DOI: https://doi.org/10.30841/2708-8731.2.2020.210955

Ультразвукове дослідження під час пологів – додатковий інструмент прогнозування обструктивних пологів

N. V. Gerevich

Анотація


Ускладнення під час пологів – одна з причин материнської і перинатальної захворюваності, а іноді і смертності. Саме тому продовжують бути актуальними пошуки, спрямовані на вдосконалення існуючих на сьогодні акушерських практик.

Обструктивні пологи – це та клінічна ситуація, з якою акушер-гінеколог стикається досить часто, особливо беручи до уваги існуючу тенденцію до збільшення кількості плодів з великою масою (понад 95‰). Критерії, якими користуються на сьогодні, є недостатньо ефективними. З одного боку, вони не дозволяють вчасно виявити ускладнення та завжди запобігти інтранатальним травмам плода та роділлі, а з іншого – суб’єктивізм деяких з існуючих критеріїв у діагностуванні обструктивних пологів у низці випадків є причиною необґрунтованого оперативного завершення пологів шляхом кесарева розтину. Тому пошуки кращої моделі діагностики даного ускладнення продовжують бути актуальними. Мета дослідження: встановлення ефективності застосування ультразвукового дослідження (УЗД) під час пологів для прогнозування способу розродження.

Матеріали та методи. У дослідження включено 112 роділь у терміні вагітності 37–41 тиж. УЗД під час пологів було проведено трансабдомінальним датчиком у перший період пологів при відкритті маткового вічка на ≥3 см (визначали передлежання, положення та позицію плода, вид позиції, додатково визначали локалізацію плаценти, кількість вод, ЧСС плода). У другий період пологів проводили трансперинеальне УЗД для визначення кута прогресії.

Результати. Встановлено можливість застосовувати УЗД під час пологів, що дозволяє вчасно виявити групу ризику виникнення ускладнень пологів, пов’язаних з невідповідністю розмірів голівки плода і таза роділлі. Застосування технологій ультразвукової візуалізації допомагає точно виявити утруднення руху передлеглої голівки плода по пологовому каналу. Встановлено доцільність  вимірювання кута прогресії для прогнозування настання обструктивних пологів. Доведена ефективність запропонованої методи. Заключення. Встановлено, що УЗД під час пологів є додатковим методом дослідження, який може покращити якість надання акушерської допомоги роділлям. Запропоновані практики є об’єктивними, простими для виконання у закладах охорони здоров’я, які надають послуги, пов’язані з вагітністю та пологами, та ефективними для вчасного виявлення групи роділь, у яких ризик розвитку обтураційних пологів є високим.


Ключові слова


ультразвукове дослідження під час пологів; кут прогресії; обструктивні пологи; оперативне розродження

Повний текст:

PDF

Посилання


Cho GJ, Hong HR, Seol HJ, Koo BH, Hong SC, Oh MJ et al. Use of the angle of progression on ultrasonography to predict spontaneous onset of labor within 7 days. J Perinat Med 2014 Jun 17 [Epub]. http://dx.doi.org/10.1515/jpm-2014-0106

Ki Hoon Ahn, Min-Jeong Oh. Intrapartum ultrasound: A useful method for evaluating labor progress and predicting operative vaginal delivery. Obstet Genecol Sci 2014; 57 (6): 427-435.

Мифтахутдинова Д.К., Терегулова Л.Е., Галимова И.Р. Протокол ультразвукового исследования в родах. Практическая медицина 2015; 4 (89): 143-146.

Barbera AF, Pombar X, Perugino G, Lezotte DC, Hobbins JC. A new method to assess fetal head descent in labor with transperineal ultrasound. UltrasoundObstet Gynecol 2009; 33: 313-9.

Levy R, Zaks S, Ben-Arie A, Perlman S, Hagay Z, Vaisbuch E. Can angle of progression in pregnant women before onset of labour predict mode of delivery? Ultrasound Obstet Gynecol 2012; 40:332-7.
Copyright (c) 2020 N. V. Gerevich

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 2708-8731 (Online), ISSN 2708-8723 (Print)