Стан системи мати–плацента–плід у вагітних із обтяженим гінекологічним анамнезом

Основний зміст сторінки статті

Т.П.  Андрійчук
А.Я.  Сенчук
В.І.  Чермак

Анотація

Мета дослідження: визначення особливостей стану фетоплацентарного комплексу (ФПК) у вагітних із обтяженим гінекологічним анамнезом за результатами кардіотокографічного (КТГ) та ультразвукового методів дослідження.
Матеріали та методи. Обстежено 150 пацієнток у термінах вагітності 37–41 тиж. До основної групи зараховані 100 вагітних із хронічним сальпінгоофоритом, до контрольної групи – 50 здорових вагітних фізіологічного акушерського відділення. Для оцінювання стану ФПК у вагітних використовували КТГ-моніторинг плода, ультразвукову фето- та плацентографію, допплерометрію матково-плацентарно-плодового кровообігу.
Результати. Аналіз результатів КТГ плодів та гемодинамічних показників у матковій артерії і судинах пуповини у вагітних із хронічним сальпінгоофоритом дає підстави вважати, що перебіг вагітності на тлі хронічного сальпінгоофориту у матері є фактором, який негативно впливає на стан плода і потребує активного спостереження під час вагітності для своєчасного проведення лікувально-профілактичних заходів з метою покращення перинатальних результатів.
Поєднання несприятливих результатів обстеження зазначеними методами, а також несприятливі результати після проведеного загальноприйнятого комплексного лікування у термінах вагітності 37–42 тиж є, на нашу думку, показанням до екстреного розродження за показаннями з боку плода.
Заключення. Виявлені порушення матково-плацентарного і плацентарно-плодового кровообігу слід розцінювати як такі, що відповідають 1-у ступеню тяжкості (порушення матково-плацентарного зі збереженням плацентарно-плодового кровообігу). Отримані результати свідчать про необхідність зарахування жінок із хронічними сальпінгоофоритами до групи підвищеного ризику розвитку плацентарної дисфункції з метою її своєчасного попередження і, тим самим, зниження перинатальної захворюваності та смертності.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Андрійчук, Т., Сенчук, А., & Чермак, В. (2021). Стан системи мати–плацента–плід у вагітних із обтяженим гінекологічним анамнезом . Репродуктивне здоров’я жінки, (1), 70–74. https://doi.org/10.30841/2708-8731.1.2021.229719
Номер
Розділ
АКУШЕРСТВО
Біографія автора

Т.П.  Андрійчук, Київський медичний університет; КНП «Академія здоров’я людини»

Кафедра акушерства та гінекології

Посилання

Радзинский В.Е. Акушерская агрессия V. 2.0 / В.Е. Радзинский. – М.: Изд-во журнала Status Praesens, 2017. – 872 c.

Макацария А.Д. Беременность высокого риска / Под ред. А.Д. Макацария, Ф.А. Червенака, В.О. Бицадзе. – М.: ООО “Издательство “Медицинское информационное агентство”, 2015. – 920 с.

Боровкова Е.И. Взаимодействие возбудителей инфекции с организмом беременной как фактор риска внутриутробного инфицирования плода / Е.И. Боровкова // Здоровье женщины. – 2013. – № 2 (78). – С. 95-99.

Вдовиченко Ю.П. Предгравидарная подготовка женщин с хроническими воспалительными заболеваниями гениталий в анамнезе / Ю.П. Вдовиченко, О.В. Бачигина // Репродуктивное здоровье женщины. – 2007. – № 3 (32).– С. 130-134.

Веропотвелян П.Н. Факторы противоинфекционной защиты плода / П.Н. Веропотвелян, Н.П. Веропотвелян, И.С. Цехмистренко // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – 2016. – Вип. 2 (38). – С. 95-103.

Подольський В.В. Взаємозв’язок мікробіоценозу урогенітальних органів та стану плаценти у вагітних з інфекційно-запальним процесом статевих органів / В.В. Подольський, Вл.В. Подольський та ін. // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – К.: «Поліграф плюс», 2013. – С. 315-321.

Вдовиченко Ю.П. Динамика допплерометрических показателей кровотока в маточных артериях при беременности в 11–14 и 19–22 нед в зависимости от ее исхода / Ю.П. Вдовиченко, Т.М. Бабкина, Н.К. Волик // Здоровье женщины. – 2015. – № 8 (104). – С. 112-115.

Заболотна А.В. Оптимізація лікувально-профілактичних заходів у вагітних групи високого ризику розвитку плацентарної дисфункції / А.В. Заболотна // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2016. – № 1.– C. 60-62.

Щербина Н.А. Комплексный подход к реабилитации женщин, перенесших воспалительные заболевания гениталий / Н.А. Щербина, В.В. Лазуренко, Ю.В. Сороколат и др. // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – K.: «Поліграф плюс», 2013. – С. 409-411.

Маркуш І.М. Показники біофізичного профілю плода у вагітних із сальпінгоофоритом в анамнезі / І.М. Маркуш // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2012. – № 2. – С. 99-101.

Бєлкіна О.В. Медична реабілітація жінок, хворих на запальні захворювання органів малого тазу хламідійної етіології / О.В. Бєлкіна, О.В. Гусаківська, В.В. Олешко // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – К.: «Поліграф плюс», 2013. – С. 31-34.

Подольський В.В. Особливості перебігу вагітності, пологів та перинатальні порушення у жінок, що перенесли хронічні запальні захворювання статевих органів / В.В. Подольський, В.Л. Дронова, Т.О. Касаткіна та ін. // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – К.: Інтермед, 2011. – C. 682-685.

Фадеева Н.И. Прегравидарная подготовка пациенток с хроническим эндометритом и ее эффективность / Н.И. Фадеева и др. // Мать и Дитя в Кузбассе. – 2017. – № 1. – С. 24–28.

Радзинский В.Е. Прегравидарная подготовка: клинический протокол / авт.-разраб. В.Е. Радзинский и др. – М.: Редакция журнала Status Praesens, 2016. – 80 с.

Радзинский В.Е. Акушерская агрессия. – М.: Изд-во журнала StatusPraesens, 2011. – 688 с.

Романенко Т.Г. Прегравидарная подготовка женщин из группы высокого инфекционного риска / Т.Г. Романенко, Т.Н. Игнатюк // Охрана материнства и детства. – 2012. – № 2 (20). – С. 48.

Сенчук А.Я. Ефективність комплексних протизапальних препаратів в емпіричній терапії гострого сальпінгоофориту / А.Я. Сенчук // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2013. – № 2 (12). – C. 113-116.

Сидорова И.С. Фетоплацентарная недостаточность. Клинико-диагностические аспекты / И.С. Сидорова, И.О. Макаров. – М.: Знание-М, 2000. – 127 с.