Членство у професійних асоціаціях та об'єднаннях

Видавець цього журналу - ООО "ПРОФЕССИОНАЛ-ИВЕНТ"= "PROFESSIONAL-EVENT" LLC - має міжнародний авторитет у світі наукового видання. Він є членом і бере активну участь у діяльності наступних професійних асоціацій:

Crossref logo  CrossRef - це об'єднання видавців наукових публікацій (журналів, монографій, збірників матеріалів конференцій), створене з метою розробки та підтримки всесвітньої високотехнологічної інфраструктури наукових комунікацій. Головним завданням CrossRef є сприяння широкому використанню інноваційних технологій для прискорення і полегшення наукових досліджень. Особлива увага CrossRef зосереджена навколо питань розбудови електронної інфраструктури взаємної цитованості наукових публікацій. Асоціація CrossRef підтримує спільну всесвітню службу взаємної цитованості, яка функціонує як своєрідний шлюз між електронними платформами видавців. Ця служба не зберігає повні тексти наукових публікацій, але вона зберігає інформацію про зв'язки публікацій через технологію Digital Object Identifier (CrossRef DOI), а також метадані опублікованих наукових матеріалів. Завдяки цій системі дослідники можуть використовувати функціональність рівня глобального науково-видавничого середовища.
Членами CrossRef наразі є 5 тис. видавців з усього світу. База даних цитувань CrossRef охоплює більше 75 млн ​​журнальних статей та інших типів наукових публікацій (монографій, наборів даних, дисертацій, технічних звітів).

 

Статус в Україні

    

Видання "Репродуктивне здоров'я жінки" офіційно зареєстроване як засіб масової інформації з загальнодержавною сферою розповсюдження.
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №24949-14889ПР від 10.08.2021 р. (копія свідоцтва)

Видання "Репродуктивне здоров'я жінки" включене до переліку друкованих наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт: з медичних наук (наказ МОН України від 28.09.20 р.)

Бази данних наукової інформації, каталоги та системи пошуку

DOAJ

EBSCO

Index Copernicus Journals Master List

Scilit

Bielefeld Academic Search Engine (BASE)

Google Scholar

PKP Index

ResearchBib

Ulrich's Periodicals Directory 

WorldCat

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

Polska Bibliografia Naukowa (PBN)

WorldWideScience.org

KOAR

The Open Ukrainian Citation Index (OUCI)

Dimensions

LENS

Microsoft Academic

Semantic Scholar

Research4Life

Wizdom.ai

PlamX Metrics

LibKey

EuroPub

OpenAIRE

ScienceGate

Zenodo

Mendeley

Academia.edu

ReadCube