Банк грудного молока в Україні – реалії та перспективи

Основний зміст сторінки статті

О.С.  Загородня
В.В. Біла
І.М. Черняк
І.І. Лазо

Анотація

Передчасне розродження ускладнює від 5 до 8% вагітностей в усьому світі. Зусилля медичного світу спрямовані на удосконалення виходжування недоношених новонароджених. Це приводить до збільшення частки екстремально недоношених новонароджених, що вижили, покращення стану здоров’я та якості життя передчасно народжених дітей у катамнезі.
До таких заходів належить, зокрема, ранній початок ентерального годування. Саме його рання ініціація ускладнюється затримкою встановлення лактації у матері. Для подолання цього протиріччя запропоновано використання донорського грудного молока, для заготівлі та зберігання якого створено банки грудного молока.
Мета дослідження: аналіз діяльності банку грудного молока Перинатального центру м. Києва за 2020 рік.
Матеріали та методи. Для оцінювання діяльності банку грудного молока було проаналізовано основні показники його роботи за 2020 рік, а саме – загальну кількість донорок, розподілення їх за віком, загальний об’єм молока, середній об’єм молока від однієї жінки, тривалість надання донорського молока новонародженим тощо.
Результати. Протягом 2020 року у програмі донацїі грудного молока взяли участь 65 донорок, якими було надано 8603 порції молока, передано для споживання реципієнтам 8220 порцій. Установлено, що основним джерелом інформації для донорок грудного молока були співробітники Перинатального центру, а відтак – основною мотивацією до участі у програмі є бажання допомогти у виходжуванні недоношених новонароджених.
Основним пулом реципієнтів (67,1%) є пацієнти відділення реанімації та інтенсивної терапії. Незначну частину донорського молока було спожито пацієнтами відділення постнатального нагляду та другого етапу виходжування. Серед пацієнтів-реципієнтів донорського грудного молока у відділенні реанімації та інтенсивної терапії домінували недоношені вагових категорій 1000–1499 г (49,3%) та 1500–1999 г (32,7%).
Заключення. 1. Основним джерелом отримання інформації про програму донорства грудного молока були співробітники Перинатального центру м. Києва (32,3%), що і визначає основну мотивацію учасниць дослідження. Перспективою розвитку ідеї донорства грудного молока в Україні є популяризація у засобах масової інформації з метою розширення аудиторії та заохочення жінок, що народили в інших акушерських закладах.
2. Основним пулом реципієнтів донорського грудного молока у Перинатальному центрі м. Києва є недоношені пацієнти відділення реанімації та інтенсивної терапії. Найбільша частка пацієнтів, що отримували донорське грудне молоко, перебувала у ваговій категорії 1000–1499 г. Середня тривалість споживання донорського грудного молока пацієнтами цього відділення – 6,5±0,9 доби.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Загородня, О., Біла, В., Черняк, І., & Лазо, І. (2021). Банк грудного молока в Україні – реалії та перспективи. Репродуктивне здоров’я жінки, (3), 16–20. https://doi.org/10.30841/2708-8731.3.2021.234220
Номер
Розділ
АКТУАЛЬНІ ТЕМИ
Біографія автора

О.С.  Загородня, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра акушерства та гінекології № 1

Посилання

Boyd C. Donor breast milk versus infant formula for preterm infants: a systematic review and meta-analysis. C. Boyd, M. Quigley, P. Brocklehurst. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2007;92:169-75.

Embleton N.D. When should enteral feeds be started in preterm infants? Paediatrics and Child Health. 2108;18 (4):200–1.

Gelano T. Acceptability of donor breast milk banking, its use for feeding infants, and associated factors among mothers in eastern Ethiopia. T. Gelano, Y. Bacha, N. Assefa et al. Int Breastfeed J. 2018;13:345-7. doi.org/10.1186/s13006-018-0163-z

Hylander M. Association of human milk feedings with a reduction in retinopathy of prematurity among very low birthweight infants. M. Hylander, D. Strobino, J. Pezzullo, R. Dhanireddy. J Perinatol. 2001;21;356–62. doi: 10.1038/sj.jp.7210548

Maffei D. Human milk is the feeding strategy to prevent necrotizing enterocolitis! D. Maffei, R. Schanler. SeminPerinatol. 2017;41:36–40. doi: 10.1053/j.semperi.2016.09.016

Meinzen-Derr J. Role of human milk in extremely low birth weight infants’ risk of necrotising enterocolitis or death. Journalof Perinatology. 2009;29(1):57-62.

Quigley M. Formula versus donor breast milk for feeding preterm or low birth weight infants. M. Quiglyy, N. Embleton, W. McGuire. Cochrane Database Syst Rev. 2018;14:22–27. doi: 10.1002/14651858.CD002971

Sullivan S. An An Exclusively Human Milk-Based Diet Is Associated with a Lower Rate of Necrotizing Enterocolitis than a Diet of Human Milk and Bovine Milk-Based Products. S. Sullivan, Lee M, Rechtman D, Lucas A. The Journal of Pediantics. 2010;156.I4:562-7.