E. Modern aspects of treatment of certain urogenital infections during pregnancy. Breast cancer. Mother and child. 2019;2(3):168-72.

Rozhkovska, N.M., Sadovnycha, O.O. Clinical and morphological characteristics of the fetoplacental complex in pregnant women with iron deficiency anemia on the background of chronic urogenital infection. Advances in biology and medicine. 2014;1(23):58-61.

Ahababov, R.M. (2017). Prevention and treatment of placental dysfunction in pregnant women with lower urinary tract infection [dissertation]. Kyiv: National Medical Academy of Postgraduate Education named after PL Shupika; 2017. 177 р.