Ефективність препарату Мастодинон® для корекції масталгії у жінок у пре- і перименопаузі

Основний зміст сторінки статті

Н.І. Рожкова
І.І. Бурдіна
С.Б. Запірова
М.Л. Мазо
С.П. Прокопенко
О.Е. Якобс

Анотація

Мета дослідження – вивчення ефективності застосування препарату Мастодинон® для лікування масталгії в жінок у пре- і перименопаузі.
Матеріали та методи. Дослідження проводилося протягом 12 міс. Пацієнтки, що скаржилися на біль у молочній залозі, проходили комплексне обстеження (клініко-рентгеносонографічне), анкетування під час першого візиту й надалі кожні 6 міс. Прийом і обстеження пацієнток проводилися тричі: до початку лікування, через 6 місяців після його початку й через рік. Терапія проводилася лікарським препаратом рослинного походження Мастодинон® 2 курсами по 3 міс із перервами 2,5–3 міс.
Результати. Нами було обстежено 38 пацієнток віком 45–56 років. Більшість жінок цієї групи протягом багатьох років спостерігалися з приводу мастопатії різних форм і ступенів вираженості. Через 6 міс після початку вживання Мастодинону більшість пацієнток відзначали зменшення або відсутність болю у молочній залозі, поліпшення психоемоційного стану. Позитивний ефект різного ступеня спостерігався у 71,05% пацієнток.
Через 1 рік після початку лікування виявлено стабілізацію лікувальної дії препарату Мастодинон® у 83,3% випадків у вигляді відсутності відновлення болю у молочній залозі або відсутності посилення больового симптому у тих жінок, у яких біль не був повністю купований. Мастодинон® показав високу ефективність, добру переносимість при лікуванні мастопатії у жінок у пре- і перименопаузі, підвищив рівень якості життя пацієнток.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Рожкова, Н., Бурдіна, І., Запірова, С., Мазо, М., Прокопенко, С., & Якобс, О. (2021). Ефективність препарату Мастодинон® для корекції масталгії у жінок у пре- і перименопаузі. Репродуктивне здоров’я жінки, (2), 53–56. https://doi.org/10.30841/2708-8731.2.2021.232553
Номер
Розділ
ГІНЕКОЛОГІЯ
Біографія автора

Н.І. Рожкова, ФДБУ Московський науково-дослідний онкологічний інститут ім. П.О. Герцена, ФДБУ Національний медичний дослідний радіологічний центр МОЗ Росії

Президент Російської асоціації мамологів, член Європейської асоціації радіологів

Посилання

Бурдина Л.М. Клинико-рентгенологические особенности заболеваний молочных желез у гинекологических больных репродуктивного возраста с нейроэндокринной патологией. Автореф. дис. … д-ра мед. наук. М., 1993. / Burdina L.M. Kliniko-rentgenologicheskie osobennosti zabolevanii molochnykh zhelez u ginekologicheskikh bol’nykh reproduktivnogo vozrasta s neiroendokrinnoi patologiei. Avtoref. dis. … d-ra med. nauk. M., 1993. [in Russian]

Бурдина Л.М. Основные принципы лечения диффузных доброкачественных патологических изменений молочных желез. Маммология. 1996; 4: 9–14. / Burdina L.M. Osnovnye printsipy lecheniia diffuznykh dobrokachestvennykh patologicheskikh izmenenii molochnykh zhelez. Mammologiia. 1996; 4: 9–14. [in Russian]

Рожкова Н.И., Бурдина И.И. Клинико-рентгено-патоморфологическая характеристика и лечение диффузных доброкачественных заболеваний молочной железы (мастопатии). М., ; с. 30. / Rozhkova N.I., Burdina I.I. Kliniko-rentgeno-patomorfologicheskaia kharakteristika i lechenie diffuznykh dobrokachestvennykh zabolevanii molochnoi zhelezy (mastopatii). M., 2010; s. 30. [in Russian]

Рожкова Н.И., Бурдина Л.М., Сметник В.П., Бурдина И.И. Лекарственная патогенетическая коррекция доброкачественных заболеваний молочной железы. Опухоли женской репродуктивной системы. 2008; 2: 48–54. / Rozhkova N.I., Burdina L.M., Smetnik V.P., Burdina I.I. Lekarstvennaya patogeneticheskaya korrektsiya dobrokachestvennykh zabolevaniy molochnoy zhelezy. Opukholi zhenskoy reproduktivnoy sistemy. 2008; 2: 48–54. [in Russian]

Рожкова Н.И., Бурдина И.И. и др. Диффузные доброкачественные заболевания молочной железы: диагностика и лечение. Под ред. В.А.Солодкого, Н.И.Рожковой. М.: СИМК, 2012; с. 124. / Rozhkova N.I., Burdina I.I. i dr. Diffuznye dobrokachestvennye zabolevaniya molochnoy zhelezy: diagnostika i lechenie. Pod red. V.A.Solodkogo, N.I.Rozhkovoy.M.: SIMK, 2012; s. 124. [in Russian]

Зайдиева Я.З., Балан В.Е. Применение фитоэстрогенов для лечения гипоэстрогенных состояний. РМЖ. 2000; 3: 156. / Zaydieva Ya.Z., Balan V.E. Primenenie fitoestrogenov dlya lecheniya gipoestrogennykh sostoyaniy. RMZh. 2000; 3: 156. [in Russian]

Prior JC. Progesterone for symptomatic perimenopause treatmentprogesteronepolitics, physiology and potencial for perimenopause. Facts Views Vis Obgyn 2011; 3 (2): 109–20.

Samsioe G. Medical and surgical Strategies for treating urogynecological disorders. Int J Ferticl 1996; 41 (2): 139–41.

Маммология. Национальное руководство. Под ред. А.Д.Каприна, Н.И.Рожковой. 2-е изд. М., 2016; с. 311–15. / Mammologiya. Natsional’noe rukovodstvo. Pod red. A.D.Kaprina, N.I.Rozhkovoy. 2-e izd. M., 2016; s. 311–15. [in Russian]

Седакова И.Е., Александров А.И., Денисенко Я.В., Ищенко Р.В. Опыт лечения при мастопатии у женщин в менопаузе. Онкология. 2008; 10 (4): 429–31. / Sedakova I.E., Aleksandrov A.I., Denisenko Ya.V., Ishchenko R.V. Opyt lecheniya pri mastopatii u zhenshchin v menopauze. Onkologiya. 2008; 10 (4): 429–31. [in Russian]

Зайдиева Я.З. Гормонопрофилактика системных нарушений у женщин в перименопаузе. Автореф. дис. … д-ра мед. наук. М., 1997. / Zaydieva Ya.Z. Gormonoprofilaktika sistemnykh narusheniy u zhenshchin v perimenopauze. Avtoref. dis. … d-ra med. nauk. M., 1997. [in Russian]

Milewicz A, Gejdel E, Sworen H et al. Vitexagnuscastus extract in the treatment of luteal phase defects due to latent hyperprolactinemia. Results of a randomized placebo-controlled double-blind study. Arzneimittelforschung 1993; 43 (7): 752–6.

Jarry H, Leonardt S, Wunke W. Agnuskastusalsdopaminerges. Wirkprinzip in Mastodynon. N Ztsehr Phytother 1991; 12: 77–82.

Hoberg E, Sticher O, Orjala JE, Meier B. Diterpene aus Fgni-castifructus und ihre Analytik. Ztsehr Phytother 1999; 149: 3.

Sliutz G, Speiser P, Schultz AM. Agnus kastusextraksingibit prolactin secrecion of pituitery cell. Horm Metabol Res 1993; 25: 243–55.

Wuttke W, Gorcow C, Jarry H. Dopaminergie compounds in Vitexagnuskastus. In the pub. Phytopharmaka in forschung und klinischerAnwendung. D.Loew, N.Rietbrock (Hrsg). Darmstadt: Steinkopf, 1995; р. 81–91.

Сотникова Л.С. и др. Состояние гормональной регуляции при фиброзно-кистозной мастопатии. Мать и дитя. 2011; 1: 342–6. / Sotnikova L.S. i dr. Sostoyanie gormonal’noy regulyatsii prifibrozno-kistoznoy mastopatii. Mat’ i ditya. 2011; 1: 342–6. [in Russian]