Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Стаття подається українською або російською та англійською мовами (2 примірника), які підписані всіма авторами.

 • Кожен автор повинен вказати свої дані українською або російською та англійською мовами (прізвище, ім'я, по батькові, вчене звання (посаду), науковий ступінь, галузь спеціалізації, місце роботи, службову адресу, поштовий індекс, службовий телефон або адресу електронної пошти).

 • УДК та прізвище автора необхідно вказати на першій сторінці, далі повинні бути вказані назва статті та назва організації, на базі якої були проведені дослідження, спостереження та ін.

 • Текст статті та матеріали до неї повинні бути відредаговані і перевірені автором. Зміст статті повинен мати практичну спрямованість. До статті повинні бути додані всі використовувані в роботі таблиці, ілюстрації, список літератури та акт експертизи.
  - заголовки наукових статей повинні бути інформативними.
  - в назвах статей можна використовувати тільки загальноприйняті скорочення.
  - в перекладі назв статей англійською мовою не повинно бути транслітерації, крім неперекладних назв власних імен, приладів та інших об'єктів, що мають власні назви; також не використовується неперекладний сленг.
  - в списку літератури має бути не менше 7 посилань. Автори несуть відповідальність за точність посилань. Список цитованої літератури подається відповідно до загальноприйнятих правил оформлення.

 • До статті слід додавати реферати українською, російською та англійською мовами з обов'язковим зазначенням прізвищ та ініціалів авторів відповідною мовою. Обсяг резюме не повинен перевищувати 200-250 слів. Обов'язково необхідно вказати «ключові слова» (від 3 до 8 слів) в порядку значимості, що сприяють індексуванню статті в інфоpмаціонно-поіскових системах. Резюме є незалежним від статті джерелом інформації. Резюме до оригінальної статті має бути структурованим: 
  а) мета дослідження; 
  б) матеріал і методи; 
  в) результати; 
  г) висновок. 
  Всі розділи в резюме повинні бути виділені в тексті жирним шрифтом.
  Для інших статей (огляд, лекції, обмін досвідом та ін.) Резюме повинно включати короткий виклад основної концепції статті та ключові слова.

 • Вимоги до ілюстративного матеріалу. Ілюстрація може бути подана у вигляді: фотографії, слайду, рентгенограми, електронного файлу.
  - Ілюстрація повинна бути підготовлена на високому якісному рівні.
  - Подані ілюстрації повинні відповідати основному змісту статті.
  - Ілюстрація повинна бути максимально вільна від написів, які слід перенести в підпис до неї.
  - Підписи до ілюстрацій подаються на аркуші паперу в кінці статті.
  - Кожна ілюстрація повинна мати загальну назву.
  - Ілюстрації слід передавати в окремому конверті із зазначенням назви статті та П.І.Б. автора.
  - У статті слід вказати місце, де, на думку автора, бажано було б помістити ілюстрацію.
  - Ілюстрація, подана в електронному вигляді, повинна мати роздільну здатність не менше 300 dpi (масштаб 1:1).

 • Таблиці повинні бути компактнимі. Назва стовпців і рядків повинні відповідати їх змісту, текст подається без скорочень.

 • У статті не допускається скорочення слів, крім загальноприйнятих в науковій літературі. Всі вимірювання подаються в системі одиниць СІ.

 • Стаття повинна містити практичні висновки і рекомендації для клініцистів.

 • Редакція залишає за собою право редагувати статті.

 • У разі недотримання зазначених вимог оформлення статті, редакція повертає її авторам без розгляду.

 • Стаття повинна бути записана в форматі WORD97, 98, 2000-2003; розмір шрифту - 12 пунктів.

 • Матеріали статей, що прийняті до друку (рукописи, ілюстрації, дискети), не повертаються.