Наш журнал «Репродуктивне здоров'я жінки» - сучасне міжнародне видання відкритого доступу, яке надає авторам платформу для наукової дискусії та допомагає  ділитися своїми знаннями з широкою аудиторією, надає своєчасну та актуальну інформацію про останні дослідження та досягнення в галузі репродуктивного здоров'я жінки. Кожен номер видання містить рецензовані статті: результати клінічних досліджень, повідомлення про клінічні випадки та практичні аспекти, актуальні матеріали та огляди міжнародних періодичних видань, пов'язані як із загальним репродуктивним здоров'ям, так і з репродуктивною імунологією,генетикою, репродуктивною токсикологією, хронічними репродуктивними станами і загальним акушерством та гінекологією, медициною плода, прегравідарною підготовкою, плануванням сім'ї, безпліддям та штучним заплідненням, жіночим раком, гінекологічною хірургією, контрацепцією, неонатологогією та медичною освітою серед лікарів акушерів-гінекологів, неонатологів, лікарів загальної практики - сімейної медицини, дерматовенерологів та ендокринологів.

Враховуючи поширеність практики принципу безперервного навчання фахівців сфери охорони здоров’я в розвинутих країнах Європи, Америки та Азії і приєднання з 2019 року до неї українських лікарів, редакційна колегія журналу має на меті сприяти та впроваджувати ці компетенції через популяризацію та поширення знань і досягнень української та міжнародної наукової спільноти. Сучасний підхід до процесів професійного вдосконалення лікаря, яке є вимогою часу та відповіддю на сучасні виклики, вимагає зробити ставку на практичний результат і високу якість. Саме такі цінності традиційно поділяє видавництво «Професіонал-Івент», яке надає змогу отримати доступ до широкого спектру актуальних наукових знань через свої медійні проекти.