Клініко-анамнестичні та імуноферментні предиктори рецидивування гіперпластичних процесів ендометрія у поєднанні з міомою матки

Основний зміст сторінки статті

Ю. Я. Круть
Н. А. Земляна

Анотація

Гіперпластичні процеси ендометрія (ГПЕ) характеризуються значною поширеністю, високим ризиком малігнізації та частим рецидивуванням.
Мета дослідження: виявлення факторів ризику виникнення рецидивів при ГПЕ у поєднанні з міомою матки на підставі дослідження клініко-анамнестичних даних та маркерів онкогенезу.
Матеріали та методи. У ході дослідження було обстежено 81 жінку з ГПЕ (34 жінки з простою гіперплазією ендометрія без атипії та 47 жінок з комплексною гіперплазією ендометрія без атипії), які проходили лікування у гінекологічному відділенні КУ «Міська клінічна лікарня №7» м. Запоріжжя. Пацієнток розподілили на групи з урахуванням наявності міоми матки (38 жінок без міоми та 43 жінки з міомою матки).
Жінкам проведені ультразвукове дослідження на апараті «MyLab50» («Esaote», Італія) та відеогістероскопія («Karl Storz», Німеччина). Морфологічне дослідження макропрепаратів виконували у патолого-анатомічному відділенні Університетської клініки ЗДМУ. Рівні маркерів онкогенезу VEGF-A, Ki-67, APRIL, сурвініну та pPTEN у сироватці крові визначали імуноферментним методом з використанням реактивів Elabscience (США). Статистичне оброблення даних виконували за допомогою статистичних програм “Statistica 6.0 for Windows” (StatSoft Inc., № AXXR712D833214FAN5).
Результати. У групі ГПЕ без міоми матки протягом року рецидиви спостерігались у 8 (21,5%) пацієнток. У жінок з ГПЕ у поєднанні з міомою матки протягом року рецидиви спостерігались у 13 (30,3%) пацієнток. У пацієнток з ГПЕ без супутньої міоми матки достовірним предиктором рецидивування була наявність аденоміозу (ВШ=4,58; ДІ=0,89–23,72; p<0,05), ожиріння (ВШ=7,0; ДІ=1,18–41,53; p<0,05), артеріальної гіпертензії – АГ (ВШ=6,0; ДІ=1,02–35,27; p<0,05), патології щитоподібної залози (ВШ=5,47; ДІ=1,04–28,89; p<0,05) та патології грудних залоз (ВШ=6,0; ДІ=1,02–35,27; p<0,05). За наявності міоми матки достовірними предикторами рецидивування ГПЕ були аденоміоз (ВШ=4,50; ДІ=1,11–18,27; p<0,05), хронічний ендометрит (ВШ=4,40; ДІ=1,11–17,84; p<0,05), ожиріння (ВШ=7,39; ДІ=1,73–31,52; p<0,05), АГ (ВШ=4,40; ДІ=1,11–17,48; p<0,05) та патології грудних залоз (ВШ=5,25; ДІ=1,28–21,57; p<0,05).
Достовірними предикторами рецидивування у жінок з ГПЕ без міоми матки стали підвищення рівня VEGF-А більше 126 пг/мл (ВШ=12,0; ДІ=1,91–75,06; p<0,05), рівня APRIL – більше 36 пг/мл (ВШ=9,85; ДІ=1,61–60,24; p<0,05) та сурвініну – більше 103 пг/мл (ВШ=15,0; ДІ=2,32–96,96; p<0,05). У пацієнток з ГПЕ у поєднанні з міомою матки значущу асоціацію з виникненням рецидивів мали підвищення рівня VEGF-А більше 126,96 пг/мл (ВШ=10,95; ДІ=2,34–5,60; p<0,05) та рівня APRIL більше 41,36 пг/мл (ВШ=9,17; ДІ=1,99–42,04; p<0,05).
Заключення. При ГПЕ без міоми матки протягом року рецидиви спостерігались у 21,5% жінок, за наявності міоми матки рецидиви виявляють у 30,3% жінок. Ризики рецидивування ГПЕ у хворих без міоми матки підвищуються за наявності аденоміозу, артеріальної гіпертензії, патології грудних залоз та щитоподібної залози. У жінок з міомою матки ризики рецидивів ГПЕ асоціюються з наявністю аденоміозу, хронічного ендометриту, артеріальної гіпертензії та патології грудних залоз.
Молекулярно-біологічним предиктором розвитку рецидивів ГПЕ у жінок без міоми матки стало підвищення рівня VEGF-А більше 126 пг/мл, рівня APRIL – більше 36 пг/мл та сурвініну – більше 103 пг/мл. Наявність міоми матки за рівнів предикторів VEGF-А вище 126,96 пг/мл та APRIL вище 41,36 пг/мл асоціюється з підвищенням ризику виникнення рецидивів ГПЕ.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Круть, Ю. Я., & Земляна, Н. А. (2020). Клініко-анамнестичні та імуноферментні предиктори рецидивування гіперпластичних процесів ендометрія у поєднанні з міомою матки. Репродуктивне здоров’я жінки, 5(5), 48–52. https://doi.org/10.30841/2708-8731.5.2021.224498
Номер
Розділ
Статті
Біографії авторів

Ю. Я. Круть, Запорізький державний медичний університет

Кафедра акушерства та гінекології

Н. А. Земляна, Запорізький державний медичний університет

Кафедра акушерства та гінекології

Посилання

Вдовиченко Ю.П. Сучасний менеджмент діагностики та лікування гіперпластичних процесів ендометрія: (огляд літератури) / Ю.П. Вдовиченко, О.В. Голяновський, І.В. Лопушан // Здоровье женщины. – 2012. – № 9. – С. 45–53.

Trimble C.L. Management of endometrial precancers. / Trimble C.L. // Obstet. Gynecol. – 2012. – № 120 (5). – P. 1160–1175.

Gallos I.D., Krishan P., Shehmar M., Ganesan R., & Gupta J.K. (2013). Relapse of endometrial hyperplasia after conservative treatment: a cohort study with long-term follow-up. Hum. Reprod. – 2013. – № 28 (5). – P. 1231–1236.

Корнієнко С.М. Оптимізаця лікування гіперпластичних процесів ендометрія в пізньому репродуктивному періоді за допомогою гістероскопічної техніки «Холодної петлі» / С.М. Корнієнко // Репродуктивна ендокринологія. – 2017. – № 3 (35). – С. 44–49.

Дронова В.Л. Клініко-анамнестичні особливості та якість життя жінок з патологією ендометрія на фон міоми матки. / В.Л. Дронова // Медичні перспективи. – 2017. – № 22 (1). – С. 81–88.

R. Sparic Epidemiology of Uterine Myomas: A Review. Int. / R. Sparic, L. Mirkovic, A. Malvasi, A. Tinelli // J. Fertil Steril. – 2016. – Vol. 9, N 4. – P. 424-435. doi: 10.22074/ijfs.2015.4599.

Dr.A. Arjunan Expression of Bcl-2 and Ki-67 in Cyclical Endometrium and in Endometrial Hyperplasia – An Analysis. / Dr.A. Arjunan, Dr.J. Nilavu, Dr.G.S.Thiriveni Balajji et al. // Journal of Dental and Medical Sciences. – 2016. – Vol. 15. – P. 43-49. doi: 10.9790/0853-1504084349.

Чумак З.В. Ендометрій та HIF й VEGF як молекулярно-тканинні фактори регуляції при гіпоксії / Чумак З.В., Зелинский А.А., Шаповал Н.В. та ін. // HEALTH OF WOMAN. – 2015. – № 9 (105). – С. 78–80.

Дзасохов А.С. Микроциркуляторно-тканевая теория как новая парадигма канцерогенеза / А.С. Дзасохов // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 9. – С. 512–518.

Дубровина С.О. Маркеры пролиферативной активности и ангиогенеза у больных с гиперпластическими процессами эндометрия. / Дубровина С.О., Берлим Ю.Д.// Проблемы репродукции. – 2012. – № 3. – С. 22–27.

Ware C. April and Baff Connect Autoimmunity and Cancer: Figure 1. / Ware C. // The Journal Of Experimental Medicine. – 2000. – Vol. 192 (11). – F35-F38. doi: 10.1084/jem.192.11.f35.

Erkanli S. Expression of survivin, PTEN and p27 in normal, hyperplastic, and carcinomatous endometrium. / Erkanli S., Kayaselcuk F., Kuscu E., Bagis T., Bolat F. et al. // Int J Gynecol Cance. – 2006. – Vol. 16. – P. 1412–1418.

Lacey J.V. Jr. PTEN expression in endometrial biopsies as a marker of progression to endometrial carcinoma. / Lacey J.V. Jr., Mutter G.L. // Cancer Res. – 2008. – Vol. 68 (14). – P. 6014–20.

Kapucuoglu N. Immunohistochemical expression of PTEN in normal, hyperplastic and malignant endometrium and its correlation with hormone receptors, bcl-2, bax, and apoptotic index. / Kapucuoglu N., Aktepe F., Kaya H., Bircan S. et al. // Pathology - Research And Practice. – 2007. – Vol. 203 (3). – P. 153–162. doi: 10.1016/j.prp.2007.01.003.

С.М. Корниенко Гиперпластические процессы эндометрия у женщин в позднем репродуктивном и пременопаузальном периоде: что влияет на рецидивы. / С.М. Корниенко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2017. – № 2 (72). – С. 39–47.

Endometrial hyperplasia, endometrial cancer and prevention: gaps in existing research of modiable risk factors / F. Linkov [et al.] // Eur. J. Cancer. – 2008. – Vol. 44 (12). – Р. 1632–1644.