Аналіз соматичного та репродуктивного анамнезу пацієнток із прогнозованою слабкою відповіддю яєчників на стимуляцію гонадотропінами

Основний зміст сторінки статті

О.О. Чайка

Анотація

Мета дослідження: проведення клініко-статистичного аналізу соматичного та репродуктивного анамнезу у жінок із безпліддям та прогнозованою слабкою відповіддю яєчників на стимуляцію різними гонадотропінами.
Матеріали та методи. Обстежено 140 пацієнток із безпліддям віком від 21 до 42 років з підвищеним ризиком слабкої відповіді. До І групи увійшли 75 жінок, які отримували у стимульованих циклах гонадотропіни людського гіпофізарного походження, до ІІ групи – 65 хворих, які отримували у стимульованих циклах гонадотропіни рекомбінантного походження.
Аналіз анамнестичних даних включав оцінювання менструального циклу (вік настання менархе, характер, тривалість, регулярність), характеристику репродуктивної функції (кількість, особливості перебігу та наслідки вагітностей), гінекологічні захворювання, проведене консервативне та оперативне лікування безпліддя та його результативність. Проаналізовано соматичну патологію у жінок. Оброблення даних проводили з використанням програмного пакета Stat Soft Statistica 8.0.
Результати. Середній вік пацієнток у І групі становив 36,4±3,6 року, у ІІ групі – 35,6±2,5 року. Нормальний менструальний цикл був у 89,3% жінок І групи та 92,3% – ІІ групи. Розлади менструального циклу за типом олігоменореї спостерігали у 8 (10,7%) та 5 пацієнток (7,7%) відповідно. Первинне безпліддя діагностовано у 21 (28,0%) хворої у І групі та у 18 (27,0%) – у ІІ групі, вторинне – у 54 (72,0%) та 47 (72,3%) жінок відповідно.
Середня тривалість первинного безпліддя становила 6,2±2,1 року, вторинного – 5,8±3,8 року. В анамнезі артифіціальний аборт встановлено у 17 (22,7%) та 14 (21,5%) випадках, мимовільний аборт і вагітність, що не розвивається до 12 тиж, спостерігалися з однаковою частотою – 18 (24,0%) та 15 (22,0%) випадків відповідно, ектопічна трубна вагітність – 9 (12,0%) та 7 (10,7%) випадків.
Частота недостатньої функції яєчників становила 49 (65,3%) та 42 (64,6%) випадки відповідно по групах; вона проявлялася хронічною ановуляцією у 89 жінок обох груп, що становило 63,5% хворих, та недостатністю жовтого тіла – 38 (27,1%) обстежених жінок. Запальні захворювання органів малого таза виявлено у 41 (54,6%) та 36 (55,4%) пацієнток, зовнішній генітальний ендометріоз – у 22 (29,3%) та 17 (26,1%) жінок відповідно.
Резекція яєчників виконана у 21 (28,0%) хворої І групи та у 16 (24,6%) – ІІ групи, показанням до якої у 57,1% та 56,3% відповідно був рецидивний перебіг зовнішнього генітального ендометріозу з утворенням ендометріоїдних кіст. Патологічні зміни ендометрія виявлено у 39 (52,0%) та 31 (47,7%) хворої І та ІІ груп відповідно, серед яких у 14 (18,6%) та 11 (16,9%) хворих відзначено наявність поліпів, в 11 (14,7%) та 9 (13,8%) – хронічного ендометриту.
Заключення. Отже, сприятливими факторами для розвитку слабкої відповіді у програмах екстракорпорального запліднення був пізній репродуктивний вік, висока частота оперативних втручань на органах малого таза і, як результат, зміна кровообігу кіркового шару яєчників, зменшення об’єму строми та редукція фолікулярного запасу.
За основними клініко-анамнестичними характеристиками достовірних відмінностей між пацієнтками, які отримували у стимульованих циклах гонадотропіни людського гіпофізарного або рекомбінантного походження, виявлено не було.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Чайка, О. (2021). Аналіз соматичного та репродуктивного анамнезу пацієнток із прогнозованою слабкою відповіддю яєчників на стимуляцію гонадотропінами. Репродуктивне здоров’я жінки, (9-10), 42–47. https://doi.org/10.30841/2708-8731.9-10.2021.252589
Розділ
НА ДОПОМОГУ ЛІКАРЮ-ПРАКТИКУ

Посилання

Nazarenko TA, Bednyy otvet. Taktika vedeniya patsiyentok so snizhennoy reaktsiyey na stimulyatsíyu gonadotropinami v programmakh EKO. Monografiya.MEDpress-inform; 2012. 80 s. [in Russian]

Podzolkova NM. Preodoleniye «bednogo» otveta v programmakh VRT: novyye vozmozhnosti terapii. Problemy reproduktsii. 2012;18(2):77-82. [in Russian]

Arslan M, Bocca S, Mirkin S, Barroso G, Stadtmauer L, Oehninger S. Controlled ovarian hyperstimulation protocols for in vitro fertilization: two decades of experience after the birth of Elizabeth Carr. Fertil Steril. 2005;84(3):555-69. doi: 10.1016/j.fertnstert.2005.02.053.

Denysenko SV, Dariy AS, Kononenko MY, Zerova-Lyubymova TE. Henetyka reproduktsiyi. Kyev: Ferz`-TA; 2008. 650 s. [in Ukrainian]

Kohan IYU, Hz·hzyan AM, Lesyk EA. Protokoly stimulyatsii yaichnikov v tsiklakh EKO: rukovodstvo dlya vrachey. Moskva: HÉOTAR-Media; 2018. 160 s. [in Russian]

Pepling ME. Follicular assembly: mechanisms of action. Reprod. 2012;143(2):139-49. doi: 10.1530/REP-11-0299.

Khalaf Y, El Toukhy T, Taylor A, Braude P. Increasing the gonadotrophin dose in the course of an in vitro fertilization cycle does not rectify an initial poor response. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2002;103(2):146-9. doi: 10.1016/s0301-2115(02)00036-2.

Balasch J, Vidal E, Penarrubia J, Casamitjana R, Carmona F, Creus M, et al. Suppression of LH during ovarian stimulation: analysing threshold values and effects on ovarian response and the outcome of assisted reproduction in down-regulated women stimulated with recombinant FSH. Hum Reprod. 2001;16(8):1636-46. doi: 10.1093/humrep/16.8.1636.

Lunenfeld B, Bilger W, Longobardi S, Alam V, D’Hooghe T, Sunkara SK. The Development of Gonadotropins for Clinical Use in the Treatment of Infertility. Front Endocrinol (Lausanne). 2019;10:429. doi: 10.3389/fendo.2019.00429.

Kim DJ, Seok SH, Baek MW, Lee HY, Juhn JH, Lee S, et al. Highly expressed recombinant human follicle-stimulating hormone from Chinese hamster ovary cells grown in serum-free medium and its effect on induction of folliculogenesis and ovulation. Fertil Steril. 2010;93(8):2652-60. doi: 10.1016/j.fertnstert.2009.05.009

Beall SA, DeCherney A. History and challenges surrounding ovarian stimulation in the treatment of infertility. Fertil Steril. 2012;97(4):785-801. doi: 10.1016/j.fertnstert.2012.02.030.

Youssef MA, Al-Inany HG, Aboulghar M, Mansour R, Abou-Setta AM. Recombinant versus urinary human chorionic gonadotrophin for final oocyte maturation triggering in IVF and ICSI cycles. Cochrane Database Syst Rev. 2011;(4):CD003719. doi: 10.1002/14651858.CD003719.pub4.

Ferraretti AP, La Marca A, Fauser BCJM, Tarlatzis B, Nargund G, Gianaroli L, et al. ESHRE consensus on the definition of – poor response to ovarian stimulation for in vitrofertilization: the Bologna criteria. Hum Reprod. 2011;26(7):1616-162. doi: 10.1093/humrep/der092.

Hlants S. Mediko-biologicheskaya statistika. Moskva: Praktika; 1999. 459 s. [in Russian]