Перебіг вагітності, пологів і післяпологового періоду у пацієнток після перенесеної апоплексії яєчника

Ключові слова

вагітність
апоплексія яєчника
внутрішньочеревна кровотеча
невиношування
прееклампсія
післяпологові ускладнення pregnancy
ovarian apoplexy
intra-abdominal bleeding
miscarriage
preeclampsia
postpartum complications беременность
апоплексия яичника
внутрибрюшное кровотечение
невынашивание
преэклампсия
послеродовые осложнения

Як цитувати

Іщак, О. (2021). Перебіг вагітності, пологів і післяпологового періоду у пацієнток після перенесеної апоплексії яєчника. Репродуктивне здоров’я жінки, 2, 42–46. https://doi.org/10.30841/2708-8731.2.2021.232525

Анотація

Мета дослідження: вивчення особливостей перебігу вагітності, пологів і післяпологового періоду у жінок, які мають в анамнезі оперативне лікування апоплексії яєчника.
Матеріали та методи. У дослідженні брали участь 62 роділлі (основна група, яких до вагітності було прооперовано з приводу апоплексії яєчника, і 60 пацієнток групи контролю, які в анамнезі не мали зазначеної патології. Середній вік жінок дорівнював 26,1±2,3 року, інтервал часу від епізоду апоплексії яєчника до вагітності становив 5,44±2,7 року.
Результати. У ході дослідження встановлено, що головним ускладненням у І триместрі вагітності стали репродуктивні втрати переважно у формі завмерлої вагітності. У ранні терміни гестації загроза переривання у 3 рази частіше спостерігалась в основній групі, ніж у контрольній. У ІІ триместрі привертають увагу кілька фактів ускладнень, які характерні для пацієнток основної групи: значне поширення гострої або хронічної інфекційної патології у стадії загострення (51,6% проти 11,7% у групі контролю), розвиток прееклампсії у 2 рази частіше серед вагітних з апоплексією яєчника (38,7% проти 20,0% відповідно), а також анемія легкого ступеня (40,3% проти 21,6% відповідно).
Результати дослідження свідчать про високу частоту передчасного вилиття навколоплідних вод у вагітних з апоплексією яєчника (29,0% проти 13,3% у контрольній групі), стрімкого перебігу пологів (16,1% проти 1,7% відповідно), обвиття пуповиною (33,9% проти 15,0% відповідно), гіпотонічних кровотеч у ранній післяпологовий період (14,5% проти 1,67% відповідно). Частота кесарева розтину істотно не відрізнялась в обох групах (р>0,05). Оцінка новонароджених за шкалою Апгар не мала статистично значущих відмінностей.
Заключення. Вагітні, які мали в анамнезі оперативне лікування апоплексії яєчника, належать до групи ризику щодо розвитку невиношування вагітності у ранні терміни, ускладненого перебігу гестації, пологів і післяпологового періоду. Аналіз репродуктивної функції жінок обстежуваних груп виявив проблеми гестації переважно у ранні терміни у формі репродуктивних втрат або симптомів мимовільного аборту, на пізніх термінах ускладнення вагітності були зумовлені в основному екстрагенітальною патологією.
Отримані у ході дослідження дані на практиці мають сприяти розробленню реабілітаційних заходів і прегравідарної підготовки, які спрямовані на відновлення репродуктивного здоров’я та профілактику ускладнень вагітності і пологів у жінок цієї групи ризику.

https://doi.org/10.30841/2708-8731.2.2021.232525
PDF

Посилання

Веропотвелян ПН. 2017. Репродуктивное здоровье женщины – одна из важнейших проблем государства. Медицинские аспекты здоровья женщины. 3:34-46.

Запорожан ВМ [редактор]. 2014. Акушерство та гінекологія в 4 т. Т. 4 Оперативна гінекологія. К.: ВСВ Медицина, 704.

Бойко ВІ, Бабар ТВ. 2017. Акушерські кровотечі: навч. посібник. Суми: Сумський ДУ. 118.

Венцківський БМ, Венцківська ІБ, Жабицька ЛА, Загородня ОС,Наритник ТТ, Леуш СС та ін. 2017. Невідкладні стани в акушерстві та гінекології: довідник. К.: НМУ ім.О.О.Богомольця, 166.

Іщак OM, Вдовиченко ЮП. 2018. Вплив апоплексії яєчника на репродуктивне здоров’я жінок. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. 2:48-51.

Вдовиченко ЮП, Волошин ОА. 2015. Діагностика і профілактика ускладнень при лапароскопічних гінекологічних операціях. Здоровье женщины. 4(100):72-5.

Гаспаров АС, Тер-Овакимян АЭ, Хилькевич ЕГ, Косаченко АГ. 2009. Апоплексия яичника и разрывы кист яичников. М.: МИА. 176.

Содномова НВ. 2015. Морфологические аспекты различных форм апоплексии яичников. Сборник научных трудов межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии». Красноярск: 55-8.

Іщак ОМ. 2018. Вплив різних варіантів оперативного лікування апоплексії яєчника на стан оваріального резерву. Здоровье женщины. 4(130):75-7.

Страховецький ВС. 2009. Репродуктивне здоров’я жінок, які перенесли апоплексію яєчника. Здоровье женщины. 4:156-8.

Радзинский ВЕ, Духин АО, Костин ИН. 2006. Репродуктивное здоровье женщин после хирургического лечения гинекологических заболеваний. Акушерство и гинекология. 4:51-4.

Іщак ОМ. 2017. Наукове обґрунтування реабілітаційної терапії після апоплексії яєчника. Здоровье женщины. 10(126):119-21.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Авторське право (c) 2021 О.М. Іщак