(1)
Загородня, О.; Біла, В.; Антонюк, М.; Тимощук, К. Рівень глюкози в амніотичній рідині як доклінічний маркер хоріоамніоніту. РЗЖ 2023, 57-62.