Досвід використання альтернативної терапії у жінок з менопаузальним метаболічним синдромом

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О.В.  Стефановський
Л.В.  Аккера
А.І.  Гальченко

Анотація

Виконано дослідження впливу альтернативної терапії препаратом «Клімадинон®» у пацієнток з менопаузальним метаболічним синдромом на перебіг клімактеричного синдрому, масу тіла, артеріальний тиск, вуглеводний і ліпідний обмін.
Обстежені 38 пацієнток у віці від 45 до 61 року (середній вік 53,6 ± 0,6 року), які перебували у природній менопаузі і мали комплекс порушень, що входять у рамки метаболічного синдрому (надмірна вага або ожиріння за абдомінальним типом, ЦД 2-го типу, дисліпідемія, артеріальна гіпертензія). Для корекції клімактеричних розладів призначений альтернативний метод лікування – «Клімадинон®» («Біонорика») по 1 таблетці 2 рази на день. Оцінювався перебіг клімактеричного синдрому за допомогою модифікованого менопаузального індексу (Е.В. Уварова, 1983), показники вуглеводного, ліпідного обміну, антропометричні параметри, рівень артеріального тиску початково, через 3 і 6 місяців від початку лікування.
На тлі застосування альтернативного методу лікування препаратом «Клімадинон®» ми отримали поліпшення перебігу клімактеричного синдрому: у 13,3% жінок тяжкий ступінь тяжкості клімактеричного синдрому перейшов у середній ступінь, у 52,6% жінок середній ступінь прояву клімактеричного синдрому перейшов у легкий. Відзначили достовірне поліпшення показників рівня цукру у крові натще, зменшення інсулінорезистентності у жінок з менопаузальним метаболічним синдромом на тлі терапії. Терапія препаратом «Клімадинон®» сприяла статистично значущому антиатерогенному зсуву показників ліпідного обміну у жінок. Відзначено тенденцію до зниження індексу маси тіла, об’єму талії, артеріального тиску.
Отже, застосування «Клімадинону» у жінок з патологічним клімаксом і менопаузальним метаболічним синдромом може виявитися хорошим варіантом альтернативної терапії і значно поліпшити якість життя жінок.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Стефановський, О., Аккера, Л., & Гальченко , А. (2021). Досвід використання альтернативної терапії у жінок з менопаузальним метаболічним синдромом . Репродуктивне здоров’я жінки, 1, 26–28. https://doi.org/10.30841/2708-8731.1.2021.229707
Розділ
АКТУАЛЬНІ ТЕМИ

Посилання

Руководство по эндокринной гинекологии /под ред. Вихляевой Е.М. – М., 2000. – С. 765.

Балаболкин М.И., Креминская В.М. //Сахарный диабет. – 2001. –№ 1 (10). – С. 41–46.

Григорян, О.Р. Заместительная гормональная терапия у женщин, больных сахарным диабетом, в период пери- и постменопаузы: пособие для врачей /Григорян О.Р., Анциферов М.Б. – М., 2003. – С. 8, 51–54.

Дедов, И.И. Сахарный диабет и артериальная гипертензия; руков. для врачей /Дедов И.И., Шестакова М.В. – М., 2006. – С. 28–50.

Сеидова, Г.Б. Метаболический синдром у женщин в различные возрастные периоды //Н.А. Беляков //Метаболический синдром у женщин /Н.А. Беляков, Г.Б. Сеидова, С.Ю. Чубриева, Н.В. Глухов. – СПб., 2005. – С. 439.

Соболева, Г.Н. Коррекция нарушений функции сосудистого эндотелия у женщин в период постменопаузы: какой препарат лучше /Соболева Г.Н., Карпов Ю.А. //Рус. мед. журн. – 2001. – Т. 9, № 9. – С. 383–386.

Балан, В.Е. Применение фитоэстрогенов для лечения гипоэстрогеновых состояний /Балан В.Е., Зайдиева Я.З. //Рус. мед. журн. – 2000. – Т. 8, № 3. – С. 56–61.

Phytoestrogens: pharmacological and therapeutic perspectives /Bolego C., Poli A., Cignarella A., Paoletti R. //Curr. Drug. Targets. – 2003. – 14 (1). – P. 77–87.

Дедов, И.И. Ожирение: руков. для врачей /Дедов И.И., Мельниченко Г.А. – М., 2004. – С. 48, 79, 217, 218.

Barcley, L. Medscape Medical News /New definition of the metabolic syndrome: a newsmaker interview with Sir George Alberti, MA, DPhil, BMBCh. Available at: http://www.medscape.com/viewarticle/504382_Accessed Juli 8,2005.

Жижин, K.C. Медицинская статистика: уч. пособие /К.С. Жижин. – Ростов-на-Дону, 2007. – С. 160.