Комплексна клініко-ехографічна оцінка особливостей аномалій розвитку матки та піхви у дітей та підлітків

Основний зміст сторінки статті

А. П. Садовий

Анотація

Мета дослідження: оцінювання структури самостійних і поєднаних форм аномалій розвитку матки та/або піхви у дітей та підлітків з обґрунтуванням необхідності проведення ультразвукового скринінгу у цій віковій категорії.
Матеріали та методи. Обстежено 146 пацієнток з аномаліями розвитку матки та/або піхви у віці від 10 до 20 років. Усім хворим проводили клінічне обстеження, яке включало збір анамнестичних даних, гінекологічний огляд, ультразвукове дослідження (УЗД). Розрахунок показників діагностичної інформативності УЗД виконували з урахуванням чутливості, специфічності і точності методу.
Результати. У ході дослідження було встановлено, що найбільшу питому вагу з усіх аномалій внутрішніх статевих органів становили вади розвитку матки (37,0%), повне подвоєння матки і піхви (17,1%), аплазія піхви (15,1%). Генну або хромосомну патологію виявлено у 36 (24,7%) хворих, в інших 110 (75,3%) пацієнток припускали мультифакторну природу захворювання.
Привертає увагу той факт, що у 48 (32,8%) пацієнток з вадами розвитку матки та/або піхви, які не пред’являли скарг, вади виявлені при первинному УЗ-скринінгу, що свідчить про ефективність даного методу при обстеженні дівчаток та підлітків. У 12 (8,25%) дітей при УЗД крім аномалій розвитку матки та/або піхви виявлені пухлини та пухлиноподібні захворювання придатків матки. Також виявлено 57 випадків вад розвитку інших органів і систем у 49 (33,6%) обстежуваних пацієнток, причому у 8 (5,5%) вади були поєднані. У більшості випадків, у 99 (67,8%) пацієнток з аномаліями розвитку внутрішніх статевих органів, анамнез був обтяжений за рахунок факторів їхніх батьків (обтяжена спадковість, хвороби, профшкідливості тощо).
Заключення. У результаті комплексного клінічного обстеження хворих із вродженими аномаліями розвитку внутрішніх статевих органів був уточнений діагноз, виявлена частка спадкових і деяких середовищних факторів у проявах даної патології, яка належить до числа нерідких гінекологічних захворювань, що характеризуються різноманітністю форм аномалій, клінічної симптоматики і високим відсотком діагностичних помилок.
У пубертатному віці застосування ехографії для уточнення стану внутрішніх статевих органів має велике практичне значення. Неінвазивність, відсутність психогенної травматизації, безпека і висока інформативність дають змогу не тільки діагностували вроджену патологію, але й застосовувати цей метод у якості динамічного спостереження за станом матки та/або піхви у дівчаток і підлітків, що є вкрай важливим у виборі раціональних методів корекції даної патології.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Садовий, А. П. (2020). Комплексна клініко-ехографічна оцінка особливостей аномалій розвитку матки та піхви у дітей та підлітків. Репродуктивне здоров’я жінки, 5(5), 37–41. https://doi.org/10.30841/2708-8731.5.2021.224494
Номер
Розділ
Статті
Біографія автора

А. П. Садовий, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології

Посилання

Адамян ЛВ, Курило ЛФ, Глыбина ТМ и др. 2016. Аномалии развития женских половых органов: новый взгляд на эмбриоморфогенез. Проблемы репродукции. 4:10-9.

Сольський СЯ, Жеребак НМ, Коврига ПМ. 2018. Вагітність при аномалії розвитку матки (клінічний випадок). Акушерство. Гінекологія. Генетика. 4(1):72-4.

Тучкіна ІО, Вигівська ЛА, Мальцев ГВ та ін. 2014. Аномалії розвитку жіночих статевих органів: метод. вказ. для лікарів-інтернів, лікарів акушерів-гінекологів, дитячих гінекологів, педіатрів, сімейних лікарів. Харків: ХНМУ, 60.

Acien P, Acien M. 2016. The presentation and management of complex female genital malformations. Hum. Reprod. Update. 1922(1):48-69.

Шиянова СВ. 2017. Тактика допоміжних репродуктивних технологій у жінок з вродженими аномаліями розвитку матки. Здоровье женщины. 8(124):96-8.

Пирогова ВІ, Вереснюк НС. 2014. Репродуктивні наслідки гістероскопічної метропластики у пацієнток з вадами розвитку матки та порушенням репродуктивної функції. Здоровье женщины. 9(95):146-9.

Вереснюк НС. 2016. Оцінка доцільності використання ультразвукового сканування в діагностиці маткових аномалій. Вісник Вінницького національного медичного університету. 1 (1 (20)): 104-7.