Інфекції сечовивідних шляхів у жінок

Основний зміст сторінки статті

С.В. Кушніренко

Анотація

Інфекції сечовивідних шляхів (ІСШ) є одними з найпоширеніших бактеріальних інфекцій, які спричинені як грамнегативними, так і грампозитивними видами мікроорганізмів. Стаття присвячена огляду літератури, клінічних настанов та рекомендацій у висвітленні і обговоренні менеджменту ІСШ. Розглянуто класифікації ІСШ різних медичних товариств. Наведено сучасні погляди про проблему неускладненого циститу – його поширення, фактори виникнення, представлено новітні рекомендації для діагностичного оцінювання. Описано терапевтичні підходи до лікування ІСШ, які базуються на доцільності призначення антимікробної терапії, продемонстровано її переваги. Надано рекомендації та наведено схеми застосування антимікробної терапії для лікування неускладненого циститу як у чоловіків, так і жінок.
Препаратом першої лінії лікування неускладненого циститу є фосфоміцину трометамол. У статті наведено фармакологічні властивості фосфоміцину, показання та особливості його застосування, взаємодію з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії, переваги, схеми призначення, курси терапії та дози, лікування патології сечостатевої системи у вагітних. Також представлено альтернативні засоби лікування неускладненого циститу.
Наведено поняття «рецидивна ІСШ». Описана терапія постійної та інтермітуючої антимікробної профілактики рецидивних ІСШ, яка подана в останніх клінічних настановах Європейської асоціації урологів за 2021 рік.
Представлено такі стратегії, як антимікробні програми управління, щоб покращити клінічні результати, зменшити несприятливі ефекти та ризик розвитку резистентності і забезпечити економічно ефективне лікування.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Кушніренко, С. (2021). Інфекції сечовивідних шляхів у жінок . Репродуктивне здоров’я жінки, (9-10), 28–32. https://doi.org/10.30841/2708-8731.9-10.2021.252582
Розділ
НА ДОПОМОГУ ЛІКАРЮ-ПРАКТИКУ

Посилання

Anger J, Lee U, Ackerman AL, et al. Recurrent Uncomplicated Urinary Tract Infections in Women: AUA/CUA/SUFU Guideline. J. Urol. 2019;202(2):282-9.

Bonkat G, Bartoletti R, Bruyere F, et al. EAU Guidelines on Urological Infections. 2021. uroweb.org/guideline/urological-infections.

Candel FJ, David MM, Barberán J. New perspectives for reassessing fosfomycin: applicability in current clinical practice. Rev Esp Quimioter. 2019; 32 Suppl 1(Suppl 1):1-7.

Díez-Aguilar M, Cantón R. New microbiological aspects of fosfomycin. Rev Esp Quimioter. 2019; 32 (Suppl 1):8-18.

Gupta K, Hooton TM, Naber KG, et al. International clinical practice guidelines for the treatment of acute uncomplicated cystitis and pyelonephritis in women: A 2010 update by the Infectious Diseases Society of America and the European Society for Microbiology and Infectious Diseases. Clin. Infect. Dis. 2011; 52(5): e103–20.

Falagas ME, Athanasaki F., Voulgaris GL et al. Resistance to fosfomycin: mechanisms, frequency and clinical consequences. Int. J. Antimicrob, Agen. 2019; 53(1):22-8.

Flores-Mireles AL, Walker JN, Caparon M, Hultgren SJ. Urinary tract infections: epidemiology, mechanisms of infection and treatment options. Nat Rev Microbiol. 2015; 13(5):269–84.

NICE: Urinary Tract Infection (Recurrent) Antimicrobial Prescribing [NG112]; 2018. https://www.nice.org.uk/guidance/ng112

Rubio EM, Martínez AR, Cruz AF. Fosfomycin in antimicrobial stewardship programs. Rev Esp Quimioter. 2019; 32 Suppl 1(Suppl 1):62-6.

Silver LL. Fosfomycin: mechanism and resistance. Cold Spring Harb. Perspect. Med. 2017; 1, 7(2): a025262.

Wiles K, Chappell L, Clark K, et al. Clinical practice guideline on pregnancy and renal disease. BMC Nephrology. 2019; 20:401.

Perepanova TS, Kozlov RS, Rudnov VA, Syniakova LA, Palahyn YS. Antymykrobnaia terapyia y profylaktyka ynfektsyi pochek, mochevыvodiashchykh putei y muzhskykh polovykh orhanov. Federalnыe klynycheskye rekomendatsyy. М.; 2020.