Особливості циркуляції інтерлейкінів різних класів при багатоплідній вагітності залежно від способу запліднення і терміну гестації

Основний зміст сторінки статті

І.В. Поладич
С.О.  Авраменко
О.Б.  Маланчук
О.Ю.  Костенко

Анотація

Стаття присвячена виявленню циркуляції інтерлейкінів (ІЛ) різних класів у жінок із багатоплідною вагітністю залежно від способу запліднення і терміну гестації.
У ході проведеного дослідження виявлено, що концентрація прозапальних цитокінів ІЛ-1 (126,8 пг/мг) та ІЛ-8 (176,4 пг/мг), визначена у 22-й тиждень вагітності у сироватці крові пацієнток із багатоплідною вагітністю, зумовленою застосуванням ДРТ, вірогідно перевищувала показники групи контролю (48,7 та 39,3 пг/мг) та жінок зі спонтанною багатоплідною вагітністю (49,3 та 40,6 пг/мг відповідно). Концентрація цервікальних ІЛ-1 та ІЛ-8 була також підвищена у вагітних, яким застосовували ДРТ, порівняно з групою жінок зі спонтанним багатопліддям та контролем.
Ці зміни спостерігали у динаміці вагітності. Під впливом рекомендованої нами терапії відбулось поступове зниження показників ІЛ-1 і ІЛ-8, які вже не відрізнялись від показників жінок зі спонтанною багатоплідною вагітністю та контрольної групи. Призначення натурального мікронізованого прогестерону з метою імуносупресії (нормалізації цитокінового профілю) пацієнткам із багатоплідною вагітністю, зумовленою застосуванням ДРТ, дало змогу знизити частоту передчасних пологів (з 83,3 до 43,7%), слабкості пологової діяльності (33,3 та 21,9% відповідно), ПРПО (22,2 та 12,5% відповідно), зменшити показник перинатальної захворюваності – з 45,5 до 19,7% та смертності – з 43,1 до 9,5%, чого не було виявлено у пацієнток зі спонтанним багатопліддям.
Визначення особливостей цитокінового дисбалансу у жінок із багатопліддям залежно від способу запліднення відкриває нові підходи до профілактики і терапії невиношування вагітності, які принесуть користь матерям у різних клінічних ситуаціях.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Поладич, І., Авраменко, С., Маланчук, О., & Костенко, О. (2021). Особливості циркуляції інтерлейкінів різних класів при багатоплідній вагітності залежно від способу запліднення і терміну гестації. Репродуктивне здоров’я жінки, (1), 44–48. https://doi.org/10.30841/2708-8731.1.2021.229711
Номер
Розділ
НА ДОПОМОГУ ЛІКАРЮ-ПРАКТИКУ
Біографії авторів

І.В. Поладич, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Кафедра акушерства і гінекології № 1

С.О.  Авраменко, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Кафедра акушерства і гінекології № 1

О.Ю.  Костенко, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Кафедра акушерства і гінекології № 1

Посилання

Венцківська І.Б. Інтерлейкін-8 та його роль у передчасній пологовій діяльності / І.Б. Венцківська, О.С. Загородня, В.О. Ткаліч // Актуальні пи­тання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2015. – № 2. – С. 81–83.

Венцківська І.Б. Прозапальні цитокіни та їхнє місце в патогенезі передчасної пологової діяльності в різні гестаційні терміни / І.Б. Венц­ківська, С.Ст. Леуш, Я.М. Вітовський [та ін.] // Здоровье женщины. – 2014. – № 10 (96). – С. 82–84.

Вдовиченко Ю.П. Багатоплідна вагітність: [посібник, створений у рамках впровадження Україно-Швейцарської Програми «Здоров’я матері та дитини»] / Ю.П. Вдовиченко, Н.Г. Гойда, О.М. Юзько [та ін.]. – К., 2011. – Ч. 2. – С. 360.

Загородня О.С. Динаміка інтерлейкіну-8 в цервікальному слизові при вкрай передчасних пологах – критерій вибору тактики / О.С. Загородня, С.Ст. Леуш, Н.М. Колесник // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 3. – Т. 1 (22). – С. 133–136.

Зайченко Г.В. Персоналізований підхід до вибору гестагенів в акушерстві / Г.В. Зайченко // Медична спеціальність: акушерство та гінекологія. – 2015. – Вересень. – С. 4–5.

Левкович М.А., Нефедова Д.Д., Цатурян Л.Д., Бердичевская Е.М. Иммунологические аспекты проблемы невынашивания беременности // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 3. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=24850

Левкович М.А. Современные представления о роли цитокинов в генезе физиологического и патологического течения беременности / М.А. Левкович // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2010. – № 4. – С. 23–25.

Сегедій Л.І. Імунологічне забезпечення фізіологічного перебігу вагітності та імунопатогенетичні аспекти репродуктивних втрат (огляд літератури) / Л.І. Сегедій // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2016. – № 1. – С. 123–128.

Сороколат Ю.В. Стан здоров’я дітей, народжених при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій / Ю.В. Сороколат // Современная педиатрия. – 2014. – № 1 (570). – С. 35–36.

Cicinelli E. Direct transport of progesterone from vagina to uterus / E. Cicinelli, D. de Ziegler, C. Bulletti [et al.] // Obstetrics and Gynecology. – 2000. – Vol. 95. – Р. 403–406.

Guzeloglu-Kayisli O. The role of growth factors and cytokines during implantation : endocrine and paracrine interactions / O. Guzeloglu-Kayisli, A. Kayisli, Н.S. Taylor // Seminars in reproductive medicine. – 2009. – Vol. 27, N 1. – P. 62–79.

Hassan S.S. Vaginal progesterone reduces the rate of preterm birth in women with a sonographic short cervix : a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial / S.S. Hassan, R. Romero, D. Vidyadhari [et al.] // Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. – 2011. – Vol. 38. – P. 18–31.

Kataranovski M. Presence of interleukin-8 and the IL-1 receptor antagonist in the cervical mucus of fertile and infertile women / M. Kataranovski, L. Ra­dojcic, V. Prokic, D. Vojvodic // Vojnosanitetski Pregled. – 2004. – Vol. 61 (4). – P. 359–364.

Lose I. Soothill. Clinical consejuences of first-trimester growth discordance in twins / I. Lose, Yi Ling, Phillipa Kyle, W. Peter // European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology. – 2005. – N 119. – Р. 56–59.

Ohta Y. Immunocytochemical Localization of Progesterone Receptor in the Reproductive Tract of Adult Female Rats / Y. Ohta, T. Sato, T. Iguchi // Biology of Reproduction. – 1993. – Vol. 48. – P. 205–213.

Serra V. Increased doses of vaginal progesterone for the prevention of preterm birth in twin pregnancies: a randomized controlled double-blind multicenter trial / V. Serra, A. Perales, J. Meseguer [et al.] // Bjog. – 2013. – N 120. – P. 50–57.

Szekeres-Bartho J. Progesterone-receptor mediated immunomodulationand anti-abortive effects / J. Szekeres-Bartho // The role of progesterone induced Blocking Factor (PIBF) : IX World congress of gynec. Endocrinology. Solvey Pharma centicals Satelite Symposium, 4 Dec., 2001.