Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду на тлі застосування допоміжних репродуктивних технологій

Основний зміст сторінки статті

О.В. Голяновський
В.Д. Зукін
Н.М. Шемякіна
А.М. Рубінштейн

Анотація

Мета дослідження: встановлення особливостей перебігу вагітності та пологів після застосування допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ); проведення стратифікації ризиків у даного контингенту вагітних, визначення підгрупи високого ризику серед вагітних після використання ДРТ та формування можливих профілактичних підходів для цих категорій пацієнток.
Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз 3450 історій вагітності та пологів, які відбулися протягом 2018–2020 рр. Критерії включення: перші одноплідні пологи у головному передлежанні без критичних вроджених вад розвитку у плода і тяжких соматичних патологій у вагітних у віці 18–45 років. Сформовано дві групи: спонтанної вагітності (3137 історій) та вагітності після застосування ДРТ (313 історій), які, згідно з віковим фактором, були поділені на підгрупи активного (2686 та 159 історій відповідно) та пізнього репродуктивного віку – ПРВ (451 та 154 історії відповідно).
Для статистичного аналізу обраховували відношення шансів (ВШ) та 95% довірчий інтервал (ДІ). Для оцінювання значущості різниці у пропорціях використовували критерій χ-квадрат. Рівень статистичної значущості дорівнював р<0,05.
Результати. Частота нормальних пологів у підгрупі ПРВ з вагітністю після застосування ДРТ становила 38,8%, і була майже у 2 рази нижче, ніж у підгрупі спонтанної вагітності у жінок ПРВ (65,5%; р<0,05). Пацієнтки ПРВ з вагітністю після застосування ДРТ (28,5%) мали у два рази вищі шанси на індукцію пологів порівняно з підгрупою спонтанної вагітності (14,3%; p<0,05). Частота кесарева розтину становила 51,1% у підгрупі ДРТ порівняно з 27% у підгрупі спонтанної вагітності (p<0,05). У підгрупі ПРВ з вагітністю після застосування ДРТ вірогідність кесарева розтину була в 1,7 раза вищою, ніж у підгрупі активного репродуктивного віку з вагітністю після застосування ДРТ. Ризики розвитку масивних акушерських кровотеч у пацієнток ПРВ з вагітністю після застосування ДРТ були в 5,5 раза вищими, ніж у пацієнток зі спонтанною вагітністю (p<0,05) та у 2,8 раза вищими, ніж у пацієнток активного репродуктивного віку з вагітністю після застосування ДРТ.
Частка нормальних індукованих пологів у групі ДРТ у жінок віком до 35 років становила 51,7%, натомість у підгрупі пацієнток ПРВ з вагітністю після застосування ДРТ цей показник знизився до 23,5%. Частота невдалої індукції пологів у пацієнток ПРВ з вагітністю після застосування ДРТ становила 19,6%, частота кесарева розтину за індукованих пологів у підгрупі ПРВ з вагітністю після застосування ДРТ – 70,6%. Вірогідність розвитку масивної акушерської кровотечі під час індукованих пологів у пацієнток ПРВ з вагітністю після застосування ДРТ була у 5 раз вищою, ніж за спонтанної вагітності у цій віковій підгрупі (ВШ 5,05; 95% ДІ: 0,94–27,05) та у 6,8 раза вищою, ніж у підгрупі активного репродуктивного віку з вагітністю після застосування ДРТ (ВШ 6,84; 95% ДІ: 2,2–21,24). Новонароджені з групи ДРТ на тлі індукованих пологів мали у 2,8 раза більші ризики щодо потреби у первинній реанімації новонароджених.
Заключення. Вагітність та пологи після ДРТ характеризувалися більш високою частотою передчасних пологів, кесарева розтину, асистованих вагінальних пологів та масивної акушерської кровотечі. Частота ускладнень достовірно підвищувалась у пізньому репродуктивному віці.
Для пацієнток з вагітністю після застосування ДРТ доцільними є ведення пологів із застосуванням постійного моніторингу за допомогою кардіотокографії, своєчасна корекція порушень пологової діяльності відповідно до даних партограми, застосування сучасних дієвих алгоритмів профілактики акушерських кровотеч. Для вагітних пізнього репродуктивного віку після застосування ДРТ у разі відсутності самостійного початку регулярної пологової діяльності рекомендуємо розглянути можливість планового кесарева розтину у терміні 40–41 тиж гестації.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Голяновський, О., Зукін, В., Шемякіна, Н., & Рубінштейн, А. (2021). Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду на тлі застосування допоміжних репродуктивних технологій. Репродуктивне здоров’я жінки, (9-10), 79–87. https://doi.org/10.30841/2708-8731.9-10.2021.252598
Розділ
АКУШЕРСТВО
Біографія автора

О.В. Голяновський, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ

Кафедра акушерства та гінекології № 1

Посилання

Luke B, Stern JE, Kotelchuck M, Hornstein MD, Declercq E, Cohen B, et al. Birth outcomes by infertility treatment: analyses of the massachusetts outcomes study of assisted reproductive technologies (MOSART). Fertility and Sterility. 2016; 61:114–27.

Dopomizhni reproduktyvni tekhnolohiyi likuvannya bezpliddya. Navchal’nyy posibnyk dlya likariv-slukhachiv zakladiv (fakul’tetiv) pislyadyplomnoyi osvity. Za zah. red. prof. F.V. Dakhno, chl.-kor. NAMN Ukrayiny prof. V.V. Kamins’koh ta prof. O.M. Yuz’ka. К.; 2011. 338 s.

Zaliska O, Stasiv K, Maksymovych N, Hrynkiv Y The trends of assisted reproductive technologies and cost for ovarian stimulation protocols in Ukraine. Pharmacia. 2020; 67(4): 269-76.

Jia-Bi Qin. Xiao-Qi Sheng. Di Wu. Worldwide prevalence of adverse pregnancy outcomes among singleton pregnancies after in vitro fertilization/intracytoplasmic sperm injection: a systematic review and meta-analysis. Arch. Gynecol. Obstet. 2017; 295:285-301.

Khmil C. V., Korda I. V., Mykula R. P., Khmil M. S. Vik patsiientok yak odyn iz faktoriv ryzyku nevdalykh sprob u tsyklakh ekstrakorporalnoho zaplidnennia (analitychnyi ohliad literatury). Visnyk sotsialnoi hihiieny ta orhanizatsii okhorony zdorovia Ukrainy. 2017; 4:110-5.

Waldenström U. Postponing parenthood to advanced age. Upsala Journal of Medical Sciences. 2016; 121: 235-43.

Tsentr medychnoi statystyky Ministerstva okhorony zdorovia. Statystychni dani systemy MOZ Ukrainy. http://medstat.gov.ua/ukr/statdan.html

Londero AP, Rossetti E, Pittini C, Cagnacci A, Driul L. Maternal age and the risk of adverse pregnancy outcomes: a retrospective cohort study. BMC Pregnancy and Childbirth. 2019; 19: 261.

Vdovychenko Yu.P.,Talko O.V. Shliakhy znyzhennia akusherskykh ta perynatalnykh uskladnen u zhinok vikom ponad 40 rokiv. Perynatolohiia ta pediatriia. 2003; 2:12-6.