Вивчення зв’язку параметрів розширеного комплексного пренатального скринінгу І триместра вагітності з ризиком виникнення найпоширеніших анеуплоїдій

Основний зміст сторінки статті

В. І. Ошовський

Анотація

Комплексний пренатальний скринінг І триместра залишається найбільш доступним і ефективним засобом стратифікації ризиків хромосомних аномалій плода у загальній популяції, що має задовільну чутливість та специфічність. Протягом останнього десятиріччя завдяки урахуванню додаткових параметрів (середній пульсаційний індекс кровотоку у маткових артеріях, середній артеріальний тиск, концентрація плацентарного фактора росту, дані акушерського і соматичного анамнезів) він став також інструментом визначення й акушерських ризиків.
Мета дослідження: вивчення впливу додаткових параметрів на точність прогнозування виникнення найпоширеніших анеуплоїдій.
Матеріали та методи. До когорти увійшли 2164 вагітні у терміні 11+0 – 13+6 тижнів гестації, яким проводили розширений комплекс­ний скринінг І триместра, що мав на меті визначення ризику трисомії за 21, 13-ю та 18-ю хромосомами у плода та обчислення ризику перинатальних ускладнень, а саме: передчасних пологів, прееклампсії та затримки росту плода.
Результати. Виявлено, що анамнез щодо викидня у терміні 13–22 тиж вагітності (P=0,0006), підвищення резистентності у маткових артеріях (P=0,0307), зниження концентрації плацентарного фактора росту (P=<0,0001) та підвищення середнього артеріального тиску (P=0,0125) корелюють з високим ризиком трисомії за 21-ю хромосомою. Цукровий діабет 1-го типу у вагітної (P=0,0477) корелює з підвищенням ризику трисомії за 18-ю хромосомою. Концентрація плацентарного фактора росту (P=<0,0001) корелює з підвищенням ризику трисомії за 13-ю хромосомою.
Заключення. Отримані дані потребують детального аналізу у контексті можливостей оптимізації математичних моделей прогнозування виникнення анеуплоїдій, а також вивчення зв’язку маркерів інвазії трофобласта та хромосомної патології плода з метою кращого розуміння механізмів плодових втрат І триместра та плацентарної дисфункції у другій половині вагітності.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Ошовський, В. І. (2020). Вивчення зв’язку параметрів розширеного комплексного пренатального скринінгу І триместра вагітності з ризиком виникнення найпоширеніших анеуплоїдій. Репродуктивне здоров’я жінки, 5(5), 33–36. https://doi.org/10.30841/2708-8731.5.2021.224493
Номер
Розділ
Статті
Біографія автора

В. І. Ошовський, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; Медичний центр «Уніклініка»

Кафедра акушерства, гінекології та медицини плода

Посилання

Gil MM, Revello R, Poon LC, Akolekar R, Nicolaides KH. Clinical implementation of routine screening for fetal trisomies in the UK NHS: cell-free DNA test contingent on results from first-trimester combined test. Ultrasound Obstet Gynecol. 2016;47:45–52.

Colosi E, D’Ambrosio V, Periti E. First trimester contingent screening for trisomies 21,18,13: is this model cost efficient and feasible in public health system? J Matern Fetal Neonatal Med. 2017;30:2905–2910.